Patníku Svatojakubské cesty požehnal v Jakubu farář Pavel Tobek

23. květen 2024, 07:30

Jakub/Santiago de Compostela – Patníku Svatojakubské cesty u kostela sv. Jakuba v Jakubu na Kutnohorsku požehnal 18. května 2024 farář Pavel Tobek z Římskokatolické farnosti  Kutná Hora Sedlec. Jedná se o kámen s vyobrazením mušle hřebenatky a počtu kilometrů k hrobu sv. Jakuba v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. Požehnal také poutníkům, kteří se do Compostely teprve chystají.

Apoštol Jakub, označovaný Starší, Větší či Zebedeův, byl jeden z dvanácti apoštolů, tedy učedníků, Ježíše Krista. Jméno Jakub je česká podoba jména Iakobos, španělské jméno je Santiago. Spolu s Petrem a Janem patřil ke Kristovým privilegovaným učedníkům. Podle tradice byl v Jeruzalémě kolem Velikonoc v roce 44 zatčen vojáky a sťat mečem. Byl první z Kristových apoštolů, který podstoupil mučednickou smrt. Jakub byl pohřben v Jeruzalémě. Odtud byly jeho ostatky přemístěny mnichy do Španělska. Dnes jsou uloženy v chrámu v Santiagu de Compostela. Ostatky světce jsou uloženy také v Česku. Do pražské katedrály svatého Víta se v roce 1212 dostal zub a dva zlomky kostí. Další ostatek byl vložen do základů kostela svatého Jakuba na Starém Městě pražském.

Dříve byl Jakub Staršího zobrazován jako apoštol s knihou či svitkem evangelia. Později se začal objevovat jako poutník s holí, kloboukem, brašnou a mušlí hřebenatkou. Je patronem poutníků, bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků či lékárníků. A proč je symbolem sv. Jakuba a tedy i poutníků k jeho hrobu mušle? Původ je v legendě, podle níž portugalský rytíř stál v blízkosti přístaviště, kde kotvila loď, která přivezla ostatky svatého Jakuba do Španělska. Když jeho kůň viděl podivuhodný a světlý třpyt, který dopadal z hvězd na apoštola, byl z pohledu tak vyděšený, že skočil do vody a vzal s sebou do hlubin i rytíře. Rytíř byl zachráněn a vytažen na palubu. Zachránci plni úžasu uviděli, že jeho tělo je zcela pokryto svatojakubskými mušlemi. 

Svatojakubská cesta je jedna z nejstarších poutních cest v Evropě a také ta nejoblíbenější. Má nespočet variací. Začít se dá kdekoliv v Evropě. To, co dříve byla křesťanská tradice, má dnes mnohem širší význam. Dnešní poutníci mnohdy hledají odpovědi na otázky o smyslu života, o směřování ve svém životě. Vydat se na životní pouť můžeme také z obce Jakub od požehnaného patníku – zbývá 3159 kilometrů!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fQ1IirMSrEU

Text, foto a video Vladimír Havlíček

Galerie
Předchozí Následující
AVE_CZ
Reklama
Patníku Svatojakubské cesty požehnal v Jakubu farář Pavel Tobek

Patníku Svatojakubské cesty požehnal v Jakubu farář Pavel Tobek

23. Květen 2024

Jakub/Santiago de Compostela – Patníku Svatojakubské cesty u kostela sv. Jakuba v Jakubu na Kutnohorsku požehnal 18. května 2024 farář Pavel Tobek z Římskokatolické farnosti  Kutná Hora Sedlec. Jedná se o kámen s vyobrazením mušle hřebenatky a počtu kilometrů k hrobu sv. Jakuba v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. Požehnal také poutníkům, kteří se do Compostely teprve chystají.

Apoštol Jakub, označovaný Starší, Větší či Zebedeův, byl jeden z dvanácti apoštolů, tedy učedníků, Ježíše Krista. Jméno Jakub je česká podoba jména Iakobos, španělské jméno je Santiago. Spolu s Petrem a Janem patřil ke Kristovým privilegovaným učedníkům. Podle tradice byl v Jeruzalémě kolem Velikonoc v roce 44 zatčen vojáky a sťat mečem. Byl první z Kristových apoštolů, který podstoupil mučednickou smrt. Jakub byl pohřben v Jeruzalémě. Odtud byly jeho ostatky přemístěny mnichy do Španělska. Dnes jsou uloženy v chrámu v Santiagu de Compostela. Ostatky světce jsou uloženy také v Česku. Do pražské katedrály svatého Víta se v roce 1212 dostal zub a dva zlomky kostí. Další ostatek byl vložen do základů kostela svatého Jakuba na Starém Městě pražském.

Dříve byl Jakub Staršího zobrazován jako apoštol s knihou či svitkem evangelia. Později se začal objevovat jako poutník s holí, kloboukem, brašnou a mušlí hřebenatkou. Je patronem poutníků, bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků či lékárníků. A proč je symbolem sv. Jakuba a tedy i poutníků k jeho hrobu mušle? Původ je v legendě, podle níž portugalský rytíř stál v blízkosti přístaviště, kde kotvila loď, která přivezla ostatky svatého Jakuba do Španělska. Když jeho kůň viděl podivuhodný a světlý třpyt, který dopadal z hvězd na apoštola, byl z pohledu tak vyděšený, že skočil do vody a vzal s sebou do hlubin i rytíře. Rytíř byl zachráněn a vytažen na palubu. Zachránci plni úžasu uviděli, že jeho tělo je zcela pokryto svatojakubskými mušlemi. 

Svatojakubská cesta je jedna z nejstarších poutních cest v Evropě a také ta nejoblíbenější. Má nespočet variací. Začít se dá kdekoliv v Evropě. To, co dříve byla křesťanská tradice, má dnes mnohem širší význam. Dnešní poutníci mnohdy hledají odpovědi na otázky o smyslu života, o směřování ve svém životě. Vydat se na životní pouť můžeme také z obce Jakub od požehnaného patníku – zbývá 3159 kilometrů!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fQ1IirMSrEU

Zlata banka
Reklama
Text, foto a video Vladimír Havlíček

Prohlédnout galerii