vv auto
Reklama

Rehabilitace památkově chráněného objektu bývalé fary a školy v Kladrubech nad Labem dokončena

30. prosinec 2019, 07:55

Kladruby nad Labem - Ve čtvrtek 19. prosince se uskutečnilo slavnostní otevření nově rehabilitovaného památkově chráněného objektu Národního hřebčína Kladruby nad Labem, kterým je budova bývalé školy a fary na návsi v Kladrubech nad Labem.

Řemeslně náročná obnova byla zahájena v srpnu 2017, přičemž náklady na realizaci dosáhly částky 25,7 milionů korun s DPH. Při náročné komplexní obnově objektu představovaly výzvu především dochované barokní stropy – ty během rekonstrukce prošly citlivým restaurováním a dnes dotváří výjimečnou atmosféru objektu s téměř třísetletou historií.

Nově dokončená rehabilitace objektu bývalé fary a školy v Kladrubech nad Labem je dalším z řady investičních akcí Národního hřebčína Kladruby nad Labem, jež citlivě dotváří atmosféru samotného centra hřebčína a obce zároveň. Objekt bude nově využit jako administrativní zázemí hřebčína a zároveň zde bude od února opět pobočka České pošty.

„Právě dokončenou rekonstrukcí budovy bývalé fary a školy byly kompletně revitalizovány všechny objekty národního hřebčína na návsi v Kladrubech nad Labem. Obnova historických objektů národního hřebčína však tímto nekončí, již na jaře příštího roku bude dokončena obnova historické stáje Paddock,“ uvedl ředitel národního hřebčína Jiří Machek.

Objekt je kulturní památkou, zapsanou včetně pozemků do Ústředního seznamu kulturních památek 16. listopadu 2012 a současně je součástí chráněného území památkové zóny Kladrubské Polabí, prohlášené v roce 2015.

Původní objekt v Kladrubech nad Labem byl vystavěn okolo roku 1731 a v minulosti sloužil jako obydlí vrchního písaře hřebčína.  V tomto roce byl objekt v závěru velkoryse pojaté vrcholně barokní přestavby kladrubského hřebčína vystavěn dvorním zednickým mistrem Tomášem Hafeneckerem jako dům vrchního písaře hřebčína. Po dokončení rozsáhlé klasicistní přestavby hřebčína kolem poloviny 19. století, kdy byly všechny jeho provozy včetně obydlí zaměstnanců záměrně soustředěny uvnitř uzavřených areálů statků, dům písaře ztratil svoji původní funkci. V r. 1877 byla v jeho jižní polovině zřízena fara, pro jejíž potřeby bylo na jižní straně přistavěno nové křídlo. Severní polovina původního domu, na severní straně poněkud rozšířená, byla přestavěna na byt učitele školy, jejíž učebny byly přistavěny na východní straně přibližně v místě zaniklé starší usedlosti vrchního písaře. Adaptace a rozšíření objektu, provedené v dobovém neorenesančním stylu pražským architektem Martininem, doplnila původní historickou strukturu o další hodnotnou slohovou vrstvu. Ve druhé polovině 20. století byly prostory využity pro zřízení bytů pro zaměstnance hřebčína, pouze učebna v severovýchodním křídle byla využita pro umístění archivu. Následně v 70. letech byla do tehdejších prostor přestěhována pošta, která zde byla až do začátku rekonstrukce objektu v roce 2017.

tz
AVE_CZ
Reklama
Rehabilitace památkově chráněného objektu bývalé fary a školy v Kladrubech nad Labem dokončena

Rehabilitace památkově chráněného objektu bývalé fary a školy v Kladrubech nad Labem dokončena

30. prosinec 2019

Kladruby nad Labem - Ve čtvrtek 19. prosince se uskutečnilo slavnostní otevření nově rehabilitovaného památkově chráněného objektu Národního hřebčína Kladruby nad Labem, kterým je budova bývalé školy a fary na návsi v Kladrubech nad Labem.

Řemeslně náročná obnova byla zahájena v srpnu 2017, přičemž náklady na realizaci dosáhly částky 25,7 milionů korun s DPH. Při náročné komplexní obnově objektu představovaly výzvu především dochované barokní stropy – ty během rekonstrukce prošly citlivým restaurováním a dnes dotváří výjimečnou atmosféru objektu s téměř třísetletou historií.

Nově dokončená rehabilitace objektu bývalé fary a školy v Kladrubech nad Labem je dalším z řady investičních akcí Národního hřebčína Kladruby nad Labem, jež citlivě dotváří atmosféru samotného centra hřebčína a obce zároveň. Objekt bude nově využit jako administrativní zázemí hřebčína a zároveň zde bude od února opět pobočka České pošty.

„Právě dokončenou rekonstrukcí budovy bývalé fary a školy byly kompletně revitalizovány všechny objekty národního hřebčína na návsi v Kladrubech nad Labem. Obnova historických objektů národního hřebčína však tímto nekončí, již na jaře příštího roku bude dokončena obnova historické stáje Paddock,“ uvedl ředitel národního hřebčína Jiří Machek.

Objekt je kulturní památkou, zapsanou včetně pozemků do Ústředního seznamu kulturních památek 16. listopadu 2012 a současně je součástí chráněného území památkové zóny Kladrubské Polabí, prohlášené v roce 2015.

Původní objekt v Kladrubech nad Labem byl vystavěn okolo roku 1731 a v minulosti sloužil jako obydlí vrchního písaře hřebčína.  V tomto roce byl objekt v závěru velkoryse pojaté vrcholně barokní přestavby kladrubského hřebčína vystavěn dvorním zednickým mistrem Tomášem Hafeneckerem jako dům vrchního písaře hřebčína. Po dokončení rozsáhlé klasicistní přestavby hřebčína kolem poloviny 19. století, kdy byly všechny jeho provozy včetně obydlí zaměstnanců záměrně soustředěny uvnitř uzavřených areálů statků, dům písaře ztratil svoji původní funkci. V r. 1877 byla v jeho jižní polovině zřízena fara, pro jejíž potřeby bylo na jižní straně přistavěno nové křídlo. Severní polovina původního domu, na severní straně poněkud rozšířená, byla přestavěna na byt učitele školy, jejíž učebny byly přistavěny na východní straně přibližně v místě zaniklé starší usedlosti vrchního písaře. Adaptace a rozšíření objektu, provedené v dobovém neorenesančním stylu pražským architektem Martininem, doplnila původní historickou strukturu o další hodnotnou slohovou vrstvu. Ve druhé polovině 20. století byly prostory využity pro zřízení bytů pro zaměstnance hřebčína, pouze učebna v severovýchodním křídle byla využita pro umístění archivu. Následně v 70. letech byla do tehdejších prostor přestěhována pošta, která zde byla až do začátku rekonstrukce objektu v roce 2017.

Zlata banka
Reklama
tz