vv auto
Reklama

Rozum a Cit pro školy: Dětem s problémy v učení i chování pomáhá pilotní projekt ve školách

9. říjen 2021, 07:10

Střední Čechy – Poruchy učení, nesoustředěnost, emocionálně těžší období v rodině. Ne všechny děti zvládají školu hravě. Problémy si pak přenášejí do škol, kde se mohou projevovat nejrůznějšími formami, od agrese až po apatii a stranění se. Nový projekt Rozum a Cit pro školy, který probíhal od loňského roku na některých středočeských základních školách, vytvořil inovativní metody v práci s těmito dětmi a během pilotního období pomohl více než třem stovkám dětí a jejich rodinám. Podobný projekt probíhal také na některých základních školách v Praze a podpořil okolo dvou stovek dětí.

Cílem je pomoci dětem s problémy v učení, chování a v náročných životních situacích, včetně situací spojené s COVID-19. Projekt, který podporuje děti v kvalitě prožívání nejen školního roku, vytvořila nezisková organizace Rozum a Cit. V rámci projektu vznikl také edukačně-terapeutický balíček pro školy, který obsahuje soubor karet s prostředími, postavičkami a symboly – tzv. Divadlo, na které navazují pracovní listy a další pomůcky. Myšlenka je postavena na odborných garantech z řad pedagogů, speciálních pedagogů, psychologů, psychoterapeutů, koučů a dalších, kteří na školách vedou vybrané pedagogické pracovníky, tzv. průvodce.

Princip vysvětluje Jana Divoká, garantka projektu za organizaci Rozum a Cit: „Na každou zapojenou školu jsme vybrali jednoho garanta a doškolili ho v metodice projektu. Garant pak na školách vedl vybrané pracovníky a učil je pomáhajícímu rozhovoru s dítětem. Pro průvodce i garanty jsme vytvořili kompetenční model, a kromě základního školení je dovzdělali v problematice dětí v náhradní rodinné péči, resp. dítěte se syndromem zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN), speciální pedagogice, etopedii, neurovývoje dítěte. Průvodci pak již sami pracovali s vybranými dětmi. K dispozici školám pak byl tým externích odborníků složený z psychologů, psychoterapeutů, speciálních pedagogů, logopedů, sociálních pracovníků, hipoterapeutů a dalších.

Základním pomocníkem pro práci s dětmi je výše zmíněný soubor karet s malovanými kulisami, postavičkami a symboly. Jedná se o projektivní techniku, která pomáhá dítěti hovořit o tom, co jej trápí, a co by pro něj bylo jinak náročné sdělit při běžném rozhovoru s dospělým. „Řešili jsme třeba případ sedmileté holčičky, která se po změně bydliště i školy uzavřela světu a jen minimálně komunikovala. Hra s Divadlem ji velice bavila, postupně se otevírala, rozmlouvala a vytvářela nové a nové situace, které chtěla přehrát. Její fantazie byla skutečně fascinující a nás její pokrok v komunikaci přesvědčil, že tato metoda práce s dětmi má opravdu smysl,“ dodává Jana Divoká.

Garanty lockdown nezastavil

Ačkoliv průběh projektu narušila pandemie COVID-19 a s ní vládou nařízený lockdown, práce s dětmi tím nekončila. Garanti i průvodci se museli přizpůsobit nové situaci, vymyslet, jak dětem pomáhat „na dálku“ tak, aby s nimi neztratili kontakt a jejich dosavadní práce nepřišla vniveč. Navíc uzavření škol a změna výuky na distanční formu v mnoha dětech vyvolala úzkost. Pro jiné naopak změna režimu nepředstavovala problém, ale stres v nich vyvolalo znovuotevření škol a návrat do školních lavic. „V průběhu povinného uzavření škol se naši garanti i vyškolení průvodci-pedagogové snažili s dětmi co nejvíce potkávat v režimu jeden na jednoho. Tento způsob byl nejvíce k užitku a dětem vyhovoval. Pokud to nebylo možné, přesunuli se do online prostředí a přizpůsobili techniku práce s dětmi. Namísto Divadla využívali například online pracovní listy nebo do rozhovoru zapojovali dětmi oblíbené plyšáky a hračky,“ vysvětluje Divoká.

O úspěchu projektu svědčí i zpětná vazba od dětí, rodičů, ale i škol a pedagogů. „Děti si spolupráci chválí a rády by v ní pokračovaly i nadále. Nejinak je tomu u škol. Mnohé z nich projevily přání v projektu pokračovat a jsou ochotny na něj vyhradit i finance z vlastních rozpočtů,“ dodává Jana Divoká.

Více o projektu, který je realizován od listopadu 2019 do října 2021 v rámci výzvy MPSV  ČR – Evropských strukturálních fondů,  najdete zde.

tz, Lucie Vurbsová
AVE_CZ
Reklama
Rozum a Cit pro školy: Dětem s problémy v učení i chování pomáhá pilotní projekt ve školách

Rozum a Cit pro školy: Dětem s problémy v učení i chování pomáhá pilotní projekt ve školách

9. říjen 2021

Střední Čechy – Poruchy učení, nesoustředěnost, emocionálně těžší období v rodině. Ne všechny děti zvládají školu hravě. Problémy si pak přenášejí do škol, kde se mohou projevovat nejrůznějšími formami, od agrese až po apatii a stranění se. Nový projekt Rozum a Cit pro školy, který probíhal od loňského roku na některých středočeských základních školách, vytvořil inovativní metody v práci s těmito dětmi a během pilotního období pomohl více než třem stovkám dětí a jejich rodinám. Podobný projekt probíhal také na některých základních školách v Praze a podpořil okolo dvou stovek dětí.

Cílem je pomoci dětem s problémy v učení, chování a v náročných životních situacích, včetně situací spojené s COVID-19. Projekt, který podporuje děti v kvalitě prožívání nejen školního roku, vytvořila nezisková organizace Rozum a Cit. V rámci projektu vznikl také edukačně-terapeutický balíček pro školy, který obsahuje soubor karet s prostředími, postavičkami a symboly – tzv. Divadlo, na které navazují pracovní listy a další pomůcky. Myšlenka je postavena na odborných garantech z řad pedagogů, speciálních pedagogů, psychologů, psychoterapeutů, koučů a dalších, kteří na školách vedou vybrané pedagogické pracovníky, tzv. průvodce.

Princip vysvětluje Jana Divoká, garantka projektu za organizaci Rozum a Cit: „Na každou zapojenou školu jsme vybrali jednoho garanta a doškolili ho v metodice projektu. Garant pak na školách vedl vybrané pracovníky a učil je pomáhajícímu rozhovoru s dítětem. Pro průvodce i garanty jsme vytvořili kompetenční model, a kromě základního školení je dovzdělali v problematice dětí v náhradní rodinné péči, resp. dítěte se syndromem zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN), speciální pedagogice, etopedii, neurovývoje dítěte. Průvodci pak již sami pracovali s vybranými dětmi. K dispozici školám pak byl tým externích odborníků složený z psychologů, psychoterapeutů, speciálních pedagogů, logopedů, sociálních pracovníků, hipoterapeutů a dalších.

Základním pomocníkem pro práci s dětmi je výše zmíněný soubor karet s malovanými kulisami, postavičkami a symboly. Jedná se o projektivní techniku, která pomáhá dítěti hovořit o tom, co jej trápí, a co by pro něj bylo jinak náročné sdělit při běžném rozhovoru s dospělým. „Řešili jsme třeba případ sedmileté holčičky, která se po změně bydliště i školy uzavřela světu a jen minimálně komunikovala. Hra s Divadlem ji velice bavila, postupně se otevírala, rozmlouvala a vytvářela nové a nové situace, které chtěla přehrát. Její fantazie byla skutečně fascinující a nás její pokrok v komunikaci přesvědčil, že tato metoda práce s dětmi má opravdu smysl,“ dodává Jana Divoká.

Garanty lockdown nezastavil

Ačkoliv průběh projektu narušila pandemie COVID-19 a s ní vládou nařízený lockdown, práce s dětmi tím nekončila. Garanti i průvodci se museli přizpůsobit nové situaci, vymyslet, jak dětem pomáhat „na dálku“ tak, aby s nimi neztratili kontakt a jejich dosavadní práce nepřišla vniveč. Navíc uzavření škol a změna výuky na distanční formu v mnoha dětech vyvolala úzkost. Pro jiné naopak změna režimu nepředstavovala problém, ale stres v nich vyvolalo znovuotevření škol a návrat do školních lavic. „V průběhu povinného uzavření škol se naši garanti i vyškolení průvodci-pedagogové snažili s dětmi co nejvíce potkávat v režimu jeden na jednoho. Tento způsob byl nejvíce k užitku a dětem vyhovoval. Pokud to nebylo možné, přesunuli se do online prostředí a přizpůsobili techniku práce s dětmi. Namísto Divadla využívali například online pracovní listy nebo do rozhovoru zapojovali dětmi oblíbené plyšáky a hračky,“ vysvětluje Divoká.

O úspěchu projektu svědčí i zpětná vazba od dětí, rodičů, ale i škol a pedagogů. „Děti si spolupráci chválí a rády by v ní pokračovaly i nadále. Nejinak je tomu u škol. Mnohé z nich projevily přání v projektu pokračovat a jsou ochotny na něj vyhradit i finance z vlastních rozpočtů,“ dodává Jana Divoká.

Více o projektu, který je realizován od listopadu 2019 do října 2021 v rámci výzvy MPSV  ČR – Evropských strukturálních fondů,  najdete zde.

tz, Lucie Vurbsová