ŘSD zásadně mění styl výběrových řízení, pilotním projektem oprava mostu v Malíně

15. prosinec 2011, 14:31
(aktualizováno: 15. prosinec 2011, 14:35)

Praha - Ředitelství silnic a dálnic přichází se zcela novou metodou výběrového řízení. Metoda Design & Build, používaná hlavně v komerčním stavitelství, umožňuje soutěžícím předložit kromě nabídky podle technických požadavků ŘSD (dnešní standard) ještě druhou vlastní alternativní variantu. ŘSD očekává, že nový typ soutěží, kdy účastníci kromě realizace stavby mohou převzít odpovědnost a s tím spojené náklady na přípravu variantního projektu, přinese zlevnění.

Prvním pilotním projektem metodou Design & Build je výběrové řízení na opravu mostu v Kutné Hoře. Stavba se nachází v městské části Sedlec. Převádí silnici I/2 v Kutné Hoře v úseku Sedlec – Malín přes místní komunikace a železniční trať. Délka úpravy na hlavní trase je 267 metrů, z toho nosná konstrukce mostu je dlouhá 146 metrů.

Dosavadní způsob zadávání výběrového řízení přesně specifikuje veškeré technické parametry a nevytváří uchazečům prostor pro nabídku alternativního řešení,“ říká ředitel ŘSD René Poruba. „Je to současný standard v dopravní infrastruktuře, který přenáší veškerou zodpovědnost za stav projektu na investora a bez optimálního rozdělení rizik“, doplňuje.

V případě výběrového řízení na rekonstrukci mostu v Kutné Hoře však soutěžící použitou metodou Design & Build mohou vedle nabídky dle fixovaných podmínek předložit i druhou alternativní variantu. A mají hned dvě možnosti, jak k alternativnímu návrhu přistoupit.

První možností je, že soutěžící budou u této alternativní nabídky předložené do výběrového řízení vycházet z technických podmínek daných stavebním povolením, které připravilo ŘSD. „V takovém případě mají soutěžící možnost navrhnout alternativně jiné technické řešení, které bude splňovat podmínky pravomocného stavebního povolení. Změna oproti původnímu typu řízení bude ta, že soutěžící mohou cenu srazit tím, že přinesou levnější technické řešení, ovšem stále v souladu s již vydaným stavebním povolením,“ upřesňuje René Poruba.

Druhá možnost variantní nabídky je, že se soutěžící nenechají vydaným stavebním povolením omezovat a přijdou s jiným, odlišným technickým postupem, vyžadujícím změnu stavebního povolení a s tím spojenou příslušnou inženýrskou činnost. „Pokud v takovém případě řešení mostu či ostatních stavebních objektů nebude v souladu s podmínkami stavebního povolení, musí zhotovitel sám zajistit potřebná souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy, dotčených správců inženýrských sítí a vlastníků pozemků dotčených případnou změnou technického řešení díla,“ říká René Poruba.

Zhotovitel musí u této druhé variantní cesty zajistit inženýrskou a projektovou činnost související se změnou technického řešení a všechny dokumenty potřebné k dokončení díla, které povedou k případnému novému stavebnímu povolení nebo změně stavby před jejím dokončením tak, aby dílo mohlo být řádně zkolaudováno.

Podle ředitele ŘSD Reného Poruby musí i v tomto velmi otevřeném postupu základní technické požadavky stavba splňovat. „I když se tímto postupem otevírá cesta k velmi kreativním technickým řešením a různým typům úspor, musí být i tak dodržena požadovaná funkčnost mostu. Most musí zvládnout předpokládanou kapacitu dopravy, zajistit bezpečnost pro řidiče i obyvatele okolní zástavby, přísné normy v oblasti ochrany životního prostředí, nízké náklady při budoucí údržbě a další základní požadavky,“ popisuje René Poruba.

Ačkoliv je toto výběrové řízení pilotním projektem, ŘSD v něm vidí cestu k úsporám při výstavbě a rekonstrukci dopravní infrastruktury. „Potřebujeme hledat jakékoliv cesty ke snižování ceny za výstavbu a údržbu. Metoda Design & Build je jedna z možností, jak toho dosáhnout. U této metody budou vítězit zhotovitelé, kteří dokáží připravit jiné technické řešení, které bude levnější, případně na sebe vezmou i odpovědnost za veškerou administraci přípravy projektu. Je ovšem třeba zdůraznit, že nejde jen o to za každou cenu snížit stavební náklady, ale zajistit optimální rovnováhu mezi investičními náklady a náklady na budoucí provoz a údržbu, což je zároveň jedno z hodnotících kritérií,“ uzavírá René Poruba.

Pokud metoda naplní očekávání, s jakými ji ŘSD do pilotního projektu v Kutné Hoře zařazuje, začne ji ŘSD využívat i u dalších staveb.

Výběrové řízení na rekonstrukci mostu v Kutné Hoře bylo zahájeno 25. listopadu 2011. Termín pro podání nabídek je do 31. ledna 2012. Předpokládané datum vyhodnocení nabídek a ukončení výběrového řízení je závislé především na počtu posuzovaných a hodnocených nabídek a na tom, zda uchazeči skutečně nabídnou variantní řešení. Podle odhadu by mohl být vítěz znám v druhé polovině března 2012. Se stavbou by se mělo začít v dubnu 2012 a po 31 měsících by mělo dojít k předání díla do provozu. Předpokládaná cena díla je 165 miliónů korun bez DPH.

Martina Vápeníková, tisková zpráva
Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
ŘSD zásadně mění styl výběrových řízení, pilotním projektem oprava mostu v Malíně

ŘSD zásadně mění styl výběrových řízení, pilotním projektem oprava mostu v Malíně

15. prosinec 2011
(aktualizováno: 15. prosinec 2011, 14:35)

Praha - Ředitelství silnic a dálnic přichází se zcela novou metodou výběrového řízení. Metoda Design & Build, používaná hlavně v komerčním stavitelství, umožňuje soutěžícím předložit kromě nabídky podle technických požadavků ŘSD (dnešní standard) ještě druhou vlastní alternativní variantu. ŘSD očekává, že nový typ soutěží, kdy účastníci kromě realizace stavby mohou převzít odpovědnost a s tím spojené náklady na přípravu variantního projektu, přinese zlevnění.

Prvním pilotním projektem metodou Design & Build je výběrové řízení na opravu mostu v Kutné Hoře. Stavba se nachází v městské části Sedlec. Převádí silnici I/2 v Kutné Hoře v úseku Sedlec – Malín přes místní komunikace a železniční trať. Délka úpravy na hlavní trase je 267 metrů, z toho nosná konstrukce mostu je dlouhá 146 metrů.

Dosavadní způsob zadávání výběrového řízení přesně specifikuje veškeré technické parametry a nevytváří uchazečům prostor pro nabídku alternativního řešení,“ říká ředitel ŘSD René Poruba. „Je to současný standard v dopravní infrastruktuře, který přenáší veškerou zodpovědnost za stav projektu na investora a bez optimálního rozdělení rizik“, doplňuje.

V případě výběrového řízení na rekonstrukci mostu v Kutné Hoře však soutěžící použitou metodou Design & Build mohou vedle nabídky dle fixovaných podmínek předložit i druhou alternativní variantu. A mají hned dvě možnosti, jak k alternativnímu návrhu přistoupit.

První možností je, že soutěžící budou u této alternativní nabídky předložené do výběrového řízení vycházet z technických podmínek daných stavebním povolením, které připravilo ŘSD. „V takovém případě mají soutěžící možnost navrhnout alternativně jiné technické řešení, které bude splňovat podmínky pravomocného stavebního povolení. Změna oproti původnímu typu řízení bude ta, že soutěžící mohou cenu srazit tím, že přinesou levnější technické řešení, ovšem stále v souladu s již vydaným stavebním povolením,“ upřesňuje René Poruba.

Druhá možnost variantní nabídky je, že se soutěžící nenechají vydaným stavebním povolením omezovat a přijdou s jiným, odlišným technickým postupem, vyžadujícím změnu stavebního povolení a s tím spojenou příslušnou inženýrskou činnost. „Pokud v takovém případě řešení mostu či ostatních stavebních objektů nebude v souladu s podmínkami stavebního povolení, musí zhotovitel sám zajistit potřebná souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy, dotčených správců inženýrských sítí a vlastníků pozemků dotčených případnou změnou technického řešení díla,“ říká René Poruba.

Zhotovitel musí u této druhé variantní cesty zajistit inženýrskou a projektovou činnost související se změnou technického řešení a všechny dokumenty potřebné k dokončení díla, které povedou k případnému novému stavebnímu povolení nebo změně stavby před jejím dokončením tak, aby dílo mohlo být řádně zkolaudováno.

Podle ředitele ŘSD Reného Poruby musí i v tomto velmi otevřeném postupu základní technické požadavky stavba splňovat. „I když se tímto postupem otevírá cesta k velmi kreativním technickým řešením a různým typům úspor, musí být i tak dodržena požadovaná funkčnost mostu. Most musí zvládnout předpokládanou kapacitu dopravy, zajistit bezpečnost pro řidiče i obyvatele okolní zástavby, přísné normy v oblasti ochrany životního prostředí, nízké náklady při budoucí údržbě a další základní požadavky,“ popisuje René Poruba.

Ačkoliv je toto výběrové řízení pilotním projektem, ŘSD v něm vidí cestu k úsporám při výstavbě a rekonstrukci dopravní infrastruktury. „Potřebujeme hledat jakékoliv cesty ke snižování ceny za výstavbu a údržbu. Metoda Design & Build je jedna z možností, jak toho dosáhnout. U této metody budou vítězit zhotovitelé, kteří dokáží připravit jiné technické řešení, které bude levnější, případně na sebe vezmou i odpovědnost za veškerou administraci přípravy projektu. Je ovšem třeba zdůraznit, že nejde jen o to za každou cenu snížit stavební náklady, ale zajistit optimální rovnováhu mezi investičními náklady a náklady na budoucí provoz a údržbu, což je zároveň jedno z hodnotících kritérií,“ uzavírá René Poruba.

Pokud metoda naplní očekávání, s jakými ji ŘSD do pilotního projektu v Kutné Hoře zařazuje, začne ji ŘSD využívat i u dalších staveb.

Výběrové řízení na rekonstrukci mostu v Kutné Hoře bylo zahájeno 25. listopadu 2011. Termín pro podání nabídek je do 31. ledna 2012. Předpokládané datum vyhodnocení nabídek a ukončení výběrového řízení je závislé především na počtu posuzovaných a hodnocených nabídek a na tom, zda uchazeči skutečně nabídnou variantní řešení. Podle odhadu by mohl být vítěz znám v druhé polovině března 2012. Se stavbou by se mělo začít v dubnu 2012 a po 31 měsících by mělo dojít k předání díla do provozu. Předpokládaná cena díla je 165 miliónů korun bez DPH.

Martina Vápeníková, tisková zpráva