Silnice I/3 mezi dálnicí D1 u Mirošovic a Benešovem propustí více aut

24. květen 2021, 06:21

Mirošovice - Ředitelství silnic a dálnic pokračuje ve zkapacitnění komunikace I/3 mezi napojením této silnice na D1 u Mirošovic a Benešovem, kde je již upravena na šířkovém uspořádání 2+1. "V průběhu posledních dvou let jsme rovněž uvedli u Benešova do provozu dvě nové okružní křižovatky, U Topolu a před měsícem Červené Vršky," připomněl mluvčí ŘSD Martin Buček.

Zbývá tak zkapacitnit úsek I/3 podél Benešova, právě mezi těmito křižovatkami, který se stává „špuntem“ v plynulosti dopravy. V rámci projektu je plánované nejen šířkové uspořádání 2+1 jízdní pruhy ale také zahloubení části komunikace, což umožní formou parkové úpravy propojení Benešova s Konopišťským parkem.

"Pro tento úsek jsme již podali žádost o vydání územního rozhodnutí, přičemž příslušný odbor Krajského úřadu zahájil územní řízení," uvedl mluvčí a pokračoval: "Lhůta pro podání námitek již uplynula a my na přelomu května a června očekáváme vydání územního rozhodnutí a to, jak se v něm s námitkami vypořádá a v jakém rozsahu je zahrne do podmínek stavby."

Další časový postup v přípravě stavby je závislý na případném odvolání proti vydanému rozhodnutí. "Nicméně, aby docházelo k minimálním průtahům, souběžně pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení a ihned po nabytí právní moci ÚR zahájíme majetkoprávní přípravu stavby," dodal.

"V předmětném úseku i tak začneme letos pracovat, neboť je nezbytné provést zajištění dvou stávajících mostů, a to mostu ev.č. 3-018 přes silnici II/106 a mostu ev. č-3-019 přes Konopišťskou ulici. Mosty byly postupně uvedeny do provozu koncem 30. let 20. století a vlivem současného intenzivního provozu těžké nákladní dopravy a také vlivem klimatických podmínek značně utrpěly. Stávající křídla obou mostů vykazují závažné poruchy zdiva. Zdivo křídel je vyzděno pouze na zeminu svahů zemního tělesa a zcela chybí jejich založení. Jejich kompletní rekonstrukce, event. přestavba, bude řešena až v rámci zkapacitnění komunikace I/3 podél Benešova. Se zahájením prací na mostě  ev.č. 3-018 počítáme již na přelomu května a června tohoto roku," uzavřel Martin Buček.

202105218.jpg

tz
AVE_CZ
Reklama
Silnice I/3 mezi dálnicí D1 u Mirošovic a Benešovem propustí více aut

Silnice I/3 mezi dálnicí D1 u Mirošovic a Benešovem propustí více aut

24. Květen 2021

Mirošovice - Ředitelství silnic a dálnic pokračuje ve zkapacitnění komunikace I/3 mezi napojením této silnice na D1 u Mirošovic a Benešovem, kde je již upravena na šířkovém uspořádání 2+1. "V průběhu posledních dvou let jsme rovněž uvedli u Benešova do provozu dvě nové okružní křižovatky, U Topolu a před měsícem Červené Vršky," připomněl mluvčí ŘSD Martin Buček.

Zbývá tak zkapacitnit úsek I/3 podél Benešova, právě mezi těmito křižovatkami, který se stává „špuntem“ v plynulosti dopravy. V rámci projektu je plánované nejen šířkové uspořádání 2+1 jízdní pruhy ale také zahloubení části komunikace, což umožní formou parkové úpravy propojení Benešova s Konopišťským parkem.

"Pro tento úsek jsme již podali žádost o vydání územního rozhodnutí, přičemž příslušný odbor Krajského úřadu zahájil územní řízení," uvedl mluvčí a pokračoval: "Lhůta pro podání námitek již uplynula a my na přelomu května a června očekáváme vydání územního rozhodnutí a to, jak se v něm s námitkami vypořádá a v jakém rozsahu je zahrne do podmínek stavby."

Další časový postup v přípravě stavby je závislý na případném odvolání proti vydanému rozhodnutí. "Nicméně, aby docházelo k minimálním průtahům, souběžně pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení a ihned po nabytí právní moci ÚR zahájíme majetkoprávní přípravu stavby," dodal.

"V předmětném úseku i tak začneme letos pracovat, neboť je nezbytné provést zajištění dvou stávajících mostů, a to mostu ev.č. 3-018 přes silnici II/106 a mostu ev. č-3-019 přes Konopišťskou ulici. Mosty byly postupně uvedeny do provozu koncem 30. let 20. století a vlivem současného intenzivního provozu těžké nákladní dopravy a také vlivem klimatických podmínek značně utrpěly. Stávající křídla obou mostů vykazují závažné poruchy zdiva. Zdivo křídel je vyzděno pouze na zeminu svahů zemního tělesa a zcela chybí jejich založení. Jejich kompletní rekonstrukce, event. přestavba, bude řešena až v rámci zkapacitnění komunikace I/3 podél Benešova. Se zahájením prací na mostě  ev.č. 3-018 počítáme již na přelomu května a června tohoto roku," uzavřel Martin Buček.

202105218.jpg

Zlata banka
Reklama
tz