Svědek dávného rozmachu středočeských měst? Hradby!

20. prosinec 2021, 14:46

Vydejte se na výlet a prozkoumejte dávné opevnění středočeských měst. Je cenným dokladem o historickém významu sídel, jejich výjimečném postavení i umu stavitelů. Ráz královských měst utvářejí hradby po staletí. Dnes už pohled na ně spíš než respekt vzbuzuje zvědavost a obdiv práce našich předků, která se dochovala dodnes.

Panovníkem udělovaný titul „královské město“ s sebou nesl značná privilegia a výsady, díky nimž města bohatla a prosperovala. Dochované hradby dávné bohatství připomínají dodnes. Prozkoumat se dají třeba v Berouně, Kouřimi, Českém Brodě, Čáslavi anebo Nymburce, kde s nimi navíc mají velké plány. Narazíte na ně také v mnoha dalších městech, vydejte se na výlet.

V Berouně se dochovaly hradby i s věžemi a dvěma branami – Plzeňskou a Pražskou. V obou jsou instalovány zajímavé expozice. Ta v Plzeňské bráně se věnuje mimo jiné celému systému opevnění města. Z Pražské se zase naskýtá krásný pohled na celé město včetně jeho historického dochovaného centra a dalekého okolí. A že je na co koukat! Beroun je totiž branou hned do dvou chráněných krajinných oblastí: do Českého krasu a Křivoklátska.

Beroun_Ondrej Soukup.jpg

Foto: Beroun. Zdroj: Ondřej Soukup.

Dlouhým úsekem středověkého opevnění se pyšní Čáslav. Hradby jsou tam nejlépe viditelné od Podměstského rybníka a patří k nejstarším stavbám svého druhu u nás. Kromě parkánových hradeb se dochovaly pozoruhodné věže a bašty – včetně Otakarovy, která je návštěvníkům po předchozí dohodě v infocentru zpřístupněna. Nad městem, které hradby chránily, se tyčí neogoticky rozsochatá kostelní věž, která svými téměř 89 metry vyčnívá nad město i široké okolí.

Za další ukázkou středověkých hradeb je možné vyrazit do Českého Brodu, kde bylo opevnění postaveno z velkých kusů červeného pískovce. K návštěvě láká také místní gotické podzemí, ve kterém se kdysi uskladňovalo zdejší pivo. Kamennou krásu tak poznáte na denním světle i v tajuplném přítmí unikátních prostor, kde dokonce bývalo vězení, dnes proměněné na galerii s názvem Šatlava.

Cesky Brod - podzemi.jpg

Foto: Český Brod - podzemí. Zdroj: Středočeská centrála cestovního ruchu.

Kouřimské opevnění patří k nejlépe zachovalým hradebním systémům v Čechách. Nejpohodlněji ho prozkoumáte, vydáte-li se po naučné stezce s devíti zastaveními a informačními tabulemi, pojmenované příznačně Středověké opevnění města Kouřimi. Muzeum lidových staveb se čtrnácti většími (a několika dalšími menšími) obytnými a hospodářskými objekty leží od města co by kamenem dohodil. Je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem u nás, nabízejícím přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století.

Kourim_Ondrej Soukup.jpg

Foto: Kouřim. Zdroj: Ondřej Soukup.

Na výlet spojený s obdivováním hradeb se dá ve středních Čechách vyrazit i do Nymburka, města spojeného s pobytem královny Elišky Přemyslovny ve Staré rybárně poblíž hradeb a Bohumila Hrabala v místním pivovaru. Ve středověku byl Nymburk díky dvojitým hradbám s obrannými věžemi téměř nedobytný. Dnes se chystá zpřístupnění věží hradeb, ze kterých se tak budoucím návštěvníkům naskytne neokoukaný výhled.

Nymburk_Frantisek Ortmann.jpg

Foto: Nymburk. Zdroj: František Otrmann.

Tipy na další prozkoumávání měst se středověkými hradbami i jejich okolí hledejte na www.strednicechy.cz

PR, Komerční text
AVE_CZ
Reklama
Svědek dávného rozmachu středočeských měst? Hradby!

Svědek dávného rozmachu středočeských měst? Hradby!

20. prosinec 2021

Vydejte se na výlet a prozkoumejte dávné opevnění středočeských měst. Je cenným dokladem o historickém významu sídel, jejich výjimečném postavení i umu stavitelů. Ráz královských měst utvářejí hradby po staletí. Dnes už pohled na ně spíš než respekt vzbuzuje zvědavost a obdiv práce našich předků, která se dochovala dodnes.

Panovníkem udělovaný titul „královské město“ s sebou nesl značná privilegia a výsady, díky nimž města bohatla a prosperovala. Dochované hradby dávné bohatství připomínají dodnes. Prozkoumat se dají třeba v Berouně, Kouřimi, Českém Brodě, Čáslavi anebo Nymburce, kde s nimi navíc mají velké plány. Narazíte na ně také v mnoha dalších městech, vydejte se na výlet.

V Berouně se dochovaly hradby i s věžemi a dvěma branami – Plzeňskou a Pražskou. V obou jsou instalovány zajímavé expozice. Ta v Plzeňské bráně se věnuje mimo jiné celému systému opevnění města. Z Pražské se zase naskýtá krásný pohled na celé město včetně jeho historického dochovaného centra a dalekého okolí. A že je na co koukat! Beroun je totiž branou hned do dvou chráněných krajinných oblastí: do Českého krasu a Křivoklátska.

Beroun_Ondrej Soukup.jpg

Foto: Beroun. Zdroj: Ondřej Soukup.

Dlouhým úsekem středověkého opevnění se pyšní Čáslav. Hradby jsou tam nejlépe viditelné od Podměstského rybníka a patří k nejstarším stavbám svého druhu u nás. Kromě parkánových hradeb se dochovaly pozoruhodné věže a bašty – včetně Otakarovy, která je návštěvníkům po předchozí dohodě v infocentru zpřístupněna. Nad městem, které hradby chránily, se tyčí neogoticky rozsochatá kostelní věž, která svými téměř 89 metry vyčnívá nad město i široké okolí.

Za další ukázkou středověkých hradeb je možné vyrazit do Českého Brodu, kde bylo opevnění postaveno z velkých kusů červeného pískovce. K návštěvě láká také místní gotické podzemí, ve kterém se kdysi uskladňovalo zdejší pivo. Kamennou krásu tak poznáte na denním světle i v tajuplném přítmí unikátních prostor, kde dokonce bývalo vězení, dnes proměněné na galerii s názvem Šatlava.

Cesky Brod - podzemi.jpg

Foto: Český Brod - podzemí. Zdroj: Středočeská centrála cestovního ruchu.

Kouřimské opevnění patří k nejlépe zachovalým hradebním systémům v Čechách. Nejpohodlněji ho prozkoumáte, vydáte-li se po naučné stezce s devíti zastaveními a informačními tabulemi, pojmenované příznačně Středověké opevnění města Kouřimi. Muzeum lidových staveb se čtrnácti většími (a několika dalšími menšími) obytnými a hospodářskými objekty leží od města co by kamenem dohodil. Je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem u nás, nabízejícím přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století.

Kourim_Ondrej Soukup.jpg

Foto: Kouřim. Zdroj: Ondřej Soukup.

Na výlet spojený s obdivováním hradeb se dá ve středních Čechách vyrazit i do Nymburka, města spojeného s pobytem královny Elišky Přemyslovny ve Staré rybárně poblíž hradeb a Bohumila Hrabala v místním pivovaru. Ve středověku byl Nymburk díky dvojitým hradbám s obrannými věžemi téměř nedobytný. Dnes se chystá zpřístupnění věží hradeb, ze kterých se tak budoucím návštěvníkům naskytne neokoukaný výhled.

Nymburk_Frantisek Ortmann.jpg

Foto: Nymburk. Zdroj: František Otrmann.

Tipy na další prozkoumávání měst se středověkými hradbami i jejich okolí hledejte na www.strednicechy.cz

Zlata banka
Reklama
PR, Komerční text