V Českém Brodě se blíží zápisy do mateřinek

21. duben 2017, 12:05

Český Brod MŠ Sokolská a MŠ Kollárova: 3. 5. 2017 od 10.00 do 15.00 hodin 4. 5. 2017 od 10.00 do 13.00 hodin

 • MŠ Liblice: 4. 5. 2017 od 10.00 do 16.00 hodin

Podrobnosti zde.

Novela školského zákona určila rozpětí, kdy mají proběhnout zápisy do mateřských škol. Dle této novely je určen termín od 2. do 16. května. Zápis do českobrodských mateřských škol pro školní rok 2017/2018 proto proběhne následujícím způsobem: Nejpozději v polovině dubna budou na webových stránkách jednotlivých mateřských škol zveřejněny formuláře, které jsou nutné k zápisu. Zákonní zástupci si je mohou buď stáhnout a vyplnit (včetně vyjádření lékaře) nebo s předstihem vyzvednout v příslušné mateřské škole (MŠ Sokolská a Kollárova 25. dubna od 8.00 do 14.00, MŠ Liblice od 8.00 do 12.00).

Vyplněné a lékařem potvrzené tiskopisy se budou přijímat v jednotlivých mateřských školách v den zápisu takto:

 • MŠ Sokolská a MŠ Kollárova: 
  3. 5. 2017 od 10.00 do 15.00 hod 4. 5. 2017 od 10.00 do 13.00 hod
 • MŠ Liblice: 
  4. 5. 2017 od 10.00 do 16.00 hod.

Kritéria pro přijímání dětí od školního roku 2017/2018 ve všech třech MŠ:

1) děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání, které mají rok do zahájení povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky,

2) děti, které k 31. 10. 2017 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),

 3) ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku). Kritéria se nesčítají, rozhoduje jejich pořadí.

Co potřebujete k zápisu:

Doklad o trvalém bydlišti dítěte – výpis z informačního systému evidence obyvatel (žádá zákonný zástupce dítěte, potřebuje OP a rodný list dítěte). Vyplněné formuláře - žádost o přijetí, evidenční list dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů – (na webových stránkách konkrétní školy). Fotokopii rodného listu dítěte k založení do spisu (+ originál pro nahlédnutí při zápisu). Občanský průkaz zákonného zástupce.

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přivést dítě k zápisu (nemoc apod.), stačí, když se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce. Jiný termín zápisu lze ve výjimečných případech domluvit v konkrétní mateřské škole, nejpozději však tak, aby žádost o přijetí byla podána do 4. 5. 2017. Nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale kritéria. Na webových stránkách jednotlivých mateřských škol budou podrobné pokyny.

Jaroslava Jelínková, ředitelka MŠ Sokolská
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
V Českém Brodě se blíží zápisy do mateřinek

V Českém Brodě se blíží zápisy do mateřinek

21. duben 2017

Český Brod MŠ Sokolská a MŠ Kollárova: 3. 5. 2017 od 10.00 do 15.00 hodin 4. 5. 2017 od 10.00 do 13.00 hodin

 • MŠ Liblice: 4. 5. 2017 od 10.00 do 16.00 hodin

Podrobnosti zde.

Novela školského zákona určila rozpětí, kdy mají proběhnout zápisy do mateřských škol. Dle této novely je určen termín od 2. do 16. května. Zápis do českobrodských mateřských škol pro školní rok 2017/2018 proto proběhne následujícím způsobem: Nejpozději v polovině dubna budou na webových stránkách jednotlivých mateřských škol zveřejněny formuláře, které jsou nutné k zápisu. Zákonní zástupci si je mohou buď stáhnout a vyplnit (včetně vyjádření lékaře) nebo s předstihem vyzvednout v příslušné mateřské škole (MŠ Sokolská a Kollárova 25. dubna od 8.00 do 14.00, MŠ Liblice od 8.00 do 12.00).

Vyplněné a lékařem potvrzené tiskopisy se budou přijímat v jednotlivých mateřských školách v den zápisu takto:

 • MŠ Sokolská a MŠ Kollárova: 
  3. 5. 2017 od 10.00 do 15.00 hod 4. 5. 2017 od 10.00 do 13.00 hod
 • MŠ Liblice: 
  4. 5. 2017 od 10.00 do 16.00 hod.

Kritéria pro přijímání dětí od školního roku 2017/2018 ve všech třech MŠ:

1) děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání, které mají rok do zahájení povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky,

2) děti, které k 31. 10. 2017 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),

 3) ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku). Kritéria se nesčítají, rozhoduje jejich pořadí.

Co potřebujete k zápisu:

Doklad o trvalém bydlišti dítěte – výpis z informačního systému evidence obyvatel (žádá zákonný zástupce dítěte, potřebuje OP a rodný list dítěte). Vyplněné formuláře - žádost o přijetí, evidenční list dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů – (na webových stránkách konkrétní školy). Fotokopii rodného listu dítěte k založení do spisu (+ originál pro nahlédnutí při zápisu). Občanský průkaz zákonného zástupce.

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přivést dítě k zápisu (nemoc apod.), stačí, když se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce. Jiný termín zápisu lze ve výjimečných případech domluvit v konkrétní mateřské škole, nejpozději však tak, aby žádost o přijetí byla podána do 4. 5. 2017. Nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale kritéria. Na webových stránkách jednotlivých mateřských škol budou podrobné pokyny.

Jaroslava Jelínková, ředitelka MŠ Sokolská