V Nové Vsi dnes bez dopravních světel, od víkendu bude křižovatka průjezdná bez většího omezení

21. říjen 2021, 08:50

Nová Ves - Ředitelství silnic a dálnic ČR dokončuje v Nové Vsi na Kolínsku přestavbu křižovatky silnice I/38 se silnicí III/32910, která zde prochází ulicí Velimskou. "Stávající styková křižovatka uvedených silnic byla svým současným dopravním řešením, které bylo bez usměrnění dopravních proudů na hlavní komunikaci, nevhodná pro bezpečné odbočení vlevo ve směru od Kolína," upozornil tiskový mluvčí ŘSD Martin Buček. Cílem realizované úpravy křižovatky je tak především zajištění jejího bezpečného průjezdu, zejména pak zmiňovaného levého odbočení ve směru Kolín-Velim.

Ve středu byla provedena asfaltová zálivka pracovních spár a nadále se pracuje v okolí obou komunikací. "Realizované technologie nám umožňují po dobu dnešního dne tj, čtvrtka 21. října 2021, dočasně uvolnit provoz bez nutnosti kyvadlově řízené dopravy a řidiči tak budou moci alespoň v omezeném časovém období projíždět stavbou bez omezení," uvedl Martin Buček a dodal: "V pátek 22. října 2021, předpokládáme, opět za kyvadlově řízené dopravy, dokončení vodorovného dopravního značení a v průběhu odpoledne trvalou demontáž dopravně inženýrského opatření a uvedení tohoto úseku silnice I/38 do provozu v režimu průjezdu stavbou." To znamená, že dokončovací práce budou probíhat i nadále, avšak již s minimálním vlivem na plynulost dopravy.

"Před zahájením stavby jsme se dohodli se zhotovitelem na změně organizace práce za účel zkrácení termínu pro uvedení do provozu proti předpokladu daného zadávací dokumentací, abychom provoz na dopravně vytížené komunikaci I/38 omezovali pokud možno co nejméně," připomněl tiskový mluvčí a navázal: "Nakonec se nám tento termín daří zkrátit o sedm dnů. Bohužel objektivně zjištěný stav komunikace, kdy zejména v rámci I. etapy bylo třeba provádět rozsáhle sanace konstrukčních vrstev vozovky až na její nestmelené podkladní vrstvy v hloubce 70 centimetrů, neumožnil uvedení do provozu ještě o nějaký den dříve. Rádi bychom také všem řidičům poděkovali za trpělivost a ohleduplnost!"

%MCEPASTEBIN%

tz
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
V Nové Vsi dnes bez dopravních světel, od víkendu bude křižovatka průjezdná bez většího omezení

V Nové Vsi dnes bez dopravních světel, od víkendu bude křižovatka průjezdná bez většího omezení

21. říjen 2021

Nová Ves - Ředitelství silnic a dálnic ČR dokončuje v Nové Vsi na Kolínsku přestavbu křižovatky silnice I/38 se silnicí III/32910, která zde prochází ulicí Velimskou. "Stávající styková křižovatka uvedených silnic byla svým současným dopravním řešením, které bylo bez usměrnění dopravních proudů na hlavní komunikaci, nevhodná pro bezpečné odbočení vlevo ve směru od Kolína," upozornil tiskový mluvčí ŘSD Martin Buček. Cílem realizované úpravy křižovatky je tak především zajištění jejího bezpečného průjezdu, zejména pak zmiňovaného levého odbočení ve směru Kolín-Velim.

Ve středu byla provedena asfaltová zálivka pracovních spár a nadále se pracuje v okolí obou komunikací. "Realizované technologie nám umožňují po dobu dnešního dne tj, čtvrtka 21. října 2021, dočasně uvolnit provoz bez nutnosti kyvadlově řízené dopravy a řidiči tak budou moci alespoň v omezeném časovém období projíždět stavbou bez omezení," uvedl Martin Buček a dodal: "V pátek 22. října 2021, předpokládáme, opět za kyvadlově řízené dopravy, dokončení vodorovného dopravního značení a v průběhu odpoledne trvalou demontáž dopravně inženýrského opatření a uvedení tohoto úseku silnice I/38 do provozu v režimu průjezdu stavbou." To znamená, že dokončovací práce budou probíhat i nadále, avšak již s minimálním vlivem na plynulost dopravy.

"Před zahájením stavby jsme se dohodli se zhotovitelem na změně organizace práce za účel zkrácení termínu pro uvedení do provozu proti předpokladu daného zadávací dokumentací, abychom provoz na dopravně vytížené komunikaci I/38 omezovali pokud možno co nejméně," připomněl tiskový mluvčí a navázal: "Nakonec se nám tento termín daří zkrátit o sedm dnů. Bohužel objektivně zjištěný stav komunikace, kdy zejména v rámci I. etapy bylo třeba provádět rozsáhle sanace konstrukčních vrstev vozovky až na její nestmelené podkladní vrstvy v hloubce 70 centimetrů, neumožnil uvedení do provozu ještě o nějaký den dříve. Rádi bychom také všem řidičům poděkovali za trpělivost a ohleduplnost!"

%MCEPASTEBIN%

tz