vv auto
Reklama

V pátek začne oprava silnice I/2 na průtahu obcí Svatý Mikuláš

9. červenec 2024, 08:12

Svatý Mikuláš - Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí v pátek 12. července opravu průtahu obce Svatý Mikuláš na Kutnohorsku, silnice I/2. Práce jsou naplánovány až do listopadu a prováděny budou za úplné uzavírky.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy povrchu, náspu a odvodnění pozemní komunikace dle zpracované projektové dokumentace. Rekonstruovaný úsek má délku 1 155 m. Každý den tímto místem projede podle posledního sčítání více než 3 tisíce vozidel, z toho přibližně třetinu tvoří nákladní a kamionová doprava.

"Rozsah úpravy předpokládá výměnu konstrukčního souvrství vozovky včetně lokální sanace aktivní zóny, v úseku mimo zastavěné území pak sanaci náspu a úpravu parapláně," uvedl tiskový mluvčí ŘSD ČR Jiří Veselý a pokračoval: "Mezi další body projektu patří zpevnění a obnovení příkopů, nezbytná oprava, pročištění a stavební obnova propustku, oprava stávajících uličních vpustí včetně jejich přípojek zaústěných do kanalizace na pozemku komunikace, zrušení vybraných uličních vpustí, obnova a zřízení nezpevněných krajnic. Provedena bude rovněž revize svodidel, směrových vodících sloupků, a nakonec i obnova vodorovného a svislého dopravního značení."

Práce budou prováděny za úplné uzavírky, což přinese zkrácení doby uvedení do provozu na 140 kalendářních dní. Motoristům budou k dispozici vyznačené objízdné trasy, a to zvlášť pro vozidla do 3,5 t a zvlášť pro vozidla nad 3,5 t.

Vedení objízdných tras:

Vozidla do 3,5t: I/2 -> vpravo na III/3278 směr Záboří n. Labem -> vlevo na II/327 směr Kutná Hora -> III/3274 směr Svatý Mikuláš.
Protisměr I/2 -> vpravo na III/33815 směr Rohozec -> vlevo na II/338 směr Přelouč a dále dle stávajícího značení.
Vozidla nad 3,5t: I/2 -> vpravo na I/38 směr Čáslav -> vlevo na I/17 směr Heřmanův Městec -> vlevo II/32228 směr Rozhovice -> I/2. Protisměr obdobně.

Zhotovitelem je společnost STRASBAG Silnice a.s., která se zavázala k provedení zakázky za 67,44 mil. Kč bez DPH. Uvedení rekonstruovaného úseku do provozu předpokládáme koncem listopadu.

202407_mapa_SM.jpg

tz, jv
AVE_CZ
Reklama
V pátek začne oprava silnice I/2 na průtahu obcí Svatý Mikuláš

V pátek začne oprava silnice I/2 na průtahu obcí Svatý Mikuláš

9. červenec 2024

Svatý Mikuláš - Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí v pátek 12. července opravu průtahu obce Svatý Mikuláš na Kutnohorsku, silnice I/2. Práce jsou naplánovány až do listopadu a prováděny budou za úplné uzavírky.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy povrchu, náspu a odvodnění pozemní komunikace dle zpracované projektové dokumentace. Rekonstruovaný úsek má délku 1 155 m. Každý den tímto místem projede podle posledního sčítání více než 3 tisíce vozidel, z toho přibližně třetinu tvoří nákladní a kamionová doprava.

"Rozsah úpravy předpokládá výměnu konstrukčního souvrství vozovky včetně lokální sanace aktivní zóny, v úseku mimo zastavěné území pak sanaci náspu a úpravu parapláně," uvedl tiskový mluvčí ŘSD ČR Jiří Veselý a pokračoval: "Mezi další body projektu patří zpevnění a obnovení příkopů, nezbytná oprava, pročištění a stavební obnova propustku, oprava stávajících uličních vpustí včetně jejich přípojek zaústěných do kanalizace na pozemku komunikace, zrušení vybraných uličních vpustí, obnova a zřízení nezpevněných krajnic. Provedena bude rovněž revize svodidel, směrových vodících sloupků, a nakonec i obnova vodorovného a svislého dopravního značení."

Práce budou prováděny za úplné uzavírky, což přinese zkrácení doby uvedení do provozu na 140 kalendářních dní. Motoristům budou k dispozici vyznačené objízdné trasy, a to zvlášť pro vozidla do 3,5 t a zvlášť pro vozidla nad 3,5 t.

Vedení objízdných tras:

Vozidla do 3,5t: I/2 -> vpravo na III/3278 směr Záboří n. Labem -> vlevo na II/327 směr Kutná Hora -> III/3274 směr Svatý Mikuláš.
Protisměr I/2 -> vpravo na III/33815 směr Rohozec -> vlevo na II/338 směr Přelouč a dále dle stávajícího značení.
Vozidla nad 3,5t: I/2 -> vpravo na I/38 směr Čáslav -> vlevo na I/17 směr Heřmanův Městec -> vlevo II/32228 směr Rozhovice -> I/2. Protisměr obdobně.

Zhotovitelem je společnost STRASBAG Silnice a.s., která se zavázala k provedení zakázky za 67,44 mil. Kč bez DPH. Uvedení rekonstruovaného úseku do provozu předpokládáme koncem listopadu.

202407_mapa_SM.jpg

Zlata banka
Reklama
tz, jv