V sobotu vrcholily oslavy výročí založení hřbitova v Hlízově

7. listopad 2016, 08:39

Hlízov - Obyvatelé Hlízova a Malína si v letošním roce připomínají  60. výročí od založení  hřbitova. Připomenutí vyvrcholilo v dušičkovém období společným setkáním v kapli hřbitova.

Bohoslužbu za zemřelé a žijící obyvatele inicioval Hlízovský unikátní spolek už v loňském roce. Mši svatou celebroval P. Pavel Tobek. Letošní rok byl pro členy spolku příležitostí pro pokračování a v rámci oslav také možností uspořádat výstavu s dobovými fotografiemi. „Bylo to velké pátrání v nejrůznějších archivech a kronikách. Výsledkem je poměrně důkladně zmapovaná historie počátku tohoto společného hřbitova. Od místního fotografa pana Veselského jsme dostali staré fotografie, které zachycují okamžiky ze svěcení hřbitova snad v roce 1967. Kdo jsou jednotliví kněží, nám pomohl identifikovat současný pomocný biskup královéhradecké diecéze Josef Kajnek, kterého pamětníci poznali na jedné z fotografií,” přibližovala pátrání Jitka Šimková, předsedkyně Hlízovského unikátního spolku.

Okolo stavby je ale dodnes mnoho otazníků. Jitka Šimková ve svém pátrání narazila na pozoruhodné informace. „Samotná stavba celého hřbitova započala v roce 1956 a o dva roky později měl hřbitov hlavní rysy hotové. Byly dokončeny zdi a brána. I přes to, že hřbitov nebyl zcela dokončen, okresní hygienik vydal příkaz o uzavření hřbitova v Malíně pro další pohřbívání,” povídala Šimková a navázala: „Podle zápisů v kronice však byl hřbitov v Hlízově pořád nedůstojný, protože zdi nebyly omítnuty. Nadřízený úřad proto příkaz o uzavření hřbitova v Malíně zrušil, a tehdejšímu stavebnímu podniku byla dána lhůta dokončit práce do zimy 1958. Následně o pět let později bylo členy OV KSČ občanům sděleno, že postavený hřbitov nebude předán svému účelu s tím, že hřbitov v Malíně bude uzavřen a pohřbívat se bude pouze v Nových Dvorech. Tato informace místní občany pobouřila. Jak se situace vyvíjela dál, nevíme, protože kronika Hlízova končí rokem 1963. Sloučením národního výboru s Novými Dvory se měla kronika psát společně pro obě obce v Nových Dvorech. Ale v kutnohorském archivu není uložená.  A tak o tom, že byl hřbitov předán veřejnosti až v roce 1967, celých jedenáct let od původního záměru, víme díky pozvánce, kterou archivoval doma pan Veselský."

Součástí programu byla debata s pamětníky. Výstava v kapli pokračovala až do odpoledních hodin.

tz, foto Jakub Skýva
Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
V sobotu vrcholily oslavy výročí založení hřbitova v Hlízově

V sobotu vrcholily oslavy výročí založení hřbitova v Hlízově

7. listopad 2016

Hlízov - Obyvatelé Hlízova a Malína si v letošním roce připomínají  60. výročí od založení  hřbitova. Připomenutí vyvrcholilo v dušičkovém období společným setkáním v kapli hřbitova.

Bohoslužbu za zemřelé a žijící obyvatele inicioval Hlízovský unikátní spolek už v loňském roce. Mši svatou celebroval P. Pavel Tobek. Letošní rok byl pro členy spolku příležitostí pro pokračování a v rámci oslav také možností uspořádat výstavu s dobovými fotografiemi. „Bylo to velké pátrání v nejrůznějších archivech a kronikách. Výsledkem je poměrně důkladně zmapovaná historie počátku tohoto společného hřbitova. Od místního fotografa pana Veselského jsme dostali staré fotografie, které zachycují okamžiky ze svěcení hřbitova snad v roce 1967. Kdo jsou jednotliví kněží, nám pomohl identifikovat současný pomocný biskup královéhradecké diecéze Josef Kajnek, kterého pamětníci poznali na jedné z fotografií,” přibližovala pátrání Jitka Šimková, předsedkyně Hlízovského unikátního spolku.

Okolo stavby je ale dodnes mnoho otazníků. Jitka Šimková ve svém pátrání narazila na pozoruhodné informace. „Samotná stavba celého hřbitova započala v roce 1956 a o dva roky později měl hřbitov hlavní rysy hotové. Byly dokončeny zdi a brána. I přes to, že hřbitov nebyl zcela dokončen, okresní hygienik vydal příkaz o uzavření hřbitova v Malíně pro další pohřbívání,” povídala Šimková a navázala: „Podle zápisů v kronice však byl hřbitov v Hlízově pořád nedůstojný, protože zdi nebyly omítnuty. Nadřízený úřad proto příkaz o uzavření hřbitova v Malíně zrušil, a tehdejšímu stavebnímu podniku byla dána lhůta dokončit práce do zimy 1958. Následně o pět let později bylo členy OV KSČ občanům sděleno, že postavený hřbitov nebude předán svému účelu s tím, že hřbitov v Malíně bude uzavřen a pohřbívat se bude pouze v Nových Dvorech. Tato informace místní občany pobouřila. Jak se situace vyvíjela dál, nevíme, protože kronika Hlízova končí rokem 1963. Sloučením národního výboru s Novými Dvory se měla kronika psát společně pro obě obce v Nových Dvorech. Ale v kutnohorském archivu není uložená.  A tak o tom, že byl hřbitov předán veřejnosti až v roce 1967, celých jedenáct let od původního záměru, víme díky pozvánce, kterou archivoval doma pan Veselský."

Součástí programu byla debata s pamětníky. Výstava v kapli pokračovala až do odpoledních hodin.

Zlata banka
Reklama
tz, foto Jakub Skýva
Prohlédnout galerii