Stavex
Reklama

Vodohospodáři v Malešově odhalili kouřovou zkouškou dešťové svody do kanalizace

30. září 2013, 10:48
(aktualizováno: 30. září 2013, 10:50)

Malešov - Čistírny odpadních vod slouží k čištění vod přivedených kanalizací. Kanalizace přivádí na čistírny buď odpadní vody a společně s nimi i vody dešťové, pak mluvíme o jednotné kanalizaci nebo jsou dešťové vody likvidovány jiným způsobem a do kanalizace jsou svedeny pouze splašky, pak jde o kanalizaci oddílnou.

V případě, kdy jde o oddílnou splaškovou kanalizaci, není ani stoková síť ani čistírna odpadních vod vybavena zařízeními na likvidaci přívalových vod za deště, a proto do oddílné kanalizace nelze zaústit dešťové vody. Pokud by se tak stalo, jde z právního hlediska o porušení zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a fakticky je tím ohrožena funkce čistírny a následně i tok, do kterého je čistírna vyústěna. V závažných případech může dojít i k ekologickým škodám.

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. provozuje v Malešově oddílnou kanalizaci. Ke kontrole způsobu využívání provedla dne 24. září 2013 tzv. „kouřovou zkoušku“ zda není dešťová voda z okapů střech odváděna do splaškové kanalizace. Zkoušku provedli specializovaní zaměstnanci Pražských vodovodů a kanalizací, za účasti zástupců odboru životního prostředí Městského úřadu v Kutné Hoře, vedoucího čistírny odpadních vod Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. a dalších odpovědných zaměstnanců této společnosti. Zkouška se provádí jednoduchou metodou, kdy do splaškové kanalizace je vháněna mlha a pokud je na oddílnou kanalizaci napojen dešťový svod, tak tato mlha stoupá z dešťových svodů. Je s podivem, že ačkoli byla společnost ubezpečena, že v Malešově je vše v pořádku, tak takto dýmajících okapů bylo objeveno přibližně 30. Všichni tito majitelé nemovitostí porušují stavební zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Řešení důsledků porušení zákona bude záležet na posouzení stavebního či vodohospodářského úřadu. Tyto zkoušky bude provádět společnost i do budoucna namátkově v různých částech regionu tam, kde je kanalizace oddílná. Nezbývá než upozornit všechny obyvatele, kteří jsou v těchto oblastech napojeni na kanalizaci, aby si zkontrolovali, kam stékají dešťové vody z jejich nemovitostí a jestli neporušují příslušné zákony.

Veronika Lebedová
Komentáře
Zkoušeli - vložil Michal - 30. září 2013, 18:19

až se z nich kouřilo :-D

Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Zpět na článek
Vodohospodáři v Malešově odhalili kouřovou zkouškou dešťové svody do kanalizace
Foto: /

Vodohospodáři v Malešově odhalili kouřovou zkouškou dešťové svody do kanalizace

Vodohospodáři v Malešově odhalili kouřovou zkouškou dešťové svody do kanalizace
Foto: /

Vodohospodáři v Malešově odhalili kouřovou zkouškou dešťové svody do kanalizace

Vodohospodáři v Malešově odhalili kouřovou zkouškou dešťové svody do kanalizace
Foto: /

Vodohospodáři v Malešově odhalili kouřovou zkouškou dešťové svody do kanalizace

Vodohospodáři v Malešově odhalili kouřovou zkouškou dešťové svody do kanalizace
Foto: /

Vodohospodáři v Malešově odhalili kouřovou zkouškou dešťové svody do kanalizace

Vodohospodáři v Malešově odhalili kouřovou zkouškou dešťové svody do kanalizace
Foto: /

Vodohospodáři v Malešově odhalili kouřovou zkouškou dešťové svody do kanalizace

Vodohospodáři v Malešově odhalili kouřovou zkouškou dešťové svody do kanalizace
Foto: /

Vodohospodáři v Malešově odhalili kouřovou zkouškou dešťové svody do kanalizace