vv auto
Reklama

Zimní údržba ve Středočeském kraji na dálnicích a silnicích I. tříd

24. listopad 2020, 07:07

Ředitelství silnic a dálnic, jako správce dálnic a silnic I. třídy ve Středočeském kraji, zajišťuje zimní údržbu na 351 km dálnic  (I.+II. třídy) a 667 km silnic I. tříd na území kraje.

Zimní období dle platné legislativy začíná 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku. Zimní údržbou se pak podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací.

Organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti vychází ze zákona o Pozemních komunikacích  č.13/1997Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997Sb. v platném znění.

V souladu s uvedenou legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.    

Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:                                      
• do dvou hodin u dálnic    
• do tří hodin u silnic I. třídy

Samotná údržba na jednotlivých úsecích komunikací se realizuje na základě plánu zimní údržby vypracovaného pro konkrétní oblast.
Na silnicích I. tříd a dálnicích II. třídy (D0, D4, D6, D7, D10) je zimní údržba ve Středočeském kraji rozdělena do 2 oblastí (01 jihozápad, 02 severovýchod). Je prováděna dodavatelskými firmami, nebo tam kde je poblíž komunikace silnice I. třídy středisko správy a údržby dálnice (SSÚD ŘSD), je pro zimní údržbu zařazen úsek komunikace tomuto středisku. Například SSÚD Mirošovice spravuje úsek sil. I/3 Mirošovice – Benešov, SSÚD Chotoviny sil. I/3 Miličín – po hranici s Jihočeským krajem a SSÚD Nová Ves sil. I/16 v úseku Slaný – Mělník a I/16H Velvary – Podhořany. U dálnice D0 (vnějšího okruh Prahy) pak na údržbě participují SSÚD Mirošovice, Rudná a Poříčany.

Zajišťovat údržbu na těchto komunikacích je připraveno více jak 90 kusů techniky (sypačů, šípový pluhů, sněhových fréz, nakladačů a další techniky). K dispozici je 11 940t soli (NaCl) a 1250t inertního posypového materiálu. Personálně je údržba zajišťována a řízena z 9 dispečinků, kde je připraveno 64 proškolených dispečerů.

Na dálnicích I. tříd D1, D5, D8, D11 na území Středočeského kraje provádí zimní údržbu přímo ŘSD ČR prostřednictvím Středisek správy a údržby dálnic, místně pak zejména SSÚD Mirošovice, SSÚD Bernartice, SSÚD Rudná, SSÚD Nová Ves, SSÚD Poříčany.
Pokud jde o techniku, tak do akce je připraveno na všech výše uvedených SSÚD  celkem k 80 kusům techniky a celkem téměř 10 400t  posypových látek (sůl, roztok chloridu sodného, roztok chloridu vápenatého a inertní materiál). Po personální stránce zajišťuje zimní údržbu 25 dispečerů a 180 pracovníků zimní údržby.

ŘSD má také na každém SSÚD provozuschopné centrum pro výrobu a distribuci solanky. Jednak roztoku vody a chloridu sodného, jednak roztoku vody a chloridu vápenatého. Zásoba posypových materiálů je vypočítána pro průměrnou zimu, v případě zvláště nepříznivého počasí je ještě možné sáhnout do nouzových rezerv.

Práce na všech modernizovaných úsecích dálnice D1 budou ukončeny do konce listopadu. Výjimkou je úsek 11 mezi Koberovicemi a Humpolcem, kde nastalo zpoždění u mostu, protože se měnilo technické řešení výstavby. Na tomto mostě by se mělo pracovat do 6. prosince.

V souvislosti s modernizací v úseku 11 Koberovice-Humpolec a úseku 12 Humpolec-Větrný Jeníkov, bude z důvodu vyšší nadmořské výšky této části D1 pro zimu 2020/2021 zřízeno provizorní odloučené pracoviště na exitu 90 vpravo, kde budou k okamžitému zásahu připravena 4 posypová vozidla. Současně bylo na km 49 D1 v MÚK Psáře vybudováno nové silo pro doplnění posypové soli pro střediska Mirošovice a Bernartice.

Mgr. Martin Buček,
tým komunikace ŘSD

Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Zimní údržba ve Středočeském kraji na dálnicích a silnicích I. tříd

Zimní údržba ve Středočeském kraji na dálnicích a silnicích I. tříd

24. listopad 2020

Ředitelství silnic a dálnic, jako správce dálnic a silnic I. třídy ve Středočeském kraji, zajišťuje zimní údržbu na 351 km dálnic  (I.+II. třídy) a 667 km silnic I. tříd na území kraje.

Zimní období dle platné legislativy začíná 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku. Zimní údržbou se pak podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací.

Organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti vychází ze zákona o Pozemních komunikacích  č.13/1997Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997Sb. v platném znění.

V souladu s uvedenou legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.    

Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:                                      
• do dvou hodin u dálnic    
• do tří hodin u silnic I. třídy

Samotná údržba na jednotlivých úsecích komunikací se realizuje na základě plánu zimní údržby vypracovaného pro konkrétní oblast.
Na silnicích I. tříd a dálnicích II. třídy (D0, D4, D6, D7, D10) je zimní údržba ve Středočeském kraji rozdělena do 2 oblastí (01 jihozápad, 02 severovýchod). Je prováděna dodavatelskými firmami, nebo tam kde je poblíž komunikace silnice I. třídy středisko správy a údržby dálnice (SSÚD ŘSD), je pro zimní údržbu zařazen úsek komunikace tomuto středisku. Například SSÚD Mirošovice spravuje úsek sil. I/3 Mirošovice – Benešov, SSÚD Chotoviny sil. I/3 Miličín – po hranici s Jihočeským krajem a SSÚD Nová Ves sil. I/16 v úseku Slaný – Mělník a I/16H Velvary – Podhořany. U dálnice D0 (vnějšího okruh Prahy) pak na údržbě participují SSÚD Mirošovice, Rudná a Poříčany.

Zajišťovat údržbu na těchto komunikacích je připraveno více jak 90 kusů techniky (sypačů, šípový pluhů, sněhových fréz, nakladačů a další techniky). K dispozici je 11 940t soli (NaCl) a 1250t inertního posypového materiálu. Personálně je údržba zajišťována a řízena z 9 dispečinků, kde je připraveno 64 proškolených dispečerů.

Na dálnicích I. tříd D1, D5, D8, D11 na území Středočeského kraje provádí zimní údržbu přímo ŘSD ČR prostřednictvím Středisek správy a údržby dálnic, místně pak zejména SSÚD Mirošovice, SSÚD Bernartice, SSÚD Rudná, SSÚD Nová Ves, SSÚD Poříčany.
Pokud jde o techniku, tak do akce je připraveno na všech výše uvedených SSÚD  celkem k 80 kusům techniky a celkem téměř 10 400t  posypových látek (sůl, roztok chloridu sodného, roztok chloridu vápenatého a inertní materiál). Po personální stránce zajišťuje zimní údržbu 25 dispečerů a 180 pracovníků zimní údržby.

ŘSD má také na každém SSÚD provozuschopné centrum pro výrobu a distribuci solanky. Jednak roztoku vody a chloridu sodného, jednak roztoku vody a chloridu vápenatého. Zásoba posypových materiálů je vypočítána pro průměrnou zimu, v případě zvláště nepříznivého počasí je ještě možné sáhnout do nouzových rezerv.

Práce na všech modernizovaných úsecích dálnice D1 budou ukončeny do konce listopadu. Výjimkou je úsek 11 mezi Koberovicemi a Humpolcem, kde nastalo zpoždění u mostu, protože se měnilo technické řešení výstavby. Na tomto mostě by se mělo pracovat do 6. prosince.

V souvislosti s modernizací v úseku 11 Koberovice-Humpolec a úseku 12 Humpolec-Větrný Jeníkov, bude z důvodu vyšší nadmořské výšky této části D1 pro zimu 2020/2021 zřízeno provizorní odloučené pracoviště na exitu 90 vpravo, kde budou k okamžitému zásahu připravena 4 posypová vozidla. Současně bylo na km 49 D1 v MÚK Psáře vybudováno nové silo pro doplnění posypové soli pro střediska Mirošovice a Bernartice.

Mgr. Martin Buček,
tým komunikace ŘSD