SCR
Reklama

Na stadionu Olympie by konečně mohlo vzniknout důstojné zázemí, včetně atletického tunelu

23. březen 2021, 08:02

Kutná Hora – Kutnohorští zastupitelé dali zelenou plánům atletického oddílu SKP Olympia Kutná Hora na vybudování běžeckého tunelu a nového zázemí pro atletiku. Konkrétně souhlasili, aby SKP Olympia Kutná Hora zažádal o dotaci od Národní sportovní agentury a schválili finanční spoluúčast Kutné Hory do výše pěti milionů korun.

Místopředseda atletického oddílu Tomáš Kaprálek ocenil, že se mohl s většinou zastupitelů setkat přímo na stadionu. „Mohli jste tak reálně vidět kontrast zrekonstruované běžecké dráhy a travnatého hřiště a s budovou, která pamatuje sedmdesátá léta minulého století a v současné době je v havarijním stavu,“ upozornil Tomáš Kaprálek.

Výstavbou běžeckého tunelu získá město podle Tomáše Kaprálka komplexní sportovní areál s možností celoročního využití. „S nadsázkou řečeno – pro náš oddíl to bude jako cesta do kosmu,“ řekl mimo jiné a pokračoval: „V současné době se atletické přípravě můžeme naplno věnovat pouze v letních měsících, zimu jsme nuceni trávit v tělocvičnách, kde to není o atletice. Celoroční využití nebude jen pro nás, ale i pro další subjekty, které budou mít zájem na stadionu působit.“

Odhadovaná cena je 58 milionů korun. „Potřebujeme získat 30% spoluúčast, což je asi 17,5 milionů korun,“ upřesnil náklady Tomáš Kaprálek a dodal: „Byl bych rád, aby nezapadala také částka 40 milionů korun, kterou máme velmi reálnou šanci získat od Národní sportovní agentury díky podpoře, kterou má projekt od Českého atletického svazu.“ Spoluúčast se atleti snaží snížit, podle Tomáše Kaprálka, i dalšími variantami možného financování. „Oslovili jsme Středočeský kraj a zhruba dvacet různých firem a podnikatelů. Budu upřímný: Od jedné firmy se nám podařilo získat 20 tisíc, od druhé 150 tisíc korun, což jsou skvělé částky, které ale neřeší náš problém,“ naznačil s tím, že atletický oddíl je připraven investovat z vlastních prostředků 500 tisíc do projektu a další jeden milion si půjčí. „Vyšší finanční zátěž by pro nás znamenala zvýšení členských příspěvků dětí a to nechceme,“ podotkl Tomáš Kaprálek.

V současné době má atletika v Kutné Hoře, která kromě jiného letos slaví 100 let od svého založení, zhruba dvě stovky atletů. „Celý areál v časech, kdy nebude probíhat trénink atletiky, mohou využívat všechny základní a střední školy v Kutné Hoře, ať už pro výuku atletiky anebo pro pořádání závodů,“ řekl místopředseda oddílu a pokračoval: „Venkovní a vnitřní areál jsme připraveni nabídnout dalším sportovním oddílům, ať už pro kondiční přípravu anebo jako doplňkový sport v tréninku. Nebráníme se ani sportovním oddílům z blízkého, či vzdálenějšího okolí. Velmi reálně se také jeví spolupráce s policií ČR, jejíž výcvikové centrum vzniká v místě bývalých kasáren.“

Předseda finančního výboru Zdeněk Jirásek navrhl zvýšení spoluúčasti města. „Finanční výbor se žádostí SKP Olympia zabýval, čtyři členové ze sedmi tuto aktivitu podpořili s tím, že by zastupitelstvu doporučili souhlasit s celou částkou 16 milionů korun,“ uvedl svou řeč a pokračoval: „Jeden ze sedmi navrhl spoluúčast 8 milionů, jeden člen tuto aktivitu nepodporoval a jeden se nevyjádřil. Přece jen si dovolím dát kompromisní protinávrh, že bychom souhlasili s podporou 8 milionů místo 5, jak bylo navrženo.“

„Respektujeme názor finančního výboru, na druhou stranu musíme respektovat aktuální finanční možnosti rozpočtu,“ upozornil starosta Josef Viktora (ANO 2011). „Rádi bychom atlety podpořili více, ale do sportu dáváme značné částky, přesahující možná 50 milionů korun. Žádostí bude více,“ dodal.

Protinávrh Zdeňka Jiráska na 8 milionů korun podpořilo pouze 7 zastupitelů, s původní podporou 5 milionů souhlasilo 23 zastupitelů.

Projekt atletického tunelu a zázemí atletického oddílu

Současný stav stadionu Olympia
- Rok 2014 – rekonstrukce běžecké dráhy a travnatého hřiště.
- Budovy z roku 1976 – bez rekonstrukce, v havarijním stavu.
- Využití pouze v letních měsících, přes zimu prakticky bez provozu.

Atletický oddíl SKP Olympia Kutná Hora
-
Obnovil svou činnost v roce 2015, aktuálně má oddíl 226 registrovaných sportovců, 23 kvalifikovaných trenérů a 25 vyškolených rozhodčích.
- V pravidelné činnosti 7 tréninkových skupin ročníků narození 2006–2014, do budoucna plánovány další tréninkové skupiny v kategoriích dorostu, juniorů a dospělých.
- Z pohledu členské základny mládeže jeden z největších sportovních oddílů v Kutné Hoře.

Klíčová data
-
Podání žádosti o dotaci NSA na jaře 2021, následně je žadatel povinen do 2 měsíců doložit finanční spoluúčast ve výši minimálně 30 % z celkových způsobilých nákladů. Odhadovaná cena stavby je 48 mil. Kč + DPH = 58 mil. Kč, spoluúčast 30 % je 17,5 mil. Kč.
- Projekt má podporu Českého atletického svazu (důležité pro schválení žádosti o dotaci NSA) a města Kutná Hora, které na zastupitelstvu 16. března 2021 schválilo spoluúčast 5 mil. Kč.
- Při realizaci projektu by byl ve druhé polovině roku 2021 zpracován projekt, vlastní výstavba (a tím i čerpání finančních prostředků) by byla realizována až v letech 2022 a 2023.

Co projekt přinese
-
Dotaci 40,5 mil. Kč od NSA, která umožní dokončení rekonstrukce stadionu Olympia.
- Stadion Olympia se stane plnohodnotný sportovní areál s celoročním využitím.
- Atletický oddíl získá možnost nepřerušovaného, plnohodnotného a systematického atletického tréninku s možností soustavného nácviku prakticky všech atletických disciplín.

Budoucí využití
-
Pravidelné tréninky a závody atletického oddíly, doplňkový trénink dalších sportovních oddílů, výuka atletiky v rámci školní TV a školní závody základních a středních školy.
- Soustředění, kempy, příměstské tábory, sportovní teambuildingy apod. dalších subjektů nejen z Kutné Hory, ale i z jiných regionů ČR.
- Úzká spolupráce atletického oddílu se sousedním „Policejním výcvikovým centrem“ (vzniká v bývalých kasárnách, termín dokončení 31. prosince 2022) – zájem policie ČR o pravidelné využívání venkovních i vnitřních prostor stadionu Olympia pro své výcvikové a vzdělávací akce.

tunel005.jpg

René Svoboda, obrázky archiv atletického oddílu SKP Olympia Kutná Hora
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Na stadionu Olympie by konečně mohlo vzniknout důstojné zázemí, včetně atletického tunelu

Na stadionu Olympie by konečně mohlo vzniknout důstojné zázemí, včetně atletického tunelu

23. březen 2021

Kutná Hora – Kutnohorští zastupitelé dali zelenou plánům atletického oddílu SKP Olympia Kutná Hora na vybudování běžeckého tunelu a nového zázemí pro atletiku. Konkrétně souhlasili, aby SKP Olympia Kutná Hora zažádal o dotaci od Národní sportovní agentury a schválili finanční spoluúčast Kutné Hory do výše pěti milionů korun.

Místopředseda atletického oddílu Tomáš Kaprálek ocenil, že se mohl s většinou zastupitelů setkat přímo na stadionu. „Mohli jste tak reálně vidět kontrast zrekonstruované běžecké dráhy a travnatého hřiště a s budovou, která pamatuje sedmdesátá léta minulého století a v současné době je v havarijním stavu,“ upozornil Tomáš Kaprálek.

Výstavbou běžeckého tunelu získá město podle Tomáše Kaprálka komplexní sportovní areál s možností celoročního využití. „S nadsázkou řečeno – pro náš oddíl to bude jako cesta do kosmu,“ řekl mimo jiné a pokračoval: „V současné době se atletické přípravě můžeme naplno věnovat pouze v letních měsících, zimu jsme nuceni trávit v tělocvičnách, kde to není o atletice. Celoroční využití nebude jen pro nás, ale i pro další subjekty, které budou mít zájem na stadionu působit.“

Odhadovaná cena je 58 milionů korun. „Potřebujeme získat 30% spoluúčast, což je asi 17,5 milionů korun,“ upřesnil náklady Tomáš Kaprálek a dodal: „Byl bych rád, aby nezapadala také částka 40 milionů korun, kterou máme velmi reálnou šanci získat od Národní sportovní agentury díky podpoře, kterou má projekt od Českého atletického svazu.“ Spoluúčast se atleti snaží snížit, podle Tomáše Kaprálka, i dalšími variantami možného financování. „Oslovili jsme Středočeský kraj a zhruba dvacet různých firem a podnikatelů. Budu upřímný: Od jedné firmy se nám podařilo získat 20 tisíc, od druhé 150 tisíc korun, což jsou skvělé částky, které ale neřeší náš problém,“ naznačil s tím, že atletický oddíl je připraven investovat z vlastních prostředků 500 tisíc do projektu a další jeden milion si půjčí. „Vyšší finanční zátěž by pro nás znamenala zvýšení členských příspěvků dětí a to nechceme,“ podotkl Tomáš Kaprálek.

V současné době má atletika v Kutné Hoře, která kromě jiného letos slaví 100 let od svého založení, zhruba dvě stovky atletů. „Celý areál v časech, kdy nebude probíhat trénink atletiky, mohou využívat všechny základní a střední školy v Kutné Hoře, ať už pro výuku atletiky anebo pro pořádání závodů,“ řekl místopředseda oddílu a pokračoval: „Venkovní a vnitřní areál jsme připraveni nabídnout dalším sportovním oddílům, ať už pro kondiční přípravu anebo jako doplňkový sport v tréninku. Nebráníme se ani sportovním oddílům z blízkého, či vzdálenějšího okolí. Velmi reálně se také jeví spolupráce s policií ČR, jejíž výcvikové centrum vzniká v místě bývalých kasáren.“

Předseda finančního výboru Zdeněk Jirásek navrhl zvýšení spoluúčasti města. „Finanční výbor se žádostí SKP Olympia zabýval, čtyři členové ze sedmi tuto aktivitu podpořili s tím, že by zastupitelstvu doporučili souhlasit s celou částkou 16 milionů korun,“ uvedl svou řeč a pokračoval: „Jeden ze sedmi navrhl spoluúčast 8 milionů, jeden člen tuto aktivitu nepodporoval a jeden se nevyjádřil. Přece jen si dovolím dát kompromisní protinávrh, že bychom souhlasili s podporou 8 milionů místo 5, jak bylo navrženo.“

„Respektujeme názor finančního výboru, na druhou stranu musíme respektovat aktuální finanční možnosti rozpočtu,“ upozornil starosta Josef Viktora (ANO 2011). „Rádi bychom atlety podpořili více, ale do sportu dáváme značné částky, přesahující možná 50 milionů korun. Žádostí bude více,“ dodal.

Protinávrh Zdeňka Jiráska na 8 milionů korun podpořilo pouze 7 zastupitelů, s původní podporou 5 milionů souhlasilo 23 zastupitelů.

Projekt atletického tunelu a zázemí atletického oddílu

Současný stav stadionu Olympia
- Rok 2014 – rekonstrukce běžecké dráhy a travnatého hřiště.
- Budovy z roku 1976 – bez rekonstrukce, v havarijním stavu.
- Využití pouze v letních měsících, přes zimu prakticky bez provozu.

Atletický oddíl SKP Olympia Kutná Hora
-
Obnovil svou činnost v roce 2015, aktuálně má oddíl 226 registrovaných sportovců, 23 kvalifikovaných trenérů a 25 vyškolených rozhodčích.
- V pravidelné činnosti 7 tréninkových skupin ročníků narození 2006–2014, do budoucna plánovány další tréninkové skupiny v kategoriích dorostu, juniorů a dospělých.
- Z pohledu členské základny mládeže jeden z největších sportovních oddílů v Kutné Hoře.

Klíčová data
-
Podání žádosti o dotaci NSA na jaře 2021, následně je žadatel povinen do 2 měsíců doložit finanční spoluúčast ve výši minimálně 30 % z celkových způsobilých nákladů. Odhadovaná cena stavby je 48 mil. Kč + DPH = 58 mil. Kč, spoluúčast 30 % je 17,5 mil. Kč.
- Projekt má podporu Českého atletického svazu (důležité pro schválení žádosti o dotaci NSA) a města Kutná Hora, které na zastupitelstvu 16. března 2021 schválilo spoluúčast 5 mil. Kč.
- Při realizaci projektu by byl ve druhé polovině roku 2021 zpracován projekt, vlastní výstavba (a tím i čerpání finančních prostředků) by byla realizována až v letech 2022 a 2023.

Co projekt přinese
-
Dotaci 40,5 mil. Kč od NSA, která umožní dokončení rekonstrukce stadionu Olympia.
- Stadion Olympia se stane plnohodnotný sportovní areál s celoročním využitím.
- Atletický oddíl získá možnost nepřerušovaného, plnohodnotného a systematického atletického tréninku s možností soustavného nácviku prakticky všech atletických disciplín.

Budoucí využití
-
Pravidelné tréninky a závody atletického oddíly, doplňkový trénink dalších sportovních oddílů, výuka atletiky v rámci školní TV a školní závody základních a středních školy.
- Soustředění, kempy, příměstské tábory, sportovní teambuildingy apod. dalších subjektů nejen z Kutné Hory, ale i z jiných regionů ČR.
- Úzká spolupráce atletického oddílu se sousedním „Policejním výcvikovým centrem“ (vzniká v bývalých kasárnách, termín dokončení 31. prosince 2022) – zájem policie ČR o pravidelné využívání venkovních i vnitřních prostor stadionu Olympia pro své výcvikové a vzdělávací akce.

tunel005.jpg

René Svoboda, obrázky archiv atletického oddílu SKP Olympia Kutná Hora
Prohlédnout galerii