Po dobu stavby křižovatky z Kaňku na silnici I/38 neprojedete!

9. duben 2024, 07:43

Kaňk - ŘSD ČR chystá na silnici I/ v rámci letošní stavební sezony úpravu problematické křižovatky u kutnohorské místní části Kaňk. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele v rámci veřejné soutěže.

"Jedná se o úpravu stávající plochy stykové křižovatky silnic I/38 a III/03321. Tato křižovatka se nachází v km 91,686 provozního staničení silnice I/38 mezi Kolínem a Kutnou Horou," popsal situaci tiskový mluvčí ŘSD ČR Jiří Veselý a naplánoval: "Úprava bude zahrnovat rozšíření nárožních oblouků křižovatky pro lepší průjezd vozidel, zvláště pro pravé odbočení z vedlejší komunikace, kde bude rozšířena vozovka o zhruba dvanáct metrů. Dále bude úprava zahrnovat rozšíření zpevněné části komunikace na hlavní silnici I/38 tak, aby na ní bylo možné zřídit odbočovací i připojovací pruh."

Hlavním cílem této stavební operace je zvýšit bezpečnost a průjezdnost v daném místě, kdy se zvláště vozidla z vedlejší komunikace ve směru na Kolín složitě napojují přes oba hlavní proudy silnice I/38. "Intenzita dopravy je v těchto místech přitom značná, každý den tudy projede téměř 15 tisíc vozidel, z toho cca 27% tvoří nákladní doprava a kamiony. Navržená úprava tedy bude mít pozitivní vliv na kapacitu řešeného úseku," upozornil.

Pro stavbu budou využity jak stávající pozemky, na kterých je již těleso křižovatky umístěno, tak pozemky, které byly vykoupeny v rámci majetkoprávní přípravy v předcházejících fázích přípravy. Akce bude probíhat ve dvou fázích.

Fáze 1

Silnice I/38 bude v prostoru křižovatky omezena do jednoho jízdního pruhu (levý ve směru od Kolína) a doprava bude řízena kyvadlově pomocí řádně poučených pracovníků zhotovitele ručně, případně v nočních hodinách pomocí semaforu. Na uzavřené polovině křižovatky včetně části sil. III/03321 budou probíhat stavební práce a bude zde umístěno zařízení staveniště. V rámci této fáze bude vybudována křižovatka do provozuschopného stavu, tzn. budou položeny všechny vrstvy konstrukce vozovky. Předpokládaná doba trvání této fáze je odhadována na 36 dní.

Fáze 2

Provoz bude opět omezen do jednoho jízdního pruhu a řízen kyvadlově pomocí řádně poučených pracovníků zhotovitele ručně, případně v nočních hodinách pomocí semaforu na obou stranách křižovatky. Provoz bude veden po již dokončené polovině úpravy křižovatky bez možnosti odbočení na sil. III/03321. Stavební práce budou prováděny na druhé polovině křižovatky. Křižovatka bude dostavěna do finální podoby obdobně jako ve fázi 1. Za omezeného provozu poté bude provedeno vodorovné dopravní značení na celé křižovatce barvou a umístěno svislé dopravní značení. Předpokládaná doba trvání této fáze je odhadována na 36 dní.
"Po celou dobu stavebních prací bude uzavřeno připojení ze sil. III/03321 od Kaňku. Pro směr z Kaňku na Kolín a Čáslav bude vyznačena objízdná trasa. Tato objízdná trasa bude převádět pouze místní dopravu a nedojde tak k negativnímu ovlivňování životního prostředí v trase objížďky. Trasa bude vedena po sil. III/03322 z Kaňku do Kutné Hory a dále po sil. I/2 až ke křižovatce se sil. I/38. Délka objízdné trasy je cca 5 km," uzavřel Jiří Veselý.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 12,90 mil. Kč bez DPH a maximální doba uvedení do provozu byla stanovena na 72 kalendářních dní.

Kank_mapa.jpg

tz, jv
AVE_CZ
Reklama
Po dobu stavby křižovatky z Kaňku na silnici I/38 neprojedete!

Po dobu stavby křižovatky z Kaňku na silnici I/38 neprojedete!

9. duben 2024

Kaňk - ŘSD ČR chystá na silnici I/ v rámci letošní stavební sezony úpravu problematické křižovatky u kutnohorské místní části Kaňk. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele v rámci veřejné soutěže.

"Jedná se o úpravu stávající plochy stykové křižovatky silnic I/38 a III/03321. Tato křižovatka se nachází v km 91,686 provozního staničení silnice I/38 mezi Kolínem a Kutnou Horou," popsal situaci tiskový mluvčí ŘSD ČR Jiří Veselý a naplánoval: "Úprava bude zahrnovat rozšíření nárožních oblouků křižovatky pro lepší průjezd vozidel, zvláště pro pravé odbočení z vedlejší komunikace, kde bude rozšířena vozovka o zhruba dvanáct metrů. Dále bude úprava zahrnovat rozšíření zpevněné části komunikace na hlavní silnici I/38 tak, aby na ní bylo možné zřídit odbočovací i připojovací pruh."

Hlavním cílem této stavební operace je zvýšit bezpečnost a průjezdnost v daném místě, kdy se zvláště vozidla z vedlejší komunikace ve směru na Kolín složitě napojují přes oba hlavní proudy silnice I/38. "Intenzita dopravy je v těchto místech přitom značná, každý den tudy projede téměř 15 tisíc vozidel, z toho cca 27% tvoří nákladní doprava a kamiony. Navržená úprava tedy bude mít pozitivní vliv na kapacitu řešeného úseku," upozornil.

Pro stavbu budou využity jak stávající pozemky, na kterých je již těleso křižovatky umístěno, tak pozemky, které byly vykoupeny v rámci majetkoprávní přípravy v předcházejících fázích přípravy. Akce bude probíhat ve dvou fázích.

Fáze 1

Silnice I/38 bude v prostoru křižovatky omezena do jednoho jízdního pruhu (levý ve směru od Kolína) a doprava bude řízena kyvadlově pomocí řádně poučených pracovníků zhotovitele ručně, případně v nočních hodinách pomocí semaforu. Na uzavřené polovině křižovatky včetně části sil. III/03321 budou probíhat stavební práce a bude zde umístěno zařízení staveniště. V rámci této fáze bude vybudována křižovatka do provozuschopného stavu, tzn. budou položeny všechny vrstvy konstrukce vozovky. Předpokládaná doba trvání této fáze je odhadována na 36 dní.

Fáze 2

Provoz bude opět omezen do jednoho jízdního pruhu a řízen kyvadlově pomocí řádně poučených pracovníků zhotovitele ručně, případně v nočních hodinách pomocí semaforu na obou stranách křižovatky. Provoz bude veden po již dokončené polovině úpravy křižovatky bez možnosti odbočení na sil. III/03321. Stavební práce budou prováděny na druhé polovině křižovatky. Křižovatka bude dostavěna do finální podoby obdobně jako ve fázi 1. Za omezeného provozu poté bude provedeno vodorovné dopravní značení na celé křižovatce barvou a umístěno svislé dopravní značení. Předpokládaná doba trvání této fáze je odhadována na 36 dní.
"Po celou dobu stavebních prací bude uzavřeno připojení ze sil. III/03321 od Kaňku. Pro směr z Kaňku na Kolín a Čáslav bude vyznačena objízdná trasa. Tato objízdná trasa bude převádět pouze místní dopravu a nedojde tak k negativnímu ovlivňování životního prostředí v trase objížďky. Trasa bude vedena po sil. III/03322 z Kaňku do Kutné Hory a dále po sil. I/2 až ke křižovatce se sil. I/38. Délka objízdné trasy je cca 5 km," uzavřel Jiří Veselý.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 12,90 mil. Kč bez DPH a maximální doba uvedení do provozu byla stanovena na 72 kalendářních dní.

Kank_mapa.jpg

Zlata banka
Reklama
tz, jv