ČSSD-NEZÁVISLÍ
Reklama

Čáslavany za rok 2021 se stali Marek Lauermann a Drahomíra Dušková Havlíčková

14. leden 2022, 07:07

Čáslav - Titul „Čáslavan a Čáslavanka roku 2021“ byl udělen! Čáslavankou za rok 2021 byla zvolena paní Drahomíra Dušková Havlíčková, Čáslavanem za rok 2021 se stal pan Marek Lauermann.

Tuto cenu uděluje Čáslavský zpravodaj každoročně na návrhy svých čtenářů a čtenářek. Navržen může být každý, kdo se v daném roce jakýmkoliv způsobem zasadil o rozvoj a propagaci Čáslavi, nebo zachránil lidský život či udělal nějaký dobrý skutek. Nemusí být občanem Čáslavi. Návrhy za rok 2022 posílejte v průběhu celého roku na stránky Čáslavského zpravodaje.

Pedagog, vědec a publicista Mgr. Marek Lauermann, Ph.D. je autorem řady publikací nejen o čáslavských Židech, ale zmapoval jejich osudy v rámci Kutnohorska. Je ředitelem Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové, jehož posláním je připomínat osobnosti, památky a kulturu židovské komunity nejen na Čáslavsku. Navazuje na úsilí dr. Lieblové, která věnovala celý svůj život připomínce obětí a nápravě křivd holocaustu. Výsledky jeho práce jsou vidět na akcích, které se svými spolupracovníky pravidelně pořádá v čáslavské synagoze, má také „lví“ podíl na její opravě, která právě probíhá. Podílel se na instalaci stolpersteine, tedy kamenů zmizelých, které byly odhaleny v říjnu loňského roku na památku čáslavských obětí holocaustu.

Mgr. Drahomíra Dušková Havlíčková je farářkou Českobratrské církve evangelické v Čáslavi. Jejím posláním je být s lidmi v jejich trápení, radostech, v důležitých etapách života. Ona ale tuto „běžnou“ činnost farářky přesahuje. Pomáhá dospělým, ale hlavně dětem, bez ohledu na víru. Důkazem je celá řada akcí. Třeba „fair trade“, tedy nabídka produktů férového obchodování s rozvojovými zeměmi. Tuto akci spojuje se „sousedskými slavnostmi“ pod názvem „Férová snídaně“. Také se podílí na předvánoční tradici „Vánoční krabice od bot“. To je dlouholetá tradice z USA a západní Evropy, při které děti dělají radost dětem. Shromažďují dárečky do krabice od bot pro děti z chudých rodin. Organizuje „noc kostelů“, mezigenerační setkávání v kavárně Diakonie a řadu dalších akcí.

Ocenění Čáslavan a Čáslavanka za rok 2021 by mělo znít spíše ocenění za minulé roky. Čtenáři Čáslavského zpravodaje totiž ocenili „mravenčí“ práci zvolených Čáslavanů za řadu minulých let. Někdy se objevují sporadické názory, že holocaust je věc minulosti a je zbytečné ho připomínat. A že farářka by se neměla angažovat občansky a věnovat se pouze církevním záležitostem. Že jsou tyto názory ojedinělé, dokazuje zvolení Čáslavanů za rok 2021 - Drahomíry Duškové Havlíčkové a Marka Lauermanna.

Text a foto Vladimír Havlíček
AVE_CZ
Reklama
Čáslavany za rok 2021 se stali Marek Lauermann a Drahomíra Dušková Havlíčková

Čáslavany za rok 2021 se stali Marek Lauermann a Drahomíra Dušková Havlíčková

14. leden 2022

Čáslav - Titul „Čáslavan a Čáslavanka roku 2021“ byl udělen! Čáslavankou za rok 2021 byla zvolena paní Drahomíra Dušková Havlíčková, Čáslavanem za rok 2021 se stal pan Marek Lauermann.

Tuto cenu uděluje Čáslavský zpravodaj každoročně na návrhy svých čtenářů a čtenářek. Navržen může být každý, kdo se v daném roce jakýmkoliv způsobem zasadil o rozvoj a propagaci Čáslavi, nebo zachránil lidský život či udělal nějaký dobrý skutek. Nemusí být občanem Čáslavi. Návrhy za rok 2022 posílejte v průběhu celého roku na stránky Čáslavského zpravodaje.

Pedagog, vědec a publicista Mgr. Marek Lauermann, Ph.D. je autorem řady publikací nejen o čáslavských Židech, ale zmapoval jejich osudy v rámci Kutnohorska. Je ředitelem Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové, jehož posláním je připomínat osobnosti, památky a kulturu židovské komunity nejen na Čáslavsku. Navazuje na úsilí dr. Lieblové, která věnovala celý svůj život připomínce obětí a nápravě křivd holocaustu. Výsledky jeho práce jsou vidět na akcích, které se svými spolupracovníky pravidelně pořádá v čáslavské synagoze, má také „lví“ podíl na její opravě, která právě probíhá. Podílel se na instalaci stolpersteine, tedy kamenů zmizelých, které byly odhaleny v říjnu loňského roku na památku čáslavských obětí holocaustu.

Mgr. Drahomíra Dušková Havlíčková je farářkou Českobratrské církve evangelické v Čáslavi. Jejím posláním je být s lidmi v jejich trápení, radostech, v důležitých etapách života. Ona ale tuto „běžnou“ činnost farářky přesahuje. Pomáhá dospělým, ale hlavně dětem, bez ohledu na víru. Důkazem je celá řada akcí. Třeba „fair trade“, tedy nabídka produktů férového obchodování s rozvojovými zeměmi. Tuto akci spojuje se „sousedskými slavnostmi“ pod názvem „Férová snídaně“. Také se podílí na předvánoční tradici „Vánoční krabice od bot“. To je dlouholetá tradice z USA a západní Evropy, při které děti dělají radost dětem. Shromažďují dárečky do krabice od bot pro děti z chudých rodin. Organizuje „noc kostelů“, mezigenerační setkávání v kavárně Diakonie a řadu dalších akcí.

Ocenění Čáslavan a Čáslavanka za rok 2021 by mělo znít spíše ocenění za minulé roky. Čtenáři Čáslavského zpravodaje totiž ocenili „mravenčí“ práci zvolených Čáslavanů za řadu minulých let. Někdy se objevují sporadické názory, že holocaust je věc minulosti a je zbytečné ho připomínat. A že farářka by se neměla angažovat občansky a věnovat se pouze církevním záležitostem. Že jsou tyto názory ojedinělé, dokazuje zvolení Čáslavanů za rok 2021 - Drahomíry Duškové Havlíčkové a Marka Lauermanna.

Text a foto Vladimír Havlíček
Prohlédnout galerii