ČSSD-NEZÁVISLÍ
Reklama

„Čáslavský“ relikviář svatého Pavla má nevyčíslitelnou hodnotu

1. červenec 2022, 23:33

Čáslav - Relikviář s úlomkem kosti svatého Pavla, jednoho z nejvýznamnějších postav celé historie křesťanství, mohli zájemci spatřit v čáslavském kostele sv. Petra a Pavla. Tato unikátní příležitost se naskytla farníkům a veřejnosti 29. června při tradiční Slavnost svatých Petra a Pavla v místním děkanském kostele. Není divu, že tuto šanci využili věřící, či „zvědavci“ ze „široka daleka“.

A kde se vlastně v Čáslavi „z ničeho nic“ objevil artefakt s relikvií nevyčíslitelné hodnoty? Na to nám odpověděl místní farář Dmytro Romanovský: „Jedná se o ostatek, tedy relikvii svatého apoštola Pavla. Relikviář je určitým dědictvím, které se předává z kněžské na kněžskou generaci. Já jsem relikviář přijal od kolegy, kterému je nyní osmdesát pět let a až budu mít podobný věk, budu hledat podobně starého, tedy třicetiletého kněze, kterému relikviář svatého Pavla předám“. Škoda, že nejde zmapovat počet generací farářů, které si tuto vzácnost předávají, vždyť svatý Pavel byl ukřižován kolem roku 65 našeho letopočtu.

Čáslavský farář osvětlil další informace o ostatcích v relikviáři: „Jedná se o úlomek kosti apoštola, který se nějakým způsobem dostal až do našich končin. Uvnitř tohoto relikviáře se nachází cedulka, která potvrzuje, že se jedná skutečně o daný ostatek.“ Slova pátera doplňme informací, že arcibiskupové v minulosti ostatky opatřovali tzv. autentikou, tedy certifikátem pravosti. A právě takovou autentikou je opatřena „čáslavská“ relikvie.

Relikvie jsou pozůstatky upomínající na život světců, blahoslavených nebo proroků. Pojem zahrnuje kosterní či jiné tělesné ostatky, ty jsou označovány jako primární relikvie. Předměty spojené s jejich životem například zbytky oděvu, obuvi a jiných osobních předmětů, jako je miska, pohár, berla jsou označovány jako relikvie sekundární či terciální. Mezi věřícími jsou uchovávány v úctě a je jim přičítána až zázračná moc. Úctu věřící projevují například líbáním ostatků, nebo jejich vystavováním v relikviářích, ta velká prosklená se nazývají ostensoria. Při uctívání ostatků platí pravidlo, že každá sebemenší částečka má zázračnou moc a sílu jako celé tělo světce.

Svatý Pavel, hebrejsky Šavel, je považován za prvního velkého misionáře. Pocházel ze židovské rodiny, která se usadila v Tarsu a získala tam římské občanství. Je jednou z nejdůležitějších postav Bible. Byl původně horlivým pronásledovatelem křesťanů. Ale na jedné cestě proti křesťanům do Damašku prožil mystické setkání s Kristem a obrátil se na křesťanskou víru. Stal se naopak horlivým zvěstovatelem křesťanství a je označován jako „apoštol národů“. Přestože mezi původních dvanáct apoštolů nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, je mezi apoštoly řazen. Jeho zásluhou se křesťanství rozšířilo a stalo se světovým náboženstvím.

Svatý Petr byl nejvýznamnější Ježíšův apoštol, jemuž se vzkříšený Ježíš zjevil jako prvnímu. Původně se jmenoval Šimon a pocházel z Betsaidy. Byl ženatý a žil jako rybář se svou rodinou v Kafarnaum. V Ježíšovi spatřoval Mesiáše a následoval ho. Kristus ho označil za Petra - skálu. Řecké slovo petra totiž znamená skála. Byl svědkem Ježíšova zatčenív Getsemanské zahradě v Jeruzalémě. Petr se stal první hlavou církve, až později se vžilo označení Svatý otec či papež. Apoštoly Petra a Pavla spojuje kromě nadčení pro víru také krutá smrt. První byl v Římě v době císaře Nerona ukřižován, hlavou dolů. Druhý byl v Římě sťat mečem.

Svatí Petr a Pavel jsou nazýváni „sloupy církve“. Podle starých textů oba prosazovali různost názorů. Dnes bychom to označili slovem současným a tím je tolerance. Tolerance, porozumění a hlavně mír, to potřebuje dnešní svět a to je také odkaz apoštolů Petra a Pavla.

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Jy8DnrWnjCA

https://www.youtube.com/watch?v=HLGKCLVE_FE

Text, foto a videa Vladimír Havlíček

Galerie
Předchozí Následující
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
„Čáslavský“ relikviář svatého Pavla má nevyčíslitelnou hodnotu

„Čáslavský“ relikviář svatého Pavla má nevyčíslitelnou hodnotu

1. červenec 2022

Čáslav - Relikviář s úlomkem kosti svatého Pavla, jednoho z nejvýznamnějších postav celé historie křesťanství, mohli zájemci spatřit v čáslavském kostele sv. Petra a Pavla. Tato unikátní příležitost se naskytla farníkům a veřejnosti 29. června při tradiční Slavnost svatých Petra a Pavla v místním děkanském kostele. Není divu, že tuto šanci využili věřící, či „zvědavci“ ze „široka daleka“.

A kde se vlastně v Čáslavi „z ničeho nic“ objevil artefakt s relikvií nevyčíslitelné hodnoty? Na to nám odpověděl místní farář Dmytro Romanovský: „Jedná se o ostatek, tedy relikvii svatého apoštola Pavla. Relikviář je určitým dědictvím, které se předává z kněžské na kněžskou generaci. Já jsem relikviář přijal od kolegy, kterému je nyní osmdesát pět let a až budu mít podobný věk, budu hledat podobně starého, tedy třicetiletého kněze, kterému relikviář svatého Pavla předám“. Škoda, že nejde zmapovat počet generací farářů, které si tuto vzácnost předávají, vždyť svatý Pavel byl ukřižován kolem roku 65 našeho letopočtu.

Čáslavský farář osvětlil další informace o ostatcích v relikviáři: „Jedná se o úlomek kosti apoštola, který se nějakým způsobem dostal až do našich končin. Uvnitř tohoto relikviáře se nachází cedulka, která potvrzuje, že se jedná skutečně o daný ostatek.“ Slova pátera doplňme informací, že arcibiskupové v minulosti ostatky opatřovali tzv. autentikou, tedy certifikátem pravosti. A právě takovou autentikou je opatřena „čáslavská“ relikvie.

Relikvie jsou pozůstatky upomínající na život světců, blahoslavených nebo proroků. Pojem zahrnuje kosterní či jiné tělesné ostatky, ty jsou označovány jako primární relikvie. Předměty spojené s jejich životem například zbytky oděvu, obuvi a jiných osobních předmětů, jako je miska, pohár, berla jsou označovány jako relikvie sekundární či terciální. Mezi věřícími jsou uchovávány v úctě a je jim přičítána až zázračná moc. Úctu věřící projevují například líbáním ostatků, nebo jejich vystavováním v relikviářích, ta velká prosklená se nazývají ostensoria. Při uctívání ostatků platí pravidlo, že každá sebemenší částečka má zázračnou moc a sílu jako celé tělo světce.

Svatý Pavel, hebrejsky Šavel, je považován za prvního velkého misionáře. Pocházel ze židovské rodiny, která se usadila v Tarsu a získala tam římské občanství. Je jednou z nejdůležitějších postav Bible. Byl původně horlivým pronásledovatelem křesťanů. Ale na jedné cestě proti křesťanům do Damašku prožil mystické setkání s Kristem a obrátil se na křesťanskou víru. Stal se naopak horlivým zvěstovatelem křesťanství a je označován jako „apoštol národů“. Přestože mezi původních dvanáct apoštolů nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, je mezi apoštoly řazen. Jeho zásluhou se křesťanství rozšířilo a stalo se světovým náboženstvím.

Svatý Petr byl nejvýznamnější Ježíšův apoštol, jemuž se vzkříšený Ježíš zjevil jako prvnímu. Původně se jmenoval Šimon a pocházel z Betsaidy. Byl ženatý a žil jako rybář se svou rodinou v Kafarnaum. V Ježíšovi spatřoval Mesiáše a následoval ho. Kristus ho označil za Petra - skálu. Řecké slovo petra totiž znamená skála. Byl svědkem Ježíšova zatčenív Getsemanské zahradě v Jeruzalémě. Petr se stal první hlavou církve, až později se vžilo označení Svatý otec či papež. Apoštoly Petra a Pavla spojuje kromě nadčení pro víru také krutá smrt. První byl v Římě v době císaře Nerona ukřižován, hlavou dolů. Druhý byl v Římě sťat mečem.

Svatí Petr a Pavel jsou nazýváni „sloupy církve“. Podle starých textů oba prosazovali různost názorů. Dnes bychom to označili slovem současným a tím je tolerance. Tolerance, porozumění a hlavně mír, to potřebuje dnešní svět a to je také odkaz apoštolů Petra a Pavla.

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Jy8DnrWnjCA

https://www.youtube.com/watch?v=HLGKCLVE_FE

Text, foto a videa Vladimír Havlíček

Prohlédnout galerii