Stavex
Reklama

Do galerie čáslavského muzea dorazil autor seiálu Četnické humoresky

31. leden 2012, 13:39
(aktualizováno: 31. leden 2012, 14:03)

Čáslav - Dne 26. ledna se sešla početná skupina lidí, aby bezezbytku zaplnila sál galerie čáslavského muzea v Jeníkovské ulici a následně si poslechla poutavé vyprávění JUDr. Michala Dlouhého.

Právě on je autorem námětu k divácky úspěšnému seriálu Četnické humoresky. Proto se jeho řeč, doprovázená výstupem v dobové uniformě štábního strážmistra, tématicky stáčela kolem historie četnictva ve světě, ale i na Kutnohorsku v období od konce 19. a počátku 20. století. Kromě toho přiblížil divákům vznik samotného seriálu.

Po skončení přednášky měli návštěvníci možnost zakoupit si některé publikace doktora Dlouhého s jeho podpisem a razítkem, které obsahovaly různé povídky z četnického prostředí.

Životopis

Plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D. se narodil 4. listopadu 1962 v Kutné Hoře. V roce 1983 nastoupil do "policejních" služeb, kde postupem času dosáhl služební hodnosti vrchního policejního rady. V roce 1995 dokončil studium Právnické fakulty UK.

Dlouhodobě se věnuje historii výkonu bezpečnostní služby na našem území. Na toto téma publikoval řadu odborných pojednání zejména v časopise Kriminalistický sborník, v němž od roku 1993 působí jako člen redakční rady. Spolupracuje s režiséry Dušanem Kleinem, Jiřím Svobodou, ale i s dalšími televizními režiséry jako odborný poradce při natáčení detektivních a kriminálních filmů, z nichž lze jmenovat například seriály "Hříchy pro pátera Knoxe", "Hříchy pro diváky detektivek" a filmy "Příběh kriminálního rady", "Muž, který vycházel z hrobu", „Zastřený hlas“, "Škodná", „Vlna“, „Muž a stín“, „Devatenáct klavírů“ a „Hrobník“. V některých z nich si dokonce zahrál epizodní role jak zločinců, tak i kriminalistů. Od roku 1995 je členem Společnosti pro kriminalistiku, v níž je od  roku 2002 členem představenstva.

Na téma "Organizace Československého četnictva v letech 1918 - 1938" napsal svoji diplomovou práci. Československé četnictvo ho zaujalo natolik, že pojal myšlenku rehabilitovat neprávem zapomenutý četnický sbor v očích široké veřejnosti. S touto myšlenkou oslovil režiséra Antonína Moskalyka. Po několika letech příprav vznikl divácky úspěšný televizní seriál "Četnické humoresky". Za svůj největší úspěch považuje to, že je označován jako "duchovní otec", autor námětů deseti dílů z první série a odborný poradce při přípravě a natáčení seriálu.

V roce 2002 obhájil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy rigorózní práci na téma: "Vývoj četnické pátrací služby v Československu do roku 1938".
Zabývá se literaturou faktu a publikuje v revue PŘÍSNĚ TAJNÉ!, v journalu legionářských tradic KALEIDOSKOP, v časopise HLÁSÍ SE POLICIE a v internetových POZITIVNÍCH NOVINÁCH na téma historie četnictva, policie a policejního letectva. V nakladatelství PRAGOLINE dosud vydal osm knih věnovaných československému četnictvu a jím vykonávané pátrací službě: „Případy z pátrací služby“, „Veselé příhody z pátrací služby“, „Záhadné příběhy z pátrací služby“, „Kutnohorská pátračka na stopě“, „Četnické čtyřlístky“, „Četnické trampoty“, „Humoresky vážně“ a „Páté přikázání“. Ve výrobě je devátá kniha s názvem „Četnický pes Alto“.

V rámci doktorského studijního programu na Policejní akademii České republiky, který ukončil v květnu 2011, se zabýval tématem „Kriminalistika u četnictva na území České republiky“.

Anna Šorejsová, www.cetnik-michal-dlouhy.cz
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Stavex
Reklama
Do galerie čáslavského muzea dorazil autor seiálu Četnické humoresky

Do galerie čáslavského muzea dorazil autor seiálu Četnické humoresky

31. leden 2012
(aktualizováno: 31. leden 2012, 14:03)

Čáslav - Dne 26. ledna se sešla početná skupina lidí, aby bezezbytku zaplnila sál galerie čáslavského muzea v Jeníkovské ulici a následně si poslechla poutavé vyprávění JUDr. Michala Dlouhého.

Právě on je autorem námětu k divácky úspěšnému seriálu Četnické humoresky. Proto se jeho řeč, doprovázená výstupem v dobové uniformě štábního strážmistra, tématicky stáčela kolem historie četnictva ve světě, ale i na Kutnohorsku v období od konce 19. a počátku 20. století. Kromě toho přiblížil divákům vznik samotného seriálu.

Po skončení přednášky měli návštěvníci možnost zakoupit si některé publikace doktora Dlouhého s jeho podpisem a razítkem, které obsahovaly různé povídky z četnického prostředí.

Životopis

Plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D. se narodil 4. listopadu 1962 v Kutné Hoře. V roce 1983 nastoupil do "policejních" služeb, kde postupem času dosáhl služební hodnosti vrchního policejního rady. V roce 1995 dokončil studium Právnické fakulty UK.

Dlouhodobě se věnuje historii výkonu bezpečnostní služby na našem území. Na toto téma publikoval řadu odborných pojednání zejména v časopise Kriminalistický sborník, v němž od roku 1993 působí jako člen redakční rady. Spolupracuje s režiséry Dušanem Kleinem, Jiřím Svobodou, ale i s dalšími televizními režiséry jako odborný poradce při natáčení detektivních a kriminálních filmů, z nichž lze jmenovat například seriály "Hříchy pro pátera Knoxe", "Hříchy pro diváky detektivek" a filmy "Příběh kriminálního rady", "Muž, který vycházel z hrobu", „Zastřený hlas“, "Škodná", „Vlna“, „Muž a stín“, „Devatenáct klavírů“ a „Hrobník“. V některých z nich si dokonce zahrál epizodní role jak zločinců, tak i kriminalistů. Od roku 1995 je členem Společnosti pro kriminalistiku, v níž je od  roku 2002 členem představenstva.

Na téma "Organizace Československého četnictva v letech 1918 - 1938" napsal svoji diplomovou práci. Československé četnictvo ho zaujalo natolik, že pojal myšlenku rehabilitovat neprávem zapomenutý četnický sbor v očích široké veřejnosti. S touto myšlenkou oslovil režiséra Antonína Moskalyka. Po několika letech příprav vznikl divácky úspěšný televizní seriál "Četnické humoresky". Za svůj největší úspěch považuje to, že je označován jako "duchovní otec", autor námětů deseti dílů z první série a odborný poradce při přípravě a natáčení seriálu.

V roce 2002 obhájil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy rigorózní práci na téma: "Vývoj četnické pátrací služby v Československu do roku 1938".
Zabývá se literaturou faktu a publikuje v revue PŘÍSNĚ TAJNÉ!, v journalu legionářských tradic KALEIDOSKOP, v časopise HLÁSÍ SE POLICIE a v internetových POZITIVNÍCH NOVINÁCH na téma historie četnictva, policie a policejního letectva. V nakladatelství PRAGOLINE dosud vydal osm knih věnovaných československému četnictvu a jím vykonávané pátrací službě: „Případy z pátrací služby“, „Veselé příhody z pátrací služby“, „Záhadné příběhy z pátrací služby“, „Kutnohorská pátračka na stopě“, „Četnické čtyřlístky“, „Četnické trampoty“, „Humoresky vážně“ a „Páté přikázání“. Ve výrobě je devátá kniha s názvem „Četnický pes Alto“.

V rámci doktorského studijního programu na Policejní akademii České republiky, který ukončil v květnu 2011, se zabýval tématem „Kriminalistika u četnictva na území České republiky“.

Anna Šorejsová, www.cetnik-michal-dlouhy.cz