SCR
Reklama

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“

4. září 2021, 06:51

Čáslav - Zapomenutá kráska, tak by se nechala nazvat Panna Marie Čáslavská, kterou byste nalezli v čáslavském kostele sv. Petra a Pavla. Dominuje mariánské podvěžní kapli, která je spolu s oltářem v kněžišti pokládána za nejpůsobivější místo v celém svatostánku.

A proč jsme Čáslavskou madonu nazvali „zapomenutou kráskou“? Protože tato barokní socha je, kromě okruhu věřících, téměř neznámá. Nebylo tomu tak ale vždy. V minulosti byla Čáslav dokonce poutním místem a cílem byla právě socha Panny Marie Čáslavské!

Kaple Panny Marie je významná ještě z dalšího důvodu. Při archeologickém průzkumu prováděném v roce 1910 objevili zedníci při její opravě zazděný výklenek. Na dně výklenku byly nalezeny dvě zkřížené stehenní kosti a poškozená kalva se zjevnou jizvou nad levou očnicí. Vedle byly uloženy další zbytky kostí, střep kameninové mísy, dvě lopatičky vyřezané ze šindelových prkének, loučová destička, tři zbytky prkének, mech a kousek ztrouchnivělého plátna. Nález obsahoval kosterní pozůstatky dvou mužů a jedné ženy. Profesor Jindřich Matiegka nalezené kosti prohlásil za ostatky Jana Žižky z Trocnova. Dnes jsou ostatky uloženy v Žižkově síni v místní radnici.

3. až 7. června 1421se Čáslav stala nejdůležitějším místem českého království. V těchto dnech se totiž v kostele sv. Petra a Pavla konal tzv. Čáslavský sněm za přítomnosti Jana Žižky. Byl to vlastně generální sněm zemí Koruny české, na němž zástupci husitů, české a částečně i moravské katolické šlechty po pětidenním rokování přijali Čtyři artikuly pražské jako zemský zákon! Artikuly pražské byly husitský program nápravy křesťanské společnosti.

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla stojí v severozápadním rohu náměstí Jana Žižky z Trocnova ve středočeské Čáslavi. Jeho základem se stal románský kostelík sv. Michala z poloviny 12. století. Po založení města bylo rozhodnuto o vybudování většího chrámu. Ten byl několikrát, především po požárech, přestavován. V současnosti se jedná o trojlodní síňový kostel s polygonálně uzavřeným presbytářem, kaplí a věží. Z kostelíka sv. Michala je dnes sakristie.

Až navštívíte čáslavský děkanský kostel a půjdete po dlažbě, po které kráčel před šesti sty lety husitský hejtman Jan Žižka, nezapomeňte zajít do mariánské kaple. Se zatajeným dechem si prohlédnete výklenek, kde odpočívaly ostatky Jana Žižky a svou barokní krásou vás oslní, tak jako generace poutníků, Panna Marie Čáslavská s malým Ježíškem!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=eRWFZ6vlcV0

Text, foto a video Vladimír Havlíček

Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Zpět na článek
Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“
Foto: /

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“
Foto: /

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“
Foto: /

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“
Foto: /

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“
Foto: /

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“
Foto: /

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“
Foto: /

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“
Foto: /

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“
Foto: /

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“
Foto: /

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“
Foto: /

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“

Kostelík sv. Michala v kostle sv. Petra a Pavla - Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“
Foto: /

Kostelík sv. Michala v kostle sv. Petra a Pavla - Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“
Foto: /

Pana Marie Čáslavská aneb „zapomenutá kráska“