Rozhodnutí o čáslavské nemocnici nepadlo, zastupitelé na mimořádném zasedání usnesení nepřijali

27. listopad 2017, 20:46

Čáslav – Téměř dvě hodiny trvalo mimořádné zasedání městského zastupitelstva v Čáslavi. Zastupitelé měli na programu pouze jeden bod, a to plánovanou transformaci Městské nemocnice Čáslav na Městskou nemocnici Čáslav, s.r.o. Po stodvaceti minutách nakonec zastupitelé žádné usnesení nepřijali.  

Nejprve se v závěrečném hlasování nesetkal s podporou návrh zastupitele Martina Horského, který chtěl původní bod jednání vzít pouze na vědomí a zároveň do pololetí příští roku uložit městské radě a řediteli čáslavské nemocnice vypracovaní detailnějších informací ohledně možné tranformace na společnost s ručením omezením.  

O chvíli později hlasovali zastupitelé o původním návrhu záměru transformace příspěvkové organizace městké nemocnice na společnost s ručením omezením s platností od prvního ledna 2019 (o důvodech vedoucí vedení města pro podání tohoto návrhu jsme informovali zde). Ani tento bod nebyl přijat. Pro jeho schválení hlasovalo deset z osmnácti přítomných zastupitelů. 

„Záměr nebyl přijat. Nicméně, pokud je ale v České republice registrováno 128 zdravotnických zařízení, z toho 88 jich je obchodními organizacemi a pouze 40 je příspěvkovými organizacemi, navíc ve Středočeském kraji jsou to pouze dvě příspěvkové organizace, tak  je tedy jasné, jakým trendem toto jde,“ konstatoval bezprostředně po jednání zastupitelů starosta Čáslavi Jaromír Strnad a navázal:  "Pokud to ale zastupitelé nechtějí, tak bude čáslavská nemocnice nadále příspěvkovou organizací,“ uvedl Strnad.  

Závěrečnému hlasování předcházela dlouhá diskuze, do které se zapojili jak zastupitelé, tak i jednotlivci z řad tentokrát početné veřejnosti.  

Část zastupitelů vytýkala vedení města nedostatečně zpracované podklady k projednávanému bodu a zbytečný časový pres, ve kterém mělo být o záměru transformace nemocnice rozhodnuto.  

Z úst několika zastupitelů a veřejnosti pak několikrát zazněly obavy o fungování nemocnice pod formou obchodní společnosti, a to se zejména s ohledem na případné snižování platů. 

Ty se snažil vyvracet současný ředitel čáslavské nemocnice Martin Novák: „Nikdy jsme nehovořili o tom, že by došlo ke snížení platů. To je jasná věc. Že se bude měnit struktura nemocnice, to víte všichni. Chceme nemocnici strukturálně upravit tak, aby provoz byl ekonomičtější,“ řekl Novák a navázal: „SRO přijímá závazky v té výši, v jaké jsou nyní v příspěvkové organizaci,“ připomněl ředitel čáslavského zdravotnického zařízení s tím, že v roce 2018 dojde k navýšení platů u zaměstnanců nemocnice o deset procent. „To, jaké budou mzdy v příštím roce, je jasně dané. Vláda schválila platové výměry v září letošního roku, dle toho budeme v příštím roce platit zaměstnance. To je finanční ohodnocení, které nemocnice musí dát a zaměstnanec jej musí přijmout. Takto to je nastavené,“ řekl Martin Novák a pokračoval: „V rámci nemocnice mě trápí to, že nemám možnost mít motivační složku. To v zasádě v této formě, příspěvkové organizace, není možné,“ sdělil. 

Mimořádné jednání čáslavských zastupitelů tedy žádné usnesení nepřineslo. Další jednání mají čáslavští zastupitelé na programu v prosinci.

Jakub Svoboda
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Rozhodnutí o čáslavské nemocnici nepadlo, zastupitelé na mimořádném zasedání usnesení nepřijali

Rozhodnutí o čáslavské nemocnici nepadlo, zastupitelé na mimořádném zasedání usnesení nepřijali

27. listopad 2017

Čáslav – Téměř dvě hodiny trvalo mimořádné zasedání městského zastupitelstva v Čáslavi. Zastupitelé měli na programu pouze jeden bod, a to plánovanou transformaci Městské nemocnice Čáslav na Městskou nemocnici Čáslav, s.r.o. Po stodvaceti minutách nakonec zastupitelé žádné usnesení nepřijali.  

Nejprve se v závěrečném hlasování nesetkal s podporou návrh zastupitele Martina Horského, který chtěl původní bod jednání vzít pouze na vědomí a zároveň do pololetí příští roku uložit městské radě a řediteli čáslavské nemocnice vypracovaní detailnějších informací ohledně možné tranformace na společnost s ručením omezením.  

O chvíli později hlasovali zastupitelé o původním návrhu záměru transformace příspěvkové organizace městké nemocnice na společnost s ručením omezením s platností od prvního ledna 2019 (o důvodech vedoucí vedení města pro podání tohoto návrhu jsme informovali zde). Ani tento bod nebyl přijat. Pro jeho schválení hlasovalo deset z osmnácti přítomných zastupitelů. 

„Záměr nebyl přijat. Nicméně, pokud je ale v České republice registrováno 128 zdravotnických zařízení, z toho 88 jich je obchodními organizacemi a pouze 40 je příspěvkovými organizacemi, navíc ve Středočeském kraji jsou to pouze dvě příspěvkové organizace, tak  je tedy jasné, jakým trendem toto jde,“ konstatoval bezprostředně po jednání zastupitelů starosta Čáslavi Jaromír Strnad a navázal:  "Pokud to ale zastupitelé nechtějí, tak bude čáslavská nemocnice nadále příspěvkovou organizací,“ uvedl Strnad.  

Závěrečnému hlasování předcházela dlouhá diskuze, do které se zapojili jak zastupitelé, tak i jednotlivci z řad tentokrát početné veřejnosti.  

Část zastupitelů vytýkala vedení města nedostatečně zpracované podklady k projednávanému bodu a zbytečný časový pres, ve kterém mělo být o záměru transformace nemocnice rozhodnuto.  

Z úst několika zastupitelů a veřejnosti pak několikrát zazněly obavy o fungování nemocnice pod formou obchodní společnosti, a to se zejména s ohledem na případné snižování platů. 

Ty se snažil vyvracet současný ředitel čáslavské nemocnice Martin Novák: „Nikdy jsme nehovořili o tom, že by došlo ke snížení platů. To je jasná věc. Že se bude měnit struktura nemocnice, to víte všichni. Chceme nemocnici strukturálně upravit tak, aby provoz byl ekonomičtější,“ řekl Novák a navázal: „SRO přijímá závazky v té výši, v jaké jsou nyní v příspěvkové organizaci,“ připomněl ředitel čáslavského zdravotnického zařízení s tím, že v roce 2018 dojde k navýšení platů u zaměstnanců nemocnice o deset procent. „To, jaké budou mzdy v příštím roce, je jasně dané. Vláda schválila platové výměry v září letošního roku, dle toho budeme v příštím roce platit zaměstnance. To je finanční ohodnocení, které nemocnice musí dát a zaměstnanec jej musí přijmout. Takto to je nastavené,“ řekl Martin Novák a pokračoval: „V rámci nemocnice mě trápí to, že nemám možnost mít motivační složku. To v zasádě v této formě, příspěvkové organizace, není možné,“ sdělil. 

Mimořádné jednání čáslavských zastupitelů tedy žádné usnesení nepřineslo. Další jednání mají čáslavští zastupitelé na programu v prosinci.

Jakub Svoboda