Ljunghall
Reklama

TIP: DRYZONE - Revoluční řešení proti vlhkosti ve stěnách! K dostání na www.BARVARNA.cz

14. duben 2013, 20:24
(aktualizováno: 3. květen 2013, 14:12)

Čáslav - (OBSAHUJE VIDEO) DRYZONE - revoluční řešení proti vzlínající vlhkosti - nyní exkluzivně zakoupíte v prodejně v Čáslavi u nádraží nebo na www.BARAVARNA.cz. Injektážní pistole navíc k zapůjčení zcela ZDARMA!

Dryzone je nový materiál, který dostane vlhkost pod kontrolu. Ve formě vodu odpuzujícího krému je zaváděn do maltových spár do předem vyvrtaných otvorů. Dryzone využije vlhkosti ve stěně, spojí se s ní a rozptýlí se. Pak vytvoří pro vzlínající vlhkost nepropustnou bariéru.

 

 

K dostání na adrese: KVADRANT ČÁSLAV, s.r.o., Husova 215, 286 01 Čáslav, www.barvarna.cz , www.eshop.barvarna.cz

1.    Rychle se zavádí - žádné dvojí vrtání a čekání na to, až se vsákne kapalina vehnaná pod tlakem

2.    Snadná aplikace - aplikace Dryzone je extrémně jednoduchá, obsluha má minimální příležitost k chybám

3.    Koncentrované složení (aktivní složka tvoří min. 60%) - do stěny se nezavádí velké množství tekutého nosiče a tím se snižuje doba vysoušení

4.    Krémová konzistence - spolehlivá aplikace i u starého zdiva obsahující dutiny, kaverny a otevřené spáry

5.    Není nebezpečný - není žíravý, neobsahuje rozpouštědla, nevstřikuje se pod tlakem

6.    Eliminuje rozlití, postříkání a nepořádek - žádné problémy s kapalinou vystřikující zpět, nebo do interiéru

7.    Přesně aplikovaná množství - snadno se odhadne kolik materiálu bude zapotřebí

8.    Aplikovatelný na různé podklady - Dryzone je úspěšně používán pro běžné zdivo z kompaktních cihel, duté cihly, nepravidelné kamenné zdi, zdi plněné sutí apod.

9.    Nepotřebuje el. čerpadlo - není potřeba drahého vybavení

10.  Časová úspora - plní se pouze jednou, aplikace je 3 krát rychlejší než u běžných injektážních systémů.

Izolační krém proti vlhkosti a sanaci vlhkého zdiva Dryzone byl atestován v Německu pro prestižní společnost WTA, kde získal certifikát do stupně saturace 95%, což ho řadí na naprostou špičku v oblasti izolačních materiálů proti vzlínající vlhkosti.

Vzlínající vlhkost je zapříčiněna vlhkostí stoupající ze země do stěn budovy. Vlhkost může stoupat ve stěnách, protože většina stavebních materiálů obsahuje malé póry. Tyto póry „sají“ vodu ze země a vlhkost stoupá stěnami, stejně jako olej stoupá knotem lampy. Emulzní pasta Dryzone zabraňuje vlhkosti, aby těmito póry stoupala.

Výška, do jaké ve zdi vzlínající vlhkost vystoupí, je závislá na několika faktorech. Jsou to velikost pórů ve stěně, druh tapety nebo malby na stěně a stupeň vlhkosti v zemi. Ve většině případů vzlínající vlhkost nevystoupí výše než 1,5 m. Ovšem v extrémních případech (např. když je stěna pokrytá nepropustnou membránou), může vlhkost vystoupat do více než 2 m.

Dryzone je speciálně navržen pro ošetření vzlínající vlhkosti, takže si před začátkem ošetření musíte být jisti, že vlhkost je opravdu způsobená vzlínající vlhkostí. Jiné typy vlhkosti, které působí na budovy atd.se ošetřují jinak.

Diagnózu vlhkosti v budovách by měl provádět odborník; nicméně typické znaky vzlínající vlhkosti zahrnují:

·        Známky vlhkosti jsou omezeny na výšku 1,5 m od země

·        Vlhké nebo shnilé podlahové lišty

·        Tvorba solného pásu

Současné několikaleté zkušenosti s aplikací Dryzone ukazují na vhodnost použití tohoto materiálu na naprosté většině zatím ošetřených stavbeb. Za dobu používání Dryzone bylo ošetřeno více než 1600 km zdí staveb z různých stavebních materiálů a v různých klimatických podmínkách Evropy, Austrálie, Asie a Afriky.

Běžně ošetřované podklady jsou:

·        stěny z kompaktních cihel

·        stěny z dutých cihel - např. POROTHERM (viz novinky)

·        nepravidelné kamenné zdi

·        zdi plněné sutí

·        zdi z tvárnic

·        zdi z masivního betonu

·        zdi z pórobetonu - např. YTONG (viz novinky)

·        pískovec

Tento seznam se neustále rozšiřuje. Pomocí Dryzone byly ošetřeny jak moderní budovy, tak např. středověké historické kostely.

Cihlové bloky typu Porotherm

U tohoto zdícího systému jsou maltové spáry většinou příliš úzké a proto by bylo obtížné vrtat přímo do spáry. Zároveň by bylo málo prostoru pro správné proniknutí Dryzone. V tomto případě je nejlepší vrtat aplikační otvory trochu nad spáru. Dryzone si pak sedne na maltovou vrstvu, vsákne se do ní a dojde ke správnému rozprostření.
Vrtání viz obrázek 1, rozprostření viz obr. 3 .Pórobetonové tvárnice typu Ytong

U tohoto zdícího systému je možné vrtat jak přímo do tvárnice, tak do maltové spáry. Preferuje se vrtání do spáry. Určitá omezení nastávají u nových tvárnic a nové malty. Zde bývá vysoká alkalita obou materiálů (neplatí pro staré). Dryzone funguje stejně dobře jako v jiných materiálech, ale snižuje se jeho schopnost pronikání v podkladu. V tomto případě se doporučuje změnit rozteč aplikačních otvorů z 12 cm na 10 cm. Pak bude vše OK.

Obecně a alkalitě:

Alkalita nové malty mívá pH 13, když je malta 100 let stará, tak má pH 9. Ze zkušeností můžeme odhadovat, že pH klesá během prvního roku z 13 na 12. Toto je poměrně značný rozdíl, neboť pro pH stupnice je logaritmická stupnice, což znamená, že snížení pH z 13 na 12 odpovídá zhruba 10ti násobnému rozdílu v koncentraci. A to stačí pro správné pronikání Dryzone.
 
Do 1 roku používejte 10 cm rozteče.

V reálné situaci rozsah snížení pH bude záviset na na různých faktorech např. složení malty, místní situaci atd. Je tedy obtížné určit nějaký přesný časový interval. Pro jistotu je lepší počítat s horší variantou a u malt do 5ti let používat 10 cm rozteče, nad 5 let 12 cm rozteče.

Obecně se ovšem dá říci, že se v naprosté většině sanují domy starší 5ti let.

Čím se DRYZONE liší od konkurence?

Jedním z testovaných parametrů jsou tzv. průnikové charakteristiky. Pro vizualizaci rozptylu Dryzone a konkurenčních produktů jsme použili jednoduchý test. Na saturovanou cihlu jsme nanesli 2 ml každého výrobku a po dobu 6ti týdnů jsme pozorovali rozšíření vodoodpudivé zóny. Dle naměřených dat se Dryzone rozptyluje 2 1/2 krát dále než ostatní porovnávané krémy.


PR
Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
TIP: DRYZONE - Revoluční řešení proti vlhkosti ve stěnách! K dostání na www.BARVARNA.cz

TIP: DRYZONE - Revoluční řešení proti vlhkosti ve stěnách! K dostání na www.BARVARNA.cz

14. duben 2013
(aktualizováno: 3. Květen 2013, 14:12)

Čáslav - (OBSAHUJE VIDEO) DRYZONE - revoluční řešení proti vzlínající vlhkosti - nyní exkluzivně zakoupíte v prodejně v Čáslavi u nádraží nebo na www.BARAVARNA.cz. Injektážní pistole navíc k zapůjčení zcela ZDARMA!

Dryzone je nový materiál, který dostane vlhkost pod kontrolu. Ve formě vodu odpuzujícího krému je zaváděn do maltových spár do předem vyvrtaných otvorů. Dryzone využije vlhkosti ve stěně, spojí se s ní a rozptýlí se. Pak vytvoří pro vzlínající vlhkost nepropustnou bariéru.

 

 

K dostání na adrese: KVADRANT ČÁSLAV, s.r.o., Husova 215, 286 01 Čáslav, www.barvarna.cz , www.eshop.barvarna.cz

1.    Rychle se zavádí - žádné dvojí vrtání a čekání na to, až se vsákne kapalina vehnaná pod tlakem

2.    Snadná aplikace - aplikace Dryzone je extrémně jednoduchá, obsluha má minimální příležitost k chybám

3.    Koncentrované složení (aktivní složka tvoří min. 60%) - do stěny se nezavádí velké množství tekutého nosiče a tím se snižuje doba vysoušení

4.    Krémová konzistence - spolehlivá aplikace i u starého zdiva obsahující dutiny, kaverny a otevřené spáry

5.    Není nebezpečný - není žíravý, neobsahuje rozpouštědla, nevstřikuje se pod tlakem

6.    Eliminuje rozlití, postříkání a nepořádek - žádné problémy s kapalinou vystřikující zpět, nebo do interiéru

7.    Přesně aplikovaná množství - snadno se odhadne kolik materiálu bude zapotřebí

8.    Aplikovatelný na různé podklady - Dryzone je úspěšně používán pro běžné zdivo z kompaktních cihel, duté cihly, nepravidelné kamenné zdi, zdi plněné sutí apod.

9.    Nepotřebuje el. čerpadlo - není potřeba drahého vybavení

10.  Časová úspora - plní se pouze jednou, aplikace je 3 krát rychlejší než u běžných injektážních systémů.

Izolační krém proti vlhkosti a sanaci vlhkého zdiva Dryzone byl atestován v Německu pro prestižní společnost WTA, kde získal certifikát do stupně saturace 95%, což ho řadí na naprostou špičku v oblasti izolačních materiálů proti vzlínající vlhkosti.

Vzlínající vlhkost je zapříčiněna vlhkostí stoupající ze země do stěn budovy. Vlhkost může stoupat ve stěnách, protože většina stavebních materiálů obsahuje malé póry. Tyto póry „sají“ vodu ze země a vlhkost stoupá stěnami, stejně jako olej stoupá knotem lampy. Emulzní pasta Dryzone zabraňuje vlhkosti, aby těmito póry stoupala.

Výška, do jaké ve zdi vzlínající vlhkost vystoupí, je závislá na několika faktorech. Jsou to velikost pórů ve stěně, druh tapety nebo malby na stěně a stupeň vlhkosti v zemi. Ve většině případů vzlínající vlhkost nevystoupí výše než 1,5 m. Ovšem v extrémních případech (např. když je stěna pokrytá nepropustnou membránou), může vlhkost vystoupat do více než 2 m.

Dryzone je speciálně navržen pro ošetření vzlínající vlhkosti, takže si před začátkem ošetření musíte být jisti, že vlhkost je opravdu způsobená vzlínající vlhkostí. Jiné typy vlhkosti, které působí na budovy atd.se ošetřují jinak.

Diagnózu vlhkosti v budovách by měl provádět odborník; nicméně typické znaky vzlínající vlhkosti zahrnují:

·        Známky vlhkosti jsou omezeny na výšku 1,5 m od země

·        Vlhké nebo shnilé podlahové lišty

·        Tvorba solného pásu

Současné několikaleté zkušenosti s aplikací Dryzone ukazují na vhodnost použití tohoto materiálu na naprosté většině zatím ošetřených stavbeb. Za dobu používání Dryzone bylo ošetřeno více než 1600 km zdí staveb z různých stavebních materiálů a v různých klimatických podmínkách Evropy, Austrálie, Asie a Afriky.

Běžně ošetřované podklady jsou:

·        stěny z kompaktních cihel

·        stěny z dutých cihel - např. POROTHERM (viz novinky)

·        nepravidelné kamenné zdi

·        zdi plněné sutí

·        zdi z tvárnic

·        zdi z masivního betonu

·        zdi z pórobetonu - např. YTONG (viz novinky)

·        pískovec

Tento seznam se neustále rozšiřuje. Pomocí Dryzone byly ošetřeny jak moderní budovy, tak např. středověké historické kostely.

Cihlové bloky typu Porotherm

U tohoto zdícího systému jsou maltové spáry většinou příliš úzké a proto by bylo obtížné vrtat přímo do spáry. Zároveň by bylo málo prostoru pro správné proniknutí Dryzone. V tomto případě je nejlepší vrtat aplikační otvory trochu nad spáru. Dryzone si pak sedne na maltovou vrstvu, vsákne se do ní a dojde ke správnému rozprostření.
Vrtání viz obrázek 1, rozprostření viz obr. 3 .Pórobetonové tvárnice typu Ytong

U tohoto zdícího systému je možné vrtat jak přímo do tvárnice, tak do maltové spáry. Preferuje se vrtání do spáry. Určitá omezení nastávají u nových tvárnic a nové malty. Zde bývá vysoká alkalita obou materiálů (neplatí pro staré). Dryzone funguje stejně dobře jako v jiných materiálech, ale snižuje se jeho schopnost pronikání v podkladu. V tomto případě se doporučuje změnit rozteč aplikačních otvorů z 12 cm na 10 cm. Pak bude vše OK.

Obecně a alkalitě:

Alkalita nové malty mívá pH 13, když je malta 100 let stará, tak má pH 9. Ze zkušeností můžeme odhadovat, že pH klesá během prvního roku z 13 na 12. Toto je poměrně značný rozdíl, neboť pro pH stupnice je logaritmická stupnice, což znamená, že snížení pH z 13 na 12 odpovídá zhruba 10ti násobnému rozdílu v koncentraci. A to stačí pro správné pronikání Dryzone.
 
Do 1 roku používejte 10 cm rozteče.

V reálné situaci rozsah snížení pH bude záviset na na různých faktorech např. složení malty, místní situaci atd. Je tedy obtížné určit nějaký přesný časový interval. Pro jistotu je lepší počítat s horší variantou a u malt do 5ti let používat 10 cm rozteče, nad 5 let 12 cm rozteče.

Obecně se ovšem dá říci, že se v naprosté většině sanují domy starší 5ti let.

Čím se DRYZONE liší od konkurence?

Jedním z testovaných parametrů jsou tzv. průnikové charakteristiky. Pro vizualizaci rozptylu Dryzone a konkurenčních produktů jsme použili jednoduchý test. Na saturovanou cihlu jsme nanesli 2 ml každého výrobku a po dobu 6ti týdnů jsme pozorovali rozšíření vodoodpudivé zóny. Dle naměřených dat se Dryzone rozptyluje 2 1/2 krát dále než ostatní porovnávané krémy.


PR