VOŠ Čáslav je škola s více jak pětadvacetiletou tradicí

10. červen 2022, 10:48

Čáslav - Vyšší odborná škola Čáslav nabízí absolventům středních škol vyšší odborné vzdělávání v oboru 39-41-N/02 Výrobní a řídicí systémy podniku s technickým i ekonomickým zaměřením. Studium je tříleté formou denní (D) nebo tříleté formou kombinovanou (K), zakončené absolutoriem a titulem „Diplomovaný specialista“ (DiS.).

Škola je držitelem programu ERASMUS+, který ji opravňuje spolupracovat s vysokoškolskými institucemi v zahraničí. Studenti pravidelně vyjíždějí do Irska, Slovinska a na Maltu.

Součástí školy je moderní školní knihovna, domov mládeže, školní jídelna a sportovní hala BIOS, to vše v jednom areálu.

Uzávěrka přihlášek pro 2. kolo - do 31. 7. 2022.

Přemysla Otakara II. 938, Čáslav, tel.: 327 312 611, sekretar@sps-caslav.cz, www.sps-caslav.cz

PR, Komerční text
AVE_CZ
Reklama
VOŠ Čáslav je škola s více jak pětadvacetiletou tradicí

VOŠ Čáslav je škola s více jak pětadvacetiletou tradicí

10. červen 2022

Čáslav - Vyšší odborná škola Čáslav nabízí absolventům středních škol vyšší odborné vzdělávání v oboru 39-41-N/02 Výrobní a řídicí systémy podniku s technickým i ekonomickým zaměřením. Studium je tříleté formou denní (D) nebo tříleté formou kombinovanou (K), zakončené absolutoriem a titulem „Diplomovaný specialista“ (DiS.).

Škola je držitelem programu ERASMUS+, který ji opravňuje spolupracovat s vysokoškolskými institucemi v zahraničí. Studenti pravidelně vyjíždějí do Irska, Slovinska a na Maltu.

Součástí školy je moderní školní knihovna, domov mládeže, školní jídelna a sportovní hala BIOS, to vše v jednom areálu.

Uzávěrka přihlášek pro 2. kolo - do 31. 7. 2022.

Přemysla Otakara II. 938, Čáslav, tel.: 327 312 611, sekretar@sps-caslav.cz, www.sps-caslav.cz

Zlata banka
Reklama
PR, Komerční text