vv auto
Reklama

Expozici faksimile Kutnohorské iluminace je součástí společné vstupenky tří kutnohorských institucí

13. duben 2024, 06:47

Kutná Hora - Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře na konci března otevřela výstavu faksimile Kutnohorské iluminace, jejíž originál získala do svých sbírek v roce 2009. Vzácnost a křehkost tohoto jedinečného uměleckého díla omezuje dobu jeho vystavení jen na několik dní v roce. GASK proto vyšel vstříc zájmu veřejnosti a nechal zhotovit uměleckou kopii, kterou návštěvníkům zpřístupní po dobu turistické sezóny. Ve spolupráci s Českým muzeem stříbra a Vlašským dvorem se navíc k výstavě váže společná vstupenka Spolu… za Kutnohorskou iluminací. Návštěvníkům nabídne vstup do středověkého dolu a galerijních a muzejních expozic, které se tematicky vztahují k tomuto významnému dílu. Cenově výhodná vstupenka stojí 200 Kč, její platnost trvá do 31. října 2024 a bude k zakoupení ve všech třech institucích a v městském informačním centru.

Kutnohorská iluminace vznikla v 15. století a její původ je spojován s dílnou významného pražského iluminátora Mistra Matouše. Jde o mimořádně kvalitní malbu, jež je v celoevropském kontextu unikátní svým detailním vyobrazením práce horníků v dolech i následného zpracování rudy, tavení stříbra a ražby mincí. Vedle uměleckohistorické hodnoty je tento list rovněž dokladem mimořádné hospodářské a technologické vyspělosti domácí hornické a hutnické produkce na konci středověku, v době, kdy město Kutná Hora svým bohatstvím úspěšně konkurovalo hlavnímu městu českého království.

Od 30. března bude v GASK vystavena umělecká kopie Kutnohorské iluminace, která byla vyhotovena barvami a malířskými technika používanými v době jejího vzniku a na původním materiálu – pergamenu. „Faksimile umístěná ve speciální schránce bude vystavena ve vertikální poloze, což umožní návštěvníkům lépe si vychutnat všechny detaily díla, dobovou techniku a nářadí, široké spektrum kostýmů, drobné žánrové výjevy i jednotlivé postavy a postavičky,“ popisuje Vanda Skálová, kurátorka výstavy. Tuto expozici budou moci návštěvníci zhlédnout při zakoupení vstupenky na proměnné výstavy a zároveň je zahrnuta do společné vstupenky.

Společná vstupenka zahrnuje nejen expozici faksimile v Galerii Středočeského kraje. Další institucí, která stála u zrodu společného projektu, je České muzeum stříbra sídlící na Hrádku, jehož expozice a středověký důl se přímo vztahují k tématu Kutnohorské iluminace. Vstupenka umožní držiteli návštěvu druhého okruhu Cesta stříbra, který přibližuje celý proces středověké těžby, zpracování surového stříbra a zároveň i technologii ražby mincí. Na tento okruh, který zahrnuje návštěvu středověkého dolu, se musí zájemci předem objednat. Třetí institucí, která je součástí projektu, je Vlašský dvůr, národní kulturní památka a jedinečná mincovna českých králů, jejíž historie sahá až do první poloviny 14. století. V rámci vstupenky budou mít návštěvníci možnost navštívit královskou mincovnu, v jejíž interaktivní expozici inspirované Kutnohorskou iluminací se seznámí s prací všech různých profesí spojených se zpracováním rudy a s ražbou mincí. Výjevy z iluminace jsou v této expozici zvětšené do životní velikosti a umožní návštěvníkům detailní vhled do tohoto mistrovského díla.

Vstupenka Spolu… za Kutnohorskou iluminací je platná do 31. října 2024. Návštěvníci si tak mohou rozdělit vstupy do expozic na celou turistickou sezónu. Cenově výhodná vstupenka je zacílena jak na turisty, tak na místní obyvatele, kteří tím získají možnost prohlédnout si za výrazně nižší cenu několik expozic místních památek. Společný projekt Spolu…za Kutnohorskou iluminací tematicky propojuje městské i krajské instituce. Zároveň podporuje turistický ruch v Kutné Hoře a opakované návštěvy města.

tz
AVE_CZ
Reklama
Expozici faksimile Kutnohorské iluminace je součástí společné vstupenky tří kutnohorských institucí

Expozici faksimile Kutnohorské iluminace je součástí společné vstupenky tří kutnohorských institucí

13. duben 2024

Kutná Hora - Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře na konci března otevřela výstavu faksimile Kutnohorské iluminace, jejíž originál získala do svých sbírek v roce 2009. Vzácnost a křehkost tohoto jedinečného uměleckého díla omezuje dobu jeho vystavení jen na několik dní v roce. GASK proto vyšel vstříc zájmu veřejnosti a nechal zhotovit uměleckou kopii, kterou návštěvníkům zpřístupní po dobu turistické sezóny. Ve spolupráci s Českým muzeem stříbra a Vlašským dvorem se navíc k výstavě váže společná vstupenka Spolu… za Kutnohorskou iluminací. Návštěvníkům nabídne vstup do středověkého dolu a galerijních a muzejních expozic, které se tematicky vztahují k tomuto významnému dílu. Cenově výhodná vstupenka stojí 200 Kč, její platnost trvá do 31. října 2024 a bude k zakoupení ve všech třech institucích a v městském informačním centru.

Kutnohorská iluminace vznikla v 15. století a její původ je spojován s dílnou významného pražského iluminátora Mistra Matouše. Jde o mimořádně kvalitní malbu, jež je v celoevropském kontextu unikátní svým detailním vyobrazením práce horníků v dolech i následného zpracování rudy, tavení stříbra a ražby mincí. Vedle uměleckohistorické hodnoty je tento list rovněž dokladem mimořádné hospodářské a technologické vyspělosti domácí hornické a hutnické produkce na konci středověku, v době, kdy město Kutná Hora svým bohatstvím úspěšně konkurovalo hlavnímu městu českého království.

Od 30. března bude v GASK vystavena umělecká kopie Kutnohorské iluminace, která byla vyhotovena barvami a malířskými technika používanými v době jejího vzniku a na původním materiálu – pergamenu. „Faksimile umístěná ve speciální schránce bude vystavena ve vertikální poloze, což umožní návštěvníkům lépe si vychutnat všechny detaily díla, dobovou techniku a nářadí, široké spektrum kostýmů, drobné žánrové výjevy i jednotlivé postavy a postavičky,“ popisuje Vanda Skálová, kurátorka výstavy. Tuto expozici budou moci návštěvníci zhlédnout při zakoupení vstupenky na proměnné výstavy a zároveň je zahrnuta do společné vstupenky.

Společná vstupenka zahrnuje nejen expozici faksimile v Galerii Středočeského kraje. Další institucí, která stála u zrodu společného projektu, je České muzeum stříbra sídlící na Hrádku, jehož expozice a středověký důl se přímo vztahují k tématu Kutnohorské iluminace. Vstupenka umožní držiteli návštěvu druhého okruhu Cesta stříbra, který přibližuje celý proces středověké těžby, zpracování surového stříbra a zároveň i technologii ražby mincí. Na tento okruh, který zahrnuje návštěvu středověkého dolu, se musí zájemci předem objednat. Třetí institucí, která je součástí projektu, je Vlašský dvůr, národní kulturní památka a jedinečná mincovna českých králů, jejíž historie sahá až do první poloviny 14. století. V rámci vstupenky budou mít návštěvníci možnost navštívit královskou mincovnu, v jejíž interaktivní expozici inspirované Kutnohorskou iluminací se seznámí s prací všech různých profesí spojených se zpracováním rudy a s ražbou mincí. Výjevy z iluminace jsou v této expozici zvětšené do životní velikosti a umožní návštěvníkům detailní vhled do tohoto mistrovského díla.

Vstupenka Spolu… za Kutnohorskou iluminací je platná do 31. října 2024. Návštěvníci si tak mohou rozdělit vstupy do expozic na celou turistickou sezónu. Cenově výhodná vstupenka je zacílena jak na turisty, tak na místní obyvatele, kteří tím získají možnost prohlédnout si za výrazně nižší cenu několik expozic místních památek. Společný projekt Spolu…za Kutnohorskou iluminací tematicky propojuje městské i krajské instituce. Zároveň podporuje turistický ruch v Kutné Hoře a opakované návštěvy města.

Zlata banka
Reklama
tz