Domaro
Reklama

Chrám svaté Barbory - Noc kostelů letos trochu jinak

26. květen 2020, 07:42

Kutná Hora - Noc kostelů se letos uskuteční dne 12. června. Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora otevře pro návštěvníky pouze chrám svaté Barbory, který nabídne prostý program s možností soukromé prohlídky, ztišení nebo modlitby. Celým večerem bude návštěvníky provázet duchovní hudba, kterou připravili mladí kutnohorští umělci.

Noc kostelů se stala tradiční akcí po celé zemi. Nejinak je tomu v Kutné Hoře. V Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora bylo vždy otevřeno mnoho kostelů, které nabízely bohatý program, koncerty, představení a výstavy. Dopady letošní pandemie nás bohužel přiměly zvážit množství otevřených kostelů i samotný program. Tentokrát se farnost bude v centru Kutné Hory soustředit pouze na chrám svaté Barbory.

Chrám svaté Barbory je místem důležitým nejen pro věřící, ale pro všechny obyvatele Kutné Hory a jejího okolí. Je to místo, kde se místní obyvatelé schází při koncertech, prohlídkách a především aby chválili a oslavovali Boha, děkovali mu a prosili ho o pomoc. Každý jinak a každý svým způsobem.

O letošní Velikonoční neděli se věřící duchovně spojili online přenosem s knězem, který sloužil mši v prázdném chrámu, a na přímluvu svaté Barbory prosili o Boží ochranu pro své město v době epidemie. Nyní je doba, kdy se do ulic začíná vracet život. Pandemie není úplně za námi, opatrnost je stále ještě na místě, ale je zač děkovat…

Svou vděčnost a naději, ale třeba i přetrvávající obavy nebo nejistotu můžeme přijít prožít právě během Noci kostelů ke Svaté Barboře. Program bude prostý, ale o to víc může vyznít jeho hloubka. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru chrámu bez prohlídek a turistického ruchu.

Noc kostelů se koná v pátek 12. června, zahájena bude krátce před šestou hodinou hlasem zvonů. Poté, od 18 hodin, bude sloužena mše svatá na poděkování za ochranu. Chrám pak bude otevřený k soukromé prohlídce nebo k modlitbě. Vždy v celou hodinu pronese P. Jan Uhlíř krátké zamyšlení a modlitbu, ke které jsou zváni všichni, bez ohledu na vyznání. V průběhu večera bude znít duchovní hudba v podání Viktora Darebného, Jana Drahoty, Vojtěcha Hylského a Jana Maria Hájka, kterou doplní světla zapálených svící. Kostel bude otevřen do 22 hodin.

Přijďte do našeho společného chrámu poděkovat i poprosit, nebo třeba jen v tichosti pobýt.

Program:
17:50 - 18:00 Hlas zvonů nad městem zní
18:00 - 18:45 Mše svatá na poděkování za Boží ochranu
19:00, 20:00, 21:00 Krátké zamyšlení a modlitba P. Jana Uhlíře
19:00 - 22:00 Otevřený chrám k soukromé prohlídce a modlitbě
19:00 - 22:00 Duchovní hudba zní chrámem sv. Barbory

(Viktor Darebný - varhany, Jan Drahota - violoncello, Vojtěch Hylský - trubka, Jan Maria Hájek - zpěv).

tz
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Chrám svaté Barbory - Noc kostelů letos trochu jinak

Chrám svaté Barbory - Noc kostelů letos trochu jinak

26. Květen 2020

Kutná Hora - Noc kostelů se letos uskuteční dne 12. června. Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora otevře pro návštěvníky pouze chrám svaté Barbory, který nabídne prostý program s možností soukromé prohlídky, ztišení nebo modlitby. Celým večerem bude návštěvníky provázet duchovní hudba, kterou připravili mladí kutnohorští umělci.

Noc kostelů se stala tradiční akcí po celé zemi. Nejinak je tomu v Kutné Hoře. V Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora bylo vždy otevřeno mnoho kostelů, které nabízely bohatý program, koncerty, představení a výstavy. Dopady letošní pandemie nás bohužel přiměly zvážit množství otevřených kostelů i samotný program. Tentokrát se farnost bude v centru Kutné Hory soustředit pouze na chrám svaté Barbory.

Chrám svaté Barbory je místem důležitým nejen pro věřící, ale pro všechny obyvatele Kutné Hory a jejího okolí. Je to místo, kde se místní obyvatelé schází při koncertech, prohlídkách a především aby chválili a oslavovali Boha, děkovali mu a prosili ho o pomoc. Každý jinak a každý svým způsobem.

O letošní Velikonoční neděli se věřící duchovně spojili online přenosem s knězem, který sloužil mši v prázdném chrámu, a na přímluvu svaté Barbory prosili o Boží ochranu pro své město v době epidemie. Nyní je doba, kdy se do ulic začíná vracet život. Pandemie není úplně za námi, opatrnost je stále ještě na místě, ale je zač děkovat…

Svou vděčnost a naději, ale třeba i přetrvávající obavy nebo nejistotu můžeme přijít prožít právě během Noci kostelů ke Svaté Barboře. Program bude prostý, ale o to víc může vyznít jeho hloubka. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru chrámu bez prohlídek a turistického ruchu.

Noc kostelů se koná v pátek 12. června, zahájena bude krátce před šestou hodinou hlasem zvonů. Poté, od 18 hodin, bude sloužena mše svatá na poděkování za ochranu. Chrám pak bude otevřený k soukromé prohlídce nebo k modlitbě. Vždy v celou hodinu pronese P. Jan Uhlíř krátké zamyšlení a modlitbu, ke které jsou zváni všichni, bez ohledu na vyznání. V průběhu večera bude znít duchovní hudba v podání Viktora Darebného, Jana Drahoty, Vojtěcha Hylského a Jana Maria Hájka, kterou doplní světla zapálených svící. Kostel bude otevřen do 22 hodin.

Přijďte do našeho společného chrámu poděkovat i poprosit, nebo třeba jen v tichosti pobýt.

Program:
17:50 - 18:00 Hlas zvonů nad městem zní
18:00 - 18:45 Mše svatá na poděkování za Boží ochranu
19:00, 20:00, 21:00 Krátké zamyšlení a modlitba P. Jana Uhlíře
19:00 - 22:00 Otevřený chrám k soukromé prohlídce a modlitbě
19:00 - 22:00 Duchovní hudba zní chrámem sv. Barbory

(Viktor Darebný - varhany, Jan Drahota - violoncello, Vojtěch Hylský - trubka, Jan Maria Hájek - zpěv).

tz