vv auto
Reklama

Devět knihoven, které obsluhuje pověřená knihovna Kutná Hora, uspělo v dotačním titulu Středočeského kraje!

15. duben 2024, 07:37

Kutná Hora - Metodické oddělení Knihovny Kutná Hora zaznamenalo úspěch devíti knihoven ve svém regionu, které získaly plnou finanční částku v dotačním programu Středočeského kraje v rámci tematického zadání Základní knihovny - vybavenost, ve kterém lze žádat o mobiliář a technické vybavení knihoven. 

Jmenovitě se jedná o knihovny v Čáslavi, Chotuticích, Jíkvi, Kolíně, Mcelích, Nových Dvorech, Nymburce, Pečkách a Petrovicích I. Díky získané dotaci budou moci tyto knihovny pořídit nový potřebný mobiliář, výpočetní a audiovizuální techniku nebo automatizovaný knihovnický systém.

Mgr. Kateřina Mizlerová, vedoucí oddělení regionálních služeb k tomu dodala: "Těší nás úspěch uvedených knihoven, zvláště pak těch obecních. Je to benefit, který knihovny získaly pro ty, kteří žijí v těchto obcích. Každý tento projekt jsme viděli, a tak víme, že získané prostředky zase o kus smysluplně posunou úroveň knihoven, umožní další služby koncovým uživatelům, podpoří knihovnu v obci. A těšíme se, že v dalších letech bude úspěšných knihoven přibývat, protože mít dobrou knihovnu v obci je prostě fajn!"

tz, Šárka Jungwirthová, foto archiv Knihovna Kutná Hora
AVE_CZ
Reklama
Devět knihoven, které obsluhuje pověřená knihovna Kutná Hora, uspělo v dotačním titulu Středočeského kraje!

Devět knihoven, které obsluhuje pověřená knihovna Kutná Hora, uspělo v dotačním titulu Středočeského kraje!

15. duben 2024

Kutná Hora - Metodické oddělení Knihovny Kutná Hora zaznamenalo úspěch devíti knihoven ve svém regionu, které získaly plnou finanční částku v dotačním programu Středočeského kraje v rámci tematického zadání Základní knihovny - vybavenost, ve kterém lze žádat o mobiliář a technické vybavení knihoven. 

Jmenovitě se jedná o knihovny v Čáslavi, Chotuticích, Jíkvi, Kolíně, Mcelích, Nových Dvorech, Nymburce, Pečkách a Petrovicích I. Díky získané dotaci budou moci tyto knihovny pořídit nový potřebný mobiliář, výpočetní a audiovizuální techniku nebo automatizovaný knihovnický systém.

Mgr. Kateřina Mizlerová, vedoucí oddělení regionálních služeb k tomu dodala: "Těší nás úspěch uvedených knihoven, zvláště pak těch obecních. Je to benefit, který knihovny získaly pro ty, kteří žijí v těchto obcích. Každý tento projekt jsme viděli, a tak víme, že získané prostředky zase o kus smysluplně posunou úroveň knihoven, umožní další služby koncovým uživatelům, podpoří knihovnu v obci. A těšíme se, že v dalších letech bude úspěšných knihoven přibývat, protože mít dobrou knihovnu v obci je prostě fajn!"

Zlata banka
Reklama
tz, Šárka Jungwirthová, foto archiv Knihovna Kutná Hora