Dopravní komplikace v Kutné Hoře způsobí oprava křižovatky ulic Masarykova a Štefánikova

26. březen 2019, 07:45

Kutná Hora - Kutnohorská křižovatka "U Podlipných", ulic Masarykova a Štefánikova se od 1. do 14. dubna úplně uzavře. Důvodem je opravy povrchu vozovky po havárii kanalizace v Kutné Hoře, název stavby: „Oprava komunikace a obnova vodovodu v křižovatce ul. Štefánikova-Masarykova-Na Náměti, Kutná Hora“.

Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci ul. Benešova, sil. I/2 Masarykova, sil. II/126 Hrnčířská, sil. III/03321 Čáslavská a Štefánikova, a zpět - délka objízdné trasy 3000 m.

Autobusová doprava: V průběhu úplné uzavírky dojde k úpravě provozu linek veřejné linkové dopravy 240012, 240013, 240016, 240017, 240018, 240019, 240020, 240022, 240023, 240024 a 240052. Všechny uvedené linky budou vedeny ulicí školní do ulice Masarykova. Linky 240013, 240016, 240017, 240022 a 240052 budou pokračovat po své původní trase. Linky 240012, 240018, 240019, 240020, 240023 a 240024 budou pokračovat po trase I/2 -  ulice Masarykova - II/126 - ulice Hrnčířská - na křižovatku silnic II/126 a III/33321 - dále po svých původních trasách.

Pro všechny linky bude obousměrně přemístěna autobusová zastávka Kutná Hora, u divadla do ulice Školní. Pro linky 240012, 240018, 240019, 240020, 240023 a 240024 bude dále obousměrně zrušena obsluha zastávky Kutná Hora, Karlov, jako náhradní zastávka je stanovena autobusová zastávka Kutná Hora, Karlov, ČSAD.

tz
AVE_CZ
Reklama
Dopravní komplikace v Kutné Hoře způsobí oprava křižovatky ulic Masarykova a Štefánikova

Dopravní komplikace v Kutné Hoře způsobí oprava křižovatky ulic Masarykova a Štefánikova

26. březen 2019

Kutná Hora - Kutnohorská křižovatka "U Podlipných", ulic Masarykova a Štefánikova se od 1. do 14. dubna úplně uzavře. Důvodem je opravy povrchu vozovky po havárii kanalizace v Kutné Hoře, název stavby: „Oprava komunikace a obnova vodovodu v křižovatce ul. Štefánikova-Masarykova-Na Náměti, Kutná Hora“.

Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci ul. Benešova, sil. I/2 Masarykova, sil. II/126 Hrnčířská, sil. III/03321 Čáslavská a Štefánikova, a zpět - délka objízdné trasy 3000 m.

Autobusová doprava: V průběhu úplné uzavírky dojde k úpravě provozu linek veřejné linkové dopravy 240012, 240013, 240016, 240017, 240018, 240019, 240020, 240022, 240023, 240024 a 240052. Všechny uvedené linky budou vedeny ulicí školní do ulice Masarykova. Linky 240013, 240016, 240017, 240022 a 240052 budou pokračovat po své původní trase. Linky 240012, 240018, 240019, 240020, 240023 a 240024 budou pokračovat po trase I/2 -  ulice Masarykova - II/126 - ulice Hrnčířská - na křižovatku silnic II/126 a III/33321 - dále po svých původních trasách.

Pro všechny linky bude obousměrně přemístěna autobusová zastávka Kutná Hora, u divadla do ulice Školní. Pro linky 240012, 240018, 240019, 240020, 240023 a 240024 bude dále obousměrně zrušena obsluha zastávky Kutná Hora, Karlov, jako náhradní zastávka je stanovena autobusová zastávka Kutná Hora, Karlov, ČSAD.

tz