Drsná výměna názorů na úterním zastupitelstvu na téma „výběr tajemníka pro Kutnou Horu“

17. září 2020, 08:01

Kutná Hora – K výběru nového tajemníka Městského úřadu Kutná Hora se na úterním jednání zastupitelů vrátil Tomáš Havlíček (ODS). „Sice říkáš, že jsi do komise vybral zástupce opozice. To je pravda, ale vybral jsi pouze osobu z opozice. Nebyl to zástupce opozice, protože se na něm opozice neshodla,“ obrátil se ke starostovi Josefu Viktorovi (ANO 2011). „Ty jsi nevyzval opozici, aby nominovala svého zástupce do komise, ty sis vybral svého,“ upřesnil.

„Druhá část pravdy a naprosto zásadní, a nepodsouvejte mi, že útočím na pana Suchánka, je způsob, jakým byl tajemník vybírám,“ zdůraznil Tomáš Havlíček a pokračoval: „Tento způsob výběru tajemníka je naprostá dehonestace všech ostatních uchazečů. Na pozici referenta městského úřadu vybíráme dvoukolově, pokud mám správné informace, uchazeči píší většinou test, potom postoupí do fáze pohovorů a po nich vyjde vítěz pro pozici referenta. My vybíráme TOP manažera pro městský úřad na základě jednokolového pohovoru. Kdokoliv z vás někdy pracoval v nějaké gramotné firmě, musí vědět, že takto se zaměstnanci nevybírají. Vadí mi, jakým způsobem byl tajemník vybrán. Je to škoda, protože pokud by sis pane starosto dal na výběrovém řízení více záležet, mohlo to mít jinou pachuť, než to má teď.“

Dále Tomáš Havlíček pokračoval přímým dotazem na starostu. „Chtěl jsem se zeptat, jestli to byla tvoje sólo akce nebo jestli jsi postup konzultoval s místostarosty, případně s radou, případně s kým z rady města,“ ptal se a dodal: „Zároveň jsem tě chtěl požádat, abys nám dal k dispozici tabulku hodnocení uchazečů, kterou údajně vyplňovali členové komise, pokud tedy říkáš, že proces výběru byl zcela transparentní a standardní.“

Tomáš Havlíček ve svém příspěvku ještě dále poznamenal: „Vůči panu Suchánkovi nešířím žádné drby ani pomluvy, vycházím pouze z usnesení Rady města Poděbrady, ve kterém byl starosta všemi sedmi hlasy pověřen tím, aby ředitele krajského úřadu požádal o odvolání Martina Suchánka. Z toho v kombinaci s vyjádření starosty Poděbrad logicky vyplývá, že Martin Suchánek nezvládl práci tajemníka v Poděbradech. Konstatoval jsi, že tyto fámy nebo pomluvy se vyjasnily. Proto jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem se vyjasnily.“

Starosta Josef Viktora podle svého vyjádření očekával podobný příspěvek. „To, co předvedl pan Havlíček kolem tajemníka, ten nátlak na mě, na ostatní lidi, na kraj, na hejtmanku, na ředitele. To se divím, že jsi na to vůbec měl tu sílu a tu odvahu do toho takto jít,“ mluvil k Tomáši Havlíčkovi. „Nebudu konkrétní ve věcech, který si podnikal a o kterých samozřejmě vím,“ naznačil a navázal: „To, že jsi se chtěl dostat do komise i jako pozorovatel, to je úplné znevážení celé komise. Komise byla vybraná nestranně, byli tam dva úředníci, dva tajemníci, které jsem já neznal a vůbec nejsou z naší strany, jsou ze strany Starostů – tajemník z Kolína a tajemnice z Čáslavi. Tvrdíte, že to bylo jednokolové, to je blbost. Bylo to dvoukolové, komise si vyžádala veškeré podklady, které přihlášení uchazeči dodali, tyto vize, které všichni uchazeči napsali, členové komise týden studovali. Za týden jsme se sešli, pozvali všech osm uchazečů, kterých jsme se na jejich vize ptali. Z toho si tajemníci, kteří mají zkušenosti, udělali obrázek a snažili jsme se kolikrát dávat doplňující otázky. Všichni dávali stejné otázky. Pak jsme se snažili získat, jestli ten člověk, co se přihlásil, jaký má přehled. Vaše tvrzení, že to bylo jednokolové je lež a ty to moc dobře víš. Bylo to dvoukolové.“

Josef Viktora se potom snažil vysvětlit, proč do komise nominoval Zdeňka Jiráska. „Ty jsi na zastupitelstvu vyzval, že žádáš, aby tam byl člen opozice. Ty jsi neřekl, já tam chci být,“ zdůraznil směrem k Tomáši Havlíčkovi. „Pak jsi dělal všechny kroky, že jsi se chtěl jako pozorovatel. Ty jsi někdy zažil, že by byl pozorovatel na výběrovém řízení bez nějakého hlasu?“ ptal se.

Starosta se potom vyjádřil k působení Martina Suchánka v Poděbradech. „V žádném případě neznevažuji usnesení rady města, ale reagoval jsem na tebe, že ty jsi to použil,“ upozornil a navázal: „Samozřejmě jsem si na tu otázku nechal odpovědět. Pan Suchánek jako tajemník v Poděbradech měl problémy, protože se tam rozešli politicky. Vyměnila se tam garnitura, byla to politická záležitost. Trpěl tam tím, že personálně neobsadil odbor životního prostředí. Samozřejmě jsem se kontaktoval s bývalým starostou i místostarostou, abych si udělal obrázek. Bylo mi řečeno, že oni vyhlašovali několikrát a nikdo se nepřihlásil. Dokonce to potvrdila tajemnice z Kolína, požádali Kolín, zda by jim nevypomohl. A proč ta rada doporučila odvolání a proč to pan starosta potom stáhl. Také jsem se informoval. Ty věříš tomu, že by to na kraji bývalo prošlo? Že by se pan Suchánek nedokázal ubránit? Já myslím, že ne, že by se pod to pan ředitel nepodepsal.“

Starosta Josef Viktora potom uvedl, že 1. října dostane Martin Suchánek jmenování. „S nástupem od 1. ledna 2021, tak jak finanční výbor a všichni ostatní, jak budou chtít, se s ním sejdou. Jsem rád, že říkáš, že s ním nemáš problémy. Já si myslím, že máš a velké problémy, že to není útok jen na pana Suchánka, ale na celé výběrové řízení,“ doplnil a dodal: „Možná děláš PR akci proti tajemníkovi a proti mně. Mně tím neublížíš.“

„Dvoukolové výběrové řízení, to je úsměvné,“ reagoval Tomáš Havlíček. „Nevím, jestli víš, co je assessment centrum nebo další nástroje moderního výběrového řízení, ale budiž,“ podotkl a pokračoval: „Evidentně vidím, že jsi spokojený. Ptal jsem se, jestli jsi ten proces konzultoval s místostarosty, nevím, o jaké mlčenlivosti mluvíš. Nevím, kde jsi mlčenlivostí vázán, nebo kdo ti zakazuje nebo říká, že nesmíš informace sdělovat. Žádám tě, abys ty odtajnil tabulku hodnocení, která nám nebyla poskytnuta. Jak byli hodnoceni jednotliví uchazeči. Velice bych tě prosil, abys teď na mikrofon a na kamery řekl, na koho jsem dělal nátlak, jaký nátlak jsem dělal na tebe, čím. Jakými konkrétně kroky, jaký nátlak jsem dělal na ředitele úřadu, co konkrétně jsem udělal, a jaký nátlak jsem dělal na hejtmanku. Řekni mi konkrétní věci, kterými jsem na tebe vyvíjel nátlak. Ten nátlak jsem začal vyvíjet ve chvíli, kdy ty jsi zorganizoval takto trapné výběrové řízení, kterým jsi dehonestoval všechny ostatní uchazeče. A nátlak byl v tom, že s tím způsobem nesouhlasím.“

„Volal jsi mi a řekl: Stojím za dveřmi hejtmanky, jdu k panu řediteli. Nemám to nahrané, nemůžu to říct,“ snažil se odpovědět Josef Viktora. „Je to tvrzení proti tvrzení,“ dodal a doplnil: „To si myslím, že už nikoho nezajímá. Máš to písemně, psal jsi články, já jsem ti písemně odpověděl. Nereaguji na to, podstoupil jsem to všem zaměstnancům a tím já tuto debatu s tebou končím.“

„Chci požádat, aby kolega Havlíček ukončil tuto diskusi a pokud jde přesvědčen o tom, že pravda je na jeho straně, aby postupoval právní cestou,“ přihlásil se do rozpravy Ivo Šanc (STAN – Šance pro Kutnou Horu). „Já si myslím, že vše proběhlo podle zákona a je zbytečné tady tahat takovéto invektivy. Diskutovat to tady, na zastupitelstvu na této úrovni,“ doplnil.

Působení Martina Suchánka v Poděbradech se snažil hájit Štěpán Drtina (Piráti). „Poskytl mi korespondenci s ředitelem krajského úřadu. Situaci se snažil aktivně řešit,“ řekl a pokračoval: „Chtěl, aby krajský úřad přebral část agendy, chtěl od nich pomoct. Bylo mu na to odmítnuto negativně. Odbor životního prostředí pořádal výběrová řízení na pozice, kvůli kterým to nefungovalo, za tabulkové platy se žádný odborník, který byl na tu pozici požadován, nepřihlásil. Byl tam prostě personální podstav, krajský úřad v tomto ohledu nepomohl a myslím, že Martin Suchánek vyvinul dost úsilí na to, aby tu situaci řešil. Proto mi přijde vyjádření poděbradské radnice v tomto ohledu velmi vágní. Články, které z toho vznikly, vůbec neodpovídají realitě. Mám kopie úředních dopisů a mám povolení je poskytnout.“

Tomáš Havlíček dal na radu kolegy Ivo Šanc. „Určitě zvážím právní cestu,“ prohlásil a vysvětlil: „Já jsem panu starostovi nikdy nevolal za dveřmi hejtmanky, ničím jsem mu nevyhrožoval. Za tu dobu jsem mu volal jedinkrát, a to ve chvíli, kdy jsem se ptal, jestli pan Jirásek má být členem té hodnotící komise. To byl náš jediný rozhovor a v něm jsem mu ničím nevyhrožoval. Po panu starostovi určitě budu chtít, aby tyto věci vysvětlil a předám to právníkům, aby to řešili za mě. Prosím, pane starosto, dejte nám dal ty vize jednotlivých uchazečů a dejte nám k dispozici hodnotící tabulku. Nevím, o jaké mlčenlivosti, o jakých tajných informacích mluvíte, protože se nejedná o výběrové řízení na ředitele NATO, ale na tajemníka města,“ opakoval nakonec Tomáš Havlíček.

„Neřekl jsem, že jsi vyhrožoval, myslím, že jsem řekl, že jsi ovlivňoval nebo že jsi mi volal,“ ohradil se Josef Viktora. „Snažil jsem se ubránit všechny účastníky, protože lobbing byl ze všech stran,“ uzavřel starosta.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Drsná výměna názorů na úterním zastupitelstvu na téma „výběr tajemníka pro Kutnou Horu“

Drsná výměna názorů na úterním zastupitelstvu na téma „výběr tajemníka pro Kutnou Horu“

17. září 2020

Kutná Hora – K výběru nového tajemníka Městského úřadu Kutná Hora se na úterním jednání zastupitelů vrátil Tomáš Havlíček (ODS). „Sice říkáš, že jsi do komise vybral zástupce opozice. To je pravda, ale vybral jsi pouze osobu z opozice. Nebyl to zástupce opozice, protože se na něm opozice neshodla,“ obrátil se ke starostovi Josefu Viktorovi (ANO 2011). „Ty jsi nevyzval opozici, aby nominovala svého zástupce do komise, ty sis vybral svého,“ upřesnil.

„Druhá část pravdy a naprosto zásadní, a nepodsouvejte mi, že útočím na pana Suchánka, je způsob, jakým byl tajemník vybírám,“ zdůraznil Tomáš Havlíček a pokračoval: „Tento způsob výběru tajemníka je naprostá dehonestace všech ostatních uchazečů. Na pozici referenta městského úřadu vybíráme dvoukolově, pokud mám správné informace, uchazeči píší většinou test, potom postoupí do fáze pohovorů a po nich vyjde vítěz pro pozici referenta. My vybíráme TOP manažera pro městský úřad na základě jednokolového pohovoru. Kdokoliv z vás někdy pracoval v nějaké gramotné firmě, musí vědět, že takto se zaměstnanci nevybírají. Vadí mi, jakým způsobem byl tajemník vybrán. Je to škoda, protože pokud by sis pane starosto dal na výběrovém řízení více záležet, mohlo to mít jinou pachuť, než to má teď.“

Dále Tomáš Havlíček pokračoval přímým dotazem na starostu. „Chtěl jsem se zeptat, jestli to byla tvoje sólo akce nebo jestli jsi postup konzultoval s místostarosty, případně s radou, případně s kým z rady města,“ ptal se a dodal: „Zároveň jsem tě chtěl požádat, abys nám dal k dispozici tabulku hodnocení uchazečů, kterou údajně vyplňovali členové komise, pokud tedy říkáš, že proces výběru byl zcela transparentní a standardní.“

Tomáš Havlíček ve svém příspěvku ještě dále poznamenal: „Vůči panu Suchánkovi nešířím žádné drby ani pomluvy, vycházím pouze z usnesení Rady města Poděbrady, ve kterém byl starosta všemi sedmi hlasy pověřen tím, aby ředitele krajského úřadu požádal o odvolání Martina Suchánka. Z toho v kombinaci s vyjádření starosty Poděbrad logicky vyplývá, že Martin Suchánek nezvládl práci tajemníka v Poděbradech. Konstatoval jsi, že tyto fámy nebo pomluvy se vyjasnily. Proto jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem se vyjasnily.“

Starosta Josef Viktora podle svého vyjádření očekával podobný příspěvek. „To, co předvedl pan Havlíček kolem tajemníka, ten nátlak na mě, na ostatní lidi, na kraj, na hejtmanku, na ředitele. To se divím, že jsi na to vůbec měl tu sílu a tu odvahu do toho takto jít,“ mluvil k Tomáši Havlíčkovi. „Nebudu konkrétní ve věcech, který si podnikal a o kterých samozřejmě vím,“ naznačil a navázal: „To, že jsi se chtěl dostat do komise i jako pozorovatel, to je úplné znevážení celé komise. Komise byla vybraná nestranně, byli tam dva úředníci, dva tajemníci, které jsem já neznal a vůbec nejsou z naší strany, jsou ze strany Starostů – tajemník z Kolína a tajemnice z Čáslavi. Tvrdíte, že to bylo jednokolové, to je blbost. Bylo to dvoukolové, komise si vyžádala veškeré podklady, které přihlášení uchazeči dodali, tyto vize, které všichni uchazeči napsali, členové komise týden studovali. Za týden jsme se sešli, pozvali všech osm uchazečů, kterých jsme se na jejich vize ptali. Z toho si tajemníci, kteří mají zkušenosti, udělali obrázek a snažili jsme se kolikrát dávat doplňující otázky. Všichni dávali stejné otázky. Pak jsme se snažili získat, jestli ten člověk, co se přihlásil, jaký má přehled. Vaše tvrzení, že to bylo jednokolové je lež a ty to moc dobře víš. Bylo to dvoukolové.“

Josef Viktora se potom snažil vysvětlit, proč do komise nominoval Zdeňka Jiráska. „Ty jsi na zastupitelstvu vyzval, že žádáš, aby tam byl člen opozice. Ty jsi neřekl, já tam chci být,“ zdůraznil směrem k Tomáši Havlíčkovi. „Pak jsi dělal všechny kroky, že jsi se chtěl jako pozorovatel. Ty jsi někdy zažil, že by byl pozorovatel na výběrovém řízení bez nějakého hlasu?“ ptal se.

Starosta se potom vyjádřil k působení Martina Suchánka v Poděbradech. „V žádném případě neznevažuji usnesení rady města, ale reagoval jsem na tebe, že ty jsi to použil,“ upozornil a navázal: „Samozřejmě jsem si na tu otázku nechal odpovědět. Pan Suchánek jako tajemník v Poděbradech měl problémy, protože se tam rozešli politicky. Vyměnila se tam garnitura, byla to politická záležitost. Trpěl tam tím, že personálně neobsadil odbor životního prostředí. Samozřejmě jsem se kontaktoval s bývalým starostou i místostarostou, abych si udělal obrázek. Bylo mi řečeno, že oni vyhlašovali několikrát a nikdo se nepřihlásil. Dokonce to potvrdila tajemnice z Kolína, požádali Kolín, zda by jim nevypomohl. A proč ta rada doporučila odvolání a proč to pan starosta potom stáhl. Také jsem se informoval. Ty věříš tomu, že by to na kraji bývalo prošlo? Že by se pan Suchánek nedokázal ubránit? Já myslím, že ne, že by se pod to pan ředitel nepodepsal.“

Starosta Josef Viktora potom uvedl, že 1. října dostane Martin Suchánek jmenování. „S nástupem od 1. ledna 2021, tak jak finanční výbor a všichni ostatní, jak budou chtít, se s ním sejdou. Jsem rád, že říkáš, že s ním nemáš problémy. Já si myslím, že máš a velké problémy, že to není útok jen na pana Suchánka, ale na celé výběrové řízení,“ doplnil a dodal: „Možná děláš PR akci proti tajemníkovi a proti mně. Mně tím neublížíš.“

„Dvoukolové výběrové řízení, to je úsměvné,“ reagoval Tomáš Havlíček. „Nevím, jestli víš, co je assessment centrum nebo další nástroje moderního výběrového řízení, ale budiž,“ podotkl a pokračoval: „Evidentně vidím, že jsi spokojený. Ptal jsem se, jestli jsi ten proces konzultoval s místostarosty, nevím, o jaké mlčenlivosti mluvíš. Nevím, kde jsi mlčenlivostí vázán, nebo kdo ti zakazuje nebo říká, že nesmíš informace sdělovat. Žádám tě, abys ty odtajnil tabulku hodnocení, která nám nebyla poskytnuta. Jak byli hodnoceni jednotliví uchazeči. Velice bych tě prosil, abys teď na mikrofon a na kamery řekl, na koho jsem dělal nátlak, jaký nátlak jsem dělal na tebe, čím. Jakými konkrétně kroky, jaký nátlak jsem dělal na ředitele úřadu, co konkrétně jsem udělal, a jaký nátlak jsem dělal na hejtmanku. Řekni mi konkrétní věci, kterými jsem na tebe vyvíjel nátlak. Ten nátlak jsem začal vyvíjet ve chvíli, kdy ty jsi zorganizoval takto trapné výběrové řízení, kterým jsi dehonestoval všechny ostatní uchazeče. A nátlak byl v tom, že s tím způsobem nesouhlasím.“

„Volal jsi mi a řekl: Stojím za dveřmi hejtmanky, jdu k panu řediteli. Nemám to nahrané, nemůžu to říct,“ snažil se odpovědět Josef Viktora. „Je to tvrzení proti tvrzení,“ dodal a doplnil: „To si myslím, že už nikoho nezajímá. Máš to písemně, psal jsi články, já jsem ti písemně odpověděl. Nereaguji na to, podstoupil jsem to všem zaměstnancům a tím já tuto debatu s tebou končím.“

„Chci požádat, aby kolega Havlíček ukončil tuto diskusi a pokud jde přesvědčen o tom, že pravda je na jeho straně, aby postupoval právní cestou,“ přihlásil se do rozpravy Ivo Šanc (STAN – Šance pro Kutnou Horu). „Já si myslím, že vše proběhlo podle zákona a je zbytečné tady tahat takovéto invektivy. Diskutovat to tady, na zastupitelstvu na této úrovni,“ doplnil.

Působení Martina Suchánka v Poděbradech se snažil hájit Štěpán Drtina (Piráti). „Poskytl mi korespondenci s ředitelem krajského úřadu. Situaci se snažil aktivně řešit,“ řekl a pokračoval: „Chtěl, aby krajský úřad přebral část agendy, chtěl od nich pomoct. Bylo mu na to odmítnuto negativně. Odbor životního prostředí pořádal výběrová řízení na pozice, kvůli kterým to nefungovalo, za tabulkové platy se žádný odborník, který byl na tu pozici požadován, nepřihlásil. Byl tam prostě personální podstav, krajský úřad v tomto ohledu nepomohl a myslím, že Martin Suchánek vyvinul dost úsilí na to, aby tu situaci řešil. Proto mi přijde vyjádření poděbradské radnice v tomto ohledu velmi vágní. Články, které z toho vznikly, vůbec neodpovídají realitě. Mám kopie úředních dopisů a mám povolení je poskytnout.“

Tomáš Havlíček dal na radu kolegy Ivo Šanc. „Určitě zvážím právní cestu,“ prohlásil a vysvětlil: „Já jsem panu starostovi nikdy nevolal za dveřmi hejtmanky, ničím jsem mu nevyhrožoval. Za tu dobu jsem mu volal jedinkrát, a to ve chvíli, kdy jsem se ptal, jestli pan Jirásek má být členem té hodnotící komise. To byl náš jediný rozhovor a v něm jsem mu ničím nevyhrožoval. Po panu starostovi určitě budu chtít, aby tyto věci vysvětlil a předám to právníkům, aby to řešili za mě. Prosím, pane starosto, dejte nám dal ty vize jednotlivých uchazečů a dejte nám k dispozici hodnotící tabulku. Nevím, o jaké mlčenlivosti, o jakých tajných informacích mluvíte, protože se nejedná o výběrové řízení na ředitele NATO, ale na tajemníka města,“ opakoval nakonec Tomáš Havlíček.

„Neřekl jsem, že jsi vyhrožoval, myslím, že jsem řekl, že jsi ovlivňoval nebo že jsi mi volal,“ ohradil se Josef Viktora. „Snažil jsem se ubránit všechny účastníky, protože lobbing byl ze všech stran,“ uzavřel starosta.

Zlata banka
Reklama
René Svoboda