vv auto
Reklama

Eduzměna Kutnohorsko rozdělí školám a organizacím další dva mililony korun

8. prosinec 2021, 07:01

Kutnohorsko - Eduzměna Kutnohorsko pracuje na Kutnohorsku už druhým rokem. Hledá způsoby, jak rozvíjet školy přímo ve spolupráci s nimi (a to od mateřinek až po střední) a zapojuje do tohoto procesu všechny - zřizovatele škol, ředitele, učitele, rodiče, žáky i další organizace. Eduzměna podporuje region také formou grantů. Ve svém programu Fond pro Kutnohorsko dosud rozdělala 2 milióny korun a nyní přichází s novou etapou a dalšími dvěma miliony korun pro rok 2022.

Eduzměna věří, že pokud má naše školství šanci na zlepšení, tak pouze spoluprací všech.Tzv. Minigranty pro Kutnohorsko podpoří takové projekty, které ve školách a jejich okolí budou rozvíjet celkovou atmosféru, řekněme kulturu, školy a vzniknou ve spolupráci např. škol, různých organizací, firem nebo i neformálních uskupení rodičů nebo aktivních žáků. Atmosféra školy by měla být podporující pro všechny role a osoby, které jsou její součástí – nejen děti, ale stejně tak učitele, vedení škol a rodiče.

Cílem je hledat společná řešení v následujících tématech:
I. Podpora dovedností u rizikové skupiny mladých lidí,
II. Zjednodušování přechodu žáků mezi jednotlivými typy škol,
III. Provázanost učiva s reálným životem a IV.  Aktivizace žáků při učení.

Příjem žádostí o minigrant bude otevřen od 2. ledna do 30. čevna 2022 a výše poskytovaných grantů se bude pohybovat od 5 do 50 tisíc korun s tím, že horní hranici je možné přizpůsobit v případě smysluplného, náročnějšího projektu.

Pro potenciální žadatele o minigranty nabízí on-line seminář / setkání v pondělí 13. prosince, kde se mohou dozvědět více informací případně se zeptat. Ke konkrétním nápadům a dotazům uvítáme žadatele na individuální konzultaci. Více informací na www.eduzmenaregion.cz v sekci Fond pro Kutnohorsko.

O pilotním projektu Eduzměna Kutnohorsko:
Působí v regionu ORP Kutná Hora
Kutnohorsko bylo vybráno jako vzorek průměrného regionu ČR
Do regionu Eduzměna vstoupila v roce 2020
Dnes je do projektu zapojena většina škol ORP KH
Fond pro Kutnohorsko - založen v dubnu 2020
Dosud rozděleno – 2 000 000 Kč
Nově k rozdělení – další 2 000 000 Kč
Dosud podpořená témata - Notebooky a připojení sociálně slabším rodinám po dobu lockdownu, adaptační programy pro žáky po uzávěře škol, podpora kombinované / hybridní výuky ve školách.

 

Více informací: https://eduzmenaregion.cz/fond-kutnohorsko/

https://eduzmenaregion.cz/setkani-20211118-minigranty/

tz, Zuzana Křivánková
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Eduzměna Kutnohorsko rozdělí školám a organizacím další dva mililony korun

Eduzměna Kutnohorsko rozdělí školám a organizacím další dva mililony korun

8. prosinec 2021

Kutnohorsko - Eduzměna Kutnohorsko pracuje na Kutnohorsku už druhým rokem. Hledá způsoby, jak rozvíjet školy přímo ve spolupráci s nimi (a to od mateřinek až po střední) a zapojuje do tohoto procesu všechny - zřizovatele škol, ředitele, učitele, rodiče, žáky i další organizace. Eduzměna podporuje region také formou grantů. Ve svém programu Fond pro Kutnohorsko dosud rozdělala 2 milióny korun a nyní přichází s novou etapou a dalšími dvěma miliony korun pro rok 2022.

Eduzměna věří, že pokud má naše školství šanci na zlepšení, tak pouze spoluprací všech.Tzv. Minigranty pro Kutnohorsko podpoří takové projekty, které ve školách a jejich okolí budou rozvíjet celkovou atmosféru, řekněme kulturu, školy a vzniknou ve spolupráci např. škol, různých organizací, firem nebo i neformálních uskupení rodičů nebo aktivních žáků. Atmosféra školy by měla být podporující pro všechny role a osoby, které jsou její součástí – nejen děti, ale stejně tak učitele, vedení škol a rodiče.

Cílem je hledat společná řešení v následujících tématech:
I. Podpora dovedností u rizikové skupiny mladých lidí,
II. Zjednodušování přechodu žáků mezi jednotlivými typy škol,
III. Provázanost učiva s reálným životem a IV.  Aktivizace žáků při učení.

Příjem žádostí o minigrant bude otevřen od 2. ledna do 30. čevna 2022 a výše poskytovaných grantů se bude pohybovat od 5 do 50 tisíc korun s tím, že horní hranici je možné přizpůsobit v případě smysluplného, náročnějšího projektu.

Pro potenciální žadatele o minigranty nabízí on-line seminář / setkání v pondělí 13. prosince, kde se mohou dozvědět více informací případně se zeptat. Ke konkrétním nápadům a dotazům uvítáme žadatele na individuální konzultaci. Více informací na www.eduzmenaregion.cz v sekci Fond pro Kutnohorsko.

O pilotním projektu Eduzměna Kutnohorsko:
Působí v regionu ORP Kutná Hora
Kutnohorsko bylo vybráno jako vzorek průměrného regionu ČR
Do regionu Eduzměna vstoupila v roce 2020
Dnes je do projektu zapojena většina škol ORP KH
Fond pro Kutnohorsko - založen v dubnu 2020
Dosud rozděleno – 2 000 000 Kč
Nově k rozdělení – další 2 000 000 Kč
Dosud podpořená témata - Notebooky a připojení sociálně slabším rodinám po dobu lockdownu, adaptační programy pro žáky po uzávěře škol, podpora kombinované / hybridní výuky ve školách.

 

Více informací: https://eduzmenaregion.cz/fond-kutnohorsko/

https://eduzmenaregion.cz/setkani-20211118-minigranty/

tz, Zuzana Křivánková