vv auto
Reklama

Galerie Felixe Jeneweina ve Vlašském dvoře se bude stěhovat do Sankturinovského domu

22. leden 2016, 16:06

Kutná Hora – Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, která v současné době sídlí ve Vlašském dvoře, by se nejdříve od roku 2017 mohla přestěhovat do Sankturinovského domu na Palackého náměstí.

V roce 2008 došlo v souvislosti se zrušením výstavních prostor v Sankturinovském domě a omezením provozu galerie ve Vlašském dvoře k významnému snížení výstavních ploch a sice o plných sedmdesát procent z původního stavu roku 1996. V březnu letošního roku bude město Kutná Hora podávat žádost o dotaci na realizaci projektu revitalizace Vlašského dvora. Pokud by zde galerie zůstala, znamenalo by to ještě další výrazné zmenšení výstavních prostor. Z toho důvodu bylo třeba hledat jiné smyluplnější řešení. Koncem prosince 2015 dostalo tedy vedení města návrh nového konceptu fungování galerie včetně jejího přemístění, který předložil ředitel galerie Aleš Rezler.

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se tedy bude přesouvat v druhé polovině roku 2017 v návaznosti na započetí stavebních prací ve Vlašském dvoře do Sankturinovského domu na Palackého náměstí. „Smysl celé akce a přemístění do Sankturinovského domu je zejména v navýšení výstavních prostor. Galerie tak získá prostory prvního a druhého patra. Na půdě domu se výhledově počítá s realizací ateliérů pro umělecké workshopy a rezidenční pobyty umělců. Další neméně zásadní změnou zapracovanou do nového konceptu je vytvoření prostoru kulturní kavárny v přízemí domu na nádvoří zadního traktu Sankturinovského domu, v patře domu pak technické zázemí. Dům, kde bude kavárna vybudována, představuje jako alternativní kulturní prostor současně základ pro činnost občanského sdružení, v jehož režii bude jak provoz kavárny, tak výstavní činnost regionálních umělců, semináře, přednášky, workshopy, koncerty, autorská čtení a nejrůznější projevy méně „oficiálního“ druhu kultury," konstatoval Rezler.

„Tíha těchto aktivit by zcela úmyslně neměla ležet na galerii, ale právě na vznikajícím občanském sdružení, které by si mělo na provoz celého domu vydělat a zároveň bude zodpovědné za tvář všeho dění, které by mělo mít blíž ke kulturně aktivní části veřejnosti zejména mladší generace," řekl Aleš Rezler a pokračoval: "Parcela která patří k Sankturinovskému domu může logicky propojovat projekt kulturní kavárny s klidovou zónou Parku U tří pávů a nabízí se zde možnost instalací uměleckých objektů nebo environmentálních prezentací, zároveň je to bezpochyby prostor pro matky s dětmi,“ uvedl Rezler.

„Oba prostory, první a druhé patro Sankturinovského domu se striktním galerijním provozem a na druhé straně dům v nádvoří s kulturní kavárnou a uvolněnějším uměleckým konceptem a částí parku, představují symbiózu čehosi s jasně socializačním aspektem. Unikátnost celého projektu spočívá v tom, že je vše kumulováno v jednom prostoru a takřka pod jednou střechou,” přibližoval další informace ředitel Galerie Felixe Jeneweina, Aleš Rezler. 

S celou myšlenkou je počítáno nejdříve od roku 2017. Finance si Galerie Felixe Jeneweina chce najít svépomocí, z příslušných dotačních titulů ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj. Na městě bude jako obvykle ležet tíha ve formě poskytnutí podílů na dotace a organizace prováděcích investičních úkonů.

Jakub Skýva, redakce
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Galerie Felixe Jeneweina ve Vlašském dvoře se bude stěhovat do Sankturinovského domu

Galerie Felixe Jeneweina ve Vlašském dvoře se bude stěhovat do Sankturinovského domu

22. leden 2016

Kutná Hora – Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, která v současné době sídlí ve Vlašském dvoře, by se nejdříve od roku 2017 mohla přestěhovat do Sankturinovského domu na Palackého náměstí.

V roce 2008 došlo v souvislosti se zrušením výstavních prostor v Sankturinovském domě a omezením provozu galerie ve Vlašském dvoře k významnému snížení výstavních ploch a sice o plných sedmdesát procent z původního stavu roku 1996. V březnu letošního roku bude město Kutná Hora podávat žádost o dotaci na realizaci projektu revitalizace Vlašského dvora. Pokud by zde galerie zůstala, znamenalo by to ještě další výrazné zmenšení výstavních prostor. Z toho důvodu bylo třeba hledat jiné smyluplnější řešení. Koncem prosince 2015 dostalo tedy vedení města návrh nového konceptu fungování galerie včetně jejího přemístění, který předložil ředitel galerie Aleš Rezler.

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se tedy bude přesouvat v druhé polovině roku 2017 v návaznosti na započetí stavebních prací ve Vlašském dvoře do Sankturinovského domu na Palackého náměstí. „Smysl celé akce a přemístění do Sankturinovského domu je zejména v navýšení výstavních prostor. Galerie tak získá prostory prvního a druhého patra. Na půdě domu se výhledově počítá s realizací ateliérů pro umělecké workshopy a rezidenční pobyty umělců. Další neméně zásadní změnou zapracovanou do nového konceptu je vytvoření prostoru kulturní kavárny v přízemí domu na nádvoří zadního traktu Sankturinovského domu, v patře domu pak technické zázemí. Dům, kde bude kavárna vybudována, představuje jako alternativní kulturní prostor současně základ pro činnost občanského sdružení, v jehož režii bude jak provoz kavárny, tak výstavní činnost regionálních umělců, semináře, přednášky, workshopy, koncerty, autorská čtení a nejrůznější projevy méně „oficiálního“ druhu kultury," konstatoval Rezler.

„Tíha těchto aktivit by zcela úmyslně neměla ležet na galerii, ale právě na vznikajícím občanském sdružení, které by si mělo na provoz celého domu vydělat a zároveň bude zodpovědné za tvář všeho dění, které by mělo mít blíž ke kulturně aktivní části veřejnosti zejména mladší generace," řekl Aleš Rezler a pokračoval: "Parcela která patří k Sankturinovskému domu může logicky propojovat projekt kulturní kavárny s klidovou zónou Parku U tří pávů a nabízí se zde možnost instalací uměleckých objektů nebo environmentálních prezentací, zároveň je to bezpochyby prostor pro matky s dětmi,“ uvedl Rezler.

„Oba prostory, první a druhé patro Sankturinovského domu se striktním galerijním provozem a na druhé straně dům v nádvoří s kulturní kavárnou a uvolněnějším uměleckým konceptem a částí parku, představují symbiózu čehosi s jasně socializačním aspektem. Unikátnost celého projektu spočívá v tom, že je vše kumulováno v jednom prostoru a takřka pod jednou střechou,” přibližoval další informace ředitel Galerie Felixe Jeneweina, Aleš Rezler. 

S celou myšlenkou je počítáno nejdříve od roku 2017. Finance si Galerie Felixe Jeneweina chce najít svépomocí, z příslušných dotačních titulů ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj. Na městě bude jako obvykle ležet tíha ve formě poskytnutí podílů na dotace a organizace prováděcích investičních úkonů.

Jakub Skýva, redakce