vv auto
Reklama

Jesličky a vánoční bohoslužby v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

23. prosinec 2020, 07:45

Kutná Hora - Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora připravuje na vánoční svátky online přenos slavnostních bohoslužeb i zpřístupnění chrámu svaté Barbory pro návštěvu jesliček a osobní modlitbu.

Na Štědrý den odpoledne bude v chrámu znít živá varhanní hudba a četba Bible. Vše proběhne v režimu protiepidemických opatření. Kostel sv. Jakuba zůstává kvůli probíhajícím opravám uzavřen.

Chrám svaté Barbory otevřený k individuální návštěvě

Návštěva chrámu sv. Barbory bude možná na Štědrý den, ve čtvrtek 24. prosince, mezi 14. a 17. hodinou a v pátek 25. prosince od 14 do 16 hodin. Lidé se zde budou moci zastavit k tiché modlitbě a zhlédnutí jesliček. Ty budou umístěny v Hašplířské kapli, napravo od hlavního oltáře.

Na Štědrý den v 15:00, 15:30 a v 16:00 zde arciděkan Jan Uhlíř přečte úryvek z vánočního evangelia a nabídne k němu krátké zamyšlení. Slovo doprovodí vánoční skladby a varhanní improvizace v podání Viktora Darebného a slavnostní fanfáry, které přednese trumpetista Vojtěch Hylský.

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali hygienická opatření (zakryté dýchací cesty, desinfekce rukou, rozestupy) a dbali pokynů zaměstnanců farnosti, kteří budou mj. regulovat počet osob v chrámu i u samotných jesliček.

Slavnostní bohoslužby v chrámu sv. Barbory a přímé přenosy

Půlnoční mše svatá v předvečer Narození Páně bude v chrámu sv. Barbory sloužena ve dvou časech: 24. prosince od 21:30 a o půlnoci z 24. na 25. prosince. Na Boží hod vánoční bude slavnostní bohoslužba ve Svaté Barboře rovněž ve dvou časech, od 9:00 a od 10:30. Přehled dalších vánočních bohoslužeb najdete na webu farnosti (www.khfarnost.cz) či na přiloženém letáku zde.

Omezení počtu osob bohužel neumožňuje na bohoslužby volný přístup. Pro mše svaté, u kterých se očekává vysoká účast, je proto připravena interaktivní tabulka, ve které si mohou zájemci rezervovat místo. Dostupná je na www.khfarnost.cz.

Vybrané mše svaté budou také v přímém přenosu přenášeny na kanálu YouTube (odkaz je vždy k dispozici na www.khfarnost.cz nebo na profilu uživatele Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora). Přenos z chrámu svaté Barbory bude možné sledovat v tyto dny a časy:
čtvrtek 25. prosince Boží hod 9:00
neděle 27. prosince Slavnost Svaté Rodiny 9:00
čtvrtek 31. prosince Silvestr 16:00
pátek 1. ledna Nový rok 9:00
neděle 3. ledna Tři králové 9:00

Sbírka na podporu matek v tísni

Během vánočních svátků se uskuteční tradiční sbírka na podporu Azylového domu pro matky v tísni v Hamrech u Hlinska. Na tento účel bude odeslán výtěžek z pokladničky anděla, který bude stát u jesliček v chrámu svaté Barbory. Zájemci o přímou podporu azylového domu najdou na webu nfbetlem.cz odkaz na sbírku na portálu darujme.cz.

Vánoční přání arciděkana kutnohorské farnosti:

Milí spoluobčané, rád bych vám k nadcházejícím svátkům, které budeme prožívat v této nezvyklé době, popřál pokoj v srdci, radost z lásky vašich blízkých, pevné zdraví, ale hlavně naději, že Boha i krásu života nalezneme často tehdy a tam, kde bychom je vůbec nehledali a nečekali. Podobně jako pastýři uprostřed noci před dvěma tisíci lety v betlémském chlévě. Požehnané Vánoce.

P. Jan Uhlíř

Julie Němcová
AVE_CZ
Reklama
Jesličky a vánoční bohoslužby v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

Jesličky a vánoční bohoslužby v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

23. prosinec 2020

Kutná Hora - Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora připravuje na vánoční svátky online přenos slavnostních bohoslužeb i zpřístupnění chrámu svaté Barbory pro návštěvu jesliček a osobní modlitbu.

Na Štědrý den odpoledne bude v chrámu znít živá varhanní hudba a četba Bible. Vše proběhne v režimu protiepidemických opatření. Kostel sv. Jakuba zůstává kvůli probíhajícím opravám uzavřen.

Chrám svaté Barbory otevřený k individuální návštěvě

Návštěva chrámu sv. Barbory bude možná na Štědrý den, ve čtvrtek 24. prosince, mezi 14. a 17. hodinou a v pátek 25. prosince od 14 do 16 hodin. Lidé se zde budou moci zastavit k tiché modlitbě a zhlédnutí jesliček. Ty budou umístěny v Hašplířské kapli, napravo od hlavního oltáře.

Na Štědrý den v 15:00, 15:30 a v 16:00 zde arciděkan Jan Uhlíř přečte úryvek z vánočního evangelia a nabídne k němu krátké zamyšlení. Slovo doprovodí vánoční skladby a varhanní improvizace v podání Viktora Darebného a slavnostní fanfáry, které přednese trumpetista Vojtěch Hylský.

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali hygienická opatření (zakryté dýchací cesty, desinfekce rukou, rozestupy) a dbali pokynů zaměstnanců farnosti, kteří budou mj. regulovat počet osob v chrámu i u samotných jesliček.

Slavnostní bohoslužby v chrámu sv. Barbory a přímé přenosy

Půlnoční mše svatá v předvečer Narození Páně bude v chrámu sv. Barbory sloužena ve dvou časech: 24. prosince od 21:30 a o půlnoci z 24. na 25. prosince. Na Boží hod vánoční bude slavnostní bohoslužba ve Svaté Barboře rovněž ve dvou časech, od 9:00 a od 10:30. Přehled dalších vánočních bohoslužeb najdete na webu farnosti (www.khfarnost.cz) či na přiloženém letáku zde.

Omezení počtu osob bohužel neumožňuje na bohoslužby volný přístup. Pro mše svaté, u kterých se očekává vysoká účast, je proto připravena interaktivní tabulka, ve které si mohou zájemci rezervovat místo. Dostupná je na www.khfarnost.cz.

Vybrané mše svaté budou také v přímém přenosu přenášeny na kanálu YouTube (odkaz je vždy k dispozici na www.khfarnost.cz nebo na profilu uživatele Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora). Přenos z chrámu svaté Barbory bude možné sledovat v tyto dny a časy:
čtvrtek 25. prosince Boží hod 9:00
neděle 27. prosince Slavnost Svaté Rodiny 9:00
čtvrtek 31. prosince Silvestr 16:00
pátek 1. ledna Nový rok 9:00
neděle 3. ledna Tři králové 9:00

Sbírka na podporu matek v tísni

Během vánočních svátků se uskuteční tradiční sbírka na podporu Azylového domu pro matky v tísni v Hamrech u Hlinska. Na tento účel bude odeslán výtěžek z pokladničky anděla, který bude stát u jesliček v chrámu svaté Barbory. Zájemci o přímou podporu azylového domu najdou na webu nfbetlem.cz odkaz na sbírku na portálu darujme.cz.

Vánoční přání arciděkana kutnohorské farnosti:

Milí spoluobčané, rád bych vám k nadcházejícím svátkům, které budeme prožívat v této nezvyklé době, popřál pokoj v srdci, radost z lásky vašich blízkých, pevné zdraví, ale hlavně naději, že Boha i krásu života nalezneme často tehdy a tam, kde bychom je vůbec nehledali a nečekali. Podobně jako pastýři uprostřed noci před dvěma tisíci lety v betlémském chlévě. Požehnané Vánoce.

P. Jan Uhlíř

Zlata banka
Reklama
Julie Němcová