Domaro
Reklama

Jubilejní ročník Stříbření přináší přednášky s tematikou středověku

29. únor 2024, 07:43

Kutná Hora - Zapsaný spolek Stříbrná Kutná Hora ve spolupráci s Knihovnou Kutná Hora a Mgr. Markem Zágorou připravili pro příznivce středověku a tradiční kutnohorské historické akce, jejíž jubilejní ročník se letos (22. - 23. června) uskuteční, tři tematické přednášky se středověkou tematikou.

„Přemýšlela jsem, jak letošní třicátý ročník Stříbření obohatit. S Markem Zágorou jsme již spolupracovali při přípravě výstavy Václav IV. – král ve stínu svého otce, která se uskutečnila v roce 2019 v Kutné Hoře, v Českém muzeu stříbra na Hrádku. Jeho komentované prohlídky byly skvělé a ráda jsem sledovala také Markovy online přednášky na GVUO během pandemie. Jsem ráda, že přijal naše pozvání a vybrali jsme zajímavá témata, která se vztahují k samotnému panovníkovi Václavu IV., třetí téma je z kategorie běžného středověkého života a bude se věnovat lásce a erotice ve středověku,“ uvádí Mgr. Edita Dvorská, předsedkyně zapsaného spolku Stříbrná Kutná Hora, který akci Královské stříbření Kutné Hory pořádá. „Poděkování patří Gábině Jarkulišové, ředitelce kutnohorské knihovny, která naši aktivitu podpořila a Martině Bičíkové, se kterou spolupracujeme na zajištění přednášek. Díky nim se budeme moci potkat v zrekonstruované budově Knihovny Kutná Hora.“

 „Stříbření připomíná historii našeho města a samotná akce je již součástí novodobé historie, oslovuje stále nové generace místních dětí i návštěvníků z celé republiky. Z letošní spolupráce máme radost, věřím, že se fanouškové Stříbření a naši čtenáři potkají v přednáškovém sále v uvedených termínech, “ říká Mgr. Gabriela Jarkulišová, ředitelka Knihovny Kutná Hora.

Na přednášky není třeba se registrovat a jsou zdarma. Proběhnou v přednáškovém sále Knihovny, Na Náměti 416 v níže uvedených termínech a časech. Těšíme se na setkání.

Téma přednášek

Knihovna Václava IV.
28. března 2024, 16 – 18 hodin, přednášející Mgr. Marek Zágora, Knihovna, Na Náměti 416
Římský a český král Václav IV. je vnímán jako slabý a líný panovník. Ve skutečnosti byl ale velice vzdělaným vladařem s mnoha zájmy, jenž patřil na přelomu 14. a 15. století k nejvýznamnějším bibliofilům. Jeho knihovna se sice nemohla měřit s knihovnami jeho francouzských bratranců, přesto vytvořil sbírku, která neměla ve střední Evropě obdoby. Bohužel se z ní do současnosti dochoval jen nepatrný zlomek, z něhož si přesto můžeme udělat představu o králových zájmech a jeho uměleckém vkusu. Mezi dochovanými manuskripty najdeme i několik skvostů: monumentální fragment německy psané bible, tzv. Vídeňský astrologicko-astronomický sborník nebo nejluxusnější opis říšského zákoníku, zvaného Zlatá bula. Přednáška představí slovem i obrazem všechny dochované rukopisy.

Známá a neznámá vyobrazení Václava IV.
2. dubna 2024, 16 – 18 hodin,
přednášející Mgr. Marek Zágora, Knihovna, Na Náměti 416
Na rozdíl od svého otce Karla IV. a nevlastního bratra Zikmunda se římský a český král Václav IV. netěší velké pozornosti, protože má ze všech u nás vládnoucích Lucemburků nejhorší pověst. Pověst líného a nerozhodného krále, který se mnohem raději než vladařským povinnostem věnoval lovu nebo sbírání iluminovaných rukopisů. Proto stále zůstává ve stínu svých slavnějších příbuzných. Jeho otec jej ale ovlivnil svým pojetím panovnické reprezentace, a tak se Václav IV. nechával často a rád vypodobňovat. Velká část jeho soudobých zobrazení, zejména v rukopisech jeho soukromé knihovny, je pak zahalena rouškou tajemného světa středověké symboliky. Přednáška přiblíží dochovaná středověká vyobrazení Václava IV. a pokusí se poodhalit i některá skrytá tajemství.

Láska a erotika ve středověku
9. května 2024, 16 – 18 hodin,
přednášející Mgr. Marek Zágora, Knihovna, Na Náměti 416
Nejen láska, ale i erotika a sex patří přirozeně k lidskému životu. Ve středověku byly tématy, o nichž se živě psalo i diskutovalo. Ze začátku tak činili především muži – mniši a církevní hodnostáři, kteří však ve skutečnosti ani pořádně nevěděli, o čem mluví a píší. Ženy až na zcela malé výjimky mlčely. Situace se však začala od konce 12. století pomalu měnit, a i proto se nám do současnosti dochovalo velké množství různorodých pramenů (především písemných a vizuálních), na jejichž základě si můžeme blíže představit vztah středověkého člověka k lásce a erotice. Přesto musíme ke všem pramenům přistupovat obezřetně, protože se často jedná o „konvenční představy o lásce a sexualitě“. I tak je však víc než zřejmé, že láska, erotika a také sex hrály v životě středověkého člověka velice významnou roli.

přednášející:

Mgr. Marek Zágora
Absolvent oboru učitelství pro SŠ jazyk německý - dějepis (1999), pedagog a historik středověku, redaktor serveru www.stavitele-katedral.cz, autor přednáškového cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku (GVUO, 2008–doposud), autor a spoluautor několika umělecko-historických výstav (např. Václav IV. Král ve stínu svého otce, Kutná Hora, 2019, Stavitelé katedrál, Kutná Hora, 2020–2021).

tz
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Jubilejní ročník Stříbření přináší přednášky s tematikou středověku

Jubilejní ročník Stříbření přináší přednášky s tematikou středověku

29. únor 2024

Kutná Hora - Zapsaný spolek Stříbrná Kutná Hora ve spolupráci s Knihovnou Kutná Hora a Mgr. Markem Zágorou připravili pro příznivce středověku a tradiční kutnohorské historické akce, jejíž jubilejní ročník se letos (22. - 23. června) uskuteční, tři tematické přednášky se středověkou tematikou.

„Přemýšlela jsem, jak letošní třicátý ročník Stříbření obohatit. S Markem Zágorou jsme již spolupracovali při přípravě výstavy Václav IV. – král ve stínu svého otce, která se uskutečnila v roce 2019 v Kutné Hoře, v Českém muzeu stříbra na Hrádku. Jeho komentované prohlídky byly skvělé a ráda jsem sledovala také Markovy online přednášky na GVUO během pandemie. Jsem ráda, že přijal naše pozvání a vybrali jsme zajímavá témata, která se vztahují k samotnému panovníkovi Václavu IV., třetí téma je z kategorie běžného středověkého života a bude se věnovat lásce a erotice ve středověku,“ uvádí Mgr. Edita Dvorská, předsedkyně zapsaného spolku Stříbrná Kutná Hora, který akci Královské stříbření Kutné Hory pořádá. „Poděkování patří Gábině Jarkulišové, ředitelce kutnohorské knihovny, která naši aktivitu podpořila a Martině Bičíkové, se kterou spolupracujeme na zajištění přednášek. Díky nim se budeme moci potkat v zrekonstruované budově Knihovny Kutná Hora.“

 „Stříbření připomíná historii našeho města a samotná akce je již součástí novodobé historie, oslovuje stále nové generace místních dětí i návštěvníků z celé republiky. Z letošní spolupráce máme radost, věřím, že se fanouškové Stříbření a naši čtenáři potkají v přednáškovém sále v uvedených termínech, “ říká Mgr. Gabriela Jarkulišová, ředitelka Knihovny Kutná Hora.

Na přednášky není třeba se registrovat a jsou zdarma. Proběhnou v přednáškovém sále Knihovny, Na Náměti 416 v níže uvedených termínech a časech. Těšíme se na setkání.

Téma přednášek

Knihovna Václava IV.
28. března 2024, 16 – 18 hodin, přednášející Mgr. Marek Zágora, Knihovna, Na Náměti 416
Římský a český král Václav IV. je vnímán jako slabý a líný panovník. Ve skutečnosti byl ale velice vzdělaným vladařem s mnoha zájmy, jenž patřil na přelomu 14. a 15. století k nejvýznamnějším bibliofilům. Jeho knihovna se sice nemohla měřit s knihovnami jeho francouzských bratranců, přesto vytvořil sbírku, která neměla ve střední Evropě obdoby. Bohužel se z ní do současnosti dochoval jen nepatrný zlomek, z něhož si přesto můžeme udělat představu o králových zájmech a jeho uměleckém vkusu. Mezi dochovanými manuskripty najdeme i několik skvostů: monumentální fragment německy psané bible, tzv. Vídeňský astrologicko-astronomický sborník nebo nejluxusnější opis říšského zákoníku, zvaného Zlatá bula. Přednáška představí slovem i obrazem všechny dochované rukopisy.

Známá a neznámá vyobrazení Václava IV.
2. dubna 2024, 16 – 18 hodin,
přednášející Mgr. Marek Zágora, Knihovna, Na Náměti 416
Na rozdíl od svého otce Karla IV. a nevlastního bratra Zikmunda se římský a český král Václav IV. netěší velké pozornosti, protože má ze všech u nás vládnoucích Lucemburků nejhorší pověst. Pověst líného a nerozhodného krále, který se mnohem raději než vladařským povinnostem věnoval lovu nebo sbírání iluminovaných rukopisů. Proto stále zůstává ve stínu svých slavnějších příbuzných. Jeho otec jej ale ovlivnil svým pojetím panovnické reprezentace, a tak se Václav IV. nechával často a rád vypodobňovat. Velká část jeho soudobých zobrazení, zejména v rukopisech jeho soukromé knihovny, je pak zahalena rouškou tajemného světa středověké symboliky. Přednáška přiblíží dochovaná středověká vyobrazení Václava IV. a pokusí se poodhalit i některá skrytá tajemství.

Láska a erotika ve středověku
9. května 2024, 16 – 18 hodin,
přednášející Mgr. Marek Zágora, Knihovna, Na Náměti 416
Nejen láska, ale i erotika a sex patří přirozeně k lidskému životu. Ve středověku byly tématy, o nichž se živě psalo i diskutovalo. Ze začátku tak činili především muži – mniši a církevní hodnostáři, kteří však ve skutečnosti ani pořádně nevěděli, o čem mluví a píší. Ženy až na zcela malé výjimky mlčely. Situace se však začala od konce 12. století pomalu měnit, a i proto se nám do současnosti dochovalo velké množství různorodých pramenů (především písemných a vizuálních), na jejichž základě si můžeme blíže představit vztah středověkého člověka k lásce a erotice. Přesto musíme ke všem pramenům přistupovat obezřetně, protože se často jedná o „konvenční představy o lásce a sexualitě“. I tak je však víc než zřejmé, že láska, erotika a také sex hrály v životě středověkého člověka velice významnou roli.

přednášející:

Mgr. Marek Zágora
Absolvent oboru učitelství pro SŠ jazyk německý - dějepis (1999), pedagog a historik středověku, redaktor serveru www.stavitele-katedral.cz, autor přednáškového cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku (GVUO, 2008–doposud), autor a spoluautor několika umělecko-historických výstav (např. Václav IV. Král ve stínu svého otce, Kutná Hora, 2019, Stavitelé katedrál, Kutná Hora, 2020–2021).

Zlata banka
Reklama
tz