vv auto
Reklama

Kutnohorská koalice se neshodla u schvalování programu zastupitelstva

24. květen 2019, 07:40

Kutná Hora - Kutnohorští zastupitelé na květnovém jednání měli na stole i návrh na projednání žádosti basketbalové akademie GBA na využití sportovní haly Klimeška. Akademie projevila zájem působit ve sportovní hale Klimeška, ovšem chtěla si vyjednat příznivější podmínky a chtěla také znát stanovisko města právě do 14. května. Zástupci sportovních klubů už před časem vyjádřili obavy, že by je akademie omezila v jejich činnosti.

Bod ohledně basketbalové akademie se snažila z programu květnového zastupitelstva odstranit hned na začátku jednání místostarostka Silvia Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu) s tím, že kompetenci na jednání o podobných smlouvách má rada. O možném příchodu basketbalové akademie přitom intenzivně jedná od začátku roku její koaliční kolega Jiří Kukla (ANO).

Pro  návrh na vyřazení uvedeného bodu Doušová našla podporu pouze u dalších osmi  koaličních zastupitelů (Drtina, Havlovic, Kraus, Pilc, Šanc, Šnajdr, Vepřková, Žáčková) a zastupitelé tak o akademii přece jen jednali.

"Byl bych strašně rád, aby nějaký vrcholový sport v Kutné Hoře byl, ale u tohoto projektu jsem nenašel žádné náklady. Z pohledu ekonoma mi chybí také informace o současné ekonomické situaci haly," komentoval předložený materiál Tomáš Havlíček (ODS) a dodal: "Je ale pravda, že hala byla stavěná hlavně pro kutnohorské týmy."

V předloženém návrhu se například počítalo pro GBA s cenou 350,- Kč za hodinu, ovšem v dopoledních časech. "Vycházeli jsme z faktu, že v současné době je hala dopoledne téměř prázdná," upozornil Jiří Kukla (ANO). Potíž je ale hlavně v tom, že by akademie "ukrojila" z času odpoledních hodin, které jsou vytížené kutnohorskými oddíly. "Poprosil jsem manažera haly Michala Vaváka, aby vypracoval rozvrh, kdy by GBA mohla v hale působit," řekl Jiří Kukla a pokračoval: "V případě víkendových mistrovských utkání by se časy musely poskládat podle aktuálního programu."

Místostarosta Vít Šnajdr (Piráti) zmínil nesouhlasná stanoviska sportovní komise a kutnohorských sportovních oddílů. "Předložený materiál považuji za nekompletní," zdůraznil a navázal: "V návrzích smluv chybí řada věcí, o kterých se bavíme, že bychom si měli s akademií dohodnout. Momentálně tam nejsou, a proto tak, jak je materiál předložený, je pro mě nehlasovatelný. V návrhu smlouvy nejsou nikde zmíněné večerní časy, víkendové termíny, ubytování - přesto o to vše GBA pod čarou žádá. V materiálu se uvádí, že za večerní časy bychom získali 110 tisíc korun, v současném rozpisu haly jsou ale volné pouze dva dny v týdnu. Nepůjde tedy o 110 ale jen o 44 tisíc korun. Také je pravda, že v současné době v hale dopoledne skoro nikdo není. Pokud by tam ale nastoupila GBA, zcela určitě bychom potřebovali dalšího člověka a to jsou další personální náklady navíc. Předložený materiál také nepočítá s tím, že do Kutné Hory jezdí řada reprezentačních soustředění, které přináší nemalý příjem. Za velké peníze jsme postavili halu, která je skvělá a má zvuk po celé České republice. Nemůžeme ji zašpuntovat jedním projektem a zbavit se dalších různorodých akcí, které hala přináší. To ekonomicky nedává smysl."

Na vystoupení místostarosty reagoval Jiří Kukla. "Projev byl zavádějící, po diskusi s manažerem haly byla z materiálu vyškrtnuta možnost ubytování. V souvislosti s různým soustředěním je v mém materiálu jasně řečeno, že GBA je ochotno respektovat využití haly jinými subjekty. K tomuto účelu je vytvořen provozní řád," poznamenal a doplnil: "Se zástupci akademie jsme se byli podívat v hale Bios u kláštera sv. Voršil, jednáme s ředitelem učiliště."

"Ekonomická data za rok 2018 nejsou vypovídající, protože se hala rozjížděla. Vypovídající jsou čísla za první čtvrtrok 2019, kde mi po sečtení všech výdajů na provoz minus příjmy z paušálů na nebytové prostory a ubytování ni zůstaly náklady na provoz sportoviště zhruba 1,2 milionu korun. Opravdového využití haly podle evidence činilo 532 hodin. Z toho jednoduchým počtem vychází náklady na jednu hodinu 2310,- Kč," vyčíslila Blanka Maternová, vedoucí Odboru správy myjetku Městaského úřadu Kutná Hora a pokračovala: "Příjmy za hrací plochu jsou v účetnictví za první čtvrtletí 2019 ve výši 531 491,- Kč. Od nich ale musím odečíst ubytování, protože to jde jednou fakturou. Příjem z hrací plochy tak byl 474 000,- Kč, pokud tuto částku vydělíme počtem opravdového využití sportoviště 532 hodin, dostáváme se na průměrnou cenu 890,- Kč za hodinu, což odpovídá ceníku a reálnému využití haly."

Zastupitelé si pak v dlouhé diskusi vyčetli způsob předložení návrhu a dalšího jednání, nakonec ale smlouvu o dlouhodovém využití sportovní haly Klimeška basketbalovou akademií GBA odložili - pro hlasovali Daczická, Frankovicová, Havlíček, Hlavatý, Jirásek, Krčík, Pilc, Ptáček, Sedláček, Šanc, Šnajdr, Treml, Vepřková, Žáčková. Proti odložení se vyjádřili Doušová, Gryč, Starý, Veselý, Viktora a zdrželi se Drtina, Havlovic, Kraus, Kukla, Otruba, Procházka a Špalková.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Kutnohorská koalice se neshodla u schvalování programu zastupitelstva

Kutnohorská koalice se neshodla u schvalování programu zastupitelstva

24. Květen 2019

Kutná Hora - Kutnohorští zastupitelé na květnovém jednání měli na stole i návrh na projednání žádosti basketbalové akademie GBA na využití sportovní haly Klimeška. Akademie projevila zájem působit ve sportovní hale Klimeška, ovšem chtěla si vyjednat příznivější podmínky a chtěla také znát stanovisko města právě do 14. května. Zástupci sportovních klubů už před časem vyjádřili obavy, že by je akademie omezila v jejich činnosti.

Bod ohledně basketbalové akademie se snažila z programu květnového zastupitelstva odstranit hned na začátku jednání místostarostka Silvia Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu) s tím, že kompetenci na jednání o podobných smlouvách má rada. O možném příchodu basketbalové akademie přitom intenzivně jedná od začátku roku její koaliční kolega Jiří Kukla (ANO).

Pro  návrh na vyřazení uvedeného bodu Doušová našla podporu pouze u dalších osmi  koaličních zastupitelů (Drtina, Havlovic, Kraus, Pilc, Šanc, Šnajdr, Vepřková, Žáčková) a zastupitelé tak o akademii přece jen jednali.

"Byl bych strašně rád, aby nějaký vrcholový sport v Kutné Hoře byl, ale u tohoto projektu jsem nenašel žádné náklady. Z pohledu ekonoma mi chybí také informace o současné ekonomické situaci haly," komentoval předložený materiál Tomáš Havlíček (ODS) a dodal: "Je ale pravda, že hala byla stavěná hlavně pro kutnohorské týmy."

V předloženém návrhu se například počítalo pro GBA s cenou 350,- Kč za hodinu, ovšem v dopoledních časech. "Vycházeli jsme z faktu, že v současné době je hala dopoledne téměř prázdná," upozornil Jiří Kukla (ANO). Potíž je ale hlavně v tom, že by akademie "ukrojila" z času odpoledních hodin, které jsou vytížené kutnohorskými oddíly. "Poprosil jsem manažera haly Michala Vaváka, aby vypracoval rozvrh, kdy by GBA mohla v hale působit," řekl Jiří Kukla a pokračoval: "V případě víkendových mistrovských utkání by se časy musely poskládat podle aktuálního programu."

Místostarosta Vít Šnajdr (Piráti) zmínil nesouhlasná stanoviska sportovní komise a kutnohorských sportovních oddílů. "Předložený materiál považuji za nekompletní," zdůraznil a navázal: "V návrzích smluv chybí řada věcí, o kterých se bavíme, že bychom si měli s akademií dohodnout. Momentálně tam nejsou, a proto tak, jak je materiál předložený, je pro mě nehlasovatelný. V návrhu smlouvy nejsou nikde zmíněné večerní časy, víkendové termíny, ubytování - přesto o to vše GBA pod čarou žádá. V materiálu se uvádí, že za večerní časy bychom získali 110 tisíc korun, v současném rozpisu haly jsou ale volné pouze dva dny v týdnu. Nepůjde tedy o 110 ale jen o 44 tisíc korun. Také je pravda, že v současné době v hale dopoledne skoro nikdo není. Pokud by tam ale nastoupila GBA, zcela určitě bychom potřebovali dalšího člověka a to jsou další personální náklady navíc. Předložený materiál také nepočítá s tím, že do Kutné Hory jezdí řada reprezentačních soustředění, které přináší nemalý příjem. Za velké peníze jsme postavili halu, která je skvělá a má zvuk po celé České republice. Nemůžeme ji zašpuntovat jedním projektem a zbavit se dalších různorodých akcí, které hala přináší. To ekonomicky nedává smysl."

Na vystoupení místostarosty reagoval Jiří Kukla. "Projev byl zavádějící, po diskusi s manažerem haly byla z materiálu vyškrtnuta možnost ubytování. V souvislosti s různým soustředěním je v mém materiálu jasně řečeno, že GBA je ochotno respektovat využití haly jinými subjekty. K tomuto účelu je vytvořen provozní řád," poznamenal a doplnil: "Se zástupci akademie jsme se byli podívat v hale Bios u kláštera sv. Voršil, jednáme s ředitelem učiliště."

"Ekonomická data za rok 2018 nejsou vypovídající, protože se hala rozjížděla. Vypovídající jsou čísla za první čtvrtrok 2019, kde mi po sečtení všech výdajů na provoz minus příjmy z paušálů na nebytové prostory a ubytování ni zůstaly náklady na provoz sportoviště zhruba 1,2 milionu korun. Opravdového využití haly podle evidence činilo 532 hodin. Z toho jednoduchým počtem vychází náklady na jednu hodinu 2310,- Kč," vyčíslila Blanka Maternová, vedoucí Odboru správy myjetku Městaského úřadu Kutná Hora a pokračovala: "Příjmy za hrací plochu jsou v účetnictví za první čtvrtletí 2019 ve výši 531 491,- Kč. Od nich ale musím odečíst ubytování, protože to jde jednou fakturou. Příjem z hrací plochy tak byl 474 000,- Kč, pokud tuto částku vydělíme počtem opravdového využití sportoviště 532 hodin, dostáváme se na průměrnou cenu 890,- Kč za hodinu, což odpovídá ceníku a reálnému využití haly."

Zastupitelé si pak v dlouhé diskusi vyčetli způsob předložení návrhu a dalšího jednání, nakonec ale smlouvu o dlouhodovém využití sportovní haly Klimeška basketbalovou akademií GBA odložili - pro hlasovali Daczická, Frankovicová, Havlíček, Hlavatý, Jirásek, Krčík, Pilc, Ptáček, Sedláček, Šanc, Šnajdr, Treml, Vepřková, Žáčková. Proti odložení se vyjádřili Doušová, Gryč, Starý, Veselý, Viktora a zdrželi se Drtina, Havlovic, Kraus, Kukla, Otruba, Procházka a Špalková.

René Svoboda