SCR
Reklama

Můžete podávat návrhy na zlepšení veřejného prostoru za celkovou částku jeden milion korun!

18. listopad 2020, 08:02

Kutná Hora - Občané Kutné Hory nyní můžou aktivně ovlivnit prostor, ve kterém žijí. Radnice v městském rozpočtu rezervovala jeden milion korun na jejich návrhy a rozhodnou nechá širokou veřejnost.

Celý proces je navíc unikátní v tom, že ho pod záštitou městského úřadu organizují žáci kutnohorských gymnázií a základních škol ve spolupráci se soukromou firmou. Zapojit se může kdokoliv s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře starší čtrnácti let. Podávání návrhů je možné od 15. listopadu do 15. prosince.

„Participativní rozpočet Panuj Hoře je odpovědí na otázku, co může občan udělat pro své město a co může město udělat pro svého občana. Jedná se o komunitní plánovací proces kladoucí si za cíl sestavit seznam projektových návrhů na zlepšení veřejného prostoru; totiž návrhů, které vymyslí představitelé široké veřejnosti obyvatelstva. Městský úřad nám přiznal částku jednoho milionu korun, kterou jsme rozdělili do jednotlivých městských částí. Teď jen stačí, aby se občané zamysleli, co jim v jejich městské části chybí a vyplnili formulář na našem webu www.panujhore.cz, kde se i dozví, jak velká část rozpočtu smí připadnout právě na jimi vymyšlený projekt. Stěžejní je nyní datum 15. prosince, tehdy je totiž poslední den pro podání návrhu,” uvedl Petr Franc, manažer projektového týmu a zároveň žák Gymnázia Jiřího Ortena.

Začátkem příštího roku pak přijde řada na představování návrhů na veřejných schůzích, které se dle očekávání projektového týmu budou konat online. Proveditelné projekty pak doputují až do hlasovací části, ve které budou občané volit své favority, načež z nich vzejde osm vítězů.

„Projektový rámec pro sdílený rozpočet jsme vypracovávali pro místostarostu Víta Šnajdra (Piráti) a je to vůbec poprvé, co touto formou zapojujeme veřejnost do urbánního plánování, případně pořádání kulturních akcí. Třebaže je to jistě výzva, je zároveň obrovská radost představit občanům Kutné Hory příležitost alespoň tímto způsobem „panovat” královskému městu. Těšíme se, jaké návrhy veřejnost podá!” dodal Petr Franc.

Podávání návrhů je možné prostřednictvím formuláře:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb5G6uuY4fxOnpQJYsd0SB9rnIxXLQDQOJ1kwItW2oMFTOpg/viewform

Veškeré informace naleznete na webových stránkách:
www.panujhore.cz

tz
AVE_CZ
Reklama
Můžete podávat návrhy na zlepšení veřejného prostoru za celkovou částku jeden milion korun!

Můžete podávat návrhy na zlepšení veřejného prostoru za celkovou částku jeden milion korun!

18. listopad 2020

Kutná Hora - Občané Kutné Hory nyní můžou aktivně ovlivnit prostor, ve kterém žijí. Radnice v městském rozpočtu rezervovala jeden milion korun na jejich návrhy a rozhodnou nechá širokou veřejnost.

Celý proces je navíc unikátní v tom, že ho pod záštitou městského úřadu organizují žáci kutnohorských gymnázií a základních škol ve spolupráci se soukromou firmou. Zapojit se může kdokoliv s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře starší čtrnácti let. Podávání návrhů je možné od 15. listopadu do 15. prosince.

„Participativní rozpočet Panuj Hoře je odpovědí na otázku, co může občan udělat pro své město a co může město udělat pro svého občana. Jedná se o komunitní plánovací proces kladoucí si za cíl sestavit seznam projektových návrhů na zlepšení veřejného prostoru; totiž návrhů, které vymyslí představitelé široké veřejnosti obyvatelstva. Městský úřad nám přiznal částku jednoho milionu korun, kterou jsme rozdělili do jednotlivých městských částí. Teď jen stačí, aby se občané zamysleli, co jim v jejich městské části chybí a vyplnili formulář na našem webu www.panujhore.cz, kde se i dozví, jak velká část rozpočtu smí připadnout právě na jimi vymyšlený projekt. Stěžejní je nyní datum 15. prosince, tehdy je totiž poslední den pro podání návrhu,” uvedl Petr Franc, manažer projektového týmu a zároveň žák Gymnázia Jiřího Ortena.

Začátkem příštího roku pak přijde řada na představování návrhů na veřejných schůzích, které se dle očekávání projektového týmu budou konat online. Proveditelné projekty pak doputují až do hlasovací části, ve které budou občané volit své favority, načež z nich vzejde osm vítězů.

„Projektový rámec pro sdílený rozpočet jsme vypracovávali pro místostarostu Víta Šnajdra (Piráti) a je to vůbec poprvé, co touto formou zapojujeme veřejnost do urbánního plánování, případně pořádání kulturních akcí. Třebaže je to jistě výzva, je zároveň obrovská radost představit občanům Kutné Hory příležitost alespoň tímto způsobem „panovat” královskému městu. Těšíme se, jaké návrhy veřejnost podá!” dodal Petr Franc.

Podávání návrhů je možné prostřednictvím formuláře:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb5G6uuY4fxOnpQJYsd0SB9rnIxXLQDQOJ1kwItW2oMFTOpg/viewform

Veškeré informace naleznete na webových stránkách:
www.panujhore.cz

tz