Ljunghall
Reklama

Na kutnohorské SOŠ a SOU řemesel používají k vzdálené výuce hned několik elektronických nástrojů

23. březen 2020, 08:06

Kutná Hora - S mimořádným uzavřením škol se musela vypořádat také SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. "V naší škole je pro distanční studium možné využít několik, již fungujících, technických prostředků. Všechny jsou dostupné z webových stránek školy www.soskh.cz a chráněné uživatelským heslem," uvedl ředitel školy Josef Vavřinec.

Pedagogové SOŠ a SOU Kutná Hora mají jako hlavní nástroj pro žáky maturitních oborů elektronický vzdělávací portál (EVP). "Je postaven na aplikaci moodle, který je určen právě pro tento způsob výuky. Je přístupný z webových stránek školy (www.soskh.cz/EVP) a to jak z PC, tak i z mobilního telefonu, upřesnil ředizel s tím, že žáci všech oborů samozřejmě využívají rozšířený systém Bakalář. "Zejména jeho webovou aplikaci," zdůraznil Josef Vavřinec a dodal: "Do systému se uživatelé přihlašují vlastním heslem. Je možné využít přihlášení z PC nebo mobilního telefonu."

Systém Bakalář umožňuje distribuci zpráv jednotlivcům, skupinám žáků i rodičů, lze v něm zadávat a přijímat domácí úkoly. Dokáže zveřejňovat na nástěnce školy i učitelů zprávy. Lze v něm zpřístupnit dokumenty v některých složkách. "Do nich mají žáci a učitelé umožněný vzdálený přístup," dodal ředitel.

"Další možností především pro žáky učebních oborů je využití aplikací kancelářského balíku MS Office 365, který ve škole využíváme," poznamenal ředitel. Do tohoto systému se studenti dostanou z webových stránek jak z počítače, tak i mobilního telefonu. Zpřístupněný mají poštovní aplikaci Outlook, cloudový prostor na OneDrive, Word, Excel a PowerPoint v online verzi. "Studenti mohou využít SharePoint - mimo jiné, webové stránky žáků s informacemi, pomůckami a studijním materiálem pro žáky – dostupné z webové stránky školy a také OneNote, poznámkový blok online," vypočítal Josef Vavřinec.

Všechny vzdálené formy výuky jsou vhodné zejména pro teorii. Pedagogové z SOŠ a SOU řemesel připravili distanční výuku zejména tak, aby připravili studenty čtvrtých ročníků na maturitu a žáky třetích ročníků učebních oborů na závěrečnou zkoušku.

"U odborného výcviku je situace komplikovanější, ale i zde budeme využívat distanční vzdělávání," zdůraznil Josef Vavřinec:

Kuchař číšník – výuka bude probíhat podle projektu Kulinářské umění, kde mají žáci přístup do moderního interaktivního vzdělávacího portálu a budou postupně procházet jednotlivými výukovými kurzy a na jejich základě plnit praktické úlohy, ze kterých budou pořizovat fotodokumentaci. V oblasti obsluhy pak opakování příprav a prostírání stolu a žáci 3. ročníku intenzivní práce na samostatné odborné práci (SOP).

Kadeřník – cvičná práce bude zadávaná na cvičné hlavy a výsledek bude hodnocen ze zaslaných fotografií. U žáků 2. a 3. ročníků bude přistoupeno k práci přímo na modelech, které si zajistí žáci sami (rodinný příslušníci apod.) Žáci 3. ročníku pak budou intenzivně pracovat na SOP. Žáci 1. ročníků budou v rámci distančního studia provádět úkony na cvičných hlavách nebo modelech z řad rodinných příslušníků v rozsahu: pokládaná vlna, kroužkování po celé hlavě od konců, kroužkování po celé hlavě od pokožky hlavy a další úkony dle specifikace učitele odborného výcviku (UOV).

Kosmetické služby – žáci 1. ročníku budou v domácím prostředí provádět nácvik a zdokonalování v disciplíně nehtový design, masáže rukou a nácvik úpravy obočí - ověření bude probíhat na základě zaslané pořízené fotodokumentace, žáci 2. ročníku - nácvik a zdokonalování technik masáže obličeje a dekoltu – jako model budou používáni rodinní příslušníci, bude pořízeno krátké video, žáci 3. ročníku - nácvik fantazijního líčení, večerní líčení, žáci 4. ročníku - práce na písemné části praktické MZ - termín odevzdání 31. 3. 2020

Ošetřovatel - žáci 1. ročníku vypracují na základě pokynů UOV plán ošetřovatelské péče svěřeného klienta o kterého pečovaly během OV

Technické obory (elektrikář, pokrývač, strojní mechanik, truhlář a zedník)
Žáci těchto oborů si doma samostatně prostudují zadanou technickou dokumentaci, technologické postup včetně volby vhodného materiálu, připraví si požadavek na potřebné nářadí a udělají si časový harmonogram. Elektronický vzdělávací portál (EVP) je náš upravený produkt, který již leta používáme a zdokonalujeme ho podle potřeb našich žáků.

"Se školním systémem Bakaláři pracujeme dva roky a musím říci, že jsme si ji velmi oblíbili a hlavně oceňujeme spolupráci s programátory aplikace. Ti vycházejí vstříc požadavkům učitelů středních škol, upravují a hlavně zdokonalují tento školní systém," řekl ředitel SOŠ a SOU Kutná Hora a dodal: "V době vyhlášení nouzového stavu již dvakrát aktualizovali jejich produkt pro distanční přístup (vzdělávání) Komens, který je součástí školního systému Bakaláři."

Distanční studium samozřejmě nemůže plnohodnotně nahradit prezenční studium. "Může se stát po této mimořádně těžké době významným doplňkem každého středoškolského studia," upozornil ředitel a uzavřel: "Distančním studiem se dá připravit na maturitní i závěrečné zkoušky, ale obávám se, že termínově tyto zkoušky proběhnou až v podzimních termínu."

tz
AVE_CZ
Reklama
Na kutnohorské SOŠ a SOU řemesel používají k vzdálené výuce hned několik elektronických nástrojů

Na kutnohorské SOŠ a SOU řemesel používají k vzdálené výuce hned několik elektronických nástrojů

23. březen 2020

Kutná Hora - S mimořádným uzavřením škol se musela vypořádat také SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. "V naší škole je pro distanční studium možné využít několik, již fungujících, technických prostředků. Všechny jsou dostupné z webových stránek školy www.soskh.cz a chráněné uživatelským heslem," uvedl ředitel školy Josef Vavřinec.

Pedagogové SOŠ a SOU Kutná Hora mají jako hlavní nástroj pro žáky maturitních oborů elektronický vzdělávací portál (EVP). "Je postaven na aplikaci moodle, který je určen právě pro tento způsob výuky. Je přístupný z webových stránek školy (www.soskh.cz/EVP) a to jak z PC, tak i z mobilního telefonu, upřesnil ředizel s tím, že žáci všech oborů samozřejmě využívají rozšířený systém Bakalář. "Zejména jeho webovou aplikaci," zdůraznil Josef Vavřinec a dodal: "Do systému se uživatelé přihlašují vlastním heslem. Je možné využít přihlášení z PC nebo mobilního telefonu."

Systém Bakalář umožňuje distribuci zpráv jednotlivcům, skupinám žáků i rodičů, lze v něm zadávat a přijímat domácí úkoly. Dokáže zveřejňovat na nástěnce školy i učitelů zprávy. Lze v něm zpřístupnit dokumenty v některých složkách. "Do nich mají žáci a učitelé umožněný vzdálený přístup," dodal ředitel.

"Další možností především pro žáky učebních oborů je využití aplikací kancelářského balíku MS Office 365, který ve škole využíváme," poznamenal ředitel. Do tohoto systému se studenti dostanou z webových stránek jak z počítače, tak i mobilního telefonu. Zpřístupněný mají poštovní aplikaci Outlook, cloudový prostor na OneDrive, Word, Excel a PowerPoint v online verzi. "Studenti mohou využít SharePoint - mimo jiné, webové stránky žáků s informacemi, pomůckami a studijním materiálem pro žáky – dostupné z webové stránky školy a také OneNote, poznámkový blok online," vypočítal Josef Vavřinec.

Všechny vzdálené formy výuky jsou vhodné zejména pro teorii. Pedagogové z SOŠ a SOU řemesel připravili distanční výuku zejména tak, aby připravili studenty čtvrtých ročníků na maturitu a žáky třetích ročníků učebních oborů na závěrečnou zkoušku.

"U odborného výcviku je situace komplikovanější, ale i zde budeme využívat distanční vzdělávání," zdůraznil Josef Vavřinec:

Kuchař číšník – výuka bude probíhat podle projektu Kulinářské umění, kde mají žáci přístup do moderního interaktivního vzdělávacího portálu a budou postupně procházet jednotlivými výukovými kurzy a na jejich základě plnit praktické úlohy, ze kterých budou pořizovat fotodokumentaci. V oblasti obsluhy pak opakování příprav a prostírání stolu a žáci 3. ročníku intenzivní práce na samostatné odborné práci (SOP).

Kadeřník – cvičná práce bude zadávaná na cvičné hlavy a výsledek bude hodnocen ze zaslaných fotografií. U žáků 2. a 3. ročníků bude přistoupeno k práci přímo na modelech, které si zajistí žáci sami (rodinný příslušníci apod.) Žáci 3. ročníku pak budou intenzivně pracovat na SOP. Žáci 1. ročníků budou v rámci distančního studia provádět úkony na cvičných hlavách nebo modelech z řad rodinných příslušníků v rozsahu: pokládaná vlna, kroužkování po celé hlavě od konců, kroužkování po celé hlavě od pokožky hlavy a další úkony dle specifikace učitele odborného výcviku (UOV).

Kosmetické služby – žáci 1. ročníku budou v domácím prostředí provádět nácvik a zdokonalování v disciplíně nehtový design, masáže rukou a nácvik úpravy obočí - ověření bude probíhat na základě zaslané pořízené fotodokumentace, žáci 2. ročníku - nácvik a zdokonalování technik masáže obličeje a dekoltu – jako model budou používáni rodinní příslušníci, bude pořízeno krátké video, žáci 3. ročníku - nácvik fantazijního líčení, večerní líčení, žáci 4. ročníku - práce na písemné části praktické MZ - termín odevzdání 31. 3. 2020

Ošetřovatel - žáci 1. ročníku vypracují na základě pokynů UOV plán ošetřovatelské péče svěřeného klienta o kterého pečovaly během OV

Technické obory (elektrikář, pokrývač, strojní mechanik, truhlář a zedník)
Žáci těchto oborů si doma samostatně prostudují zadanou technickou dokumentaci, technologické postup včetně volby vhodného materiálu, připraví si požadavek na potřebné nářadí a udělají si časový harmonogram. Elektronický vzdělávací portál (EVP) je náš upravený produkt, který již leta používáme a zdokonalujeme ho podle potřeb našich žáků.

"Se školním systémem Bakaláři pracujeme dva roky a musím říci, že jsme si ji velmi oblíbili a hlavně oceňujeme spolupráci s programátory aplikace. Ti vycházejí vstříc požadavkům učitelů středních škol, upravují a hlavně zdokonalují tento školní systém," řekl ředitel SOŠ a SOU Kutná Hora a dodal: "V době vyhlášení nouzového stavu již dvakrát aktualizovali jejich produkt pro distanční přístup (vzdělávání) Komens, který je součástí školního systému Bakaláři."

Distanční studium samozřejmě nemůže plnohodnotně nahradit prezenční studium. "Může se stát po této mimořádně těžké době významným doplňkem každého středoškolského studia," upozornil ředitel a uzavřel: "Distančním studiem se dá připravit na maturitní i závěrečné zkoušky, ale obávám se, že termínově tyto zkoušky proběhnou až v podzimních termínu."

tz