Halloween
Reklama

Nadšení vedení města z obchodní akademie ředitelé škol v regionu vesměs nesdílí

26. duben 2021, 08:08

Kutná Hora – Dva roky se Kutná Hora snaží prodat budovu bývalé školy v Malíně. Na začátku byl v dubnu 2018 záměr Kateřiny Daczické (článek zde) na vybudování seniorského domu s tím, že městu za objekt nabídla pět milionů korun. Ve výběrovém řízení ale město požadovalo 7,5 milionů s tím, že by nový majitel získal přilehlé pozemky až na základě smlouvy o smlouvě budoucí po splnění podmínky rekonstrukce.

Následovalo několik bezúspěšných kol výběrového řízení, postupném obrušování podmínek budoucího využití, dva roky dalšího chátrání a nutných oprav, až rada ve středu rozhodla doporučit zastupitelům prodej objektu bývalé malínské školy, a to včetně pozemků za pět milionů korun.

„Zájemci byli dva, jeden nabízel vybudování bytového domu, druhý zájemce nabízel zřízení střední soukromé obchodní školy,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011) s tím, že doporučený nový vlastník se zavázal zachovat ráz budovy.

„Obchodní akademie by byla zaměřena na cizí jazyky, v cizích jazycích by i vyučovala,“ doplnil starosta a pokračoval: „Soukromá společnost provozuje podobnou školu od roku 1991 v Praze, hledala další kapacity a obrátila se naštěstí i na Kutnou Horu. Nabídli jsme jí malínskou školu, máme z toho radost.“

Místostarostka Silvia Doušová vidí velkou výhodu v zahraničních stážích. „V takové míře, že by studenty škola posílala na půl roku do zahraničí, to třeba ani Gymnázium Jiřího Ortena nemá,“ upozornila a dodala: „Plánovaná obchodní akademie v Kutné Hoře má výuku od Španělštiny, Ruštiny, Francouzštiny, v cizím jazyce i vyučuje. Tato škola nebude konkurencí pro ostatní, bude nabízet mnohem více. Škola má výuku zaměřenou na grafiku a design, není tak všeobecně zaměřená jako třeba gymnázium.“

Starosta potom zmínil také zahraniční stáže, které obchodní akademie pro studenty připravuje. „V Anglii, Irsku, Austrálii, Itálii a jinde,“ vypočítal a Silvia Doušová doplnila: „Je to soukromý subjekt, škola je to nejlepší, co v Malíně může být. Zůstane zachovaná budova.“

Vyjádření ředitelů některých středních škol v regionu

Vladislav Slavíček (Gymnázium Jiřího Ortena):
V době, kdy se vedení kraje snaží optimalizovat své nadbytečné kapacity, tak tu reprezentace města velkoryse nabízí svůj přebytečný majetek soukromé obchodní akademii z Prahy. Z konkurence osobně strach nemám, spíš se obávám, že to způsobí problémy středním školám obdobného typu v regionu, které volné kapacity mají. V současnosti je podle mého názoru vznik další střední školy na Kutnohorsku a Čáslavsku zbytečný.  

David Tichý (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Čáslavi):
Dle dostupných informací se náš okres řadí mezi ty, kde velmi pravděpodobně dojde k optimalizaci středního školství, proto nepředpokládám, že by nová střední škola měla vůbec vzniknout. Oborově přímo konkuruje škole, která již nabízí dlouhodobě vzdělávání ekonomického směru. Odliv uchazečů o vzdělávání na naší škole také nepředpokládám.

Stanislava Lisková (Církevní gymnázium v Kutné Hoře):
Škola tohoto zaměření v regionu potřeba není. Obyvatelé Malína by takové využití budovy v obci uvítali, mají obavy, co by zde mohlo být. Ale to je jiná otázka. Vliv na odliv zájemců o studium na gymnáziu by zřízení školy nemělo a stejně tak si nemyslím, že by se zvýšila úroveň vzdělání v regionu.

Věra Szabová (VOŠ, SPŠ a Obchodní akademie Čáslav):
Zpráva o zřízení nové „obchodní školy“ v soukromém vlastnictví, v regionu Kutná Hora a Čáslav, mě silně nadzvedá ze židle a nesouhlasím s tímto záměrem zastupitelů Kutné Hory. 

- V době, kdy Středočeský kraj projednává optimalizaci středního školství.
- V regionu, kde je velmi vhodné oborové pokrytí (gymnázia, průmyslové školy, obchodní akademie, zemědělství, doprava, sociální služby – SŠ, SOU, OU).
- V regionu, kde kapacita středních škol je stále k dispozici přicházejícím ročníkům žáků ze základních škol.
- Není logickým řešením vznik nové střední školy.

Naše škola má od roku 1993/1994 obor Obchodní akademie a obor Ekonomické lyceum. Vzděláváme žáky v široké škále ekonomických, bankovních a obchodně-finančních oblastí. Úzce spolupracujeme s velkým množstvím podniků, firem, úřadů, bankovních domů, obcí i škol, knihoven, klubů v širokém okolí v rámci odborných praxí.

Naši absolventi školy jsou podnikatelé, ředitelé, jednatelé, manažeři, vedoucí; účetní; pracují ve firmách v obchodních, finančních, účetních oddělení; pracují v bankovních sektorech, v pojišťovnictví; pracují i jako učitelé odborných předmětů aj. Absolventi se vrací do školy jako externí spolupracovníci vzdělávání v odborných segmentech nebo formou projektové činnosti, kterou škola průběhu mnoha let vykonává.

Ve studiu je také hojně zastoupena škála nabídky cizích jazyků (AJ, NJ, RJ, SJ). Jazykovému vzdělávání se věnujeme několika hodinám nad stanovený rozsah RVP; s žáky pracujeme ve skupinách dle znalostí a odborností.

Pravidelně vyjíždějí naši studenti SŠ i VOŠ do zahraničí v rámci zahraničních praxí programu ERASMUS+; učitelé na zahraniční stáže. Podařilo se nám získat novou certifikaci programu ERASMUS+ pro SŠ, na Vyšší odborné škole certifikaci pro terciární vzdělávání, do roku 2027.

Se zřízením nové obchodní školy nesouhlasím. Naše škola nabízí kvalitní vzdělávání v oblasti ekonomických disciplín s kapacitou pro nárůst demografické křivky v nadcházejícím období na Kutnohorsku a Čáslavsku. Jsem přesvědčena, že naše škola plně vyhovuje poptávce po obchodním a jazykovém vzdělávání. Žákům nabízíme i specializace oblastí účetnictví, financí, logistiky. Ve škole je stabilizovaný pedagogický sbor a vyhovující prostory školy.

Dále bych ráda poznamenala, že v Kolíně je také obchodní akademie, dále soukromá podnikatelská škola a další obory "podnikání".

Odlivu zájemců o studiu, vzhledem ke stejnému oboru, se právem obávám.

Ráda bych v tuto chvíli apelovala na důsledky, které toto rozhodnutí přinese a věřím ve zdravý rozum našeho zřizovatele.

Josef Treml (VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora):
Vznik takové školy je zbytečný, oborová nasycenost oblasti Kolín, Čáslav a Kutná Hora je tak velká, že naopak tuto oblast čeká optimalizace.

Jakýkoliv nový subjekt, který vznikne bude mít za následek změnu počtu žáků na všech středních školách v regionu. Pokud by na této nové škole vznikl jen jeden obor s jednou třicetičlennou třídou znamená to, že třicet žáků v jiných školách ubude. S ohledem na plánované obory by na naší škole byl odliv asi malý, ale jak jsem zmínil určitě by byl.

A jestli by se zvýšila úroveň vzdělání v regionu? Na tuto otázku lze odpovědět jen se znalostí, kdo by na této škole učil. Učitelů v regionu je málo, v podstatě nikdo není na trhu práce volný. Takže vznik nové školy by znamenal přesun učitelů z nějaké školy do této školy. Pravděpodobnost, že učitelé z Prahy budou dojíždět do Malína je nepravděpodobná. Takže pokud budou učit na nové škole ti samí učitelé, tak ke zvýšení úrovně pravděpodobně nedojde.

Myslím, si že než rada města rozhodla měla se dotázat školské komise Kutné Hory. V této komisi jsou zastoupeni odborníci (převážně pedagogové z Kutné Hory). Dále toto rozhodnutí by mělo být v souladu s koncepcí Strategie vzdělávání pro Kutnou Horu, ale tu Kutná Hora má jen do roku 2018, tedy tři roky už žádný takový dokument nemáme nebo není veřejný. Jelikož zřízení střední školy má na starost Středočeský kraj, tak by se rada měla seznámit se strategií Krajského úřadu v oblasti vzdělávání. Zde je, ale v plánu právě optimalizace a ne rozšiřování.

Chápu, že „zbavení se“ bývalé Malínské základní školy je nelehký úkol, ale dle informací, druhá nabídka uchazeče byla na vybodování bytů, kterých je v Kutné Hoře málo.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Nadšení vedení města z obchodní akademie ředitelé škol v regionu vesměs nesdílí

Nadšení vedení města z obchodní akademie ředitelé škol v regionu vesměs nesdílí

26. duben 2021

Kutná Hora – Dva roky se Kutná Hora snaží prodat budovu bývalé školy v Malíně. Na začátku byl v dubnu 2018 záměr Kateřiny Daczické (článek zde) na vybudování seniorského domu s tím, že městu za objekt nabídla pět milionů korun. Ve výběrovém řízení ale město požadovalo 7,5 milionů s tím, že by nový majitel získal přilehlé pozemky až na základě smlouvy o smlouvě budoucí po splnění podmínky rekonstrukce.

Následovalo několik bezúspěšných kol výběrového řízení, postupném obrušování podmínek budoucího využití, dva roky dalšího chátrání a nutných oprav, až rada ve středu rozhodla doporučit zastupitelům prodej objektu bývalé malínské školy, a to včetně pozemků za pět milionů korun.

„Zájemci byli dva, jeden nabízel vybudování bytového domu, druhý zájemce nabízel zřízení střední soukromé obchodní školy,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011) s tím, že doporučený nový vlastník se zavázal zachovat ráz budovy.

„Obchodní akademie by byla zaměřena na cizí jazyky, v cizích jazycích by i vyučovala,“ doplnil starosta a pokračoval: „Soukromá společnost provozuje podobnou školu od roku 1991 v Praze, hledala další kapacity a obrátila se naštěstí i na Kutnou Horu. Nabídli jsme jí malínskou školu, máme z toho radost.“

Místostarostka Silvia Doušová vidí velkou výhodu v zahraničních stážích. „V takové míře, že by studenty škola posílala na půl roku do zahraničí, to třeba ani Gymnázium Jiřího Ortena nemá,“ upozornila a dodala: „Plánovaná obchodní akademie v Kutné Hoře má výuku od Španělštiny, Ruštiny, Francouzštiny, v cizím jazyce i vyučuje. Tato škola nebude konkurencí pro ostatní, bude nabízet mnohem více. Škola má výuku zaměřenou na grafiku a design, není tak všeobecně zaměřená jako třeba gymnázium.“

Starosta potom zmínil také zahraniční stáže, které obchodní akademie pro studenty připravuje. „V Anglii, Irsku, Austrálii, Itálii a jinde,“ vypočítal a Silvia Doušová doplnila: „Je to soukromý subjekt, škola je to nejlepší, co v Malíně může být. Zůstane zachovaná budova.“

Vyjádření ředitelů některých středních škol v regionu

Vladislav Slavíček (Gymnázium Jiřího Ortena):
V době, kdy se vedení kraje snaží optimalizovat své nadbytečné kapacity, tak tu reprezentace města velkoryse nabízí svůj přebytečný majetek soukromé obchodní akademii z Prahy. Z konkurence osobně strach nemám, spíš se obávám, že to způsobí problémy středním školám obdobného typu v regionu, které volné kapacity mají. V současnosti je podle mého názoru vznik další střední školy na Kutnohorsku a Čáslavsku zbytečný.  

David Tichý (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Čáslavi):
Dle dostupných informací se náš okres řadí mezi ty, kde velmi pravděpodobně dojde k optimalizaci středního školství, proto nepředpokládám, že by nová střední škola měla vůbec vzniknout. Oborově přímo konkuruje škole, která již nabízí dlouhodobě vzdělávání ekonomického směru. Odliv uchazečů o vzdělávání na naší škole také nepředpokládám.

Stanislava Lisková (Církevní gymnázium v Kutné Hoře):
Škola tohoto zaměření v regionu potřeba není. Obyvatelé Malína by takové využití budovy v obci uvítali, mají obavy, co by zde mohlo být. Ale to je jiná otázka. Vliv na odliv zájemců o studium na gymnáziu by zřízení školy nemělo a stejně tak si nemyslím, že by se zvýšila úroveň vzdělání v regionu.

Věra Szabová (VOŠ, SPŠ a Obchodní akademie Čáslav):
Zpráva o zřízení nové „obchodní školy“ v soukromém vlastnictví, v regionu Kutná Hora a Čáslav, mě silně nadzvedá ze židle a nesouhlasím s tímto záměrem zastupitelů Kutné Hory. 

- V době, kdy Středočeský kraj projednává optimalizaci středního školství.
- V regionu, kde je velmi vhodné oborové pokrytí (gymnázia, průmyslové školy, obchodní akademie, zemědělství, doprava, sociální služby – SŠ, SOU, OU).
- V regionu, kde kapacita středních škol je stále k dispozici přicházejícím ročníkům žáků ze základních škol.
- Není logickým řešením vznik nové střední školy.

Naše škola má od roku 1993/1994 obor Obchodní akademie a obor Ekonomické lyceum. Vzděláváme žáky v široké škále ekonomických, bankovních a obchodně-finančních oblastí. Úzce spolupracujeme s velkým množstvím podniků, firem, úřadů, bankovních domů, obcí i škol, knihoven, klubů v širokém okolí v rámci odborných praxí.

Naši absolventi školy jsou podnikatelé, ředitelé, jednatelé, manažeři, vedoucí; účetní; pracují ve firmách v obchodních, finančních, účetních oddělení; pracují v bankovních sektorech, v pojišťovnictví; pracují i jako učitelé odborných předmětů aj. Absolventi se vrací do školy jako externí spolupracovníci vzdělávání v odborných segmentech nebo formou projektové činnosti, kterou škola průběhu mnoha let vykonává.

Ve studiu je také hojně zastoupena škála nabídky cizích jazyků (AJ, NJ, RJ, SJ). Jazykovému vzdělávání se věnujeme několika hodinám nad stanovený rozsah RVP; s žáky pracujeme ve skupinách dle znalostí a odborností.

Pravidelně vyjíždějí naši studenti SŠ i VOŠ do zahraničí v rámci zahraničních praxí programu ERASMUS+; učitelé na zahraniční stáže. Podařilo se nám získat novou certifikaci programu ERASMUS+ pro SŠ, na Vyšší odborné škole certifikaci pro terciární vzdělávání, do roku 2027.

Se zřízením nové obchodní školy nesouhlasím. Naše škola nabízí kvalitní vzdělávání v oblasti ekonomických disciplín s kapacitou pro nárůst demografické křivky v nadcházejícím období na Kutnohorsku a Čáslavsku. Jsem přesvědčena, že naše škola plně vyhovuje poptávce po obchodním a jazykovém vzdělávání. Žákům nabízíme i specializace oblastí účetnictví, financí, logistiky. Ve škole je stabilizovaný pedagogický sbor a vyhovující prostory školy.

Dále bych ráda poznamenala, že v Kolíně je také obchodní akademie, dále soukromá podnikatelská škola a další obory "podnikání".

Odlivu zájemců o studiu, vzhledem ke stejnému oboru, se právem obávám.

Ráda bych v tuto chvíli apelovala na důsledky, které toto rozhodnutí přinese a věřím ve zdravý rozum našeho zřizovatele.

Josef Treml (VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora):
Vznik takové školy je zbytečný, oborová nasycenost oblasti Kolín, Čáslav a Kutná Hora je tak velká, že naopak tuto oblast čeká optimalizace.

Jakýkoliv nový subjekt, který vznikne bude mít za následek změnu počtu žáků na všech středních školách v regionu. Pokud by na této nové škole vznikl jen jeden obor s jednou třicetičlennou třídou znamená to, že třicet žáků v jiných školách ubude. S ohledem na plánované obory by na naší škole byl odliv asi malý, ale jak jsem zmínil určitě by byl.

A jestli by se zvýšila úroveň vzdělání v regionu? Na tuto otázku lze odpovědět jen se znalostí, kdo by na této škole učil. Učitelů v regionu je málo, v podstatě nikdo není na trhu práce volný. Takže vznik nové školy by znamenal přesun učitelů z nějaké školy do této školy. Pravděpodobnost, že učitelé z Prahy budou dojíždět do Malína je nepravděpodobná. Takže pokud budou učit na nové škole ti samí učitelé, tak ke zvýšení úrovně pravděpodobně nedojde.

Myslím, si že než rada města rozhodla měla se dotázat školské komise Kutné Hory. V této komisi jsou zastoupeni odborníci (převážně pedagogové z Kutné Hory). Dále toto rozhodnutí by mělo být v souladu s koncepcí Strategie vzdělávání pro Kutnou Horu, ale tu Kutná Hora má jen do roku 2018, tedy tři roky už žádný takový dokument nemáme nebo není veřejný. Jelikož zřízení střední školy má na starost Středočeský kraj, tak by se rada měla seznámit se strategií Krajského úřadu v oblasti vzdělávání. Zde je, ale v plánu právě optimalizace a ne rozšiřování.

Chápu, že „zbavení se“ bývalé Malínské základní školy je nelehký úkol, ale dle informací, druhá nabídka uchazeče byla na vybodování bytů, kterých je v Kutné Hoře málo.

René Svoboda