vv auto
Reklama

Potvrdí zastupitelé podání přihlášky Kutné Hory do projektu Evropské hlavní město kultury v roce 2028?

26. říjen 2021, 07:58

Kutná Hora – Kutnohorská rada doporučila zastupitelům schválit „přípravu aktivit a žádostí o společné kandidatuře města Kutná Hora a partnerského města Remeš v rámci Evropského hlavního města kultury v roce 2028,“ píše se v první části usnesení radních, kteří současně pověřili místostarostu Víta Šnajdra a vedoucí Odboru cestovního ruchu, školství a kultury přípravnou přihlášky a souvisejících dokumentů, včetně návrhu celkového rozpočtu spojeného s aktivitami Evropského hlavního města kultury.

„Finanční náklady na přípravu přihlášky a souvisejících dokumentů ve výši maximálně 1,5 milionu korun z rozpočtu města,“ doplňují radní usnesení v bodu d.

Přihlášku do stejného projektu zastupitelé už v minulosti jednou řešili. „K tomuto návrhu nebylo přijato usnesení,“ připomněl starosta Josef Viktora (ANO 2011). „Vlastní přihláška je strategickým plánem, jak by město mělo fungovat od roku 2023 do roku 2028,“ uvedl místostarosta Vít Šnajdr (Piráti). „Zastupitelé neměli dostatek informací, materiál se dopracoval a doplnil o další dokumenty. Město Remeš poslalo vstupní text, ve kterém ohlašuje kandidaturu. Opravdu stojí o naši účast,“ poznamenal.

„Vstupní dokument, kterým ohlásíme kandidaturu, zvládneme udělat v rámci našeho úřadu společně s dalšími organizacemi,“ upozornil místostarosta a navázal: „Na zpracování vlastní přihlášky bude potřeba najmout profesionální tým, což představuje asi 1 milion až 1,5 milionu korun. Připraví se strategický dokument.“

Ten by měl popsat potřeby občanů, místních podnikatelů, místních poskytovatelů kultury. „Dokument by měl stanovit, co je pro Kutnou Horu podstatné, na co by se měla zaměřit. Kterými cestami jít a jak do roku 2028 fungovat. Tento dokument se potom podá jako přihláška,“ dodal Vít Šnajdr.

„Pokud budeme vybráni, budeme naplňovat program a hledat na něj finance,“ naznačil a dodal: „Nebo vybráni nebudeme, ale budeme mít strategický dokument, který můžeme naplňovat v rámci města.“

Starosta i místostarosta potom zdůraznili, že dokument musí vzniknout jako kolektivní práce občanů, podnikatelů, poskytovatelů kultury a dalších organizací. „To znamená i strukturální změny – využití nevyužitých objektů, posílení infrastruktury ve městě, jako jsou záchytná parkoviště, řešení dopravy a dalších. To všechno s tím souvisí,“ zdůraznil Vít Šnajdr a starosta Josef Viktora upozornil: „Je to zavazující, netýká se to pouze současného zastupitelstva, projekt má přesah přes tři volební období.“

René Svoboda
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Potvrdí zastupitelé podání přihlášky Kutné Hory do projektu Evropské hlavní město kultury v roce 2028?

Potvrdí zastupitelé podání přihlášky Kutné Hory do projektu Evropské hlavní město kultury v roce 2028?

26. říjen 2021

Kutná Hora – Kutnohorská rada doporučila zastupitelům schválit „přípravu aktivit a žádostí o společné kandidatuře města Kutná Hora a partnerského města Remeš v rámci Evropského hlavního města kultury v roce 2028,“ píše se v první části usnesení radních, kteří současně pověřili místostarostu Víta Šnajdra a vedoucí Odboru cestovního ruchu, školství a kultury přípravnou přihlášky a souvisejících dokumentů, včetně návrhu celkového rozpočtu spojeného s aktivitami Evropského hlavního města kultury.

„Finanční náklady na přípravu přihlášky a souvisejících dokumentů ve výši maximálně 1,5 milionu korun z rozpočtu města,“ doplňují radní usnesení v bodu d.

Přihlášku do stejného projektu zastupitelé už v minulosti jednou řešili. „K tomuto návrhu nebylo přijato usnesení,“ připomněl starosta Josef Viktora (ANO 2011). „Vlastní přihláška je strategickým plánem, jak by město mělo fungovat od roku 2023 do roku 2028,“ uvedl místostarosta Vít Šnajdr (Piráti). „Zastupitelé neměli dostatek informací, materiál se dopracoval a doplnil o další dokumenty. Město Remeš poslalo vstupní text, ve kterém ohlašuje kandidaturu. Opravdu stojí o naši účast,“ poznamenal.

„Vstupní dokument, kterým ohlásíme kandidaturu, zvládneme udělat v rámci našeho úřadu společně s dalšími organizacemi,“ upozornil místostarosta a navázal: „Na zpracování vlastní přihlášky bude potřeba najmout profesionální tým, což představuje asi 1 milion až 1,5 milionu korun. Připraví se strategický dokument.“

Ten by měl popsat potřeby občanů, místních podnikatelů, místních poskytovatelů kultury. „Dokument by měl stanovit, co je pro Kutnou Horu podstatné, na co by se měla zaměřit. Kterými cestami jít a jak do roku 2028 fungovat. Tento dokument se potom podá jako přihláška,“ dodal Vít Šnajdr.

„Pokud budeme vybráni, budeme naplňovat program a hledat na něj finance,“ naznačil a dodal: „Nebo vybráni nebudeme, ale budeme mít strategický dokument, který můžeme naplňovat v rámci města.“

Starosta i místostarosta potom zdůraznili, že dokument musí vzniknout jako kolektivní práce občanů, podnikatelů, poskytovatelů kultury a dalších organizací. „To znamená i strukturální změny – využití nevyužitých objektů, posílení infrastruktury ve městě, jako jsou záchytná parkoviště, řešení dopravy a dalších. To všechno s tím souvisí,“ zdůraznil Vít Šnajdr a starosta Josef Viktora upozornil: „Je to zavazující, netýká se to pouze současného zastupitelstva, projekt má přesah přes tři volební období.“

René Svoboda