vv auto
Reklama

Příští týden začnou budovat kanalizaci v kutnohorské ulici Pobřežní

22. únor 2012, 11:33
(aktualizováno: 22. únor 2012, 11:33)

Kutná Hora - V úterý 21. února 2012 se uskutečnil první kontrolní den projektu "Kutnohorsko – Čáslavsko", jehož investorem je Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. Projekt zahrnuje intenzifikaci dvou velkých centrálních čistíren odpadních vod v Kutné Hoře a Čáslavi, dále dostavbu nové kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudován kanalizační systém, ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. Kontrolní den probíhal za účasti správce stavby, zástupců zhotovitele, investora a také zástupce Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Ing. Vilímkové. Jednání řídil vedoucí týmu správce stavby Ing. Freml, který informoval o stavu přípravy a realizace projektu. Seznámil zástupce SFŽP o způsobu řízení projektu, o pravidelných koordinačních poradách, o návrhu způsobu schvalování případných změn oproti zadávací dokumentaci.

V současné době zhotovitel postupně dokončuje prováděcí dokumentaci stavby. Termín jejího dokončení je stanoven na 15. března 2012. Na staveništi čistírny odpadních vod (ČOV) Kutná Hora byly již zahájeny vlastní stavební práce. Byl dokončen archeologický průzkum a v současné době probíhá beranění štětovnic pro statické zajištění stavební jámy pro výstavbu nových objektů ČOV.

Ing. Vilímková provedla kontrolu již zpracované části realizační dokumentace.

Na jednání byly upřesněny termíny zahájení prací na jednotlivých stavebních  objektech. Z důvodu mimořádných mrazů na konci ledna a začátku února bylo nutno některé plánované práce odložit. Zástupce zhotovitele Ing. Beňák sdělil předpokládaný následující postup:

  • 27. února 2012 bude zahájena výstavba kanalizace v Kutné Hoře v ulici Pobřežní.
  • 1. března 2012 budou zahájeny stavební práce ve městě Sázavě v ulicích Sluneční a K Nedoměchu a protlak pod silnicí ve správě KSÚS v blízkosti ČOV Sázava.
  • Začátkem března 2012 budou ve Zruči nad Sázavou zahájeny sondy v místě napojení na stávající kanalizaci k ověření skutečného stavu stávající kanalizace.
  • 5. března 2012 budou zahájeny stavební práce na kanalizaci v Kutné Hoře v ulicích K Zastávce a Pod Tratí.

 Na závěr kontrolního dne Ing. Vilímková přímo na staveništi ČOV Kutná Hora provedla kontrolu dosud provedených fakturovaných stavebních prací včetně kontroly stavebního deníku.

O provedené kontrole byl sepsán zápis. Kontrola proběhla bez připomínek.

Kontrolní dny za účasti zástupce SFŽP budou probíhat pravidelně jedenkrát měsíčně.

tisková zpráva
Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Příští týden začnou budovat kanalizaci v kutnohorské ulici Pobřežní

Příští týden začnou budovat kanalizaci v kutnohorské ulici Pobřežní

22. únor 2012
(aktualizováno: 22. únor 2012, 11:33)

Kutná Hora - V úterý 21. února 2012 se uskutečnil první kontrolní den projektu "Kutnohorsko – Čáslavsko", jehož investorem je Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. Projekt zahrnuje intenzifikaci dvou velkých centrálních čistíren odpadních vod v Kutné Hoře a Čáslavi, dále dostavbu nové kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudován kanalizační systém, ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. Kontrolní den probíhal za účasti správce stavby, zástupců zhotovitele, investora a také zástupce Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Ing. Vilímkové. Jednání řídil vedoucí týmu správce stavby Ing. Freml, který informoval o stavu přípravy a realizace projektu. Seznámil zástupce SFŽP o způsobu řízení projektu, o pravidelných koordinačních poradách, o návrhu způsobu schvalování případných změn oproti zadávací dokumentaci.

V současné době zhotovitel postupně dokončuje prováděcí dokumentaci stavby. Termín jejího dokončení je stanoven na 15. března 2012. Na staveništi čistírny odpadních vod (ČOV) Kutná Hora byly již zahájeny vlastní stavební práce. Byl dokončen archeologický průzkum a v současné době probíhá beranění štětovnic pro statické zajištění stavební jámy pro výstavbu nových objektů ČOV.

Ing. Vilímková provedla kontrolu již zpracované části realizační dokumentace.

Na jednání byly upřesněny termíny zahájení prací na jednotlivých stavebních  objektech. Z důvodu mimořádných mrazů na konci ledna a začátku února bylo nutno některé plánované práce odložit. Zástupce zhotovitele Ing. Beňák sdělil předpokládaný následující postup:

  • 27. února 2012 bude zahájena výstavba kanalizace v Kutné Hoře v ulici Pobřežní.
  • 1. března 2012 budou zahájeny stavební práce ve městě Sázavě v ulicích Sluneční a K Nedoměchu a protlak pod silnicí ve správě KSÚS v blízkosti ČOV Sázava.
  • Začátkem března 2012 budou ve Zruči nad Sázavou zahájeny sondy v místě napojení na stávající kanalizaci k ověření skutečného stavu stávající kanalizace.
  • 5. března 2012 budou zahájeny stavební práce na kanalizaci v Kutné Hoře v ulicích K Zastávce a Pod Tratí.

 Na závěr kontrolního dne Ing. Vilímková přímo na staveništi ČOV Kutná Hora provedla kontrolu dosud provedených fakturovaných stavebních prací včetně kontroly stavebního deníku.

O provedené kontrole byl sepsán zápis. Kontrola proběhla bez připomínek.

Kontrolní dny za účasti zástupce SFŽP budou probíhat pravidelně jedenkrát měsíčně.

Zlata banka
Reklama
tisková zpráva
Prohlédnout galerii