vv auto
Reklama

Radnice plánuje výstavbu chodníků i rekonstrukci cesty ze sídliště na Kaňk

13. leden 2016, 09:46

Kutná Hora - Kutnohorská radnice by se ráda pustila do budování nových chodníků - z Karlova na ČKD nebo od Sedlce na Kaňk. Nově se objevily požadavky i na chodník do Poličan. Na Karlově se ale zřejmě jen tak nezačne.

"Na vybudování chodníku z Karlova na ČKD jsme chtěli požádat o dotace už začátkem ledna 2016, ovšem máme problém se získáním souhlasu všech majitelů pozemků. Někteří již nežijí, nemají dědice a nemáme se na koho obrátit. Také jsme řešili majetkoprávní vztahy s následovníkem Svazarmu. To se nám překvapivě podařilo vyřešit v relativně krátké době," vysvětlil Martin Starý a pokračoval: "Největším problémem se ale ukázal kruhový objezd na Karlově, který má pětiletou udržitelnost a nelze zasahovat do hotové stavby. Paní místostarostka vyjednává výjimku a snad se nám podaří vše získat. Rozhodně už ale letos o dotace žádat nemůžeme."

Podle radnice se objevily informace, že Správa a údržba silnic by ráda rekonstruovala celou Hrnčířskou ulici. "Nejen stavebně, na silnici by chtěla zabudovat například i bezpečnostní prvky," naznačil Martin Starý. "Musíme ale vše ověřit, třeba bychom dohodli zahrnutí stavby chodníku do celkových úprav. Pokud bychom však byli připraveni dřív než vlastník komunikace, budeme se snažit, abychom chodník z Karlova zafinancovali v příštím roce z dotací. Dohodl jsem i finanční pomoc od společností, jejichž zaměstnanci by chodník využívali," doplnil.

"Škoda, že se s chodníkem nepočítalo při stavbě kruhového objezdu," litovala místostarostka Zuzana Moravčíková. "Projektová dokumentace existuje," doplnila.

V současné době se pracuje i na projektové dokumentaci chodníku od Sedlce směrem na Kaňk. "Řešíme pozemky s panem Schwarzenberkem tak, aby chodník vedl po levé straně směrem z Kaňku až k prvním domům v Sedlci. Pacujeme i na variantě odbočky na starosedleckou silnici tak, aby se dostálo dotační podmínce, která stanovuje, že chodník nesmí končit na křižovatce," naznačil Martin Starý a navázal: „Až bude dokončena projektová dokumentace a budeme vědět, kolik budou obě varianty stát, rozhodneme se, zda jít cestou samofinancování nebo počkat na vyhlášení dalších dotačních titulů. Ty totiž počítají i se zafinancováním veřejného osvětlení a nasvícení přechodů a nebylo by od věci nějaký měsíc počkat a zkusit štěstí. Kdyby bylo vše připravené už v minulosti, mohli jsme s příslušnými povoleními v těchto dnech o dotaci žádat.“

V roce 2016 by radnice chtěla upravit úvozovou cestu ze sídliště směrem na Kaňk. "To bude stát asi jeden a čtvrt milionu korun, včetně položení kabelů na veřejné osvětlení," naznačil starosta a dodal: "V dolní části počítáme s živičným povrchem, který by sloužil například i pro in-line bruslení nebo dětská kola. Svažitá část by měla být z barveného betonu, aby povrch vypadal jako přírodní pěšina a nevymílal se."

Přes Osadní výbor Poličany a Žižkov se na radnici obrátili i občané těchto městských částí. Chtějí chodník z Poličan do Kutné Hory. Vedení města zadalo prověřit vlastnické vztahy v lokalitě a začít zpracovávat studii k chodníku.

Letošní rozpočet Kutné Hory počítá se šesti miliony pro rekonstrukci komunikací na Kaňku. "To je malá část toho, co by si Kaňk zasloužil. Celkový rozpočet na rekonstrukci kaňkovských komunikací je totiž bezmála 90 milionů Kč," uvědomuje si starosta a dodal: "I další komunikace ve městě čekají v tomto roce na rekonstrukci. Například ulice Bělocerkevská."

René Svoboda
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Radnice plánuje výstavbu chodníků i rekonstrukci cesty ze sídliště na Kaňk

Radnice plánuje výstavbu chodníků i rekonstrukci cesty ze sídliště na Kaňk

13. leden 2016

Kutná Hora - Kutnohorská radnice by se ráda pustila do budování nových chodníků - z Karlova na ČKD nebo od Sedlce na Kaňk. Nově se objevily požadavky i na chodník do Poličan. Na Karlově se ale zřejmě jen tak nezačne.

"Na vybudování chodníku z Karlova na ČKD jsme chtěli požádat o dotace už začátkem ledna 2016, ovšem máme problém se získáním souhlasu všech majitelů pozemků. Někteří již nežijí, nemají dědice a nemáme se na koho obrátit. Také jsme řešili majetkoprávní vztahy s následovníkem Svazarmu. To se nám překvapivě podařilo vyřešit v relativně krátké době," vysvětlil Martin Starý a pokračoval: "Největším problémem se ale ukázal kruhový objezd na Karlově, který má pětiletou udržitelnost a nelze zasahovat do hotové stavby. Paní místostarostka vyjednává výjimku a snad se nám podaří vše získat. Rozhodně už ale letos o dotace žádat nemůžeme."

Podle radnice se objevily informace, že Správa a údržba silnic by ráda rekonstruovala celou Hrnčířskou ulici. "Nejen stavebně, na silnici by chtěla zabudovat například i bezpečnostní prvky," naznačil Martin Starý. "Musíme ale vše ověřit, třeba bychom dohodli zahrnutí stavby chodníku do celkových úprav. Pokud bychom však byli připraveni dřív než vlastník komunikace, budeme se snažit, abychom chodník z Karlova zafinancovali v příštím roce z dotací. Dohodl jsem i finanční pomoc od společností, jejichž zaměstnanci by chodník využívali," doplnil.

"Škoda, že se s chodníkem nepočítalo při stavbě kruhového objezdu," litovala místostarostka Zuzana Moravčíková. "Projektová dokumentace existuje," doplnila.

V současné době se pracuje i na projektové dokumentaci chodníku od Sedlce směrem na Kaňk. "Řešíme pozemky s panem Schwarzenberkem tak, aby chodník vedl po levé straně směrem z Kaňku až k prvním domům v Sedlci. Pacujeme i na variantě odbočky na starosedleckou silnici tak, aby se dostálo dotační podmínce, která stanovuje, že chodník nesmí končit na křižovatce," naznačil Martin Starý a navázal: „Až bude dokončena projektová dokumentace a budeme vědět, kolik budou obě varianty stát, rozhodneme se, zda jít cestou samofinancování nebo počkat na vyhlášení dalších dotačních titulů. Ty totiž počítají i se zafinancováním veřejného osvětlení a nasvícení přechodů a nebylo by od věci nějaký měsíc počkat a zkusit štěstí. Kdyby bylo vše připravené už v minulosti, mohli jsme s příslušnými povoleními v těchto dnech o dotaci žádat.“

V roce 2016 by radnice chtěla upravit úvozovou cestu ze sídliště směrem na Kaňk. "To bude stát asi jeden a čtvrt milionu korun, včetně položení kabelů na veřejné osvětlení," naznačil starosta a dodal: "V dolní části počítáme s živičným povrchem, který by sloužil například i pro in-line bruslení nebo dětská kola. Svažitá část by měla být z barveného betonu, aby povrch vypadal jako přírodní pěšina a nevymílal se."

Přes Osadní výbor Poličany a Žižkov se na radnici obrátili i občané těchto městských částí. Chtějí chodník z Poličan do Kutné Hory. Vedení města zadalo prověřit vlastnické vztahy v lokalitě a začít zpracovávat studii k chodníku.

Letošní rozpočet Kutné Hory počítá se šesti miliony pro rekonstrukci komunikací na Kaňku. "To je malá část toho, co by si Kaňk zasloužil. Celkový rozpočet na rekonstrukci kaňkovských komunikací je totiž bezmála 90 milionů Kč," uvědomuje si starosta a dodal: "I další komunikace ve městě čekají v tomto roce na rekonstrukci. Například ulice Bělocerkevská."

René Svoboda