S návrhem parkoviště v Šipší při schvalování rozpočtu neuspěli

29. prosinec 2020, 07:59

Kutná Hora – Zastupitelé na svém prosincovém zasedání patnácti hlasy schválili rozpočet města pro rok 2021. Ještě před tím ale Martin Suchánek předložil návrh na některé investiční akce do městských částí Šipší a Hlouška. Nesetkal se ale s pochopením zastupitelů, místostarostka Silvia Doušová ho dokonce označila za exhibicionistu.

V podaném návrhu přišel Martin Suchánek (Město pro lidi) se záměrem v kapitole investičních výdajů zapojit zůstatky běžných účtů 10 900 tis. na realizaci parkovacích míst na sídlišti v Šipší a obnovu infrastruktury hřiště v ulici Puškinská a také chtěl vyčlenit 500 tisíc na opravu hřiště v ulici Opletalova a 200 tisíc na vodní prvky a drobný mobiliář na sídlišti v Šipší.

„V anketách zjišťujeme potřeby občanů, které kvantifikujeme, abychom mohli hájit jejich zájmy,“ uvedl v komentáři k předloženému návrhu Martin Suchánek. „Vzhledem k tomu, že jsme v mimořádném stavu a lidé se bojí o zdraví, nejsou výsledky anket ještě uzavřené," upozornil a pokračoval: "Dosud se vyjádřilo 500 voličů a 68 % z nich se vyjádřilo pro potřebu parkování, 50 % pro opravu Opletalovy ulice, 48 % pro lavičky a vodní prvek.“

Další projev mu potom odepřel starosta Josef Viktora (ANO 2011) s tím, že už vyzval k hlasování a že další komentář není třeba. „Řekl bych, že minimálně předkladatel, ale i my se máme právo vyjádřit k materiálu,“ poznamenal Zdeněk Jirásek a dodal: „Že Martin Suchánek nedostal dostatečný prostor k diskusi, se mi zdá velmi špatné.“

„Jestli to dobře chápu, tak zhruba deset milionů korun se má brát z financování. Aby bylo všem jasno, financování rovná se splátky úvěru. V podstatě v tomto materiálu říkáme, že nemáme na splátky úvěrů, a to se mi nezdá rozumné,“ poznamenal a navázal: „Všechny ty věci, které jsou tam napsané – parkované, opravy atd. se mi zdají potřebné. Až budeme mít uzavřený rok, budeme vědět, jaké máme zůstatky na účtu, budeme také mnohem lépe vědět, jak dopadl daňový balíček. A to bychom měli vědět do 19. ledna a umím si představit, že tyto akce pak budeme diskutovat."

Možnost pokračovat v komentáři svého návrhu nakonec dostal i Martin Suchánek. „V jednom procentu jsou v anketě zastoupeny další dílčí požadavky na opravu chodníků, např. v Ortenově ulici. Nejde o žádnou petici, ale anketu," zdůraznil opakovaně a vysvětlil, proč návrh předložil: „Pracuji v terénu, s lidmi se bavím a ptám se jich. Občanům chybí investice do těchto městských částí, proto jsme se s kolegyní Daczickou dali dohromady a tyto věci spočítali jak z dopravního generelu, tak sazebníku prací a podobně. Náš návrh hlavu a patu má.“

Martin Suchánek reagoval také na výtku Zdeňka Jiráska, že byl materiál předložený pozdě. „Kdybychom na těchto věcech pracovali společně, jako koalice a opozice, tak by tomu tak nebylo,“ naznačil.

„Jestli nám chcete – pane zastupiteli a ostatní zastupitelé, kteří tento návrh dávali – pomoci, tak jste měl začít jednat trochu dříve,“ prohlásila na adresu Martina Suchánka místostarostka Silvia Doušová (STAN – Šance pro KH). „Vaše návrhy i návrhy paní Daczické jsem měla v e-mailu, spolu jsme seděli. Vyříkali jsme si to tak, že pokud to dáte do zásobníku investičních akcí, bude to patřit mezi investiční návrhy, které se budou projednávat v lednu. Takto jsem se domluvila i s částí osadního výboru Šipší. Paní Daczická to takto také potvrdila, přednesla to na finančním výboru a ten jí to odsouhlasil. Opravdu nechápu, proč máte potřebu tady teď exhibovat a o něčem se bavit. Nějak jsme se domluvili a vy jste mi to odsouhlasil a stejně to tady X minut natahujeme zbytečně. Tyto investiční akce jsou rozhodně potřeba, zrealizovat by se měly, ale absolutně odmítám tento způsob řešení při schvalování rozpočtu," rozčilovala se.

„Jako zastupitel se s vámi můžu setkávat, snažit se sbližovat názory, které zaznamenávám od občanů. Ale ve chvíli, kdy uzavřu nějakou veřejnou dohodu nebo příslib v rámci ankety, že tady něco předložím, tak tak činím. Jestliže budeme o zásobníku jednat v lednu, určitě se opět zapojíme a budeme se snažit vám v tom pomoct,“ reagoval na slova místostarostky Martin Suchánek.

Pro svůj protinávrh Martin Suchánek získal podporu pouze čtyř hlasů.

René Svoboda
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
S návrhem parkoviště v Šipší při schvalování rozpočtu neuspěli

S návrhem parkoviště v Šipší při schvalování rozpočtu neuspěli

29. prosinec 2020

Kutná Hora – Zastupitelé na svém prosincovém zasedání patnácti hlasy schválili rozpočet města pro rok 2021. Ještě před tím ale Martin Suchánek předložil návrh na některé investiční akce do městských částí Šipší a Hlouška. Nesetkal se ale s pochopením zastupitelů, místostarostka Silvia Doušová ho dokonce označila za exhibicionistu.

V podaném návrhu přišel Martin Suchánek (Město pro lidi) se záměrem v kapitole investičních výdajů zapojit zůstatky běžných účtů 10 900 tis. na realizaci parkovacích míst na sídlišti v Šipší a obnovu infrastruktury hřiště v ulici Puškinská a také chtěl vyčlenit 500 tisíc na opravu hřiště v ulici Opletalova a 200 tisíc na vodní prvky a drobný mobiliář na sídlišti v Šipší.

„V anketách zjišťujeme potřeby občanů, které kvantifikujeme, abychom mohli hájit jejich zájmy,“ uvedl v komentáři k předloženému návrhu Martin Suchánek. „Vzhledem k tomu, že jsme v mimořádném stavu a lidé se bojí o zdraví, nejsou výsledky anket ještě uzavřené," upozornil a pokračoval: "Dosud se vyjádřilo 500 voličů a 68 % z nich se vyjádřilo pro potřebu parkování, 50 % pro opravu Opletalovy ulice, 48 % pro lavičky a vodní prvek.“

Další projev mu potom odepřel starosta Josef Viktora (ANO 2011) s tím, že už vyzval k hlasování a že další komentář není třeba. „Řekl bych, že minimálně předkladatel, ale i my se máme právo vyjádřit k materiálu,“ poznamenal Zdeněk Jirásek a dodal: „Že Martin Suchánek nedostal dostatečný prostor k diskusi, se mi zdá velmi špatné.“

„Jestli to dobře chápu, tak zhruba deset milionů korun se má brát z financování. Aby bylo všem jasno, financování rovná se splátky úvěru. V podstatě v tomto materiálu říkáme, že nemáme na splátky úvěrů, a to se mi nezdá rozumné,“ poznamenal a navázal: „Všechny ty věci, které jsou tam napsané – parkované, opravy atd. se mi zdají potřebné. Až budeme mít uzavřený rok, budeme vědět, jaké máme zůstatky na účtu, budeme také mnohem lépe vědět, jak dopadl daňový balíček. A to bychom měli vědět do 19. ledna a umím si představit, že tyto akce pak budeme diskutovat."

Možnost pokračovat v komentáři svého návrhu nakonec dostal i Martin Suchánek. „V jednom procentu jsou v anketě zastoupeny další dílčí požadavky na opravu chodníků, např. v Ortenově ulici. Nejde o žádnou petici, ale anketu," zdůraznil opakovaně a vysvětlil, proč návrh předložil: „Pracuji v terénu, s lidmi se bavím a ptám se jich. Občanům chybí investice do těchto městských částí, proto jsme se s kolegyní Daczickou dali dohromady a tyto věci spočítali jak z dopravního generelu, tak sazebníku prací a podobně. Náš návrh hlavu a patu má.“

Martin Suchánek reagoval také na výtku Zdeňka Jiráska, že byl materiál předložený pozdě. „Kdybychom na těchto věcech pracovali společně, jako koalice a opozice, tak by tomu tak nebylo,“ naznačil.

„Jestli nám chcete – pane zastupiteli a ostatní zastupitelé, kteří tento návrh dávali – pomoci, tak jste měl začít jednat trochu dříve,“ prohlásila na adresu Martina Suchánka místostarostka Silvia Doušová (STAN – Šance pro KH). „Vaše návrhy i návrhy paní Daczické jsem měla v e-mailu, spolu jsme seděli. Vyříkali jsme si to tak, že pokud to dáte do zásobníku investičních akcí, bude to patřit mezi investiční návrhy, které se budou projednávat v lednu. Takto jsem se domluvila i s částí osadního výboru Šipší. Paní Daczická to takto také potvrdila, přednesla to na finančním výboru a ten jí to odsouhlasil. Opravdu nechápu, proč máte potřebu tady teď exhibovat a o něčem se bavit. Nějak jsme se domluvili a vy jste mi to odsouhlasil a stejně to tady X minut natahujeme zbytečně. Tyto investiční akce jsou rozhodně potřeba, zrealizovat by se měly, ale absolutně odmítám tento způsob řešení při schvalování rozpočtu," rozčilovala se.

„Jako zastupitel se s vámi můžu setkávat, snažit se sbližovat názory, které zaznamenávám od občanů. Ale ve chvíli, kdy uzavřu nějakou veřejnou dohodu nebo příslib v rámci ankety, že tady něco předložím, tak tak činím. Jestliže budeme o zásobníku jednat v lednu, určitě se opět zapojíme a budeme se snažit vám v tom pomoct,“ reagoval na slova místostarostky Martin Suchánek.

Pro svůj protinávrh Martin Suchánek získal podporu pouze čtyř hlasů.

René Svoboda