Středisko Na Sioně: Máme k dispozici první čísla za rok 2023

8. únor 2024, 07:30

Kutná Hora - Na konci ledna má charitní Středisko na Sioně k dispozici první statistiky týkající se naší práce v roce 2023. V minulém roce jsme v obou službách spolupracovali se 189 rodinami a v rámci terénní služby najeli 49 764 km. Pro děti a jejich rodiny jsme uspořádali celou řadu akcí a pro naše dárce několik benefic. K poslednímu únoru odchází dosavadní vedoucí střediska Tereza Šedivcová, která byla motorem naší bohaté činnosti, a proto je tento článek zamýšlen i jako poděkování za její neúnavnou práci.

Ve službě rané péče jsme pomáhali 152 rodinám. Služba je poskytována převážně v rodinách dětí a naše poradkyně najeli téměř 50 000 km, aby mohly být dětem a jejich rodičům nablízku. Jezdily do 105 obcí a nejdelší cestu musely vážit za klienty do Příbrami (120 km), Neratovic (77 km) a Kněžmostu (82 km). V roce 2023 najely o 4000 km více než v roce předchozím. Naštěstí se nám podařilo získat nové, v pořadí již šesté auto, které je opět plně vytíženo.

V sociálně aktivizační službě jsme v minulém roce pracovali s 37 klientskými rodinami. V jejich prospěch jsme odpracovali celkem 3682 hodin a vykázali 5960 výkonů, které zahrnují nácviky sociálních dovedností, pobyty, konzultace s dětmi i rodiči, rodičovské skupiny, individuální práci s dětmi, atd. Klienti této služby pocházejí převážně z ORP Kutná Hora.

Rodiny s nejmenšími klienty vyrazily v červnu na čtyřdenní pobyt do Herlíkovic v Krkonoších. Starší děti se mohly zúčastnit dvou víkendových pobytů (Kácov, Nymburk), dvou výletů a programu v Prázdninovém prima týdnu na konci července. V listopadu nás opět navštívili 4 norští terapeuti z norského Institutu aplikované behaviorální analýzy, se kterými spolupracujeme od roku 2015. Jejich supervize se zúčastnilo celkem 12 rodin.

Dbali jsme také na vzdělání. Na podzim prošel celý tým školením HANDLE 1. a 2. stupně. Tuto novou metodu nyní používáme při práci s dětmi. Pro pedagogickou veřejnost jsme uspořádali přednášku na téma, jak přistupovat k dítěti s poruchou autistického spektra. Přednášela Klára Došková z pražského Centra terapie autismu.

Středisko Na Sioně hospodařilo v minulém roce s rozpočtem 7, 8 milionů Kč. 20% této částky jsme získali od dárců a nadací, kterým tímto velmi děkujeme. Nejen pro ně jsme uspořádali tři velké benefiční akce. Na jaře to byl závod žlutých kačenek Pošli kačku, na podzim pak benefiční koncert a bowlingový turnaj Sion Charity Cup. I díky našim skvělým dárcům se tým Střediska Na Sioně rozrůstá: v lednu jsme přivítali novou kolegyni do sociálně aktivizační služby. Doufáme, že v roce 2024 navážeme na minulé úspěchy a těšíme se na další spolupráci se všemi příznivci Střediska Na Sioně. 

tz, Michaela Jandejsková
AVE_CZ
Reklama
Středisko Na Sioně: Máme k dispozici první čísla za rok 2023

Středisko Na Sioně: Máme k dispozici první čísla za rok 2023

8. únor 2024

Kutná Hora - Na konci ledna má charitní Středisko na Sioně k dispozici první statistiky týkající se naší práce v roce 2023. V minulém roce jsme v obou službách spolupracovali se 189 rodinami a v rámci terénní služby najeli 49 764 km. Pro děti a jejich rodiny jsme uspořádali celou řadu akcí a pro naše dárce několik benefic. K poslednímu únoru odchází dosavadní vedoucí střediska Tereza Šedivcová, která byla motorem naší bohaté činnosti, a proto je tento článek zamýšlen i jako poděkování za její neúnavnou práci.

Ve službě rané péče jsme pomáhali 152 rodinám. Služba je poskytována převážně v rodinách dětí a naše poradkyně najeli téměř 50 000 km, aby mohly být dětem a jejich rodičům nablízku. Jezdily do 105 obcí a nejdelší cestu musely vážit za klienty do Příbrami (120 km), Neratovic (77 km) a Kněžmostu (82 km). V roce 2023 najely o 4000 km více než v roce předchozím. Naštěstí se nám podařilo získat nové, v pořadí již šesté auto, které je opět plně vytíženo.

V sociálně aktivizační službě jsme v minulém roce pracovali s 37 klientskými rodinami. V jejich prospěch jsme odpracovali celkem 3682 hodin a vykázali 5960 výkonů, které zahrnují nácviky sociálních dovedností, pobyty, konzultace s dětmi i rodiči, rodičovské skupiny, individuální práci s dětmi, atd. Klienti této služby pocházejí převážně z ORP Kutná Hora.

Rodiny s nejmenšími klienty vyrazily v červnu na čtyřdenní pobyt do Herlíkovic v Krkonoších. Starší děti se mohly zúčastnit dvou víkendových pobytů (Kácov, Nymburk), dvou výletů a programu v Prázdninovém prima týdnu na konci července. V listopadu nás opět navštívili 4 norští terapeuti z norského Institutu aplikované behaviorální analýzy, se kterými spolupracujeme od roku 2015. Jejich supervize se zúčastnilo celkem 12 rodin.

Dbali jsme také na vzdělání. Na podzim prošel celý tým školením HANDLE 1. a 2. stupně. Tuto novou metodu nyní používáme při práci s dětmi. Pro pedagogickou veřejnost jsme uspořádali přednášku na téma, jak přistupovat k dítěti s poruchou autistického spektra. Přednášela Klára Došková z pražského Centra terapie autismu.

Středisko Na Sioně hospodařilo v minulém roce s rozpočtem 7, 8 milionů Kč. 20% této částky jsme získali od dárců a nadací, kterým tímto velmi děkujeme. Nejen pro ně jsme uspořádali tři velké benefiční akce. Na jaře to byl závod žlutých kačenek Pošli kačku, na podzim pak benefiční koncert a bowlingový turnaj Sion Charity Cup. I díky našim skvělým dárcům se tým Střediska Na Sioně rozrůstá: v lednu jsme přivítali novou kolegyni do sociálně aktivizační služby. Doufáme, že v roce 2024 navážeme na minulé úspěchy a těšíme se na další spolupráci se všemi příznivci Střediska Na Sioně. 

Zlata banka
Reklama
tz, Michaela Jandejsková