vv auto
Reklama

Vladimír Dlouhý povede Evropskou asociaci hospodářských komor

27. březen 2023, 07:54

Kutná Hora/Stockholm - Vladimír Dlouhý, bývalý dlouholetý člen Okresní hospodářské komory Kutná Hora, byl zvolen do čela Eurochambres, Evropské asociace obchodních a průmyslových komor. Zástupci hospodářských komor sdružených v evropské asociaci Eurochambres vybrali během jednání 21. března 2023 ve Stockholmu do svého čela prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Stal se tak vůbec prvním Čechem, který jako prezident povede evropskou komorovou síť, která zastupuje 20 milionů podniků ze 43 zemí.

Vraťme se na chvíli do historie. Dne 27. června 2014, již měsíc po svém zvolení prezidentem Hospodářské komory ČR, Vladimír Dlouhý zavítal do Kutné Hory. "Jsem členem Okresní hospodářské komory Kutná Hora, proto jsem cítil povinnost jet do Kutné Hory jako do jednoho z prvních z míst po svém zvolení a poděkovat členům za důvěru. Kutná Hora a Středočeský kraj mě nominovaly do volby," uvedl tehdy na jednání Okresní hospodářské komory Kutná Hora, které navštívil.

O to více nás těší, že úspěšné prezidentství Vladimíra Dlouhého, které před necelými deseti lety iniciovala nominace z Kutné Hory, bylo oceněno i v evropském kontextu“, komentoval dnes zvolení Vladimíra Dlouhého do čela evropských hospodářských komor Vladimír Střihavka, předseda OHK Kutná Hora.

Prioritou Vladimíra Dlouhého bude v tomto krizovém období prosazovat posílení konkurenceschopnosti evropských firem a narovnání podmínek s jejich globálními obchodními partnery. „Evropské podnikatelské prostředí čelí ve srovnání s americkým nebo asijským trhem mnohem větší regulaci. Aby byla evropská, a tím pádem i česká ekonomika konkurenceschopnější, musíme prosazovat taková opatření, která pro Evropu nebudou znamenat konkurenční nevýhodu na globálním trhu. Mám na mysli zejména klimatické cíle EU nebo rostoucí tlak na ESG,“ říká Vladimír Dlouhý.

Vladimír Dlouhý nahrazuje ve vedení Eurochambres Luca Friedena, prezidenta lucemburské obchodní komory, který se rozhodl pro návrat do národní politiky. Vladimír Dlouhý, ekonom a bývalý československý ministr hospodářství a český ministr průmyslu a obchodu, zůstává do konce května ve funkci prezidenta Hospodářské komory a zároveň do konce letošního roku povede Eurochambres.

Za necelých 9 let svého působení v Eurochambres řídil Vladimír Dlouhý několik pracovních výborů této organizace a již 3 roky je zástupcem prezidenta. Ze své funkce se pravidelně setkává s komisaři, členy Evropského parlamentu a ministry členských států. Aktuálně řídí výbor pro udržitelnost Eurochambres, který připomínkuje evropské návrhy v oblasti energetiky a životního prostředí.

Eurochambres, Evropská asociace obchodních a průmyslových komor, je zastřešující organizací národních komor ze zemí Evropské unie a z některých přidružených, kandidátských a sousedních zemí. Eurochambres má v současné době 45 členů, z toho 43 národních obchodních a průmyslových komor z jednotlivých zemí a dvě nadnárodní komorové organizace. Hospodářská komora ČR vstoupila do Eurochambres jako přidružený člen v roce 1994, plným členem se stala po vstupu ČR do EU od 1. května 2004.

Vladimír Dlouhý vystudoval VŠE, v letech 1977-78 studoval na Katolické univerzitě v belgické Lovani a v letech 1980-82 absolvoval postgraduální studium matematické statistiky a pravděpodobnosti na Karlově univerzitě. Po ukončení studií v roce 1983 obhájil kandidátskou disertační práci, následně nastoupil do Prognostického ústavu ČSAV. V letech 1989-92 byl ministrem hospodářství ČSFR, od roku 1992 do června 1997 působil jako ministr průmyslu a obchodu ČR. Prezidentem Hospodářské komory ČR je od roku 2014.

tz
AVE_CZ
Reklama
Vladimír Dlouhý povede Evropskou asociaci hospodářských komor

Vladimír Dlouhý povede Evropskou asociaci hospodářských komor

27. březen 2023

Kutná Hora/Stockholm - Vladimír Dlouhý, bývalý dlouholetý člen Okresní hospodářské komory Kutná Hora, byl zvolen do čela Eurochambres, Evropské asociace obchodních a průmyslových komor. Zástupci hospodářských komor sdružených v evropské asociaci Eurochambres vybrali během jednání 21. března 2023 ve Stockholmu do svého čela prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Stal se tak vůbec prvním Čechem, který jako prezident povede evropskou komorovou síť, která zastupuje 20 milionů podniků ze 43 zemí.

Vraťme se na chvíli do historie. Dne 27. června 2014, již měsíc po svém zvolení prezidentem Hospodářské komory ČR, Vladimír Dlouhý zavítal do Kutné Hory. "Jsem členem Okresní hospodářské komory Kutná Hora, proto jsem cítil povinnost jet do Kutné Hory jako do jednoho z prvních z míst po svém zvolení a poděkovat členům za důvěru. Kutná Hora a Středočeský kraj mě nominovaly do volby," uvedl tehdy na jednání Okresní hospodářské komory Kutná Hora, které navštívil.

O to více nás těší, že úspěšné prezidentství Vladimíra Dlouhého, které před necelými deseti lety iniciovala nominace z Kutné Hory, bylo oceněno i v evropském kontextu“, komentoval dnes zvolení Vladimíra Dlouhého do čela evropských hospodářských komor Vladimír Střihavka, předseda OHK Kutná Hora.

Prioritou Vladimíra Dlouhého bude v tomto krizovém období prosazovat posílení konkurenceschopnosti evropských firem a narovnání podmínek s jejich globálními obchodními partnery. „Evropské podnikatelské prostředí čelí ve srovnání s americkým nebo asijským trhem mnohem větší regulaci. Aby byla evropská, a tím pádem i česká ekonomika konkurenceschopnější, musíme prosazovat taková opatření, která pro Evropu nebudou znamenat konkurenční nevýhodu na globálním trhu. Mám na mysli zejména klimatické cíle EU nebo rostoucí tlak na ESG,“ říká Vladimír Dlouhý.

Vladimír Dlouhý nahrazuje ve vedení Eurochambres Luca Friedena, prezidenta lucemburské obchodní komory, který se rozhodl pro návrat do národní politiky. Vladimír Dlouhý, ekonom a bývalý československý ministr hospodářství a český ministr průmyslu a obchodu, zůstává do konce května ve funkci prezidenta Hospodářské komory a zároveň do konce letošního roku povede Eurochambres.

Za necelých 9 let svého působení v Eurochambres řídil Vladimír Dlouhý několik pracovních výborů této organizace a již 3 roky je zástupcem prezidenta. Ze své funkce se pravidelně setkává s komisaři, členy Evropského parlamentu a ministry členských států. Aktuálně řídí výbor pro udržitelnost Eurochambres, který připomínkuje evropské návrhy v oblasti energetiky a životního prostředí.

Eurochambres, Evropská asociace obchodních a průmyslových komor, je zastřešující organizací národních komor ze zemí Evropské unie a z některých přidružených, kandidátských a sousedních zemí. Eurochambres má v současné době 45 členů, z toho 43 národních obchodních a průmyslových komor z jednotlivých zemí a dvě nadnárodní komorové organizace. Hospodářská komora ČR vstoupila do Eurochambres jako přidružený člen v roce 1994, plným členem se stala po vstupu ČR do EU od 1. května 2004.

Vladimír Dlouhý vystudoval VŠE, v letech 1977-78 studoval na Katolické univerzitě v belgické Lovani a v letech 1980-82 absolvoval postgraduální studium matematické statistiky a pravděpodobnosti na Karlově univerzitě. Po ukončení studií v roce 1983 obhájil kandidátskou disertační práci, následně nastoupil do Prognostického ústavu ČSAV. V letech 1989-92 byl ministrem hospodářství ČSFR, od roku 1992 do června 1997 působil jako ministr průmyslu a obchodu ČR. Prezidentem Hospodářské komory ČR je od roku 2014.

Zlata banka
Reklama
tz