Začátek květnového zastupitelstva - hodinové dohady o programu, práci a penězích

26. květen 2015, 13:56
(aktualizováno: 26. květen 2015, 14:07)

Kutná Hora - První střet mezi tzv. "opozicí" a "koalicí" na kutnohorském zastupitelstvu zajiskřil tentokrát už při schvalování programu. Radim Fedorovič (Kutnohorská změna) navrhl vyřazení dvou bodů z programu, týkajících se personálního auditu úřadu, odměn zastupitelů a také platu místostarostky Zuzany Moravčíkové (ČSSD).

"Děkuji Karlu Koubskému za aktivitu, ale požádal bych ho, aby své návrhy předem konzultoval se zástupci koalice. Aby se nestalo to, co dnes," promluvil ke Karlu Koubskému ml. Radim Fedorovič. "K bodu 1/06 mohu říci, že dle zákona O obcích přísluší takové změny výhradně Radě města, jakýkoliv jiný postup by znamenal porušení zákona," upozornil a dodal: "Důvodová zpráva k materiálu 1/05 se nezakládá na reálných podkladech a uvedené částky v žádném případě neodpovídají skutečnosti. Existuje nařízení vlády, které jasně dle tabulek stanovuje odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva a to Karel, který hovoří o milionových úsporách, které se ve skutečnostni konat nebudou, ve své důvodové zprávě vůbec nebere v potaz," vysvětlil svůj návrh na vyřazení obou obodů z jednání.

"Doporučil bych panu Fedorovičovi, aby četl pečlivěji - materiál 1/05 předkládal Karel Koubský ml. a materiál 1/06 Karel Koubský st.," odpověděl s přáním hezkého odpoledne Karel Koubský ml. (Šance pro K. Horu). "Přednesené důvody považuji za nedůležité proto, aby materiál mohl být zařazen na program jednání," vysvětlil a navázal: "Tady bych se odvolal na jednací řád, z kterého vyplývá, že materiál, který je řádně zařazen na program jednání a byl podán v zákonných lhůtách, není možné podle jednacího řádu vyřadit, leda by ho jeho předkladatel stáhl. A to já neučiním."

"Chtěl bych upozornit, že materiál 1/06 předkládáme s panem Havlovicem," uvedl Karel Koubský st. (KDU-ČSL). "Také se hlásím k předložení návrhu 1/06 a musím oponovat panu Fedorovičovi: Materiály podán v řádném termínu a podle jednacího řádu by měly být projednávány, aby se diskuse zbytečně nevedla už při schvalování programu," poznamenal Jan Havlovic (Alternativa) a navázal: "K výzvě k personálnímu auditu mě přesvědčily ekonomické důvody. Jako zastupitel mám na mysli v první řadě dobré hospodaření města a ne personální politiku rady, koalice a vedení města. Ale ušetření finančních prostředků."

Do diskuse vstoupil Ivo Šanc (Šance pro Kutnou Horu). "Zaslechl jste citaci z jednacího řádu a je na vás, abyste řídil jednání podle jednacího řádu. Nemůžete žádat kolegu Fedoroviče, který si to napsal sice hezky, rozhodnutí je na vás," poučil starostu Martina Starého. "Asi jste nepochopil citaci, kterou přednesl Karel Koubský ml. Jestli nemáte jednací řád před sebou, asi by to měl přečíst ještě jednou," zopakoval. "Před schválením, ale i v průběhu schůze může být program jednání doplněn nebo pozměněn o další návrhy, pro jejichž zařazení hlasuje zastupitelstvo města," připomněl Šancovi starosta Martin Starý (Kutnohorská změna).

Karel Koubský ml. vystoupil s apelem na zastupitele. "Předpokládám, že diskuse je základním stavebním kamene m demokracie. A jestli vy, jako zastupitelé se bojíte projednávat tyto dva body, mě překvapuje," zdůraznil a dodal: "I když spolu nesouhlasíme v řadě otázek, myslím, že jen umlčet někoho, je zbabělé."

"Před schválením i v průběhu schůze může být program měněn. Předpokládám, že budete hlasovat o programu, návrzích a protinávrzích," citoval z jednacího řádu tajemník Tomáš Hobl. "Chtěl bych se zeptat - změna programu a vyřazení. Tam se mluví o změně programu nebo doplnění. Je to otázka výkladu, patrně by to musel posoudit nějaký právník," uvažoval Karel Koubský st.

Zastupitelé pak hlasováním bod 1/05 vyřadili, 1/06 v programu ponechali a program následně schválili. Karel Koubský ml. však otázku otevřel hned v bloku "Připomínky zastupitelů". "Materiál 1/05, který jsem původně chtěl projednávat, bych transformoval do připomínky a zároveň dotazu," přihlásil se o slovo Karel Koubský ml. "Místostarostka Zuzana Moravčíková současně vykonává dvě politické funkce. Je uvolněnou náměstkyní hejtmana a zároveň je uvolněnou místostarostkou. Obě tyto funkce vykonává na základě volby a každá z těchto funkcí předpokládá, že ji bude vykonávat 24 hodin denně. Z toho logicky vyplývá, že není možné je plnohodnotně vykonávat současně," řekl a citoval dokonce i premiéra Bohuslava Sobotku: "Nedomnívám se, že bychom souběh funkcí měli zakazovat zákonem, ale pravděpodobně tam, kde je veřejná funkce doprovázená tím, že představitel pobírá veřejné prostředky, například ve formě platu, pak by vždy, podle mého názoru, měl pobírat vždy pouze jeden plat za veřejnou funkci."

Pro Koubského ml. je dle jeho slov nepřijatelné a neetické pobírání mzdy z několika veřejných funkcí. "Pokud by k funkci náměstkyně hejtmana chtěla částečně plnit funkci místostarostky, mohla by tak činit bez nároku na další plat. Kdybychom funkci místostarostky změnili z uvolněné na neuvolněnou, ušetřilo by město do konce volebního období jistě více než dva miliony korun," tvrdil a položil dotaz: "Které dny je místostarostka ve své kanceláři k zastižení, prosil bych, jestli by to mohla podrobněji vysvětlit, ideálně i písemně, abychom se s ním jako zastupitelé i občané mohli na základě zveřejněných hodin setkávat."

"Na kraji budu do podzimu 2016, to co jste tam vypočítal se týká celého volebního období," uvedla Zuzana Moravčíková. "Jsem předvědčená, že svou práci plním odpovědně. A to jak na kraji, tak ve městě. Netušíte, co to pro mě obnáší," naznačila a pokračovala: "Přiznám se, že jsem byla připravená rezignovat na funkci místostarostky. Vzhledem k tomu, že mě nejen koalice, ale i občané Kutné Hory řekli - ne my chceme, abys byla místostarostkou, ačkoliv bereš dva platy - rozhodla jsem zůstat. Pokud bude tlak občanů na moje odstoupení, nemám s tím jediný problém. Jsem přesvědčená, že pro Kutnou Horu dělám jen to dobré a že spojení těchto dvou funkcí má smysl."

Karel Koubský ml. se pak pustil do kritiky práce celého vedení města. "Možná vás překvapím, ale více bych si přál, abyste začala plnohodnotně vykonávat funkci místostarostky než cokoliv jiného," prohlásil a navázal: "To, co tohle město, tato rada a tohle vedení města v současné době předvádí, je velice tristní. Já si myslím, že se tady prostě nepracuje. A proč si to myslím? Jediné, co se stalo, co se děje a co je vidět je, že odchází vedoucí oddělení kultury, vedoucí oddělení cestovního ruchu, odvolali jste jednatele Tebisu, odvolali jste jednatelku Průvodcovské služby, odvolali jste technického náměstka společnosti VHS Vrchlice - Maleč, teď rezignovala ekonomická náměstkyně nejdůležitější společnosti v Kutné Hoře. Ptám se i vás, zastupitelů - je to normální stav? Máte pocit, že se ve městě nic špatného neděje?"

Karel Koubský ml. pak promluvil i k občanům Kutné Hory. "Pojďme udělat petici za to, aby paní Moravčíková naplno dělala místostarostku Kutné Hory. Ať se vzdá funkce náměstkyně a pracuje pro Kutnou Horu," podělil se o svůj nápad. "Paní Moravčíková říká, že počká, až jí to řeknou občané. My jsme zástupci občanů, řádně zvolení - tak my vám to říkáme," přispěl svou řečí Jiří Franc (Šance pro Kutnou Horu).

"Karle myslím, že jsi v politice dost dlouho, abys věděl, že spojení kraje s městem je velmi potřeba. Informace z kraje můžou pomoct nejen nám, ale i městu a občanům," zapojil se do diskuze Tomáš Gryč (Kutnohorská změna). Vzápětí hned reagoval Ivo Šanc. "Nebuďte naivní a spojení s krajem si nemýtizujte. Ptejte se konkrétně, co kolegyně Moravčíková na kraji pro město udělala. To se samozřejmě těžko prokazuje, ale i kraj má svá pravidla. Je to veřejná a měla by být i demokratická instituce. Představa, že tam pro město získává dotace - tak mi ty dotace ukažte," řekl.

Videozáznam jednání kutnohorských zastupitelů můžete sledovat zde.

Komentáře
Re: - vložil Anonymous - 5. červen 2015, 15:33

Tady člověk zažije legrace... proč byly odvoláni ti a tamti??? tak to vezmem jedním kalupem. Je nutné si je rozdělit na ty, kteří se drželi zuby nehty, a kteří se raději pakují, než začne přihořívat..
- jednatelka Průvodcovské služby - i přes jasné dlouholeté umírání Průvodcovské služby falšovala ekonomické informace, i přes ztráty si vyplácela hrubě nadstandardní plat včetně odměn,
- vedoucí oddělení kultury - udělování grantů prošancovským subjektům je více než markantní
- vedoucí oddělení cestovního ruchu - za miliony plynoucí z dotací, rozpočtu města a průvodcovské služby dokázala naplnit Kostnici a Barboru, zatímco ostatní památku zůstavají bez povšimnutí. Paní vedoucí za roky ve funkci zřejmě nepostřehla, že by měla kopat zejména za město, ne jenom za faru.
- jednatel Tebis - zde se jedná o vyřešení problému s odpovědným zástupcem, bez kterého by jinak byly odebrány společnosti licence pro podnikání v energetice. Tuto kvalifikaci předchozí jednatel neměl a dohodou ji nakupoval od pracovníka kolínské teplárny
- technický náměstek - společné akce s Metrostavem, který má u všech českých subdodavatelů, co jsem měl kdy tu čest, pověst prvotřídních hajzlů a gaunerů, jsou vždy o držku... to že se poroučela ze dne na den a bez varování ekonomka a to že se jednalo o čerpání dotací, kterou jsou zrovna teď v hledáčku neřeknu koho???

Snad na konec jen napovím, že třeba každý statutář má oficiálně zřízen přístup do datové schránky ekonomického subjektu a že do datové schránky chodí různé věci příjemné více, ale třeba taky méně, nebo úplně nejméně. Ponechat si ve vedení firmy někoho, kdo kope proti mě a nechat mu informace z první ruky???? To by fakt změně seděla nálepka nafoukaných neumětelů... a to oni naštěstí nejsou, i když konfrontace amatérů s reálnou politikou, zákulisím, a zcela otevřeným lhaním na veřejnosti musela být skutečně šokující

Hašek = šašek - vložil Anonymous - 31. květen 2015, 22:41

Kamarád pana "premiéra" Sobotky pan Bakala + 50 mld

Standík přihlál svého času do Třince 2 mld z čehož seriozní provize 5% je 100 mega, které mu byly řádně vyplaceny

atd atd atd tísíce takových příběhů

ať žije samet klauni :-)

Re: - vložil Anonymous - 31. květen 2015, 11:22

Šance volby o 1% vyhrála, to je fakt. Tak proč nejsou u vesla? Hlasů měli zhruba o polovinu méně než v minulých volbách, takže neúspěch, ale hlavně už všechny ostatní partaje i zastupitelé jejich chování a způsobu jednání měli za 4 roky plné zuby. Proto žádná koalice vzniknout nemohla a taky nevznikla. Nemají co na práci, tak vymýšlejí nesmysly, momentálně je na pořadu dne napadání a útok na paní Moravčíkovou. Od bývalého starosty a Karla je to opravdu pikantní záležitost, tito dva jsou opravdu ti praví. Stačí vzpomenout, jak šla kauza EC a Tebis. Instalace Káji po vyhazovu z místa místostarosty ze dne na den na pozici hlavního KH kotelníka jako odměnu za podpis smlouvy. Výběrové řízení, vzdělání, praxe tyto pojmy pánům evidentně nic neříkají. Trafika byla to hlavní, nic ostatního nás nezajímá a všichni, kterým se to nelíbí, si můžete trhnout. Pak se nemůžou divit, že s nimi nikdo do koalice nešel. No a teď závidí paní Moravčíkové, že pracuje na kraji i jako místostarostka. Jsou to ubožáci. A jak se vydělávají v politice peníze se můžete podívat na:

Pracant Michal Hašek je:
1. Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České ​republiky.
2. Člen volebního výboru sněmovny.
3 Člen zemědělského výboru sněmovny.
4.Člen Meziparlamentní skupiny Česko - Rakousko ve sněmovně.
5. Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
6. Člen Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR.
7. Hejtman a člen rady Jihomoravského kraje (JMK).
8. Zastupitel Jihomoravského kraje Předseda Rady hospodářské a sociální dohody JMK
9. Předseda Bezpečnostní rady JMK.
10. Předseda poradního sboru hejtmana pro otázky koncepce zdravotnictví JMK.
11. Předseda Asociace krajů České republiky
12. Člen Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu.
13. Místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
14. Člen monitorovacího výboru ROP NUTS 2 Jihovýchod
15. První místopředseda (a člen ÚVV) ČSSD.
16. Člen politického grémia ČSSD.
17. Člen KVV ČSSD Jihomoravského kraje.
18. Místopředseda OVV Brno-venkov ČSSD.
19. Stínový ministr zemědělství a venkova ČR za ČSSD.
20. Garant zemědělské ústřední odborné komise ČSSD.
21. Předseda dozorčí rady akciové společnosti Cíl.
22. Předseda Politické rady CENTROPE.
23. Člen správní rady Masarykovy univerzity Brno.
24. Člen správní rady VUT Brno.
25. Člen správní rady Mendelovy univerzity v Brně
26. Člen správní rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
27. Člen Řídící komise se statusem rozhodovacím Moravian science centre Brno.
28. Předseda valné hromady Jihomoravského inovačního centra.
29. Předseda Dozorčí rady Vinařského fondu ČR

= Čistá měsíční mzda celkem: 3.545.050,- Kč

AVE_CZ
Reklama
Začátek květnového zastupitelstva - hodinové dohady o programu, práci a penězích

Začátek květnového zastupitelstva - hodinové dohady o programu, práci a penězích

26. Květen 2015
(aktualizováno: 26. Květen 2015, 14:07)

Kutná Hora - První střet mezi tzv. "opozicí" a "koalicí" na kutnohorském zastupitelstvu zajiskřil tentokrát už při schvalování programu. Radim Fedorovič (Kutnohorská změna) navrhl vyřazení dvou bodů z programu, týkajících se personálního auditu úřadu, odměn zastupitelů a také platu místostarostky Zuzany Moravčíkové (ČSSD).

"Děkuji Karlu Koubskému za aktivitu, ale požádal bych ho, aby své návrhy předem konzultoval se zástupci koalice. Aby se nestalo to, co dnes," promluvil ke Karlu Koubskému ml. Radim Fedorovič. "K bodu 1/06 mohu říci, že dle zákona O obcích přísluší takové změny výhradně Radě města, jakýkoliv jiný postup by znamenal porušení zákona," upozornil a dodal: "Důvodová zpráva k materiálu 1/05 se nezakládá na reálných podkladech a uvedené částky v žádném případě neodpovídají skutečnosti. Existuje nařízení vlády, které jasně dle tabulek stanovuje odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva a to Karel, který hovoří o milionových úsporách, které se ve skutečnostni konat nebudou, ve své důvodové zprávě vůbec nebere v potaz," vysvětlil svůj návrh na vyřazení obou obodů z jednání.

"Doporučil bych panu Fedorovičovi, aby četl pečlivěji - materiál 1/05 předkládal Karel Koubský ml. a materiál 1/06 Karel Koubský st.," odpověděl s přáním hezkého odpoledne Karel Koubský ml. (Šance pro K. Horu). "Přednesené důvody považuji za nedůležité proto, aby materiál mohl být zařazen na program jednání," vysvětlil a navázal: "Tady bych se odvolal na jednací řád, z kterého vyplývá, že materiál, který je řádně zařazen na program jednání a byl podán v zákonných lhůtách, není možné podle jednacího řádu vyřadit, leda by ho jeho předkladatel stáhl. A to já neučiním."

"Chtěl bych upozornit, že materiál 1/06 předkládáme s panem Havlovicem," uvedl Karel Koubský st. (KDU-ČSL). "Také se hlásím k předložení návrhu 1/06 a musím oponovat panu Fedorovičovi: Materiály podán v řádném termínu a podle jednacího řádu by měly být projednávány, aby se diskuse zbytečně nevedla už při schvalování programu," poznamenal Jan Havlovic (Alternativa) a navázal: "K výzvě k personálnímu auditu mě přesvědčily ekonomické důvody. Jako zastupitel mám na mysli v první řadě dobré hospodaření města a ne personální politiku rady, koalice a vedení města. Ale ušetření finančních prostředků."

Do diskuse vstoupil Ivo Šanc (Šance pro Kutnou Horu). "Zaslechl jste citaci z jednacího řádu a je na vás, abyste řídil jednání podle jednacího řádu. Nemůžete žádat kolegu Fedoroviče, který si to napsal sice hezky, rozhodnutí je na vás," poučil starostu Martina Starého. "Asi jste nepochopil citaci, kterou přednesl Karel Koubský ml. Jestli nemáte jednací řád před sebou, asi by to měl přečíst ještě jednou," zopakoval. "Před schválením, ale i v průběhu schůze může být program jednání doplněn nebo pozměněn o další návrhy, pro jejichž zařazení hlasuje zastupitelstvo města," připomněl Šancovi starosta Martin Starý (Kutnohorská změna).

Karel Koubský ml. vystoupil s apelem na zastupitele. "Předpokládám, že diskuse je základním stavebním kamene m demokracie. A jestli vy, jako zastupitelé se bojíte projednávat tyto dva body, mě překvapuje," zdůraznil a dodal: "I když spolu nesouhlasíme v řadě otázek, myslím, že jen umlčet někoho, je zbabělé."

"Před schválením i v průběhu schůze může být program měněn. Předpokládám, že budete hlasovat o programu, návrzích a protinávrzích," citoval z jednacího řádu tajemník Tomáš Hobl. "Chtěl bych se zeptat - změna programu a vyřazení. Tam se mluví o změně programu nebo doplnění. Je to otázka výkladu, patrně by to musel posoudit nějaký právník," uvažoval Karel Koubský st.

Zastupitelé pak hlasováním bod 1/05 vyřadili, 1/06 v programu ponechali a program následně schválili. Karel Koubský ml. však otázku otevřel hned v bloku "Připomínky zastupitelů". "Materiál 1/05, který jsem původně chtěl projednávat, bych transformoval do připomínky a zároveň dotazu," přihlásil se o slovo Karel Koubský ml. "Místostarostka Zuzana Moravčíková současně vykonává dvě politické funkce. Je uvolněnou náměstkyní hejtmana a zároveň je uvolněnou místostarostkou. Obě tyto funkce vykonává na základě volby a každá z těchto funkcí předpokládá, že ji bude vykonávat 24 hodin denně. Z toho logicky vyplývá, že není možné je plnohodnotně vykonávat současně," řekl a citoval dokonce i premiéra Bohuslava Sobotku: "Nedomnívám se, že bychom souběh funkcí měli zakazovat zákonem, ale pravděpodobně tam, kde je veřejná funkce doprovázená tím, že představitel pobírá veřejné prostředky, například ve formě platu, pak by vždy, podle mého názoru, měl pobírat vždy pouze jeden plat za veřejnou funkci."

Pro Koubského ml. je dle jeho slov nepřijatelné a neetické pobírání mzdy z několika veřejných funkcí. "Pokud by k funkci náměstkyně hejtmana chtěla částečně plnit funkci místostarostky, mohla by tak činit bez nároku na další plat. Kdybychom funkci místostarostky změnili z uvolněné na neuvolněnou, ušetřilo by město do konce volebního období jistě více než dva miliony korun," tvrdil a položil dotaz: "Které dny je místostarostka ve své kanceláři k zastižení, prosil bych, jestli by to mohla podrobněji vysvětlit, ideálně i písemně, abychom se s ním jako zastupitelé i občané mohli na základě zveřejněných hodin setkávat."

"Na kraji budu do podzimu 2016, to co jste tam vypočítal se týká celého volebního období," uvedla Zuzana Moravčíková. "Jsem předvědčená, že svou práci plním odpovědně. A to jak na kraji, tak ve městě. Netušíte, co to pro mě obnáší," naznačila a pokračovala: "Přiznám se, že jsem byla připravená rezignovat na funkci místostarostky. Vzhledem k tomu, že mě nejen koalice, ale i občané Kutné Hory řekli - ne my chceme, abys byla místostarostkou, ačkoliv bereš dva platy - rozhodla jsem zůstat. Pokud bude tlak občanů na moje odstoupení, nemám s tím jediný problém. Jsem přesvědčená, že pro Kutnou Horu dělám jen to dobré a že spojení těchto dvou funkcí má smysl."

Karel Koubský ml. se pak pustil do kritiky práce celého vedení města. "Možná vás překvapím, ale více bych si přál, abyste začala plnohodnotně vykonávat funkci místostarostky než cokoliv jiného," prohlásil a navázal: "To, co tohle město, tato rada a tohle vedení města v současné době předvádí, je velice tristní. Já si myslím, že se tady prostě nepracuje. A proč si to myslím? Jediné, co se stalo, co se děje a co je vidět je, že odchází vedoucí oddělení kultury, vedoucí oddělení cestovního ruchu, odvolali jste jednatele Tebisu, odvolali jste jednatelku Průvodcovské služby, odvolali jste technického náměstka společnosti VHS Vrchlice - Maleč, teď rezignovala ekonomická náměstkyně nejdůležitější společnosti v Kutné Hoře. Ptám se i vás, zastupitelů - je to normální stav? Máte pocit, že se ve městě nic špatného neděje?"

Karel Koubský ml. pak promluvil i k občanům Kutné Hory. "Pojďme udělat petici za to, aby paní Moravčíková naplno dělala místostarostku Kutné Hory. Ať se vzdá funkce náměstkyně a pracuje pro Kutnou Horu," podělil se o svůj nápad. "Paní Moravčíková říká, že počká, až jí to řeknou občané. My jsme zástupci občanů, řádně zvolení - tak my vám to říkáme," přispěl svou řečí Jiří Franc (Šance pro Kutnou Horu).

"Karle myslím, že jsi v politice dost dlouho, abys věděl, že spojení kraje s městem je velmi potřeba. Informace z kraje můžou pomoct nejen nám, ale i městu a občanům," zapojil se do diskuze Tomáš Gryč (Kutnohorská změna). Vzápětí hned reagoval Ivo Šanc. "Nebuďte naivní a spojení s krajem si nemýtizujte. Ptejte se konkrétně, co kolegyně Moravčíková na kraji pro město udělala. To se samozřejmě těžko prokazuje, ale i kraj má svá pravidla. Je to veřejná a měla by být i demokratická instituce. Představa, že tam pro město získává dotace - tak mi ty dotace ukažte," řekl.

Videozáznam jednání kutnohorských zastupitelů můžete sledovat zde.

Zlata banka
Reklama