vv auto
Reklama

Zastupitelé svým usnesením vyslovili ochotu koupit kulturní dům Lorec

27. leden 2016, 16:57

Kutná Hora - Většinový vlastník akciové společnosti Sparta Kutná Hora se na konci roku 2015 dohodl na prodeji kulturního domu Lorec soukromé firmě. O této skutečnosti informoval server www.svoboda.info jako první zde. Po zveřejnění existence smlouvy o smlouvě budoucí vedení města jednalo se zástupci firmy Silnice Čáslav (většinový vlastník akciové společnosti Sparta Kutná Hora) se snahou dohodnutou obchodní transakci ještě zastavit a pokusit se získat Lorec do vlastnictví města. Zástupci města dostali od majoritního akcionáře ještě čas do úterý, kdy se k záležitosti měli vyjádřit zastupitelé.

Před zastupitele na úterním jednání nejprve předstoupil jeden z jednatelů firmy KPstar s.r.o. Jan Prokeš. Tato firma by se podle "smlouvy o smlouvě budoucí" měla stát budoucím majitelem kulturního domu Lorec. "Chtěl bych ubezpečit, že tento objekt nebude používán k jiným aktivitám, než ke kterému byl vystavěn," snažil se uklidnit zastupitele Jan Prokeš a pokračoval: "Plesy samozřejmě budou pokračovat, také bychom chtěli rozšířit program, protože mi přijde, že vzhledem k poloze, kapacity a dalšího je tento objekt dost nevyužitý." Podle Jana Prokeše jeho společnost úspěšně připravuje společenské akce v Praze, Jablonci n. N. a Liberci. "V našem zájmu je objekt zrekonstruovat a snížit provozní náklady," naznačil plány společnosti.

Zastupitelům se podle jejich slov příliš nelíbil tlak, pod který se dostali v otázce nákupu kulturního domu Lorec a většinou vyjádřili ochotu dále jednat s většinovým vlastníkem. "Životní zkušenost mi říká, že rozhodování v časovém presu většinou nepřináší dobrý efekt," prohlásil Jozef Kralik (ANO). "Časový pres je výsledkem nečinnosti vás, kteří máte město zastupovat v akciové společnosti Sparta Kutná Hora. Toto vůbec nemuselo nastat," přisadil si Ivo Šanc (Šance pro K. Horu). "Objekt Lorce je pro město a jeho další rozvoj a kulturně-společenský život tak zásadní, že by město mělo mít zásadní vliv na jeho další osud, mělo by být vlastníkem," doplnil a dodal: "Potom může eventuálně jednat se soukromým partnerem o provozování, pronájmu nebo jiných formách spolupráce."

O koupi Lorce pro město přitom jednala už i radnice vedená Šancem. "Pan Holík vám kulturní dům nabízel, stejně jako nám. Nám se podařilo vyjednat, že pan Holík ještě poruší smlouvu o smlouvě budoucí, že se dohodne s firmou KPStar, aby městu dal ještě možnost koupit Lorec za částku 12 milionů korun. Chce ale slyšet jasné slovo zastupitelů - zda chtějí Lorec za těchto podmínek koupit a nebo ne," zdůraznil místostarosta Josef Viktora (ANO).

Karel Koubský ml. (Šance pro K. Horu) se snažil zpochybnit platnost valné hromady akciové společnosti a tím i platnost "smlouvy o smlouvě budoucích". "Valná hromada, která změnila orgány akciové společnosti a na základě všech změn došlo k uzavření předkupní smlouvy, je od začátku neplatná," prohlásil Koubský s tím, že pověření zastupitelů zastupovat město na valné hromadě bylo vystavené na jiné datum, než se potom valná hromada opravdu uskutečnila. "Navrhuji, abychom jako zastupitelé souhlasili se záměrem Lorec koupit, ale současně abychom souhlasili s prodejem městských akcií ve Spartě majoritnímu vlastníkovi. Bez druhého bodu nemá cenu transakci dělat," poznamenal a vysvětlil: "Ve Spartě jsou mnohamilionové dluhy. Hrozí, že když koupíme Lorec, dostaneme tím peníze do Sparty, ale peníze mohou zmizet a objeví se další dluhy. Koupit Lorec a nevyřešit akcie by bylo velkou chybou."

"Netvrdil bych, že valná hromada je neplatná. Ověřoval jsem si to, je to záležitost právníků, valná hromada proběhla," oponoval místostarosta Josef Viktora a opakoval: "Pan Holík nám dal nůž na krk. Zítra chce vědět, zda ano nebo ne. Jinak bude jednat s panem Prokešem a pokud ne s ním, tak s jinými zájemci. Prostor pro jednání není, pokud máme zájem, musíme se dnes vyjádřit."

Někteří zastupitelé pak v diskusi zmínili i fakt, že nemají potřebná ekonomická data k rozhodování. "Ke kulturnímu domu Lorec nemáme žádné podklady. Netušíme, v jakém stavu objekt je a kolik nás to bude stát v příštích deseti letech. Nemůžu hlasovat o kupování zajíce v pytli, to je pro mě nepřijatelné. Jako správný hospodář se bez těchto informací nemohu kvalitně rozhodnout," řekl Radim Fedorovič (Kutnohorská změna).

Na znění usnesení se zastupitelé dohodli o "dohadovací" přestávce. "Zastupitelstvo souhlasí se záměrem na odkoupení nemovitostí do vlastnictví města Kutná Hora od společnosti Sparta Kutná Hora a.s. s tím, že na uvedených nemovitostech nebudou váznout žádná zástavní práva ani jiná omezení vlastnického práva a společnost Sparta Kutná Hora uhradí veškeré závazky vůči městu Kutná Hora. Zastupitelstvo dále souhlasí se záměrem prodat svůj 25% podíl v akciové společnosti Sparta Kutná Hora. Zastupitelstvo pověřuje Martina Starého, v případě jeho nepřítomnosti Zuzanu Moravčíkovou k zastupování města na valných hromadách akciové společnosti v roce 2016," přečetla návrh usnesení místostarosta Zuzana Moravčíková (ČSSD).

Usnesení zastupitelé následně schválili devatenácti hlasy, zdrželi se Šorčík (Šance) a Kraus (ANO), proti byl Pilc (Kutnohorská změna) a Fedorovič (Kutnohorská změna) nehlasoval.

Související články:
Uvažovaný prodej kulturního domu Lorec se dostane na pořad jednání zastupitelů
Většinový vlastník akciové společnosti Sparta Kutná Hora prodal Lorec soukromé firmě
Jednání o převodu kulturního domu Lorec na město v současné době stojí
Vedení Kutné Hory se prý dohodlo na darování kulturního domu Lorec do správy města
Zastupitelé debatovali na téma Lorec, akciová společnost chce zredukovat provoz ubytovny

René Svoboda
Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Zastupitelé svým usnesením vyslovili ochotu koupit kulturní dům Lorec

Zastupitelé svým usnesením vyslovili ochotu koupit kulturní dům Lorec

27. leden 2016

Kutná Hora - Většinový vlastník akciové společnosti Sparta Kutná Hora se na konci roku 2015 dohodl na prodeji kulturního domu Lorec soukromé firmě. O této skutečnosti informoval server www.svoboda.info jako první zde. Po zveřejnění existence smlouvy o smlouvě budoucí vedení města jednalo se zástupci firmy Silnice Čáslav (většinový vlastník akciové společnosti Sparta Kutná Hora) se snahou dohodnutou obchodní transakci ještě zastavit a pokusit se získat Lorec do vlastnictví města. Zástupci města dostali od majoritního akcionáře ještě čas do úterý, kdy se k záležitosti měli vyjádřit zastupitelé.

Před zastupitele na úterním jednání nejprve předstoupil jeden z jednatelů firmy KPstar s.r.o. Jan Prokeš. Tato firma by se podle "smlouvy o smlouvě budoucí" měla stát budoucím majitelem kulturního domu Lorec. "Chtěl bych ubezpečit, že tento objekt nebude používán k jiným aktivitám, než ke kterému byl vystavěn," snažil se uklidnit zastupitele Jan Prokeš a pokračoval: "Plesy samozřejmě budou pokračovat, také bychom chtěli rozšířit program, protože mi přijde, že vzhledem k poloze, kapacity a dalšího je tento objekt dost nevyužitý." Podle Jana Prokeše jeho společnost úspěšně připravuje společenské akce v Praze, Jablonci n. N. a Liberci. "V našem zájmu je objekt zrekonstruovat a snížit provozní náklady," naznačil plány společnosti.

Zastupitelům se podle jejich slov příliš nelíbil tlak, pod který se dostali v otázce nákupu kulturního domu Lorec a většinou vyjádřili ochotu dále jednat s většinovým vlastníkem. "Životní zkušenost mi říká, že rozhodování v časovém presu většinou nepřináší dobrý efekt," prohlásil Jozef Kralik (ANO). "Časový pres je výsledkem nečinnosti vás, kteří máte město zastupovat v akciové společnosti Sparta Kutná Hora. Toto vůbec nemuselo nastat," přisadil si Ivo Šanc (Šance pro K. Horu). "Objekt Lorce je pro město a jeho další rozvoj a kulturně-společenský život tak zásadní, že by město mělo mít zásadní vliv na jeho další osud, mělo by být vlastníkem," doplnil a dodal: "Potom může eventuálně jednat se soukromým partnerem o provozování, pronájmu nebo jiných formách spolupráce."

O koupi Lorce pro město přitom jednala už i radnice vedená Šancem. "Pan Holík vám kulturní dům nabízel, stejně jako nám. Nám se podařilo vyjednat, že pan Holík ještě poruší smlouvu o smlouvě budoucí, že se dohodne s firmou KPStar, aby městu dal ještě možnost koupit Lorec za částku 12 milionů korun. Chce ale slyšet jasné slovo zastupitelů - zda chtějí Lorec za těchto podmínek koupit a nebo ne," zdůraznil místostarosta Josef Viktora (ANO).

Karel Koubský ml. (Šance pro K. Horu) se snažil zpochybnit platnost valné hromady akciové společnosti a tím i platnost "smlouvy o smlouvě budoucích". "Valná hromada, která změnila orgány akciové společnosti a na základě všech změn došlo k uzavření předkupní smlouvy, je od začátku neplatná," prohlásil Koubský s tím, že pověření zastupitelů zastupovat město na valné hromadě bylo vystavené na jiné datum, než se potom valná hromada opravdu uskutečnila. "Navrhuji, abychom jako zastupitelé souhlasili se záměrem Lorec koupit, ale současně abychom souhlasili s prodejem městských akcií ve Spartě majoritnímu vlastníkovi. Bez druhého bodu nemá cenu transakci dělat," poznamenal a vysvětlil: "Ve Spartě jsou mnohamilionové dluhy. Hrozí, že když koupíme Lorec, dostaneme tím peníze do Sparty, ale peníze mohou zmizet a objeví se další dluhy. Koupit Lorec a nevyřešit akcie by bylo velkou chybou."

"Netvrdil bych, že valná hromada je neplatná. Ověřoval jsem si to, je to záležitost právníků, valná hromada proběhla," oponoval místostarosta Josef Viktora a opakoval: "Pan Holík nám dal nůž na krk. Zítra chce vědět, zda ano nebo ne. Jinak bude jednat s panem Prokešem a pokud ne s ním, tak s jinými zájemci. Prostor pro jednání není, pokud máme zájem, musíme se dnes vyjádřit."

Někteří zastupitelé pak v diskusi zmínili i fakt, že nemají potřebná ekonomická data k rozhodování. "Ke kulturnímu domu Lorec nemáme žádné podklady. Netušíme, v jakém stavu objekt je a kolik nás to bude stát v příštích deseti letech. Nemůžu hlasovat o kupování zajíce v pytli, to je pro mě nepřijatelné. Jako správný hospodář se bez těchto informací nemohu kvalitně rozhodnout," řekl Radim Fedorovič (Kutnohorská změna).

Na znění usnesení se zastupitelé dohodli o "dohadovací" přestávce. "Zastupitelstvo souhlasí se záměrem na odkoupení nemovitostí do vlastnictví města Kutná Hora od společnosti Sparta Kutná Hora a.s. s tím, že na uvedených nemovitostech nebudou váznout žádná zástavní práva ani jiná omezení vlastnického práva a společnost Sparta Kutná Hora uhradí veškeré závazky vůči městu Kutná Hora. Zastupitelstvo dále souhlasí se záměrem prodat svůj 25% podíl v akciové společnosti Sparta Kutná Hora. Zastupitelstvo pověřuje Martina Starého, v případě jeho nepřítomnosti Zuzanu Moravčíkovou k zastupování města na valných hromadách akciové společnosti v roce 2016," přečetla návrh usnesení místostarosta Zuzana Moravčíková (ČSSD).

Usnesení zastupitelé následně schválili devatenácti hlasy, zdrželi se Šorčík (Šance) a Kraus (ANO), proti byl Pilc (Kutnohorská změna) a Fedorovič (Kutnohorská změna) nehlasoval.

Související články:
Uvažovaný prodej kulturního domu Lorec se dostane na pořad jednání zastupitelů
Většinový vlastník akciové společnosti Sparta Kutná Hora prodal Lorec soukromé firmě
Jednání o převodu kulturního domu Lorec na město v současné době stojí
Vedení Kutné Hory se prý dohodlo na darování kulturního domu Lorec do správy města
Zastupitelé debatovali na téma Lorec, akciová společnost chce zredukovat provoz ubytovny

René Svoboda