Změnu jednacího řádu zastupitelé odmítli, místostarostkou zvolili Danu Vepřkovou

18. prosinec 2012, 18:15
(aktualizováno: 18. prosinec 2012, 18:31)

Kutná Hora - Prvním z bodů úterního jednání kutnohorského zastupitelů byla změna jednacího řádu, kterou předložila Dana Vepřková. Podle ní by zastupitelé měli mít možnost rozhnodnout se, zda starostu, místostarosty a členy rady volit veřejně či tajně.

Diskuse se nejprve strhla nad volebním řádem. Opoziční zastupitelé poukazovali na možné absurdní situace, které předložený dokument neřešil. "Zastupitelé by měli hlasovat, zda si změnu jednacího řádu vůbec přejí a teprve potom se případně zabývat volebním řádem," poznamenal Ivo Šalátek (ODS). Reagoval tak na návrh vzniku pracovní skupiny zastupitelů, která by volební řád připravila.

Záměr změny jednacího řádu, podle kterého by zastupitelé mohli vedení volit veřejně, nakonec neprošel. Pro hlasovalo jedenáct zastupitelů, proti deset a pět se jich zdraželo. Proti záměru se z "koaličních" lavic postavil Vojtěch Smetáček, Martin Starý a Jindřich Bartoň se zdrželi.

Po krátké pauze zastupitelé pokračovali v navrženém programu, dalším bodem byla volba místostarosty. Do tajné volby byla navržena jediná kandidátka - Šance pro Kutnou Horu nominovala radní Danu Vepřkovou. Pro ni hlasovalo 15 zastupitelů, 5 bylo proti. "Děkuji za projevenou důvěru, respektuji i opačný názor," řekla bezprostředně po svém zvolení nová místostarostka Dana Vepřková. "Blahopřeji tímto ke zvolení a těším se na další spolupráci," obrátil se na novou místostarostku Ivo Šanc.

Jelikož Dana Vepřková už v radě působí, zastupitelstvo přistoupilo k volbě devátého člena rady. "Sdružení Šance pro Kutnou Horu navrhuje Karla Koubského, podle nás je tím nejvhodnějším kandidátem," uvedl Ivo Šanc. "Za klub ČSSD navrhujeme Zdeňka Jiráska," přednesl názor nejsilnější opoziční strany Zdeněk Hadrovský. "Vůbec mě netěší soupeřit se svým kolegou ze Šance, po naší diskusi ale souhlasím s kandidaturou," uvedl Zdeněk Jirásek.

V prvním kole tajné volby pro Karla Koubského hlasovalo jedenáct zastupitelů, pro Zdeňka Jiráska dvanáct. Podle volebního řádu zastupitelé musí pokračovat ve volbě druhým kolem.

Ve druhém kole zastupitelé názor nezměnili a výsledek z prvního kola se nezměnil. Podle jednacího řádu mělo být vyvoláno dohadovací řízení. "Zdá se mi, že dnes by nevznikl konstruktivní výsledek.  Navrhuji proto pokračovat v programu zastupitelstva, devátý člen rady zvolen nebyl a k volbě se vrátíme při některém z příštích jednání," uzavřel volbu člena rady Ivo Šanc.

Komentáře
Re: dnes, 15:58 - vložil Anonymous - 21. prosinec 2012, 16:18

Velmi pěkné shrnutí.
Bude s tím chtít někdo polemizovat? Toto jsou skutečná fakta ostudného posledního roku vládnutí Šance po Kutnou Horu.

A co vy, frenetičtí voliči a podporovatelé této "Šance", co tomu po dvou letech říkáte vy? Prohlédli jste alespoň někteří? Nebo si nechcete přiznat chybu a fanaticky si budete dále něco namlouvat a nalhávat?
Pokud ano, pak jste tedy správnými voliči "Šance" no a pan Šanc z vás taky bude mít radost! - ovečky.

Re: - vložil Anonymous - 21. prosinec 2012, 15:58

Celá místostarostovská truchlohra má vícero souvislostí, přičemž role paní Vepřkové, nové místostarostky, je v ní okrajová resp. bohužel spíše podřadná.

Zpráva na Svobodě z 13.12.2012 i související diskuse již zevrubně popsaly důvody, okolnosti i očekávatelný výsledek.

http://www.svoboda.info/zpravy/kutna-hora/zastupitele-budou-v-utery-volit-mistostarostu-a-mozna-devateho-clena-rady.html

Stručně linie událostí:
- rada a vedení města po ignorování všech námitek a nepřipuštění jakékoliv diskuse protlačila silově podpis smlouvy (schválen POUZE radou města a PROTI vůli většiny ZASTUPITELSTVA) mezi městskou teplárnou TEBIS a spalovnou EC
- zastupitelstvo odvolalo Koubského z funkce místostarosty
- následují nedůstojné podřadné tahanice o to, kdo z koalice pro odvolání hlasoval a NEPŘIZNAL SE, v horších formulacích, že nesplnil, co slíbil až po zvrácené sdělení starosty Šance, že šlo o technickou chybu při hlasování
- před prázdninami voliči zjistili, že situace, kdy byl hlavní strůjce smlouvy TEBIS-EC odvolán z funkce starosty a to i lidmi z vládnoucí koalice, vyžaduje radikální řešení, kterým má být změna volebního řádu z tajné na veřejnou volbu tak, aby bylo možné uplatnit nad zastupiteli dohled. Starosta výslovně deklaroval, že „odvolání Koubského vyprovokovalo návrh změny jednacího řádu“
- přes prázdniny vyhnívající marasmus na radnici potvrdil, že koalice již existuje pouze na papíře (v podobě porušované a ani jednou stranou nerespektované koaliční smlouvy), a že koalice není schopna ve svých řadách ani po několika měsících nalézt konsensus na osobě místostarosty
- v září paní Vepřková svůj návrh na ZMĚNU jednacího řádu (volby) po zřejmém širokém odporu veřejnosti STAHUJE
- v říjnu a listopadu bezradné a hysterické vedení města definitivně otáčí kormidlo otevřené veřejné správy PROTI občanům a voličům a zaráží veřejnosti přístupné internetové záznamy z jednání zastupitelstva města
- následuje asi nikomu (vyjma osamocených dvou aktérů) pochopitelné namlouvání mezi starostu Šancem a bývalou hejtmankou Moravčíkovu z opoziční ČSSD o jejím angažmá na volné funkci místostarosty, které samotná sociální demokracie v rámci svých zbytků pudu sebezáchovy deklasuje na pouťový škvár
- na prosincovém jednání ZM, přestože to je na samostatnou úvahu, veřejná volba místostarosty a radních i několika hlasy tzv. koalice neprochází, Karel Koubský dvakrát za sebou prohrává s protikandidátem Zdeňkem Jiráskem (kterému chybí 2 hlasy ke zvolení) a rada města bude v lednu již OSMÝ měsíc v neúplném složení


Čeho je současný stav radnice svědectvím?

Přes stále ještě navenek prezentovanou koalici, tato již svoji myšlenkovou a hodnotovou soudržnost dávno pozbyla a to se raději nezabývejme otázkou, zdali ji vůbec někdy měla. Nepozbyla ji jen proto, že se jedna či druhá strana opoziční smlouvy na smlouvu odvolávají jen když se jim to zrovna hodí do krámu (tj. když je to použitelné k prosazení svých zájmů a tlaku na druhého partnera), že i když opoziční smlouva formálně existuje, starosta vyjednává o nabídce funkce místostarosty lídrovi nejsilnější opoziční strany a nikdo ze zastupitelů ani médií se nad tím ani nepozastavuje (vyjma občana, voliče, který osciluje mezi tuhnoucím smíchem a naprostým nepochopením záměrů svých vůdců). A bylo by možné pokračovat dále. Nejzřetelnějšími současnými důkazy toho, že koalice na kutnohorské radnici již neexistuje je to, že ani sama koalice ve své účelové manipulaci s jednacím řádem zastupitelstva není jednotná a že člen bývalé koalice Zdeněk Jirásek opakovaně získává větší podporu od zastupitelstva než kandidát této bývalé koalice Koubský, přestože čistě aritmeticky by měl být převálcován. Protože starosta Šanc si libuje v překrucovaném vykladačství něčeho, co všichni vidí na vlastní oči, je třeba ještě připomenout, že koalice měla na posledním jednání zastupitelstva města početní výhodu o chybějícího zastupitele ČSSD Cihláře, dalšího výrazného a hlasitého kritika současných způsobů radničního vládnutí.


Přejme tedy nové místostarostce, aby její osud když už ne při jejím instalování do funkce tak aspoň v jejím následném průběhu byl odlišný od osudu ministryně obrany naší vlády paní Peake.

Přejme paní místostarostce, aby měla a prosazovala pevné názory – nejlépe vlastní.

Závěrem přejme paní místostarostce, aby si byla vědoma okolností, za kterých byla zvolena a podpory jakou byla zvolena a aby onen respekt k odlišným názorům jiných zastupitelů a veřejnosti – o kterém hovořila v zápětí po svém zvolení – nezůstal alespoň v jejím případě prázdnou frází.

Re: - vložil Anonymous - 19. prosinec 2012, 18:03

Přesně tak: No COMMENT!

Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Změnu jednacího řádu zastupitelé odmítli, místostarostkou zvolili Danu Vepřkovou

Změnu jednacího řádu zastupitelé odmítli, místostarostkou zvolili Danu Vepřkovou

18. prosinec 2012
(aktualizováno: 18. prosinec 2012, 18:31)

Kutná Hora - Prvním z bodů úterního jednání kutnohorského zastupitelů byla změna jednacího řádu, kterou předložila Dana Vepřková. Podle ní by zastupitelé měli mít možnost rozhnodnout se, zda starostu, místostarosty a členy rady volit veřejně či tajně.

Diskuse se nejprve strhla nad volebním řádem. Opoziční zastupitelé poukazovali na možné absurdní situace, které předložený dokument neřešil. "Zastupitelé by měli hlasovat, zda si změnu jednacího řádu vůbec přejí a teprve potom se případně zabývat volebním řádem," poznamenal Ivo Šalátek (ODS). Reagoval tak na návrh vzniku pracovní skupiny zastupitelů, která by volební řád připravila.

Záměr změny jednacího řádu, podle kterého by zastupitelé mohli vedení volit veřejně, nakonec neprošel. Pro hlasovalo jedenáct zastupitelů, proti deset a pět se jich zdraželo. Proti záměru se z "koaličních" lavic postavil Vojtěch Smetáček, Martin Starý a Jindřich Bartoň se zdrželi.

Po krátké pauze zastupitelé pokračovali v navrženém programu, dalším bodem byla volba místostarosty. Do tajné volby byla navržena jediná kandidátka - Šance pro Kutnou Horu nominovala radní Danu Vepřkovou. Pro ni hlasovalo 15 zastupitelů, 5 bylo proti. "Děkuji za projevenou důvěru, respektuji i opačný názor," řekla bezprostředně po svém zvolení nová místostarostka Dana Vepřková. "Blahopřeji tímto ke zvolení a těším se na další spolupráci," obrátil se na novou místostarostku Ivo Šanc.

Jelikož Dana Vepřková už v radě působí, zastupitelstvo přistoupilo k volbě devátého člena rady. "Sdružení Šance pro Kutnou Horu navrhuje Karla Koubského, podle nás je tím nejvhodnějším kandidátem," uvedl Ivo Šanc. "Za klub ČSSD navrhujeme Zdeňka Jiráska," přednesl názor nejsilnější opoziční strany Zdeněk Hadrovský. "Vůbec mě netěší soupeřit se svým kolegou ze Šance, po naší diskusi ale souhlasím s kandidaturou," uvedl Zdeněk Jirásek.

V prvním kole tajné volby pro Karla Koubského hlasovalo jedenáct zastupitelů, pro Zdeňka Jiráska dvanáct. Podle volebního řádu zastupitelé musí pokračovat ve volbě druhým kolem.

Ve druhém kole zastupitelé názor nezměnili a výsledek z prvního kola se nezměnil. Podle jednacího řádu mělo být vyvoláno dohadovací řízení. "Zdá se mi, že dnes by nevznikl konstruktivní výsledek.  Navrhuji proto pokračovat v programu zastupitelstva, devátý člen rady zvolen nebyl a k volbě se vrátíme při některém z příštích jednání," uzavřel volbu člena rady Ivo Šanc.