Ljunghall
Reklama

Betonáž mostu na budovaném obchvatu Církvice - 20 hodin v jednom zátahu

5. říjen 2021, 07:58

Církvice - Končící práce archeologů uvolňují na stavbě obchvatu Církvice prostor pro provádění stavebních prací v celé trase budoucího obchvatu o délce 4,2 km, jež byly dosud činností archeologů značně limitovány.

Na stavbě, kterou realizuje společnost STRABAG, probíhají aktuálně zemní práce, přeložky produktovodů (včetně ropovodu Družba) a dalších inženýrských sítí. Součástí nové stavby budou mimo jiné tři mostní objekty a tři protihlukové stěny v délce téměř 400 m.
Na stavbě mostního objektu v km 2,385 (přes polní cestu a potok Klejnarka) byla na sobotu 2. října naplánována betonáž nosné konstrukce. Jedná se o železobetonový dodatečně předpínaný dvoutrám délky 120 m a šířky 14,5 m o čtyřech polích. Pro jeho vybudování je nutné na uložit v jednom betonážním taktu cca 1130 m3betonu a provést finální povrch na více než 1710 m2.

Jednalo se o logisticky i technicky náročnou akci, která vyžadovala dokonalou souhru lidí a techniky, a to nejen přímo na stavbě, ale také na betonárnách, které dodávaly potřebný beton. Transport betonu zajišťovala flotila 25 autodomíchávačů. Na betonáži se přímo na stavbě aktivně podílelo 52 osob ve čtyřhodinových směnách.

Celá betonáž byla naplánována v délce 20 hodin v jednom zátahu (z toho cca 17 hodin samotná ukládka a další 3 hodiny dokončovací práce).

Beton byl dodáván ze tří betonáren, které připravovaly směs podle identické receptury. K vlastní ukládce byla používána 3 mobilní betonářská čerpadla (v režimu 2 x aktivní a 1 x pasivní – záložní). Pro ukládku bylo použito největší mobilní čerpadlo v ČR, jenž má délku ramene 58 m.

Termín betonáže byl naplánován na sobotu z důvodu kapacity přístupových komunikací, především silnice I/38. Při plánování termínu betonáže bylo nutné vzít v úvahu rovněž předpověď počasí, která byla pro zvolený den rovněž příznivá.

Práce na mostě sobotní betonáží nekončí, následovat bude vnesení předpětí a ještě v letošním roce také bude provedena izolace nosné konstrukce v oblasti říms, výstavba říms a osazení dvou mostních dilatačních závěrů. V první polovině příštího roku pak dojde ke kompletaci mostu. Na první polovinu roku 2022 je plánována rovněž realizace nosné konstrukce mostu přes železniční trať, pro nějž jsou již připraveny základy a do konce letošního roku plánujeme provést většinu spodní stavby.

tz, Edita Novotná, foto archiv Strabag
AVE_CZ
Reklama
Betonáž mostu na budovaném obchvatu Církvice - 20 hodin v jednom zátahu

Betonáž mostu na budovaném obchvatu Církvice - 20 hodin v jednom zátahu

5. říjen 2021

Církvice - Končící práce archeologů uvolňují na stavbě obchvatu Církvice prostor pro provádění stavebních prací v celé trase budoucího obchvatu o délce 4,2 km, jež byly dosud činností archeologů značně limitovány.

Na stavbě, kterou realizuje společnost STRABAG, probíhají aktuálně zemní práce, přeložky produktovodů (včetně ropovodu Družba) a dalších inženýrských sítí. Součástí nové stavby budou mimo jiné tři mostní objekty a tři protihlukové stěny v délce téměř 400 m.
Na stavbě mostního objektu v km 2,385 (přes polní cestu a potok Klejnarka) byla na sobotu 2. října naplánována betonáž nosné konstrukce. Jedná se o železobetonový dodatečně předpínaný dvoutrám délky 120 m a šířky 14,5 m o čtyřech polích. Pro jeho vybudování je nutné na uložit v jednom betonážním taktu cca 1130 m3betonu a provést finální povrch na více než 1710 m2.

Jednalo se o logisticky i technicky náročnou akci, která vyžadovala dokonalou souhru lidí a techniky, a to nejen přímo na stavbě, ale také na betonárnách, které dodávaly potřebný beton. Transport betonu zajišťovala flotila 25 autodomíchávačů. Na betonáži se přímo na stavbě aktivně podílelo 52 osob ve čtyřhodinových směnách.

Celá betonáž byla naplánována v délce 20 hodin v jednom zátahu (z toho cca 17 hodin samotná ukládka a další 3 hodiny dokončovací práce).

Beton byl dodáván ze tří betonáren, které připravovaly směs podle identické receptury. K vlastní ukládce byla používána 3 mobilní betonářská čerpadla (v režimu 2 x aktivní a 1 x pasivní – záložní). Pro ukládku bylo použito největší mobilní čerpadlo v ČR, jenž má délku ramene 58 m.

Termín betonáže byl naplánován na sobotu z důvodu kapacity přístupových komunikací, především silnice I/38. Při plánování termínu betonáže bylo nutné vzít v úvahu rovněž předpověď počasí, která byla pro zvolený den rovněž příznivá.

Práce na mostě sobotní betonáží nekončí, následovat bude vnesení předpětí a ještě v letošním roce také bude provedena izolace nosné konstrukce v oblasti říms, výstavba říms a osazení dvou mostních dilatačních závěrů. V první polovině příštího roku pak dojde ke kompletaci mostu. Na první polovinu roku 2022 je plánována rovněž realizace nosné konstrukce mostu přes železniční trať, pro nějž jsou již připraveny základy a do konce letošního roku plánujeme provést většinu spodní stavby.

tz, Edita Novotná, foto archiv Strabag
Prohlédnout galerii