Domaro
Reklama

Čeští specialisté z EDY vyvinuli novou aplikaci pro trénink zraku u dětí s postižením

17. únor 2021, 07:45

Praha - Rodiče i pedagogové mohou pro rozvoj dovedností dětí s postižením využívat novou aplikaci pro tablety EDA PLAY TOM. Vývojáři z EDY a Studia Sugar and Ketchup ji připravili na míru dětem se zrakovými vadami a kombinovaným postižením, ale mohou ji využívat i zdravé předškolní děti pro rozvoj komunikace. Hra je už pátou aplikací od organizace EDA cz, z. ú., která se věnuje rané péči, stimulaci zraku a rozvoji dovedností dětí zejména do 7 let věku.

Dobrodružství se zvířátky připravená na míru

"Obrázky jednoduchých tvarů, zajímavé zvuky, atraktivní děj, to spojuje všechny naše aplikace, které jsme pro děti s postižením i v minulosti připravili. Nová hra je série dobrodružství zvířat na dvorku a v lese. Děti mohou nakrmit ovečku nebo prasátko. Jednoduchým dotykem na displej tabletu opraví kolo u traktoru a pak zajedou s traktorem do garáže, probudí hlemýždě nebo ježka, sledují housenku, jak si pochutná na lístku. V lese se seznámí také se zajícem, který skáče přes pařezy nebo s ptáčkem, který vyletí na strom a hezky zacvrliká," popisuje novou aplikaci Lucie Magerová, poradkyně rané péče z EDY.

Aby mohly děti se zrakovým a kombinovaným postižením děj na obrazovce sledovat, je přizpůsoben jejich možnostem. Animace jsou dostatečně pomalé, přitom však stále atraktivní.

"Klademe důraz na to, aby i dítě s postižením mohlo mít radost z dobře odvedeného úkolu a současně přemýšlíme nad tím, jak do hry zapojit činnosti, které dítě zná z každodenního života doma v rodině. Děj v animacích pak mohou rodiče velmi snadno doplňovat vlastním komentářem a rozvést hru i mimo tablet. Žádná z našich aplikací se nehraje na body nebo na čas, nesoutěží se. Děj plyne přesně tak, jak dítě potřebuje. Rodič hru dozoruje, může ji kdykoli přerušit a doplnit o úkol, který se plní na papíru nebo s hračkami. K dispozici od nás má inspirace ve formě pracovních listů, které jsou zcela zdarma ke stažení na www.edaplay.cz/aktivity," dodává Lucie Magerová.

Aplikace EDA PLAY TOM se aktivuje dotykem dítěte. Poté se odehraje jednoduchá animace, ve které může dítě sledovat něco konkrétního. Hra je na ovládání jednoduchá, stejně jako předchozí aplikace, ale obsahuje mnohem více druhů zvířat. Některé úkoly na sebe také navazují.

Stimulace rozvoje zrakových dovedností a slovní zásoby

Hlavním cílem aplikace EDA PLAY TOM je stimulace rozvoje zraku a s tím související rozvoj slovní zásoby u dětí. Hra dobře funguje při terapii s okluzí, kdy se musí dítě nejprve adaptovat na zakrytí lépe vidícího oka a teprve pak může začít pracovat s náročnějšími úkoly. Jednoduché a kontrastní scény s dostatečně velkými obrázky a zároveň celý tablet umožňují soustředit pozornost dítěte na ohraničenou plochu displeje. Hra například také umožňuje lepší zapojení tupozrakého oka, které jinak dítě příliš nepoužívá.

Aplikace pomáhá i k rozvoji pojmového myšlení: Dítě si zapamatuje zvuk, podobu zvířete, které zvuk vydává, potravu, kterou se živí nebo prostředí, ve kterém žije. To pak přispívá k rozvoji aktivní i pasivní slovní zásoby. Hru je zároveň možné dále přizpůsobit potřebám dítěte. Rodič nebo terapeut může například vypnout složitější úkoly a plynule pokračovat ve hře pouze s jednoduššími scénami.

“Hra je zpracovaná tak, aby dítě i přes zrakovou vadu bylo schopno vyhledat objekt na obrazovce, fixovat ho a při opakovaném pozorování i rozpoznat. Tomu pomáhá i zvuková odezva, která upevňuje schopnost dítěte vybavit si zrakovou představu. Objeví se například kráva a tele, krátce zabučí, dají si něco k snědku a zabučí dlouze. Díky tomu si dítě spojí zrakovou představu se zvukem, který se k obrázku váže," upřesňuje PaedDr. Markéta Skalická, odborná garantka hry EDA PLAY TOM.

Celý tým autorů aplikace zároveň dodržuje pravidla, jak hry vytvářet tak, aby byly atraktivní i pro děti s kombinovaným postižením: „Pro děti s kombinovanými vadami je velmi namáhavé udržet zrakovou pozornost. Dítě, které musí soustředit veškerou energii na koordinaci pohybů, nemusí mít už síly na udržení zrakové pozornosti. Vizuálně zajímavé obrázky a scény v této hře jsou dostatečně barevně výrazné, kontrastní vůči černému pozadí a dostatečně veliké, aby dítě zaujaly. Díky jednoduchým dotykům, které zvládne, zažívá dítě úspěch a zároveň je schopno udržet zrakovou pozornost.”

Aplikace EDA PLAY TOM také obsahuje simulátor zrakových vad. Uživatelé si tak mohou vyzkoušet dívat se na svět s různými zrakovými vadami, k nimž je doplněn krátký informační text.

Aplikace EDA PLAY i v zahraničí

Autory aplikace EDA PLAY TOM jsou EDA, nezisková organizace věnující se rané péči se zaměřením na děti se zrakovými a kombinovanými vadami a studio Sugar And Ketchup. Jde již o pátou aplikaci, kterou EDA uvedl na trh. První vyšla už v roce 2013 a za tu dobu se aplikace prosadily i v zahraničí.

"V našem týmu poradkyň rané péče a odborníků na stimulaci zraku jsou specialisté, kteří se této oblasti věnují déle než 30 let. Jsme moc rádi, že prostřednictvím her se jejich "české" knowhow dostává do světa. Hru, kterou pomohly vytvořit Markéta a Lucie z Prahy, mohou používat děti třeba až v Austrálii, dobré ohlasy na hru máme i z Kanady. Jsme moc rádi, že se může EDA zapojit globálně do rozvoje dovedností dětí s postižením," doplňuje ředitelka EDY Petra Mžourková.

“Hry obsahují buď český a anglicky mluvený komentář nebo jsou bez slovního komentáře jen se zvuky, které jsou celosvětově univerzální. Příprava aplikací je ovšem finančně i časově náročná. Vývoj podporují nadační fondy nebo i firemní a individuální dárci. Za jejich dlouhodobou přízeň moc děkujeme.”

Nová hra pro tablety EDA PLAY TOM vznikla za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Nadace ČEZ a firmy Dow.

Další informace ke hře najdete na www.edaplay.cz/eda-play-tom a pracovní listy na www.edaplay.cz/aktivity.

Kde si uživatelé aplikaci stáhnou:
Pro iPady v App Store: https://apps.apple.com/cz/app/eda-play-tom/id1544987041
Pro tablety s Android platformou na Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.cz.eda.tom

Aplikace je zadarmo a není určena pro mobilní zařízení.

O organizaci:

Nezisková organizace EDA cz, z. ú. vznikla v roce 1990. Více než 30 let tak pracuje s rodinami dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku. Poskytuje odbornou sociální službu rané péče včetně sociálního poradenství a psychické opory rodinám ve čtyřech krajích České republiky – na území Hl. města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. Služby rané péče jsou poskytovány v domácím prostředí rodiny, kde se dítě cítí nejlépe.

EDA je také zakladatelem Speciálně pedagogického centra EDA. Je to školské poradenské zařízení, které bylo založeno v roce 2015 s úmyslem zkvalitnit podporu dětí s postižením zraku v mateřských, základních a středních školách.

Organizace je členem ARP ČR (Asociace rané péče České republiky) a AVPO ČR (Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky). Od roku 2015 je rovněž držitelem značky "Spolehlivá veřejně prospěšná organizace". Více podrobností najdete na www.eda.cz.

tz
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Čeští specialisté z EDY vyvinuli novou aplikaci pro trénink zraku u dětí s postižením

Čeští specialisté z EDY vyvinuli novou aplikaci pro trénink zraku u dětí s postižením

17. únor 2021

Praha - Rodiče i pedagogové mohou pro rozvoj dovedností dětí s postižením využívat novou aplikaci pro tablety EDA PLAY TOM. Vývojáři z EDY a Studia Sugar and Ketchup ji připravili na míru dětem se zrakovými vadami a kombinovaným postižením, ale mohou ji využívat i zdravé předškolní děti pro rozvoj komunikace. Hra je už pátou aplikací od organizace EDA cz, z. ú., která se věnuje rané péči, stimulaci zraku a rozvoji dovedností dětí zejména do 7 let věku.

Dobrodružství se zvířátky připravená na míru

"Obrázky jednoduchých tvarů, zajímavé zvuky, atraktivní děj, to spojuje všechny naše aplikace, které jsme pro děti s postižením i v minulosti připravili. Nová hra je série dobrodružství zvířat na dvorku a v lese. Děti mohou nakrmit ovečku nebo prasátko. Jednoduchým dotykem na displej tabletu opraví kolo u traktoru a pak zajedou s traktorem do garáže, probudí hlemýždě nebo ježka, sledují housenku, jak si pochutná na lístku. V lese se seznámí také se zajícem, který skáče přes pařezy nebo s ptáčkem, který vyletí na strom a hezky zacvrliká," popisuje novou aplikaci Lucie Magerová, poradkyně rané péče z EDY.

Aby mohly děti se zrakovým a kombinovaným postižením děj na obrazovce sledovat, je přizpůsoben jejich možnostem. Animace jsou dostatečně pomalé, přitom však stále atraktivní.

"Klademe důraz na to, aby i dítě s postižením mohlo mít radost z dobře odvedeného úkolu a současně přemýšlíme nad tím, jak do hry zapojit činnosti, které dítě zná z každodenního života doma v rodině. Děj v animacích pak mohou rodiče velmi snadno doplňovat vlastním komentářem a rozvést hru i mimo tablet. Žádná z našich aplikací se nehraje na body nebo na čas, nesoutěží se. Děj plyne přesně tak, jak dítě potřebuje. Rodič hru dozoruje, může ji kdykoli přerušit a doplnit o úkol, který se plní na papíru nebo s hračkami. K dispozici od nás má inspirace ve formě pracovních listů, které jsou zcela zdarma ke stažení na www.edaplay.cz/aktivity," dodává Lucie Magerová.

Aplikace EDA PLAY TOM se aktivuje dotykem dítěte. Poté se odehraje jednoduchá animace, ve které může dítě sledovat něco konkrétního. Hra je na ovládání jednoduchá, stejně jako předchozí aplikace, ale obsahuje mnohem více druhů zvířat. Některé úkoly na sebe také navazují.

Stimulace rozvoje zrakových dovedností a slovní zásoby

Hlavním cílem aplikace EDA PLAY TOM je stimulace rozvoje zraku a s tím související rozvoj slovní zásoby u dětí. Hra dobře funguje při terapii s okluzí, kdy se musí dítě nejprve adaptovat na zakrytí lépe vidícího oka a teprve pak může začít pracovat s náročnějšími úkoly. Jednoduché a kontrastní scény s dostatečně velkými obrázky a zároveň celý tablet umožňují soustředit pozornost dítěte na ohraničenou plochu displeje. Hra například také umožňuje lepší zapojení tupozrakého oka, které jinak dítě příliš nepoužívá.

Aplikace pomáhá i k rozvoji pojmového myšlení: Dítě si zapamatuje zvuk, podobu zvířete, které zvuk vydává, potravu, kterou se živí nebo prostředí, ve kterém žije. To pak přispívá k rozvoji aktivní i pasivní slovní zásoby. Hru je zároveň možné dále přizpůsobit potřebám dítěte. Rodič nebo terapeut může například vypnout složitější úkoly a plynule pokračovat ve hře pouze s jednoduššími scénami.

“Hra je zpracovaná tak, aby dítě i přes zrakovou vadu bylo schopno vyhledat objekt na obrazovce, fixovat ho a při opakovaném pozorování i rozpoznat. Tomu pomáhá i zvuková odezva, která upevňuje schopnost dítěte vybavit si zrakovou představu. Objeví se například kráva a tele, krátce zabučí, dají si něco k snědku a zabučí dlouze. Díky tomu si dítě spojí zrakovou představu se zvukem, který se k obrázku váže," upřesňuje PaedDr. Markéta Skalická, odborná garantka hry EDA PLAY TOM.

Celý tým autorů aplikace zároveň dodržuje pravidla, jak hry vytvářet tak, aby byly atraktivní i pro děti s kombinovaným postižením: „Pro děti s kombinovanými vadami je velmi namáhavé udržet zrakovou pozornost. Dítě, které musí soustředit veškerou energii na koordinaci pohybů, nemusí mít už síly na udržení zrakové pozornosti. Vizuálně zajímavé obrázky a scény v této hře jsou dostatečně barevně výrazné, kontrastní vůči černému pozadí a dostatečně veliké, aby dítě zaujaly. Díky jednoduchým dotykům, které zvládne, zažívá dítě úspěch a zároveň je schopno udržet zrakovou pozornost.”

Aplikace EDA PLAY TOM také obsahuje simulátor zrakových vad. Uživatelé si tak mohou vyzkoušet dívat se na svět s různými zrakovými vadami, k nimž je doplněn krátký informační text.

Aplikace EDA PLAY i v zahraničí

Autory aplikace EDA PLAY TOM jsou EDA, nezisková organizace věnující se rané péči se zaměřením na děti se zrakovými a kombinovanými vadami a studio Sugar And Ketchup. Jde již o pátou aplikaci, kterou EDA uvedl na trh. První vyšla už v roce 2013 a za tu dobu se aplikace prosadily i v zahraničí.

"V našem týmu poradkyň rané péče a odborníků na stimulaci zraku jsou specialisté, kteří se této oblasti věnují déle než 30 let. Jsme moc rádi, že prostřednictvím her se jejich "české" knowhow dostává do světa. Hru, kterou pomohly vytvořit Markéta a Lucie z Prahy, mohou používat děti třeba až v Austrálii, dobré ohlasy na hru máme i z Kanady. Jsme moc rádi, že se může EDA zapojit globálně do rozvoje dovedností dětí s postižením," doplňuje ředitelka EDY Petra Mžourková.

“Hry obsahují buď český a anglicky mluvený komentář nebo jsou bez slovního komentáře jen se zvuky, které jsou celosvětově univerzální. Příprava aplikací je ovšem finančně i časově náročná. Vývoj podporují nadační fondy nebo i firemní a individuální dárci. Za jejich dlouhodobou přízeň moc děkujeme.”

Nová hra pro tablety EDA PLAY TOM vznikla za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Nadace ČEZ a firmy Dow.

Další informace ke hře najdete na www.edaplay.cz/eda-play-tom a pracovní listy na www.edaplay.cz/aktivity.

Kde si uživatelé aplikaci stáhnou:
Pro iPady v App Store: https://apps.apple.com/cz/app/eda-play-tom/id1544987041
Pro tablety s Android platformou na Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.cz.eda.tom

Aplikace je zadarmo a není určena pro mobilní zařízení.

O organizaci:

Nezisková organizace EDA cz, z. ú. vznikla v roce 1990. Více než 30 let tak pracuje s rodinami dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku. Poskytuje odbornou sociální službu rané péče včetně sociálního poradenství a psychické opory rodinám ve čtyřech krajích České republiky – na území Hl. města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. Služby rané péče jsou poskytovány v domácím prostředí rodiny, kde se dítě cítí nejlépe.

EDA je také zakladatelem Speciálně pedagogického centra EDA. Je to školské poradenské zařízení, které bylo založeno v roce 2015 s úmyslem zkvalitnit podporu dětí s postižením zraku v mateřských, základních a středních školách.

Organizace je členem ARP ČR (Asociace rané péče České republiky) a AVPO ČR (Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky). Od roku 2015 je rovněž držitelem značky "Spolehlivá veřejně prospěšná organizace". Více podrobností najdete na www.eda.cz.

tz