vv auto
Reklama

Foto, video: Vladimír Rišlink provázel poutním kostelem v Sudějově

29. červenec 2020, 07:55

Sudějov - Tradiční Anenská pouť se tento víkend konala v Sudějově u Uhlířských Janovic. Kromě poutních mší svatých a ryze světských pouťových atrakcí čekalo na poutníky příjemné překvapení. Tím byla přednáška s prohlídkou poutního kostela, které se zhostil historik umění Vladimír Rišlink!

Pro milovníky historie to byla opravdu „lahůdka“, magistr Rišlink z kolínského Regionálního muzea totiž o sudějovském poutním místě ví naprosto vše. Obec Sudějov vděčí za své jméno a za svůj vznik studánce, o které se tradovalo, že je léčivá. Dostala jméno podle okolního lesa, o nějž se soudilo několik panství, na jejichž pomezí obec ležela. Studánce se tak říkalo Sudějovka podle slova soudit se. Dochoval se záznam o jednání hejtmanské rozhodčí komise mezi panstvím Jindice a Červené Pečky z roku 1755. Podle další verze svůj název získala obec podle vladyky Sudivoje, který sídlil v Rašovicích, a náleželo mu blízké okolí.

K pramenu studánky začali chodit poutníci a proto jezuité, kterým patřil sousední Žandov, postavili u studánky dřevěnou kapli ke cti sv. Anny. Protože poutníků přibývalo, tak v roce 1724 zahájil Karel Jáchym, hrabě z Brédy, stavbu poutního kostela. V roce 1725 byl kostel před dnem svátku sv. Anny vysvěcen a začala pouť, která se koná každoročně, vždy v neděli po sv. Anně. Po stavbě kostela byla postavena renesanční fara a lázně, kde se poutníci omývali Sudějovkou. V současné době je pramen Sudějovky sveden do zděné kaple z let 1934-1946.

Vladimír Rišlink ke známým faktům přidal řadu málo známých zajímavostí. Věděli jste například, proč Sudějovsko opustili jezuité? „V dnešní době to těžko pochopíme,“ uvedl tuto informaci magistr Rišlink. „Důvodem bylo, že tato oblast v hlubokých lesích byla nebezpečná kvůli lapkům a divoké zvěři, především vlkům!“ Však se také po vlcích některá místa dodnes jmenují, doplnil jeden z místních občanů.

Sudějovské poutní místo bylo v minulosti jedno z nejoblíbenějších v českých zemích. Ze známých důvodů byla tato tradice přerušena. „Je na nás, abychom tuto tradici obnovili v původním rozsahu,“ ukončil přednášku Vladimír Rišlink.

Text, foto a video Vladimír Havlíček

Galerie
Předchozí Následující
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Foto, video: Vladimír Rišlink provázel poutním kostelem v Sudějově

Foto, video: Vladimír Rišlink provázel poutním kostelem v Sudějově

29. červenec 2020

Sudějov - Tradiční Anenská pouť se tento víkend konala v Sudějově u Uhlířských Janovic. Kromě poutních mší svatých a ryze světských pouťových atrakcí čekalo na poutníky příjemné překvapení. Tím byla přednáška s prohlídkou poutního kostela, které se zhostil historik umění Vladimír Rišlink!

Pro milovníky historie to byla opravdu „lahůdka“, magistr Rišlink z kolínského Regionálního muzea totiž o sudějovském poutním místě ví naprosto vše. Obec Sudějov vděčí za své jméno a za svůj vznik studánce, o které se tradovalo, že je léčivá. Dostala jméno podle okolního lesa, o nějž se soudilo několik panství, na jejichž pomezí obec ležela. Studánce se tak říkalo Sudějovka podle slova soudit se. Dochoval se záznam o jednání hejtmanské rozhodčí komise mezi panstvím Jindice a Červené Pečky z roku 1755. Podle další verze svůj název získala obec podle vladyky Sudivoje, který sídlil v Rašovicích, a náleželo mu blízké okolí.

K pramenu studánky začali chodit poutníci a proto jezuité, kterým patřil sousední Žandov, postavili u studánky dřevěnou kapli ke cti sv. Anny. Protože poutníků přibývalo, tak v roce 1724 zahájil Karel Jáchym, hrabě z Brédy, stavbu poutního kostela. V roce 1725 byl kostel před dnem svátku sv. Anny vysvěcen a začala pouť, která se koná každoročně, vždy v neděli po sv. Anně. Po stavbě kostela byla postavena renesanční fara a lázně, kde se poutníci omývali Sudějovkou. V současné době je pramen Sudějovky sveden do zděné kaple z let 1934-1946.

Vladimír Rišlink ke známým faktům přidal řadu málo známých zajímavostí. Věděli jste například, proč Sudějovsko opustili jezuité? „V dnešní době to těžko pochopíme,“ uvedl tuto informaci magistr Rišlink. „Důvodem bylo, že tato oblast v hlubokých lesích byla nebezpečná kvůli lapkům a divoké zvěři, především vlkům!“ Však se také po vlcích některá místa dodnes jmenují, doplnil jeden z místních občanů.

Sudějovské poutní místo bylo v minulosti jedno z nejoblíbenějších v českých zemích. Ze známých důvodů byla tato tradice přerušena. „Je na nás, abychom tuto tradici obnovili v původním rozsahu,“ ukončil přednášku Vladimír Rišlink.

Text, foto a video Vladimír Havlíček

Prohlédnout galerii