Domaro
Reklama

Národní hřebčín v rámci galapředstavení prezentoval rekordních dvacet dvojspřeží!

1. červen 2022, 07:38

Kladruby nad Labem - V Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se v sobotu uskutečnil Den starokladrubského koně. Galaprogram na nádvoří hřebčína byl oslavou 30. výročí založení Národního hřebčína Kladruby nad Labem, který byl v roce 1992 vyčleněn z tehdejších státních plemenářských podniků a zároveň 20 let od prohlášení hřebčína v Kladrubech nad Labem spolu s kmenovým stádem starokladrubských běloušů národní kulturní památkou.

V rámci tradičního, již 5. ročníku Dne starokladrubského koně, který se konal naposledy v roce 2019, byl ve 13 hodin úderem zvonu kostela sv. Václava a Leopolda na nádvoří národního hřebčína zahájen pro více než 2 tisíce přihlížejících návštěvníků galaprogram 14 vystoupení, v rámci kterých bylo návštěvníkům prezentováno téměř jedno sto koní. Galaprogram činností hřebčína s více než čtyřsetletou historií slavnostně zahájil v sedle hřebce Generalissimus Rarita II ředitel Jiří Machek, který k programu uvedl: „Tento den je oslavou výjimečného plemene starokladrubských koní, je ukázkou účelu, k jakému byl tento kůň vyšlechtěn, a ukázkou jezdeckého a chovatelského umu pracovníků hřebčína, kterým patří za přípravu a realizaci akce velké poděkování.“

Následovaly ukázky různých typů historické či sportovní zápřeže kočárového ceremoniálního koně typu galacarrossier starokladrubského plemene jako například slavnostní zápřež císařského šestispřeží. Naprostým unikátem byla ukázka 20 dvojspřeží starokladrubských koní, která symbolicky připomenula 20 let od prohlášení kladrubského hřebčína národní kulturní památkou.

V historii hřebčína to bylo vůbec poprvé, kdy v jednom vystoupení byl předveden takový počet spřežení. Nechyběla divácky atraktivní uherská pošta, kočárový rej, voltižní ukázka, dámy v sedle či předvedení stáda starokladrubských klisen s letos narozenými hříbaty.

Hosté ze Zemského hřebčince Písek odprezentovali skokovou ukázku a společně se Zemským hřebčincem Tlumačov předvedli čtverylku v podání chladnokrevných hřebců. Své umění prezentovala sportovní exhibicí koňského fotbalu též Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem a nechybělo vystoupení zástupce zemského chovu starokladrubského koně, jezdecké stáje Maneo, a to jak v sedle, tak v zápřeži.

V rámci doprovodného programu byla dopoledne zpřístupněna císařská jízdárna s prezentací historického kočáru typu landauer z přelomu 19. a 20. století, který v minulém roce rozšířil sbírku hipomobílií národního hřebčína. Volně přístupné byly i vybrané stáje a historická kočárovna.

Program na samotném nádvoří hřebčína započal již v 11 hodin půlhodinovou chovatelskou ukázkou starokladrubských plemenných hřebců spolu s plemennými klisnami a jejich hříbaty. „U starokladrubských koní je uplatňováno tzv. udržovací šlechtění. Cílem je uchovat původní znaky starokladrubského koně jako je mimo jiné dostatečná mohutnost, kadencované chody s typickou vysokou akcí hrudních končetin v klusu a klabonosá hlava,“ uvedla Jitka Raichová, vedoucí střediska Chov koní Kladruby nad Labem.

Doprovodný program Dne starokladrubského koně pokračoval v 18 hodin v kostele sv. Václava a Leopolda, v jehož prostorech zazněly španělské kytarové sonáty. Na koncert pak v rámci celorepublikové Muzejní noci plynule navázaly večerní komentované prohlídky zámeckých interiérů a kaple Povýšení sv. Kříže.

Záštitu nad Dnem starokladrubského koně převzali ministr zemědělství Zdeněk Nekula, ministr kultury Martin Baxa a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

tz, Mgr. Jiří Šlesarik
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Národní hřebčín v rámci galapředstavení prezentoval rekordních dvacet dvojspřeží!

Národní hřebčín v rámci galapředstavení prezentoval rekordních dvacet dvojspřeží!

1. červen 2022

Kladruby nad Labem - V Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se v sobotu uskutečnil Den starokladrubského koně. Galaprogram na nádvoří hřebčína byl oslavou 30. výročí založení Národního hřebčína Kladruby nad Labem, který byl v roce 1992 vyčleněn z tehdejších státních plemenářských podniků a zároveň 20 let od prohlášení hřebčína v Kladrubech nad Labem spolu s kmenovým stádem starokladrubských běloušů národní kulturní památkou.

V rámci tradičního, již 5. ročníku Dne starokladrubského koně, který se konal naposledy v roce 2019, byl ve 13 hodin úderem zvonu kostela sv. Václava a Leopolda na nádvoří národního hřebčína zahájen pro více než 2 tisíce přihlížejících návštěvníků galaprogram 14 vystoupení, v rámci kterých bylo návštěvníkům prezentováno téměř jedno sto koní. Galaprogram činností hřebčína s více než čtyřsetletou historií slavnostně zahájil v sedle hřebce Generalissimus Rarita II ředitel Jiří Machek, který k programu uvedl: „Tento den je oslavou výjimečného plemene starokladrubských koní, je ukázkou účelu, k jakému byl tento kůň vyšlechtěn, a ukázkou jezdeckého a chovatelského umu pracovníků hřebčína, kterým patří za přípravu a realizaci akce velké poděkování.“

Následovaly ukázky různých typů historické či sportovní zápřeže kočárového ceremoniálního koně typu galacarrossier starokladrubského plemene jako například slavnostní zápřež císařského šestispřeží. Naprostým unikátem byla ukázka 20 dvojspřeží starokladrubských koní, která symbolicky připomenula 20 let od prohlášení kladrubského hřebčína národní kulturní památkou.

V historii hřebčína to bylo vůbec poprvé, kdy v jednom vystoupení byl předveden takový počet spřežení. Nechyběla divácky atraktivní uherská pošta, kočárový rej, voltižní ukázka, dámy v sedle či předvedení stáda starokladrubských klisen s letos narozenými hříbaty.

Hosté ze Zemského hřebčince Písek odprezentovali skokovou ukázku a společně se Zemským hřebčincem Tlumačov předvedli čtverylku v podání chladnokrevných hřebců. Své umění prezentovala sportovní exhibicí koňského fotbalu též Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem a nechybělo vystoupení zástupce zemského chovu starokladrubského koně, jezdecké stáje Maneo, a to jak v sedle, tak v zápřeži.

V rámci doprovodného programu byla dopoledne zpřístupněna císařská jízdárna s prezentací historického kočáru typu landauer z přelomu 19. a 20. století, který v minulém roce rozšířil sbírku hipomobílií národního hřebčína. Volně přístupné byly i vybrané stáje a historická kočárovna.

Program na samotném nádvoří hřebčína započal již v 11 hodin půlhodinovou chovatelskou ukázkou starokladrubských plemenných hřebců spolu s plemennými klisnami a jejich hříbaty. „U starokladrubských koní je uplatňováno tzv. udržovací šlechtění. Cílem je uchovat původní znaky starokladrubského koně jako je mimo jiné dostatečná mohutnost, kadencované chody s typickou vysokou akcí hrudních končetin v klusu a klabonosá hlava,“ uvedla Jitka Raichová, vedoucí střediska Chov koní Kladruby nad Labem.

Doprovodný program Dne starokladrubského koně pokračoval v 18 hodin v kostele sv. Václava a Leopolda, v jehož prostorech zazněly španělské kytarové sonáty. Na koncert pak v rámci celorepublikové Muzejní noci plynule navázaly večerní komentované prohlídky zámeckých interiérů a kaple Povýšení sv. Kříže.

Záštitu nad Dnem starokladrubského koně převzali ministr zemědělství Zdeněk Nekula, ministr kultury Martin Baxa a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Zlata banka
Reklama
tz, Mgr. Jiří Šlesarik