O voličský průkaz lze požádat až do 18. října

20. září 2017, 06:08

Region - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O voličský průkaz lze osobně požádat ještě do 18. října 2017 do 16,00 hodin u obecního úřadu, kde je zapsán ve stálém seznamu (tj. pravidla v místě trvalého pobytu). Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

TZ
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
O voličský průkaz lze požádat až do 18. října

O voličský průkaz lze požádat až do 18. října

20. září 2017

Region - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O voličský průkaz lze osobně požádat ještě do 18. října 2017 do 16,00 hodin u obecního úřadu, kde je zapsán ve stálém seznamu (tj. pravidla v místě trvalého pobytu). Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

TZ