Domaro
Reklama

Pokračuje oprava silničního mostu u Staré Boleslavi

20. květen 2021, 06:45

Stará Boleslav - Ředitelství silnic a dálnic opravuje most u Staré Boleslavi od poloviny března tohoto roku. V rámci druhé probíhající etapy se pracuje na větší části mostu v jízdním pásu směrem na Prahu ( v jeho zbytku ke SDP je vedena doprava jedním provizorním jízdním pruhem).

"Tady je již kompletně hotová demolice nosné konstrukce, římsy, přechodové oblasti  a opěr na projektovanou výšku a tak mohlo dojít k vybetonování nových úložných prahů a závěrných zídek v této části mostu," uvedl tiskový mluvčí ŘSD Martin Buček.

Na obou stranách byla zhotovena nová přechodová oblast a vybetonovaná přechodová deska. "V pátek 14. května 2021 jsme zahájili výstavbu nové hlavní nosné konstrukce, kdy jsme započali instalaci osm předem předpjatých prefabrikovaných nosníků. Nosná konstrukce levého mostu je tvořena celkem dvanácti nosníky, které budou ukládány postupně, tak jak bude pokračovat výstavba kompletního mostu v levém jízdním pásu na Prahu v navazující etapě," přiblížil plánované práce.

Nyní bude následovat betonáž příčníků a spřažené desky, bude se realizovat hydroizolace a vybetonuje se římsa. "Na závěr se položí vozovkové souvrství a instaluje se zábradelní svodidlo. Tím se ukončí stávající druhá etapa a pokud vše půjde i nadále podle stanoveného harmonogramu, budeme moci koncem června přejít na třetí etapu. V rámci ní se bude pracovat ve středovém dělícím pásu a v levých jízdních pruzích obou jízdních pásů," uzavřel Martin Buček.

STB202105_2.jpg

tz
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Pokračuje oprava silničního mostu u Staré Boleslavi

Pokračuje oprava silničního mostu u Staré Boleslavi

20. Květen 2021

Stará Boleslav - Ředitelství silnic a dálnic opravuje most u Staré Boleslavi od poloviny března tohoto roku. V rámci druhé probíhající etapy se pracuje na větší části mostu v jízdním pásu směrem na Prahu ( v jeho zbytku ke SDP je vedena doprava jedním provizorním jízdním pruhem).

"Tady je již kompletně hotová demolice nosné konstrukce, římsy, přechodové oblasti  a opěr na projektovanou výšku a tak mohlo dojít k vybetonování nových úložných prahů a závěrných zídek v této části mostu," uvedl tiskový mluvčí ŘSD Martin Buček.

Na obou stranách byla zhotovena nová přechodová oblast a vybetonovaná přechodová deska. "V pátek 14. května 2021 jsme zahájili výstavbu nové hlavní nosné konstrukce, kdy jsme započali instalaci osm předem předpjatých prefabrikovaných nosníků. Nosná konstrukce levého mostu je tvořena celkem dvanácti nosníky, které budou ukládány postupně, tak jak bude pokračovat výstavba kompletního mostu v levém jízdním pásu na Prahu v navazující etapě," přiblížil plánované práce.

Nyní bude následovat betonáž příčníků a spřažené desky, bude se realizovat hydroizolace a vybetonuje se římsa. "Na závěr se položí vozovkové souvrství a instaluje se zábradelní svodidlo. Tím se ukončí stávající druhá etapa a pokud vše půjde i nadále podle stanoveného harmonogramu, budeme moci koncem června přejít na třetí etapu. V rámci ní se bude pracovat ve středovém dělícím pásu a v levých jízdních pruzích obou jízdních pásů," uzavřel Martin Buček.

STB202105_2.jpg

Zlata banka
Reklama
tz