vv auto
Reklama

Správa železnic vyhlásila již sedmou veřejnou zakázku na projektanta vysokorychlostní tratě

7. prosinec 2021, 07:11

Střední Čechy - Dokumentaci pro územní rozhodnutí připraví projektanti pro úsek VRT Střední Čechy z Poříčan do Světlé nad Sázavou. Ten je součástí nové vysokorychlostní tratě (VRT) z Prahy do Brna.

Správa železnic vyhlašuje další veřejnou zakázku na dokumentace pro vysokorychlostní tratě. Tentokrát pro úsek VRT Střední Čechy mezi Poříčany a Světlou nad Sázavou, který navazuje na již projektovanou trať VRT Polabí. Předmětem veřejné zakázky je kromě zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) také příprava podkladů pro proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Součástí DÚR jsou veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vysokorychlostní železnice do území. Dokumentace zároveň identifikuje konkrétní pozemky potřebné pro výstavbu VRT a navrhne technické provedení tratě.

Veřejná zakázka je zadána pomocí inovativní metody Best Value, která je založena na zdůraznění odbornosti dodavatelů. Správa železnic očekává, že využití principů této metody přispěje k výběru kvalitního dodavatele a sníží riziko nedostatků výsledného díla. Metoda Best Value je užita nejen v procesu hodnocení nabídek, ale její principy jsou aplikovány od počátku zadávacího řízení až po realizaci předmětu zakázky.

Územní rozhodnutí pro zhruba 70kilometrový úsek VRT Střední Čechy očekává Správa železnic v roce 2025. Stavba by měla být zahájena o dva roky později. Trať bude určena pouze pro osobní dopravu s maximální rychlostí 320 km/h. Vlaky by měly na tento úsek poprvé vyjet kolem roku 2031. VRT Střední Čechy je součástí nového vysokorychlostního spojení Prahy s Brnem a Břeclaví. Jízdní doba mezi hlavním městem a jihomoravskou metropolí by  se po dokončení celého ramene měla zkrátit na méně než jednu hodinu. Od počátku provozu tohoto úseku dojde k výraznému navýšení kapacity železniční dopravní cesty a zkrácení jízdních dob. To může vést k rozšíření nabídky vlakových spojů pro cestující nebo zvýšení spolehlivosti a včasnosti železniční dopravy.

Projektové cíle stanovené dle metody Best Value, které ve větší míře reflektují potřebu začlenění VRT do krajiny, jsou obsažené v zadávací dokumentaci. Správa železnic od dodavatelů mimo jiné požaduje, aby stavba úseku VRT měla minimální dopady na životní prostředí a co nejvíce splynula s krajinou, aby přístup projektantů zajistil efektivní projednatelnost záměru v dotčené oblasti z pohledu sběru a vypořádání připomínek veřejnosti a dotčených orgánů. Tyto projektové cíle tak odrážejí dosavadní zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek pro přípravu vysokorychlostních tratí a také průběh projednání VRT v regionech, a jsou uplatněním zásad environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Správa železnic současně uplatňuje prvky sociálně odpovědného veřejného zadávání, klade vysoký důraz na inovace, které jsou podstatou použité metody Best Value, vyžadující od dodavatelů komplexní přístup k nabídkovému procesu a realizaci předmětu veřejné zakázky.

tz, Nela Friebová
AVE_CZ
Reklama
Správa železnic vyhlásila již sedmou veřejnou zakázku na projektanta vysokorychlostní tratě

Správa železnic vyhlásila již sedmou veřejnou zakázku na projektanta vysokorychlostní tratě

7. prosinec 2021

Střední Čechy - Dokumentaci pro územní rozhodnutí připraví projektanti pro úsek VRT Střední Čechy z Poříčan do Světlé nad Sázavou. Ten je součástí nové vysokorychlostní tratě (VRT) z Prahy do Brna.

Správa železnic vyhlašuje další veřejnou zakázku na dokumentace pro vysokorychlostní tratě. Tentokrát pro úsek VRT Střední Čechy mezi Poříčany a Světlou nad Sázavou, který navazuje na již projektovanou trať VRT Polabí. Předmětem veřejné zakázky je kromě zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) také příprava podkladů pro proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Součástí DÚR jsou veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vysokorychlostní železnice do území. Dokumentace zároveň identifikuje konkrétní pozemky potřebné pro výstavbu VRT a navrhne technické provedení tratě.

Veřejná zakázka je zadána pomocí inovativní metody Best Value, která je založena na zdůraznění odbornosti dodavatelů. Správa železnic očekává, že využití principů této metody přispěje k výběru kvalitního dodavatele a sníží riziko nedostatků výsledného díla. Metoda Best Value je užita nejen v procesu hodnocení nabídek, ale její principy jsou aplikovány od počátku zadávacího řízení až po realizaci předmětu zakázky.

Územní rozhodnutí pro zhruba 70kilometrový úsek VRT Střední Čechy očekává Správa železnic v roce 2025. Stavba by měla být zahájena o dva roky později. Trať bude určena pouze pro osobní dopravu s maximální rychlostí 320 km/h. Vlaky by měly na tento úsek poprvé vyjet kolem roku 2031. VRT Střední Čechy je součástí nového vysokorychlostního spojení Prahy s Brnem a Břeclaví. Jízdní doba mezi hlavním městem a jihomoravskou metropolí by  se po dokončení celého ramene měla zkrátit na méně než jednu hodinu. Od počátku provozu tohoto úseku dojde k výraznému navýšení kapacity železniční dopravní cesty a zkrácení jízdních dob. To může vést k rozšíření nabídky vlakových spojů pro cestující nebo zvýšení spolehlivosti a včasnosti železniční dopravy.

Projektové cíle stanovené dle metody Best Value, které ve větší míře reflektují potřebu začlenění VRT do krajiny, jsou obsažené v zadávací dokumentaci. Správa železnic od dodavatelů mimo jiné požaduje, aby stavba úseku VRT měla minimální dopady na životní prostředí a co nejvíce splynula s krajinou, aby přístup projektantů zajistil efektivní projednatelnost záměru v dotčené oblasti z pohledu sběru a vypořádání připomínek veřejnosti a dotčených orgánů. Tyto projektové cíle tak odrážejí dosavadní zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek pro přípravu vysokorychlostních tratí a také průběh projednání VRT v regionech, a jsou uplatněním zásad environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Správa železnic současně uplatňuje prvky sociálně odpovědného veřejného zadávání, klade vysoký důraz na inovace, které jsou podstatou použité metody Best Value, vyžadující od dodavatelů komplexní přístup k nabídkovému procesu a realizaci předmětu veřejné zakázky.

Zlata banka
Reklama
tz, Nela Friebová